Descarga la app
educalingo
Buscar

Significado de "ihatalı" en el diccionario de turco

Diccionario
DICCIONARIO
section

PRONUNCIACIÓN DE IHATALI EN TURCO

ihatalı play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

QUÉ SIGNIFICA IHATALI EN TURCO

Pulsa para ver la definición original de «ihatalı» en el diccionario turco.
Pulsa para ver la traducción automática de la definición en español.

definición de ihatalı en el diccionario turco

El campo de venta es amplio. / Intuitivo, perspicaz. ihatalı Alanı geniş. / Kavrayışlı, anlayışlı.

Pulsa para ver la definición original de «ihatalı» en el diccionario turco.
Pulsa para ver la traducción automática de la definición en español.

PALABRAS DEL TURCO QUE RIMAN CON IHATALI


Maltalı
Maltalı
baltalı
baltalı
balık kartalı
balık kartalı
façetalı
façetalı
hatalı
hatalı
kukuletalı
kukuletalı
lokantalı
lokantalı
noktalı
noktalı
ortalı
ortalı
paftalı
paftalı
pastalı
pastalı
potalı
potalı
pırlantalı
pırlantalı
rabıtalı
rabıtalı
sigortalı
sigortalı
sustalı
sustalı
tahtalı
tahtalı
çantalı
çantalı
çikolatalı
çikolatalı
şamatalı
şamatalı

PALABRAS DEL TURCO QUE EMPIEZAN COMO IHATALI

ihale
ihale etmek
ihaleye çıkarılmak
ihanet
ihanet etmek
ihanete uğramak
ihata
ihata etmek
ihbar
ihbar etmek
ihbar tazminatı
ihbarcı
ihbarcılık
ihbariye
ihbarlama
ihbarlamak
ihbarlı
ihbarname
ihdas
ihdas etmek

PALABRAS DEL TURCO QUE TERMINAN COMO IHATALI

Afrikalı
abalı
abartmalı
adalı
afralı tafralı
aklı karalı
aktarmalı
akçalı
akıtmalı
akışmalı
alacalı
alacalı bulacalı
alavandalı
alâkalı
alâmetifarikalı
açıklamalı
ağaç balı
ağdalı
ağlamalı
vasıtalı

Sinónimos y antónimos de ihatalı en el diccionario turco de sinónimos

SINÓNIMOS

PALABRAS DEL TURCO RELACIONADAS CON «IHATALI»

Traductor en línea con la traducción de ihatalı a 25 idiomas

TRADUCTOR
online translator

TRADUCCIÓN DE IHATALI

Conoce la traducción de ihatalı a 25 idiomas con nuestro traductor multilingüe.
Las traducciones de ihatalı presentadas en esta sección han sido obtenidas mediante traducción automática estadística a partir del idioma turco.

Traductor turco - chino

ihatal的
1.325 millones de hablantes

Traductor turco - español

ihatal la
570 millones de hablantes

Traductor turco - inglés

ihatal the
510 millones de hablantes

Traductor turco - hindi

ihatal
380 millones de hablantes
ar

Traductor turco - árabe

ihatal لل
280 millones de hablantes

Traductor turco - ruso

ihatal
278 millones de hablantes

Traductor turco - portugués

ihatal o
270 millones de hablantes

Traductor turco - bengalí

ihatal
260 millones de hablantes

Traductor turco - francés

ihatal la
220 millones de hablantes

Traductor turco - malayo

ihatal yang
190 millones de hablantes

Traductor turco - alemán

ihatal die
180 millones de hablantes

Traductor turco - japonés

ihatal
130 millones de hablantes

Traductor turco - coreano

ihatal
85 millones de hablantes

Traductor turco - javanés

ihatal ing
85 millones de hablantes
vi

Traductor turco - vietnamita

ihatal sự
80 millones de hablantes

Traductor turco - tamil

ihatal
75 millones de hablantes

Traductor turco - maratí

ihatal
75 millones de hablantes

turco

ihatalı
70 millones de hablantes

Traductor turco - italiano

ihatal il
65 millones de hablantes

Traductor turco - polaco

ihatal
50 millones de hablantes

Traductor turco - ucraniano

ihatal
40 millones de hablantes

Traductor turco - rumano

ihatal
30 millones de hablantes
el

Traductor turco - griego

ihatal η
15 millones de hablantes
af

Traductor turco - afrikáans

ihatal die
14 millones de hablantes
sv

Traductor turco - sueco

ihatal den
10 millones de hablantes
no

Traductor turco - noruego

ihatal den
5 millones de hablantes

Tendencias de uso de la palabra ihatalı

TENDENCIAS

TENDENCIAS DE USO ACTUALES DEL TÉRMINO «IHATALI»

0
100%
En el mapa anterior se refleja la frecuencia de uso del término «ihatalı» en los diferentes paises.

