Kuki Educalingo digunakan untuk memperibadikan iklan dan mendapatkan statistik trafik laman web. Kami juga berkongsi maklumat tentang penggunaan laman web dengan media sosial, pengiklanan dan rakan analisa kami.
Lihat butiran Faham

Perkataan dalam kamus Tagalog bermula dengan ...

_ (3 167)
_ (724)
_ (1 220)
_ (111)
_ (1 039)
_ (144)
_ (334)
_ (171)
_ (74)
_ (226)
_ (100)
_ (12)
_ (5 097)
கா_ (678)
கி_ (357)
கீ_ (72)
கு_ (958)
கூ_ (158)
கெ_ (77)
கௌ_ (43)
கொ_ (316)
கே_ (74)
கோ_ (242)
கை_ (169)
க்_ (19)
க்ஷ_ (19)
க்ஷா_ (2)
க்ஷி_ (1)
க்ஷீ_ (7)
க்ஷு_ (3)
க்ஷே_ (4)
_ (4 149)
சா_ (364)
சி_ (752)
சீ_ (216)
சு_ (536)
சூ_ (152)
செ_ (356)
சௌ_ (41)
சொ_ (86)
சே_ (89)
சோ_ (113)
சை_ (33)
_ (61)
ஞா_ (47)
ஞி_ (1)
ஞெ_ (7)
_ (2 658)
தா_ (250)
தி_ (519)
தீ_ (150)
து_ (418)
தூ_ (113)
தெ_ (109)
தௌ_ (8)
தொ_ (124)
தே_ (186)
தோ_ (98)
தை_ (29)
_ (1 692)
நா_ (286)
நி_ (422)
நீ_ (214)
நு_ (50)
நூ_ (33)
நெ_ (178)
நொ_ (29)
நே_ (52)
நோ_ (10)
நை_ (20)
_ (3 934)
பா_ (491)
பி_ (851)
பீ_ (68)
பு_ (505)
பூ_ (276)
பெ_ (178)
பௌ_ (10)
பொ_ (232)
பே_ (119)
போ_ (96)
பை_ (24)
_ (2 761)
மா_ (302)
மி_ (213)
மீ_ (36)
மு_ (596)
மூ_ (171)
மெ_ (63)
மௌ_ (9)
மொ_ (42)
மே_ (137)
மோ_ (35)
மை_ (24)
_ (232)
யா_ (108)
யு_ (14)
யூ_ (1)
யௌ_ (5)
யோ_ (53)
_ (7)
ரா_ (4)
ரு_ (1)
ரே_ (1)
_ (4)
லா_ (1)
லோ_ (2)
_ (2 683)
வா_ (487)
வி_ (800)
வீ_ (88)
வெ_ (356)
வௌ_ (1)
வே_ (166)
வை_ (72)
வ்_ (8)
_ (13)
ஜா_ (5)
ஜீ_ (3)
ஜெ_ (1)
ஜோ_ (1)
_ (50)
ஸ்_ (50)
_ (10)
_ (7)
ஹா_ (1)
ஹி_ (4)
ஹூ_ (1)
ஹே_ (1)
ta
Kamus Tagalog
Temui semuanya yang tersembunyi dalam perkataan di