Download the app
educalingo
Search

Meaning of "荡汩" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 荡汩 IN CHINESE

dàng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 荡汩 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «荡汩» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 荡汩 in the Chinese dictionary

Swirling swiftly flow. 荡汩 迅疾流动。

Click to see the original definition of «荡汩» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 荡汩


决汩
jue gu
扬汩
yang gu
掎汩
ji gu
gu
汩汩
gu gu
沈汩
chen gu
没汩
mei gu
洄汩
hui gu
浮汩
fu gu
淙汩
cong gu
湮汩
yan gu
滂汩
pang gu
滔滔汩汩
tao tao gu gu
漂汩
piao gu
瑟汩
se gu
赍汩
ji gu
陵汩
ling gu

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 荡汩

Synonyms and antonyms of 荡汩 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «荡汩» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 荡汩

Find out the translation of 荡汩 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 荡汩 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «荡汩» in Chinese.

Chinese

荡汩
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Dang confundido
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Dang confused
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

डांग भ्रमित
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

دانغ الخلط
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Данг путать
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Dang confusa
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

dang বিভ্রান্ত
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Dang confondre
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Dang keliru
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

dang verwechselt
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

ダンは混乱
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

젠장 혼란
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Swinging
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Đặng nhầm lẫn
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

டாங் குழப்பி
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

झोके घेणे
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Dang karıştı
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Dang confuso
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Dang mylić
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Данг плутати
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Dang confuz
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Dang συγχέεται
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Dang verwar
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Dang förvirrad
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Dang forvirret
5 millions of speakers

Trends of use of 荡汩

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «荡汩»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «荡汩» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 荡汩

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «荡汩»

Discover the use of 荡汩 in the following bibliographical selection. Books relating to 荡汩 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
史记新注 - 第 4 卷 - 第 1942 页
... 欲以奢侈相胜,荒淫相越 2 ,此不可以扬名发誉,而适足以贬君自损也。且夫齐楚之事又焉足道邪君未睹夫巨丽也 4 ,独不闻天子之上林,5?左苍梧,右西极 6 ,丹水更其南 7 ,紫渊径其北 8 ;终始霸浐,出入泾渭;酈鄗潦谲,纡余委蛇,经营乎其内 9 。荡荡兮八川 ...
张大可, ‎司馬遷, 2000
2
庄子逍遥人生(传世名家经典文丛):
其言辞荡汩变化,凌薄日月,疏决云河,妙密流动,鳞丽羽烂,天昭海溟,《左》缛而不瑰,迁雄而不肆,又文之杰立宇宙者也。”《庄子》散文是古代浪漫主义的典范作品,是一般的浪漫主义作品无法比拟的。构成《庄子》文学浪漫主义的因素有诸多方面,其中最重要的 ...
蔡景仙, 2013
3
Huang ji jing shi shu zhuan: 8 juan - 第 69 页
蠱,盪子汩盯屾兀周山且帝綁酊蕩燬裨入~ ;5 延宗擾缸缸承光回託北叫大馴馬旦大俑舔枉暢缸,籃寸制元謹 1 平做患謎,音話$ : . . ~昍蜱八||1- |.,1.-. : . ; -哥 5 , -.-.. .盲.乩. : : :普師 1 山趴 _ 踟太,1+| --ll!2 l i 玉伽忸厂 il,-.!-..「!|l-1,. ,蔓厂匿經世之二二百五十五 ...
Yong Shao (1011-1077), ‎Ji Huang (Ming, 1465-1513), 1797
4
Zhong Xiang Yang Yao ji yi shi mo - 第 226 页
可特授检校少保,依前镇宁崇信节度使、神武后军都统制、充荆湖南北襄阳府路莉黄州制置使,加食邑五百户,食实封贰百户,进封开国公。余如故。 1 从这道嘉奖令中,我们可以看到,宋高宗赵构对于岳飞"清湖湘累岁荡汩之萏" ,是何等地高兴!这也说明,岳飞是 ...
Gang Bai, ‎Xianghai Xiang, 1981
5
全杜诗新释 - 第 1 卷 - 第 227 页
... 艰险路更踞®。【注释】®浮生:人生。荡汩(yii):波折。®道:既指人生道路,又指当时所走的路。羁束:狭窄;受拘束。(D “人寰”二句:人世间难以容身,就像在石壁滑阶上侧足而行。
李寿松, ‎李翼云, 2002
6
词学廿论 - 第 153 页
邓乔彬. 日,放翁自序。"此序作于 1189 年,是年陆游六十五岁,虽有"晚而悔之"一语,却仍早于跋东坡七夕词、跋后山长短句及跋《花间词》第二篇第三跋。尽管将这五篇跋语对照看有不尽统一之处,但总体精神却是一致的。"一代之文,每与一代之乐相表里" 1 ...
邓乔彬, 2005
7
赋史 - 第 516 页
微风荡拂而渙散兮,天机组织其文章。颓焱浩而涵涌兮,百怪垂涎而簸扬。腥云浊浪以荡汩兮,恍惚颠倒夫舟航。灵曜升而赫照兮,乘正色于中央;望舒在御而下临兮,列宿涵泳其光芒。若乃震乘符以行令兮,百谷淫淫其冻释。山泽沮洳以上气兮,增^漭之洋溢。
马积高, 1998
8
傳世藏書: 牧斋集, 吴梅村集 - 第 629 页
美人纡万舞〜,山隠思悠悠〇长淮南纪水,滔荡汩穷尘,故洚真吾土,陶唐自古民。周诗太原什,晋问柳州文.他日论都賦.东西定主宾.〔 1 〕"眷"廉作"春" , 41 姜校改,〔 2 〕"笑"原作"叹" ,栊姜&改.〔 3 〕"纡"原作"行" ,拢姜化改,竹溪草堂歌为宝应李子素臣作君不见唐 ...
张撝之, 1996
9
说海 - 第 3 卷 - 第 888 页
所过名山大川,如赵岱匡庐,金焦武夷,祝融罗浮,九疑太室少室,以及南海之大,盘江之长,沅湘之清,钱唐之壮,黄河之阔,洞庭彭蠡震泽之汪洋荡汩,或登涉其癞,或挂帆荡桨于芦洲蓼渚之曲。遇会心处,悠然神远。尤喜中夜欸乃声,以为霜清月白,听之生人遐想也。, ...
汤显祖, ‎袁宏道, ‎柯愈春, 1997
10
历代辞赋鉴赏辞典 - 第 1003 页
微风荡拂而涣散兮@ ,天机组织其文章@。颓焱浩而汹涌兮@ ,百怪垂涎而簸扬@。腥云浊浪以荡汩 ...
赵呈元, ‎阿芷, 1992

REFERENCE
« EDUCALINGO. 荡汩 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/dang-gu-2>. May 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on