Citas, bibliografía en turco y actualidad sobre ihatalı

EJEMPLOS DE USO

10 LIBROS DEL TURCO RELACIONADOS CON «IHATALI»

Descubre el uso de ihatalı en la siguiente selección bibliográfica. Libros relacionados con ihatalı y pequeños extractos de los mismos para contextualizar su uso en la literatura.
1
Tabiat Risalesi Açılımları: Görsel/İnteraktif Versiyon - Sayfa 33
Evet o manen sıkışmış ve kurumuş akıllarına ve bozulmuş ve maneviyatta ölmüş olan kalblerine, çok geniş ve derin ve ihatalı olan imanî mes'eleleri sığıştıramadıklarından, kendilerini küfre ve dalalete atarlar, boğulurlar. Eğer dikkatle kendi ...
Ediz SÖZÜER, 2015
2
Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur ... - Sayfa 207
Evet o manen sıkışmış ve kurumuş akıllarına ve bozulmuş ve maneviyatta ölmüş olan kalblerine, çok geniş ve derin ve ihatalı olan imanî mes'eleleri sığıştıramadıklarından, kendilerini küfre ve dalalete atarlar, boğulurlar. Eğer dikkatle kendi ...
Ediz SÖZÜER, 2015
3
Asay-ı Musa:
Ve bu üç ziyayı a'zam gibi; rahmet, inayet, hafîziyet misillü yüzer ihatalı hakikatlar haşri, âhireti iktiza ve istilzam ettikleri halde, hiç mümkün müdür ki: Kâinatta ve umum mevcudatta hükümferma olan rahmet,inayet, adalet,hikmet, iktisad ve ...
Bediüzzaman Said Nursi, 2014
4
Emirdağ Lahikası Üzerine-2:
bir avuç havanın her bir zerresinde öyle hadsiz bir kuvvet ve ihâtalı bir irade ve bütün rûyi zemindeki merkezlerde o Kur'ân'ı okuyan hafızların ayrı ayrı şivelerini bilecek ihatalı bir ilim ve onları bütün görecek ve işitecek muhit bir göz ve herşeyi ...
Abdullah AYMAZ, 2014
5
Lem'alar (Lûgatçesizdir):
Ve bu üç ziyâyı âzam gibi; rahmet, inâyet, hafîziyet misillü yüzer ihatalı hakikatler haşri, âhireti iktiza ve istilzam ettikleri hâlde, hiç mümkün müdür ki kâinatta ve umum mevcudâtta hükümfermâ olan rahmet, inâyet, adalet, hikmet, iktisat ve ...
Bediüzzaman Said NURSİ, 2014
6
Fatiha Tefsiri: - Sayfa 61
Eğer denilse, “Bu dünyadaki musibetler, çirkinlikler, şerler, o ihatalı rahmete münâfidir, bulandırıyor.” Elceuap: Risale-i Kader gibi Nurun risalelerinde bu dehşetli suale tam cevap verilmiş. Onlara havale ile, kısacık bir işareti şudur: Herbir ...
Bediüzzaman Said Nursi, 2011
7
Asâ-yı Musa (Lûgatçesizdir):
... insanların münâcâtlarına ve şükürlerine, fiilenmukabele ettiği gibi kelâmıyla da mukabele etmek, hâlıkıyetin şe'nidir. Dördüncüsü: İlimile hayatın zaruri bir lâzımı ve ışıklı bir tezâhürü olan mükâleme sıfatı, elbette ihatalı bir ilmivesermedî bir ...
Bediüzzaman Said NURSİ, 2014
8
Lem'alar: - Sayfa clxxix
Eveteğer bütün eşyaFerdi Vâhid'e verilse,birkibrit çakar gibi, eserleriyleazameti anlaşılan o nihayetsizkudretiyle hiçten icadeder ve ihatalı nihayetsiz ilmiyle herşeye manevî bir kalıb hükmünde bir mikdar tayin eder.Veo âyinei ilmindeki ...
Bediüzzaman Said Nursi, 2014
9
Şualar:
mu'cizatlı hünerlerini gösteren ayrı ayrı, çeşit çeşit tarzlarda şekiller, makinecikler, gayet ihatalı bir ilme ve -tabirde hata olmasın- gayet meharetli ve fünunlu bir meleke-i ilmiyeye kat'î delalet ve serseri tesadüfün ve şuursuz ve müşevveş ...
Bediüzzaman Said Nursi, 2014
10
Mesnevî-i Nûriye (Lûgatçesizdir):
İşte bumisallerden, hıfzve hafîziyet kanunu nederece ihatalı olduğu anlaşıldı. Evet bu mevcudâtın Sahibi pek büyük bir ihtimam ile mülkünde cereyan eden her şeyi tahtı hıfz ve muhafazasına almıştır. Ve hâkimiyetinin muhafazası için sonsuz ...
Bediüzzaman Said NURSİ, 2014

