Educalingo Cookies werden verwendet, um Anzeigen zu personalisieren und zu Web-Traffic-Statistiken. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter.
akzeptieren
Suchen

Bedeutung von "दधून" im Wörterbuch Marathi

Wörterbuch
WÖRTERBUCH
section

AUSSPRACHE VON दधून AUF MARATHI

दधून  [[dadhuna]] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WAS BEDEUTET दधून AUF MARATHI

Hier klicken, um die ursprüngliche Definition von «दधून» auf Marathi zu sehen.
Hier klicken, um die automatische Übersetzung der Definition auf Deutsch zu sehen.

Definition von दधून im Wörterbuch Marathi

Durch-die-Uhr (Fluch.) Ein entzündlicher der parafien Abschnitte Luft (En) Butan दधून—न. (शाप.) पाराफिन वर्गांतील एक ज्वलनशील वायु. (इं.) ब्यूटेन.

Hier klicken, um die ursprüngliche Definition von «दधून» auf Marathi zu sehen.
Hier klicken, um die automatische Übersetzung der Definition auf Deutsch zu sehen.

WÖRTER AUF MARATHI, DIE REIMEN WIE दधून


WÖRTER AUF MARATHI, DIE ANFANGEN WIE दधून

णाणा
णादण
णादणी
णावणें
त्त
दा
दाची विद्या
द्रु
दधि
दधिवामन
नका
नगट
नपार
नुज
न्ना
पकाविणें
पटगिरी
पटणें
पणें

WÖRTER AUF MARATHI, DIE BEENDEN WIE दधून

अंगून
अंदरून
अकळत अकळून
अडसून खडसून
अडून
अतिशयेंकरून
अदरून
अद्रून
अनुलक्षून
अन्यून
अलीकडून
अवगून
अवचुकून
अवरजून
अवर्जून
असून असून
अहाडून पहाडून
आंतून
आक्षेपून
आदरून

Synonyme und Antonyme von दधून auf Marathi im Synonymwörterbuch

SYNONYME

MIT «दधून» VERWANDTE WÖRTER IM WÖRTERBUCH MARATHI

Übersetzung von दधून auf 25 Sprachen

ÜBERSETZER
online translator

ÜBERSETZUNG VON दधून

Erfahre, wie die Übersetzung von दधून auf 25 Sprachen mit unserem mehrsprachigen Übersetzer Marathi lautet.
Die Übersetzungen von दधून auf andere Sprachen, die in diesem Bereich vorgestellt werden, sind zustande gekommen durch automatische statistische Übersetzung, wobei die Basiseinheit der Übersetzung das Wort «दधून» in Marathi ist.

Übersetzer Deutsch - Chinesisch

Dadhuna
1.325 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Spanisch

Dadhuna
570 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Englisch

dadhuna
510 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Hindi

Dadhuna
380 Millionen Sprecher
ar

Übersetzer Deutsch - Arabisch

Dadhuna
280 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Russisch

Dadhuna
278 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Portugiesisch

Dadhuna
270 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Bengalisch

dadhuna
260 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Französisch

Dadhuna
220 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Malaysisch

dadhuna
190 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Deutsch

Dadhuna
180 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Japanisch

Dadhuna
130 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Koreanisch

Dadhuna
85 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Javanisch

dadhuna
85 Millionen Sprecher
vi

Übersetzer Deutsch - Vietnamesisch

Dadhuna
80 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Tamil

dadhuna
75 Millionen Sprecher

Marathi

दधून
75 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Türkisch

dadhuna
70 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Italienisch

Dadhuna
65 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Polnisch

Dadhuna
50 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Ukrainisch

Dadhuna
40 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Rumänisch

Dadhuna
30 Millionen Sprecher
el

Übersetzer Deutsch - Griechisch

Dadhuna
15 Millionen Sprecher
af

Übersetzer Deutsch - Afrikaans

Dadhuna
14 Millionen Sprecher
sv

Übersetzer Deutsch - Schwedisch

Dadhuna
10 Millionen Sprecher
no

Übersetzer Deutsch - Norwegisch

Dadhuna
5 Millionen Sprecher

Tendenzen beim Gebrauch von दधून

TENDENZEN

TENDENZEN BEIM GEBRAUCH DES BEGRIFFES «दधून»

0
100%
Auf der vorherigen Grafik wird die Häufigkeit der Nutzung des Begriffs «दधून» in den verschiedenen Ländern angezeigt.

