Téléchargez l'application
educalingo
Rechercher

Signification de "அகண்" dans le dictionnaire tamoul

Dictionnaire
DICTIONNAIRE
section

PRONONCIATION DE அகண் EN TAMOUL

அகண்  [akaṇ] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

QUE SIGNIFIE அகண் EN TAMOUL

Cliquez pour voir la définition originale de «அகண்» dans le dictionnaire tamoul.
Cliquez pour voir la traduction automatique de la définition en français.

définition de அகண் dans le dictionnaire tamoul

Acronyme அகண் அருகு.

Cliquez pour voir la définition originale de «அகண்» dans le dictionnaire tamoul.
Cliquez pour voir la traduction automatique de la définition en français.

MOTS EN TAMOUL RIMANT AVEC அகண்


MOTS EN TAMOUL COMMENÇANT COMME அகண்

அகச்சுவை
அகடச்சக்கரம்
அகடம்
அகடிதகடநா
அகடியம்
அகடூரி
அகட்டுத்தே
அகணிதபஞ்சாங்கி
அகண்டஞானம்
அகண்டம்
அகண்டவடிவம்
அகண்டவாக்கியம்
அகண்டாகண்டன்
அகண்டாகாரஞானம்
அகண்டாகாரம்
அகண்டாகாரவிர்த்திஞானம்
அகண்டி
அகண்டிதன்
அகண்டிதமூர்த்தி
அகண்டிதாகாரம்

MOTS EN TAMOUL FINISSANT COMME அகண்

அக்கினித்தூண்
அடைதூண்
அரண்
அருந்தவப்பெண்
அரைஞ்சாண்
நுங்குக்கண்
புறக்கண்
பூதவக்குருக்கண்
பெந்தைக்கண்
பைங்கண்
பொய்க்கண்
மான்களிக்கண்
மாறுகண்
முண்டைக்கண்
முலைக்கண்
யானைக்கடைக்கண்
வன்கண்
வாக்குக்கண்
விரிகண்
வெண்கண்

Synonymes et antonymes de அகண் dans le dictionnaire tamoul de synonymes

SYNONYMES

MOTS EN TAMOUL EN RAPPORT AVEC «அகண்»

Traducteur en ligne avec la traduction de அகண் à 25 langues

TRADUCTEUR
online translator

TRADUCTION DE அகண்

Découvrez la traduction de அகண் dans 25 langues grâce à notre traducteur tamoul multilingue.
Dans cette section, les traductions de அகண் dans d'autres langues ont été obtenues par traduction automatique statistique, où l'unité essentielle de la traduction est le mot «அகண்» en tamoul.

Traducteur Français - chinois

阿寒湖
1325 millions de locuteurs

Traducteur Français - espagnol

Akan
570 millions de locuteurs

Traducteur Français - anglais

Akan
510 millions de locuteurs

Traducteur Français - hindi

अकन
380 millions de locuteurs
ar

Traducteur Français - arabe

اكان
280 millions de locuteurs

Traducteur Français - russe

Акан
278 millions de locuteurs

Traducteur Français - portugais

Akan
270 millions de locuteurs

Traducteur Français - bengali

আকান
260 millions de locuteurs

Traducteur Français - français

Akan
220 millions de locuteurs

Traducteur Français - malaisien

Akan
190 millions de locuteurs

Traducteur Français - allemand

Akan
180 millions de locuteurs

Traducteur Français - japonais

アカン語
130 millions de locuteurs

Traducteur Français - coréen

아칸어
85 millions de locuteurs

Traducteur Français - javanais

Akan
85 millions de locuteurs
vi

Traducteur Français - vietnamien

Akan
80 millions de locuteurs

tamoul

அகண்
75 millions de locuteurs

Traducteur Français - marathi

अकन
75 millions de locuteurs

Traducteur Français - turc

Akan
70 millions de locuteurs

Traducteur Français - italien

Akan
65 millions de locuteurs

Traducteur Français - polonais

Akan
50 millions de locuteurs

Traducteur Français - ukrainien

Акан
40 millions de locuteurs

Traducteur Français - roumain

Akan
30 millions de locuteurs
el

Traducteur Français - grec

Akan
15 millions de locuteurs
af

Traducteur Français - afrikaans

Akan
14 millions de locuteurs
sv

Traducteur Français - suédois

Akan
10 millions de locuteurs
no

Traducteur Français - norvégien

Akan
5 millions de locuteurs

Tendances d'usage de அகண்

TENDANCES

TENDANCES D'USAGE DU TERME «அகண்»

0
100%
Sur la carte précédente est reflétée la fréquence d'utilisation du terme «அகண்» dans les différents pays.