10 NOTICIAS EN LAS QUE SE INCLUYE EL TÉRMINO «IHATALI»

Conoce de qué se habla en los medios de comunicación nacionales e internacionales y cómo se emplea el término ihatalı en el contexto de las siguientes noticias.
1
Yaşarken öldürülmüş bir kalem: Ahmed Midhat Efendi
İstiklal Savaşı sırasında bile romanları asker çantalarından birinden diğerine pirelerden daha hızlı atlayarak gezen üstadın ihatalı bilgisi, eserlerinin tür ve üslup ... «Zaman Gazetesi, Sep 15»
2
Bütün Eşyayı Bir Tek Zâta Vermekteki Kolaylık
İhatalı bir hakikati anlamak için farklı cihetlerinden bakmak işimizi kolaylaştırır. Somut bir tek görüntüsü olmayan, kainatı ihata eden, geniş ve derin bir hakikati ... «Risale Haber.com, Jul 15»
3
Said Nursi Her Soruya Cevap Verir miydi?
... kim ne isterse sorsun" diye bir kayıt konulmadan ilanat yapmak ve neticede daima muvaffak olmak; beşer tarihinde görülmemiş ve böyle ihatalı ve yüksek bir ... «Risale Ajans, Jun 15»
4
Üstad Adülhamit Han İçin Kötü Söz Sarf Etmiş midir?
denilemez. Üstad Hazretleri hem mütefekkir hem alim hem de şartların kaydı altında olmadığı için, sorunları daha net daha geniş ve daha ihatalı görebiliyordu. «Risale Ajans, May 15»
5
Gözü veren, hem gözü hem gözün gördüğünü görür
Yoksa, o şahsiyet, o ehadiyet, o sima, o taayyünün cilvesi inbisat ederek kâinat nisbetinde genişlenir, dağılır, gizlenir; ancak çok büyük ve ihatalı, kalbî gözlere ... «Risale Haber.com, Mar 15»
6
Asfiya ve evliya kime denir?
Keyfiyet açısından asfiya, evliyadan daha kapsamlı ve daha ihatalı bir mesleğe sahiptir. Tabiîlerini nazara aldığımızda asfiyanın etki alanı evliyadan daha çoktur. «Yeni Asya, Feb 15»
7
Mahiyetinin mübayeneti ile adem-i takayyüd
Peki nasıl oluyor da bu küçücük temsil çok ihatalı bir hakikati anlamamıza sebep olabiliyor? Çünkü; temsilin içinde, o külli hakikatin kanunu bir hususi maddede ... «Risale Haber.com, Nov 14»
8
Üniversitenin temel problemi
Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün YÖK'te ihatalı bir konuşma yaptı. Yalnızca bir Başbakan olarak değil, bir Hoca olarak bilginin üretim süreçlerinde gündeme ... «Akşam, Oct 14»
9
Sinsi bir tehlike: Gaflet
... mâneviyatta ölmüş olan kalblerine, çok geniş ve derin ve ihatalı olan imanî mes'eleleri sığıştıramadıklarından, kendilerini küfre ve dalâlete atarlar, boğulurlar”1 ... «Yeni Asya, Oct 14»
10
Nazan Bekiroğlu
Kutsal'ın görüntüye girmeyişi. Göz, gördüğünden; akıl, kavradığından üstündür çünkü. Ancak ondan daha ihatalı bir göz, bir gerçeği kavrar ve anlar bütünüyle. «Zaman Gazetesi, Jul 14»

REFERENCIA
« EDUCALINGO. Ihatalı [en línea] . Disponible en <https://educalingo.com/es/dic-tr/ihatali>. Abr 2024 ».
Descarga la app de educalingo
tr
diccionario turco
Descubre todo lo que esconden las palabras en
índice
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v w x y z