Zitate, Bibliographie und Aktuelles übe दधून auf Marathi

BEISPIELE

10 BÜCHER, DIE MIT «दधून» IM ZUSAMMENHANG STEHEN

Entdecke den Gebrauch von दधून in der folgenden bibliographischen Auswahl. Bücher, die mit दधून im Zusammenhang stehen und kurze Auszüge derselben, um seinen Gebrauch in der Literatur kontextbezogen darzustellen.
1
Isrāela: chaḷākaḍūna baḷākaḍe
... पसरली असे वाटर जो मधूनच दिषनीवे वैश्भिष्टत्व लोके वर काई व पुन्हां के है दधून बसावे लामे. मेपरलियनने रच्छाध्याहा मताधिकार दिला रकारा पराई तो देत्तुना ( निमंनि है विषयोची है ...
Nārāyaṇa Hari Pālakara, 1967
2
Gumphite bakula phulāñcī mālā
बैमुलीच्छा खेठप्रकटे कोतुकाने पहात ती स्त्री म्हणती बैई हो ना है पण मोठी माणस मात्र शिष्टता उपचार या खाली दधून जातातनाही का ],. - - (..- - भाग्यधीला मंजू/रया आईच मोकल बोलण खुप ...
Sumana Bhaḍabhaḍe, 1972
3
Pāradha
... उजावरा चे औरडरे ऐकुन जवसपर्षस जैगलात [वैबठाया असरूयास तो कझप्रेख पडरायापूवीहि मेतो व शुडपात दधून शिकारहोतानाच प्याला जार्त[ वाष मात्र कुकयाम्बकटयावर मनुमुयाकया संशयाने ...
V. M. Cavhāṇa, 1968
4
Śrīrāmakośa - व्हॉल्यूम 2,भाग 2,अंक 1
आने खुप ढगतिई वातावरण निर्माण केले होर मेरे दधून मेलो होतो तेठहा त्या राक्षसाने, बाण माशे पंख गोले आणि वैदेही सीतेला मेऊन तो दधिणिकले तोड करून मेला. राका माझे प्राण आता ...
Amarendra Laxman Gadgil, 1973
5
Idã na mama
... जान ठर्शण लाचारीने उपकाराखाली दधून जराराच, हुई जिवंत प रमेम्बराचे आम्ही गुराप्यान करतो बैरे है सण लागत ही वस्तुस्थिती होती धर्मप्रचारार्थ कुराठस्सेवा-कार्य करशारे रंचिना ...
Anu Bhāgavata, 1986
6
Haravalelā gavasalā
आणि चारपचि ठिकागी जैवर्ण यतिन तो किती दधून गेली. फस्टेक्लासमुले उतारूचा चढकर नसल्यास/ठे पूर्ण निवीतपणा होता ते अकोला होती तिन. घडधाद्धाकले पाहिली रात्रीचे नऊ वाजले ...
Yamunā Śevaḍe, 1972
7
Śivaśāhīra Bābāsāheba Purandare yāñcī Śivacarita kathanamālā
... मराठचाज्ञाराया सेन्याने चटाई सुरू केलेल्या रणवाद्यचि ते आवाज होती बंयाखोटयात, मांदीकपारीला दधून बसलेले मावले आपल्या तलवारों म्यानासून कादन भराभरा पुते आले सरसावले.
Bābāsāheba Purandare, ‎Gajānana Śã Khole, 1987
8
Sākhaḷī
... हँस पेटवृन चहा केल्गा चहाचा कप हातात मेऊन तो बाहेरच्छा खोलीत येऊन बसती आसपासची बिप्हाढं विमांतीकया आवरराराखाली होती मिलिदही दधून सोपला होता. सगाई कसं शीत शात होतं.
Shrikrishna Janardan Joshi, 1978
9
Nivaḍaka Gaṇūkākā
किवा निराले असार अशी जबरदस्त आका प्रत्येक इराणसाल[ असर अंतमीगंत दधून राहिलेल्या इच्छा आणि आकाक्षा मनुष्य निरनिरकाधा उपार्यानी तुप्त करून पंत असतर रागीट नसलेला थई ...
Ananta Kāṇekara, 1964
10
Bhāūsāhebāñcī bakhara
... तो मांची जड काया धाकटे योडोवर योर बोडा ताकना तो धाकटा दधून राहती तैसा प्रकार जालाब दोन घटकर मारामारी जगती तो आँताजीच्छा पभास साहेनासे जले मांताजी माणकेश्वर रेवाडोचे ...
Kr̥shṇājī Śāmarāva, ‎Cinto Kr̥shṇa Vaḷe, ‎Bhīmarāva Baḷavanta Kulakarṇī, 1965

REFERENZ
« EDUCALINGO. दधून [online] <https://educalingo.com/de/dic-mr/dadhuna>, Okt 2020 ».
mr
Wörterbuch Marathi
Entdecke mehr Wörter auf