Educalingo Cookies werden verwendet, um Anzeigen zu personalisieren und zu Web-Traffic-Statistiken. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter.
akzeptieren
Suchen

Bedeutung von "tavattun" im Wörterbuch Türkisch

Wörterbuch
WÖRTERBUCH
section

AUSSPRACHE VON TAVATTUN AUF TÜRKISCH

tavattun play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WAS BEDEUTET TAVATTUN AUF TÜRKISCH

Hier klicken, um die ursprüngliche Definition von «tavattun» auf Türkisch zu sehen.
Hier klicken, um die automatische Übersetzung der Definition auf Deutsch zu sehen.

Definition von tavattun im Wörterbuch Türkisch

Siedlung, Schlafsaal, Schlafsaal. tavattun Yerleşme, yurt edinme, yurtlanma.

Hier klicken, um die ursprüngliche Definition von «tavattun» auf Türkisch zu sehen.
Hier klicken, um die automatische Übersetzung der Definition auf Deutsch zu sehen.

WÖRTER AUF TÜRKISCH, DIE REIMEN WIE TAVATTUN


eflâtun
eflâtun
hatun
hatun
meftun
meftun
sütun
sütun
tan tun
tan tun
tun
tun
tun tun
tun tun

WÖRTER AUF TÜRKISCH, DIE ANFANGEN WIE TAVATTUN

tava
tava böreği
tava ekmeği
tava gelmek
tava getirmek
tavaf
tavaf etmek
tavalık
tavan
tavan aralığı
tavan arası
tavan fiyatı
tavan penceresi
tavan süpürgesi
tavanına çökmek
tavassut
tavassut etmek
tavattun etmek
tavazzuh
tavazzuh etmek

WÖRTER AUF TÜRKISCH, DIE BEENDEN WIE TAVATTUN

Allah hoşnut olsun
Allah kavuştursun
Allah korusun
Allah senden razı olsun
Allah yazdı ise bozsun
Allah´a emanet olun
Allah´ından bulsun
acun
acı kavun
af buyurun
afiyet olsun
afiyet şeker olsun
afsun
aklında olsun
alacağı olsun
altın yağmurcun
anam avradım olsun
atın ölümü arpadan olsun
ağzı kurusun
aşk olsun

Synonyme und Antonyme von tavattun auf Türkisch im Synonymwörterbuch

SYNONYME

MIT «TAVATTUN» VERWANDTE WÖRTER IM WÖRTERBUCH TÜRKISCH

Übersetzung von tavattun auf 25 Sprachen

ÜBERSETZER
online translator

ÜBERSETZUNG VON TAVATTUN

Erfahre, wie die Übersetzung von tavattun auf 25 Sprachen mit unserem mehrsprachigen Übersetzer Türkisch lautet.
Die Übersetzungen von tavattun auf andere Sprachen, die in diesem Bereich vorgestellt werden, sind zustande gekommen durch automatische statistische Übersetzung, wobei die Basiseinheit der Übersetzung das Wort «tavattun» in Türkisch ist.

Übersetzer Deutsch - Chinesisch

你TavatuR
1.325 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Spanisch

Usted TavatuR
570 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Englisch

you TavatuR
510 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Hindi

आप TavatuR
380 Millionen Sprecher
ar

Übersetzer Deutsch - Arabisch

كنت TavatuR
280 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Russisch

Вы TavatuR
278 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Portugiesisch

você TavatuR
270 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Bengalisch

আপনি TavatuR
260 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Französisch

vous TavatuR
220 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Malaysisch

anda TavatuR
190 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Deutsch

Sie TavatuR
180 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Japanisch

あなたTavatuR
130 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Koreanisch

당신 TavatuR
85 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Javanisch

sampeyan TavatuR
85 Millionen Sprecher
vi

Übersetzer Deutsch - Vietnamesisch

bạn TavatuR
80 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Tamil

நீங்கள் TavatuR
75 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Marathi

आपण TavatuR
75 Millionen Sprecher

Türkisch

tavattun
70 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Italienisch

È TavatuR
65 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Polnisch

ty TavatuR
50 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Ukrainisch

ви TavatuR
40 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Rumänisch

tu TavatuR
30 Millionen Sprecher
el

Übersetzer Deutsch - Griechisch

μπορείτε TavatuR
15 Millionen Sprecher
af

Übersetzer Deutsch - Afrikaans

jy TavatuR
14 Millionen Sprecher
sv

Übersetzer Deutsch - Schwedisch

du TavatuR
10 Millionen Sprecher
no

Übersetzer Deutsch - Norwegisch

du TavatuR
5 Millionen Sprecher

Tendenzen beim Gebrauch von tavattun

TENDENZEN

TENDENZEN BEIM GEBRAUCH DES BEGRIFFES «TAVATTUN»

0
100%
Auf der vorherigen Grafik wird die Häufigkeit der Nutzung des Begriffs «tavattun» in den verschiedenen Ländern angezeigt.

