Download the app
educalingo
Search

Meaning of "峭坂" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 峭坂 IN CHINESE

qiàobǎn
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 峭坂 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «峭坂» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 峭坂 in the Chinese dictionary

Chusaka high steep hillside. 峭坂 高陡的山坡。

Click to see the original definition of «峭坂» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 峭坂


丘坂
qiu ban
冈坂
gang ban
冰大坂
bing da ban
吴坂
wu ban
山坂
shan ban
岭坂
ling ban
峻坂
jun ban
横坂
heng ban
泥坂
ni ban
石坂
shi ban
草坂
cao ban
赤坂
chi ban
达坂
da ban
长坂
zhang ban
陇坂
long ban
青坂
qing ban
青泥坂
qing ni ban
青羌坂
qing qiang ban
黄坂
huang ban
黄泥坂
huang ni ban

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 峭坂

CHINESE WORDS THAT END LIKE 峭坂

羊肠
走丸逆
邛崃

Synonyms and antonyms of 峭坂 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «峭坂» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 峭坂

Find out the translation of 峭坂 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 峭坂 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «峭坂» in Chinese.

Chinese

峭坂
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Qiao Sakamoto
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Qiao Sakamoto
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

Qiao यू
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

تشياو ساكاموتو
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Цяо Сакамото
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Qiao Sakamoto
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

Qiao থেকে ওসাকা
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Qiao Sakamoto
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Qiao Osaka
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Qiao Sakamoto
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

喬坂本
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

아오 사카모토
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Qiao Osaka
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Qiao Sakamoto
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

Qiao ஒசாகா
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

Qiao ओसाका
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Qiao Osaka
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Qiao Sakamoto
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Qiao Sakamoto
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Цяо Сакамото
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Qiao Sakamoto
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Qiao Σακαμότο
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Qiao Sakamoto
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

qiao Sakamoto
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Qiao Sakamoto
5 millions of speakers

Trends of use of 峭坂

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «峭坂»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «峭坂» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 峭坂

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «峭坂»

Discover the use of 峭坂 in the following bibliographical selection. Books relating to 峭坂 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
新編劉子新論 - 第 343 页
慎隊笫三十三過者,怨之梯也;怨者,禍之府也 3 。禍之所生,必由積怨;過之所始,多因忽小。小過之來,出乎意表;積怨之成,在於慮外。故其來也不可悔,其成也不可防。防怨不密,而禍害臻焉 2 。故登峭坂而不跌墜者,愼于大也;跨阜垤而好顚蹶者 0 ,輕於小也。
江建俊, 2001
2
中国古代造園史料集成: 増補哲匠録畳山篇秦漢-六朝 - 第 162 页
田中淡, ‎外村中, ‎福田美穂, 2003
3
Qing cheng shi jiu xia - 第 54 页
... 行至半路,说游山带仆,有伤雅道。甄济原非纨绔一流,闻言便命家人在半路相候,自己同了元儿前进。元儿仗着甄济不识路,成心按照平日打听得来的路径,往金鞭崖走去。甄济见元儿在前领路,上下如飞,峻崖峭坂,一跃便过,好生惊异以为他也习过武,故意 ...
還珠樓主, 1998
4
水經注疏 - 第 2 卷 - 第 303 页
又《御寬》九百七引張墦《漢記》,梁冀起兔苑于河南,移檄在所,調發生尋逐,死者十三人。守敬按.乂〈類聚》七引張墦《漢記〉〉,梁冀聚土築山,十里九坂,以象-一餚,窮極曰:山多,以象一一崤。積金玉。探捕禽獸,以充其中。有人殺苑兔者,迭相水經注琉一四一八.
楊守敬, ‎熊會貞, ‎酈道元, 1989
5
續修四庫全書 - 第 1210 卷 - 第 92 页
... 引死者卞其中有入殺苑冤者迭相尹 1 迷^ ^卞一二人山多峭坂 3 ;象 1 1 嵴積金,玉抹捕^獸以充!張墦後漢紀三| -1 I::,:梁冀聚土桀山十里九坂以象一一崤窮極工、梁冀四. 1 子書鈔二:十^御 1 八百一, 1 『十,一一!引^孝:末化^ | : ^ ^ ^ ^ 9 作水排敎化大行號印 ...
顧廷龍, ‎《續修四庫全書》編纂委員會, 1796
6
水經注校 - 第 7 页
渠水歷司空府前,逕太倉南,東出陽門石橋下,注陽渠,穀水逕〔自〕閬闔而南〔逕孫並同〕土山東,水西三里有坂,坂上有土山,漢大將軍梁冀所成,築土爲山,植林成苑〔菀〕。張墦《漢記》曰:山多峭坂,以象二崤,積金玉,採捕禽獸以充其中,有人殺苑兔者,迭相尋逐,死者 ...
王國維, ‎袁英光, ‎劉寅生, 1984
7
漢留全史 - 第 29 页
劉師亮 ^隨攻方臓事,南宋說話人遂編入小^。 5 ? ! ! | 1 作水滸傳者,從而鋪張之,盡以戦績歸之於江。自靑谿寇軌諸害,叙方 18 事,均一字不及宋江。蓋以江非大將,故略之耳。然亂巷傳聞,固皆知江有案:宋史卷四百六十八童貫傳、宋會要第一百七十六冊, ...
劉師亮, 1938
8
水經注(六)沔淮之水: - 第 24 页
漢水又往東流經小黄金和大黄金南面,山上有個黄金峭,與水北的黄金谷隔江相望,那襄有個黃金戍,背倚山邊的峭壁,憑險曲折長達七里。因氐族攻掠漢中,所以在此據險駐防,建立堡壘,與鐡城相對。一城建在山上,可容百餘人,一城築在山下,能安頓百來人。
酈道元, ‎葉光庭, ‎陳橋驛, 2001
9
中華道藏 - 第 25 卷
峭坂而不跌墜者,慎于大也;跨早垤不可防。防怨不密而禍害臻焉。故登於慮外。故其來也,不可悔;其成也,小。小過之來出乎意表,積怨之成在所性,必由積怨;過之所始,多因忽過者怨之梯也,怨者禍之府也。禍之慎隨第三十三君子可不慎諸也。讒諂之流斃一 ...
張繼禹, 2004
10
臺灣古典散文選讀 - 第 37 页
峻坂:險坡。坂,山坡。 10 值:遇。秦潺潺:水流貌。^巉石:形狀尖峭的山石。^藍靛:本指青藍色染料,此作青藍色解。 10 躡:登。參陟:登。^履底:腳底。履,單底之鞋。^青嶂:青翠的山峰。 3 炙:燒烤。^剝蝕:因腐蝕而剝落。^騰激:向上噴射。參即:接近。
田啟文, 2015

REFERENCE
« EDUCALINGO. 峭坂 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/qiao-ban-2>. May 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on