Exemples d'utilisation du mot அகண் en tamoul

EXEMPLES

8 LIVRES EN TAMOUL EN RAPPORT AVEC «அகண்»

Découvrez l'usage de அகண் dans la sélection bibliographique suivante. Des livres en rapport avec அகண் et de courts extraits de ceux-ci pour replacer dans son contexte son utilisation littéraire.
1
Pañca kōca vivēkam - பக்கம்69
ஏகபரம் கானென்னல் அகண்ட விர்த்தி இம்மூன்று விர்த்திகளில் இரண்டைத் தள்ளி ஆகும் அகண் டாகார விருத்தி தன்னே அநவரதம் ஆதரவாய் ...
Sadurangapattinam Kandaswamy Mudaliar, 1963
2
A manual Dictionary of the Tamil language; publ. by the ...
அ அகணி, உள், மருதநிலம், வயல் அகணிதம், எண்ணிக்கையின்மை அகண், அருகு - அகண்டம, எல்லாம் அகண்ட சண்டன், கடவுள் அகண்டி, ஒாவாச்சியம் ...
[Anonymus AC09811520], 1842
3
Essential 120000 English-Tamil Words Dictionary: - பக்கம்2467
... 57481 latish Latish 57482 latissimi Latissimi 57483 latissimus அகண்஝ 57484 latitude அட்சழ஥வக 57485 latitudes ஠ய஧ ழ஠ர்க்ழகமட்டு 57486 latitudinal ஠ய஧ 57487 latitudinally Latitudinally 57488 latitudinarian Latitudinarian ...
Nam Nguyen, 2015
4
Mutal tāymol̲i allatu Tamil̲ākka viḷakkam - பக்கம்308
88.) அகம் - அசுரம்: மருதரிலத்தூர். உள் -_ உடு _ ஊடு_ . - அகண் - அகனி, அகண்_அகடு = உள், நீடு, வயிறு_ நுள்_ஈள்_-நீடு_-/ரடுவு -/ரடுவண்_ /சாப்பண், \ரி_ ...
Ñānamuttan̲ Tēvanēyan̲, 1962
5
Akattiyar ñān̲am: viḷakkavurai - பக்கம்7
5 *டஈக்டர் எஸ் இரஈதர்சிருஷ்ணனும் இந்தத் திரஈவீட_ஆரிய சமயப் பண் பஈட்டின் டூபரீரிர்சயும் அகண் வினேலஈன டுசள்வஈக்னசுயுரி (சறித்துத் ...
Akattiyar, ‎Vī Ñān̲acikāmaṇi, 1980
6
Irucol, muccol alaṅkāram - பக்கம்60
நீள் அகண் டத்தரீடூல) 109. சுப்பிரமணியன் தகப்பனுக்குப் டூபரதித்தது ஏன்? சுதனன இழந்த பிதர வியசனம் மரறுவது ஏன்? ஆறு தளலயுற்றதர்ஸ் ('1.
Ma. Vē Pacupati, ‎Ñā Mēkalā, ‎Es Cāyirāman̲, 2003
7
Jīvap prammaikya Vētānta rahasyam - பக்கம்47
"அகண் ட மண்டலாகாரம் வ்யாப்தம் யே சராசரம் த்த்பதம் தாளிதம் யோ தஸ்மை ரீ குருவேநமஹ. இந்த சராசர பிரபஞ்சமுழுமையும் எங்கும் நிறைந் ...
Paramahaṃsa Saccidānanda, 1993
8
Aruṭperuñjōti akaval uraiviḷakkam - அளவு 1 - பக்கம்431
மிகச்சிறிய அணுவானுலும் சரி, மிகப்பெரிய அகண் டாண்ட வெளியானுலும் சரி, அதன் அதன் நடுகிலேக்கும், சூழ் நி3லக்கும், முட்டலும் ...
Caravaṇān̲antā, 1974

RÉFÉRENCE
« EDUCALINGO. அகண் [en ligne]. Repéré à <https://educalingo.com/fr/dic-ta/akan>. Mai 2024 ».
Téléchargez l'application educalingo
ta
dictionnaire tamoul
Découvrez tout ce que les mots cachent sur