Zitate, Bibliographie und Aktuelles übe tavattun auf Türkisch

BEISPIELE

10 BÜCHER, DIE MIT «TAVATTUN» IM ZUSAMMENHANG STEHEN

Entdecke den Gebrauch von tavattun in der folgenden bibliographischen Auswahl. Bücher, die mit tavattun im Zusammenhang stehen und kurze Auszüge derselben, um seinen Gebrauch in der Literatur kontextbezogen darzustellen.
1
Çağdaş bilimlerin ışığında Nuh'un gemisi ve Tufan - Sayfa 97
f Büyük İskender) in kastedildiği anlaşılmaktadır; araplarla Süryaniler bu ismi bütün yunanlılara tatbik etmişlerdir; 6 — (Tobal) nesli, Karadeniz'in şark sahilinde, Gürcistan'ın eskiden 'Colchide' denilen 'Mingrelya' kıt'ası civarında tavattun ...
Bilal Aksoy, 1987
2
Tarihimiz ve Cumhuriyet:
Ve binaenaleyh bugünkü milliyetlerin teşekkülü için de ilk şart olmak üzere kati bir tavattun istikrara lüzum hasıl oluyor. Türkler bu tarih muhitini Şarki Roma'da, Arap, İran ve Bizans imparatorlukları içinde buldular ve bu üç imparatorluğu, sırf ...
Zeki Arıkan, 1997
3
Health in the Ottomans - Sayfa 192
Der-i Devlet-i aliyye'den hâlimize merhamet olunup, Eğre kal'asında tavattun eden zu'amâ ve erbâb-ı tîmâr mu'tâd-ı kadîm üzre yine Hatvan kal'asına nakl ve iskân etdiril- mez ise, biz dahi cümlemiz kalkup Eğre kal'asında tavattun eylememiz ...
Coşkun Yılmaz, ‎Necdet Yılmaz, 2006
4
Kader Risalesi: - Sayfa 44
Yalnız şu temsille o lezzete ve o saadete bir işaret edeceğiz. Şöyle ki: İki adam bir padişahın pâyitahtına giderler. O padişahın mahall-i garaip olan has sarayına girerler. Biri, padişahı bilmez, o yerlerde gàsıbâne, sârıkane tavattun etmek ister.
Bediüzzaman Said Nursi, 2012
5
Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur ... - Sayfa 562
Biri, padişahı bilmez; o yerde gasıbane, sârıkane tavattun etmek6 ister. Fakat o bahçe, o sarayın iktiza ettikleri idare ve tedbir ve vâridat ve makinelerini işlettirmek ve garib hayvanatın erzakını vermek gibi zahmetli külfetleri görür, mütemadiyen ...
Ediz SÖZÜER, 2015
6
Zelzele Risalesi: - Sayfa 38
Yalnız şu temsille o lezzete ve o saadete bir işaret edeceğiz. Şöyle ki: İki adam bir padişahın pâyitahtına giderler. O padişahın mahall-i garaip olan has sarayına girerler. Biri, padişahı bilmez, o yerlerde gàsıbâne, sârıkane tavattun etmek ister.
Bediüzzaman Said Nursi, 2011
7
İlk Türkler: - Sayfa 21
Umumiyetle bugünkü nazariyelere göre bu halk orta Asyadan buralara hicret etmiş bir halktır ki [41] tavattun edinciye ... E4ı Keith, sir et, N. Y. Teimes Oct 2, 1980 Afrikadan İspanya ve İalyavasıtasile Avrupaya geçmişlerdir. tavattun eden bu ...
Rıza ÇAVDARLI, 2014
8
Gönül pazarı: insanlar, olaylar ve mekânlara dair yazılar - Sayfa 249
Hazret: - Öyle ya' Fakire hitaben: - Nerede tavattun ediyorsunuz?” Fakir: - Hak'ta tavattun ediyoruz' - Tavassul mu ediyorsunuz?' - Evet efendim. Tavattun ve tavassul ediyoruz'. Gülerek Fakir'e hitaben: - Bu hoca kim?' - Sâlim Efendi' - Allah bu ...
Ahmed Güner Sayar, 2007
9
Mahkeme kayıitları ışığında 17. yüzyıl İstanbul'unda ... - Sayfa 610
... alâka ve mahmiyye-i merkûmede tavattun eyledikden sonra ben tevellüd idüp târih-i kitâb senesine gelince üzerime edâsı lâzım gelen rüsûmı cem'a me'mûr olanlara edâ itmekle müvekkil-i merkûm sipâhînin benden resm-i ra'iyyet ve ...
Timur Kuran, 2010
10
Salnâme-i vilayet-i Trabzon - 22. cilt - Sayfa 225
... Çerkeslerin bu taraflarda da lisânlarını, elbiselerini ve a'dât-ı milliyelerini muhâfaza ettiklerini söylemeğe lüzum yoktur. Kars ve Ardahan muhâcirlerinden bir hayli aileler de Gümüşhane ile Kelkit'in bazı köylerinde tavattun etmişlerdir.
Trabzon Vilâyeti (Turkey), 2009

