Download the app
educalingo
Search

Meaning of "销夏湾" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 销夏湾 IN CHINESE

xiāoxiàwān
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 销夏湾 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «销夏湾» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 销夏湾 in the Chinese dictionary

Xia Xia Bay names. In the Wuxian County, Jiangsu Province, Southwest Taihu Lake in Dongting Mountain foot o around the mountain more than 10 o cold pressing. According to legend, Wu Wang summer resort o name. 销夏湾 地名。在江苏省吴县西南太湖中洞庭西山之麓o绕山十馀里o寒气逼人。相传为吴王避暑处o故名。

Click to see the original definition of «销夏湾» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 销夏湾

销夏

CHINESE WORDS THAT END LIKE 销夏湾

东京
几内亚
加利福尼亚
北部
哈得孙
大澳大利亚
广州
杭州
比斯开
波斯
渤海
胶州
贝斯开
金兰

Synonyms and antonyms of 销夏湾 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «销夏湾» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 销夏湾

Find out the translation of 销夏湾 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 销夏湾 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «销夏湾» in Chinese.

Chinese

销夏湾
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Summer Bay Pin
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Pin Summer Bay
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

पिन ग्रीष्मकालीन बे
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

دبوس خليج الصيف
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Контакт Summer Bay
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Pin Summer Bay
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

বে সামার
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Pin Summer Bay
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Teluk cawan
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Pin Summer Bay
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

ピンサマーベイ
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

핀 여름 베이
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Summer in Bay
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Bay Summer Pin
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

பே கோடை
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

बाय उन्हाळी
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Bay Yaz
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Pin Summer Bay
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Pin Summer Bay
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Контакт Summer Bay
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Pin Summer Bay
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Pin Summer Bay
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Pin Summer Bay
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Stift Summer Bay
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Pin Summer Bay
5 millions of speakers

Trends of use of 销夏湾

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «销夏湾»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «销夏湾» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 销夏湾

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «销夏湾»

Discover the use of 销夏湾 in the following bibliographical selection. Books relating to 销夏湾 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
水滸後傳:
有人認得是李俊、費保等,住在消夏灣。」丁自燮呵呵冷笑道:「這是梁山泊餘寇,反來惹我!是生意到了。」即刻修書,家人抱呈,差到常州府投下。呂太守拆開看了,叫該房行牌勾拿費保、李俊的一干人犯。書吏稟道:「這消夏灣地方,是蘇州管轄,須要行關。」呂太守 ...
陳忱, ‎朔雪寒, 2014
2
中國古典園林史 - 第 40 页
包括馆娃宫在内的姑苏台,与洞庭西山消夏湾的吴王避暑宫、太湖北岸的长洲苑,构成了吴国沿太湖岸的庞大的环状宫苑集群[图 2 - 4 ]。图 2 - 4 如苏台位置图章华台和姑苏台是春秋战国时期贵族园林的两个重要实例。它们的选址和建筑经营都能够利用大 ...
周维权, 1999
3
行云集 - 第 96 页
据说打鱼的利益很大,要是幸运的话,每天大鱼小鱼源源而来,一年间就可出本获利。不过半夜三更就要出门,风雨无间,也是非常辛苦的。我们浮泛水上,但觉水连天,天连水,一片空明,使人心目俱爽。蔡羽《消夏湾记》有云, "山以水袭为奇)水以山袭尤奇也,山袭 ...
周瘦鹃, 1985
4
中国历代园林图文精选 - 第 3 卷 - 第 9 页
〔 31 〕消夏:指避暑。消又作"销"。清,吴伟业《八风》诗序: "余消夏小园,风埭然而四至" (李学颍集评标校本《吴梅村全集》卷十七,页 476 〉此处用"消夏湾"典故:明,李贤等《大明一统志》卷八《苏州府,山川,销夏湾》: "在洞庭西山之趾,旧传吴王避暑处。" (三秦出版社 ...
《中国历代园林图文精选》 丛书编委会, 2005
5
苏州游踪 - 第 102 页
足见消夏湾之为消夏湾,自有价值。俗传当年山上还有吴王的避暑官,下筑地道,可以把船只拖上山去,可是年久代远,宫和地道早就没有。据说前几年曾有人发见宫的遗址,有砖石的残壁,留存在丛丛荆榛中,这究竟是不是避暑宫的所在,可也不可考了。不过宋、 ...
周瘦鹃, 1981
6
歷代竹枝詞 - 第 4 卷
沈彤^ :夏月兼葭蔽水,芙燠翻風,淸香彌湾, 118 不到深九里,烟藤塞望,水樹涵空,杳若仙娜,殆非人境。《太湖備考》:消夏湾在两山錄缈峰之南。蔡羽《消夏湾山十餘里繞之。舊傳吴王避暑處。周通湖水一湾,冰色澄徹,寒光逼人,真可消夏。《蘇州府志》:水口 26 ...
王利器, ‎王愼之, ‎王子今, 2003
7
Li dai bian wen xuan - 第 2 卷 - 第 18 页
Renqing Zhang 遊消夏灣記 0 !匕三^本篇選自! ^ 8 、爲一篇白描體之駢文。^平生、侘傺不偶、 18 初年、因上書論事、語過激烈、遠譎抱、前爲一片蘆田、稍出則爲荷蕩、再出則可見烟波浩 1 之太湖、風景淸幽、實爲消夏之勝地。消夏灣在江蘇省太湖中西 ...
Renqing Zhang, 1965
8
東周列國志: 中國古典文學大師巨著精選
又嘗與西施避暑於西洞庭之南灣,灣可十餘里,三面皆山,獨南面如門闕,吳王曰:「此地可以消夏。」因名消夏灣。張羽又有《蘇臺歌》云:館娃宮中百花開,西施曉上姑蘇臺。霞裙翠袂當空舉,身輕似展凌風羽。遙望三江水一杯,兩點微茫洞庭樹。轉面凝眸未肯回, ...
馮夢龍, 2015
9
从北部湾到渤海湾: 冯英子散文选 - 第 192 页
山麓湖边,水浅浪平,则又是消夏的胜地,西山八景中另一景"消夏渔歌" ,也就是指的此地。据历史传说,春秋年间,吴王夫差也曾偕西施来此消夏。宋人范成大有一首《消夏》的七绝说: "褰矶枫渚故离宫,一曲清涟九里宫。纵有暑光无著处,青山环水水浮空。
冯英子, 1995
10
吴地园林文化 - 第 13 页
还有人趁此夏末舒华、灿若锦绣之日,放掉径往洞庭西山之消夏湾赏荷。消夏湾相传为吴王避暑胜地,绵延八、九里,三面峰环,一面水汇,荷花最盛。宋人范成大有《消夏湾》诗说: "萝矾枫清故离宫,一面清涟九里风。纵有暑光无著处,青山环水水浮空。"消夏湾 ...
孙小力, 1997

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «销夏湾»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 销夏湾 is used in the context of the following news items.
1
蔡羽和陆治《销夏湾图记合璧》2250万落槌
蔡羽和陆治的《销夏湾图记合璧》以1000万起拍,开拍后,叫价迅速冲到了2000万,几番出价之后, ... 销夏湾即消夏湾,在西山缥缈峰东南,三面环山,传为吴王避暑处。 «新浪网, Dec 11»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 销夏湾 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/xiao-xia-wan>. Nov 2023 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on