10 NACHRICHTEN, IN DENEN DER BEGRIFF «TAVATTUN» VORKOMMT

Erfahre, worüber man in den einheimischen und internationalen Medien spricht und wie der Begriff tavattun im Kontext der folgenden Nachrichten gebraucht wird.
1
Said Nursi'nin Osmanlı'ya Olan Sevgisi
... maruz olmakla beraber; merkez-i hükümet-i İslamiye bu vatanda teşkil olduktan sonra, akvam-ı saireden pervane gibi çokları içine atılıp, tavattun atmişler.”. «Risale Ajans, Aug 15»
2
Said Nursi'nin Osmanlı Sevgisi
... maruz olmakla beraber; merkez-i hükümet-i İslamiye bu vatanda teşkil olduktan sonra, akvam-ı saireden pervane gibi çokları içine atılıp, tavattun atmişler.”. «Risale Ajans, Aug 15»
3
Kader İmanın 6 Şartından Bir Tanesi Midir?
Biri, padişahı bilmez; o yerde gasıbâne, sârıkane tavattun etmek ister. Fakat o bahçe, o sarayın iktiza ettikleri idare ve tedbir ve varidat ve makinelerini işlettirmek ... «Risale Haber.com, Aug 15»
4
Suvermez Köyü Kitabı Tanıtıldı
... köyde yurt tutup tavattun edegelen “Muslucalu Aşairi” mensubu yağız Türkmenlerin her birinin ismi, aile elkabı, şeceresi, hatta bulunabildiği ölçüde fotoğrafları ... «Emirdag.gen.tr, Jul 15»
5
Türkmen'den Suvermez Köyü Kitabı!
Kitapta, köyde yurt tutup tavattun edegelen “Muslucalu Aşairi” mensubu yağız Türkmenlerin her birinin ismi, aile elkabı, şeceresi, hatta bulunabildiği ölçüde ... «Emirdag.gen.tr, Jul 15»
6
TAMZARA DOKUMASI VE TARİHİ YANILGIMIZ
... çulha (dokuma) olduğu için sanatını icraya müsait Tamzara'yı bularak burada kalmasını ve tavattun etmesini (vatan, yurt edinme-P.S.) kararlaştırarak ol sırada ... «Şebinkarahisar, Jun 15»
7
Demirel'le 30 yıl
Nasıl ki buradan (Denizli'den) Isparta'daki kardeşlerimize selam gönderip muarefe, muhabere ile sohbet ediyoruz; aynen öyle de, Hafız Ali'nin tavattun ettiği ... «Yeni Asya, Jun 15»
8
Sol liberaller ve Ermeni meselesi
“Osmanlı Devleti tarihinin en yüzkızartıcı ve en ağır mağlubiyeti olan Balkan Harbi faciasını yaşamış, sadece İstanbul ve Trabzon'dan daha evvel feth ve tavattun ... «STAR, Mai 15»
9
Ermeni tehciri, etnik unsurlar ve Türk Milleti
Hicretlerle bu topraklarda temekkün ve tavattun eden bu insanlar özellikle İslam Hukuku'nun nikâh müessesesiyle kaynaşmış -İslam Hukuku'nda evlilik için etnik ... «STAR, Mai 15»
10
ÇDPden Murat Bardakçıya cevap: Biz nankör değiliz, sen de aydın …
“Kabul-u tâbiyyet ile hariçten Devlet-i Aliye memleketine tavattun etmek arzu eden familyalar hakkında tanzim buyurulan nizamname” adını taşıyan kanun, ... «Demokrat Haber, Jan 15»

REFERENZ
« EDUCALINGO. Tavattun [online] <https://educalingo.com/de/dic-tr/tavattun>, Nov 2019 ».
tr
Wörterbuch Türkisch
Entdecke mehr Wörter auf
Index
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v w x y z