Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "अँगाली" in the Hindi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF अँगाली IN HINDI

अँगाली  [amgali] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES अँगाली MEAN IN HINDI?

Click to see the original definition of «अँगाली» in the Hindi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of अँगाली in the Hindi dictionary

Angali PVS (No Leader, Prof. Aggani, Hingdi Agadi, Agari) ahead . First . U-Muajjam isam aggli always .- Southmost 0, p 114 अँगाली पु वि० [सं० अग्रणी, प्रा० अग्गाणी, हिं० अगाड़ी, अगारी] आगे । प्रथम । उ०—मुअज्जम इसम अँगाली हमेशा ।— दक्खिनी०, पृ० ११४ ।

Click to see the original definition of «अँगाली» in the Hindi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

HINDI WORDS THAT RHYME WITH अँगाली


HINDI WORDS THAT BEGIN LIKE अँगाली

अँगवनिहारा
अँगवाना
अँगवारा
अँगसँग
अँगा
अँगाकरि
अँगाना
अँगा
अँगारा
अँगारी
अँगिया
अँगिरना
अँगिराना
अँगीठ
अँगीठा
अँगीठि
अँगीठी
अँग
अँगुछा
अँगुछाना

HINDI WORDS THAT END LIKE अँगाली

अँधियाली
अंकपाली
अंगपाली
अंशुमाली
अकाली
अक्षमाली
अक्षशाली
अखरताली
अठकपाली
अठवाली
अणियाली
अबाली
अबिताली
अब्दाली
अमाली
अर्द्धाली
अस्थिमाली
अहिमाली
आंबाली
आज्यस्थाली

Synonyms and antonyms of अँगाली in the Hindi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «अँगाली» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF अँगाली

Find out the translation of अँगाली to 25 languages with our Hindi multilingual translator.
The translations of अँगाली from Hindi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «अँगाली» in Hindi.

Translator Hindi - Chinese

Angali
1,325 millions of speakers

Translator Hindi - Spanish

Angali
570 millions of speakers

Translator Hindi - English

Angali
510 millions of speakers

Hindi

अँगाली
380 millions of speakers
ar

Translator Hindi - Arabic

Angali
280 millions of speakers

Translator Hindi - Russian

Angali
278 millions of speakers

Translator Hindi - Portuguese

Angali
270 millions of speakers

Translator Hindi - Bengali

Angali
260 millions of speakers

Translator Hindi - French

Angali
220 millions of speakers

Translator Hindi - Malay

Angali
190 millions of speakers

Translator Hindi - German

Angali
180 millions of speakers

Translator Hindi - Japanese

Angali
130 millions of speakers

Translator Hindi - Korean

Angali
85 millions of speakers

Translator Hindi - Javanese

Angali
85 millions of speakers
vi

Translator Hindi - Vietnamese

Angali
80 millions of speakers

Translator Hindi - Tamil

Angali
75 millions of speakers

Translator Hindi - Marathi

Angali
75 millions of speakers

Translator Hindi - Turkish

Angali
70 millions of speakers

Translator Hindi - Italian

Angali
65 millions of speakers

Translator Hindi - Polish

Angali
50 millions of speakers

Translator Hindi - Ukrainian

Angali
40 millions of speakers

Translator Hindi - Romanian

Angali
30 millions of speakers
el

Translator Hindi - Greek

Αγκάλη
15 millions of speakers
af

Translator Hindi - Afrikaans

Angali
14 millions of speakers
sv

Translator Hindi - Swedish

Angali
10 millions of speakers
no

Translator Hindi - Norwegian

Angali
5 millions of speakers

Trends of use of अँगाली

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «अँगाली»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «अँगाली» in the different countries.

Examples of use in the Hindi literature, quotes and news about अँगाली

EXAMPLES

10 HINDI BOOKS RELATING TO «अँगाली»

Discover the use of अँगाली in the following bibliographical selection. Books relating to अँगाली and brief extracts from same to provide context of its use in Hindi literature.
1
Makavani bala
... अनुभूति लिन्दन जाजुतयमूर्ति छ तपोमय सउचरित्र साभ्रलिंयको अमर चित्र छ चित्तभित्र तंत्रात्त्मका प्रकृतिको महिमा अँगाली चण्डेश छत, सबल शक्तिसुधासंगाली पानी बतास असिना ...
Umānāthaśāstrī Sindhulīya, 1978
2
Naso : edhar kathaharuko sangraha
"त्यस पाजीलाई अँगाली हाला जगन लागेको आल कमला, यहाँ बाबु-वानिकी मान-मयदि उनलाययों । कुल" सबैभन्दा जेठी उतानको बिहे, उसमार्थि त्यत्रा घरानिया कुटुम्बका आँगनमा वरियाति ...
Gurū Prasāda Mainālī, 1974
3
Bījaka: Santa Kabīrako mukhya racanā : sva cetana bodhaka ...
कल्पना; आधार- अँगाली बुद्धि-मार बनिरहेछन् । विनका अगाडि सत्यवान नै अम बन्मुपर्दछ । यों कुरा सम्मन श्री पूरण साहेबबाट एउटा अति उत्तम उपमा दिनुभएको छ, त्यसको भाव होएक राजा, तीन ...
Kabir, ‎Ājñādāsa, 1984
4
Phula ra kandha
वसन्तलाल दगुरेर गयो र गोलाई अँगाली हातयों । स्थानो वहि लोपनेमा१थ ममहुन खोजों विई, नजिकेकी एउटी अथवैसे आइमाईले उसम पनि समाती । एकत्रित पछि गालमुखाल बिराटनगर गएको बेलामा ...
Yogendra Timilsina, 197
5
Samakā 3 nāṭaka
(काच्छा र खत्रीको प्रवेश) (वीरे का८छालाई अँगाली उसको कपाल मुसार्द संछ) के भी, बा । के भी ? भन्तोत् न । (वीरेको अगिन्तिर कचौराको पानी पोखौ) मनको मैलोलाई यसरी फाल्युपछं ।
Bālakr̥shṇa Sama, ‎Keśavaprasāda Upādhyāya, 2002
6
Devakoṭākā pramukha kavitākr̥tiko kālakramika vivecanā
दोस्त, रस्ता, इस्कूल जाता दुई-चार आगन्तुक शब्द प्रयोग गरिएको तत्समतदूभवमिक्षित सुबोध भाषा वकास र रूपकको लिपट प्रयोग अँगाली प्रस्तुत कवितामा कविले साथीसंग किनारामा ...
Kumārabahādura Jośī, 1991
7
Ravisaptamī
न्द्रले मैं एउटा कलकल टीका लाइदिई सुष्टिको क्रम चलूजिजिललाई कमजोरी बनाय । सनी साज, अब" तारा अनाथ भएर रूल भूईमा लु-तपु.", पतिको मृत शरीर अँगाली विलाप गर्व लागिन, अ; (........ व्य.----.-.
Rāmalāla Adhikārī, 1973
8
Siddhicaraṇa sañcaraṇa: mahākāvya
mahākāvya Pūrṇa Prakāśa Nepāla. ५ सुमन सजायौ मनमन हाँरयौ पुलकित पान्यौ जलथल गोभी । ६ रहर पुगेका युवक र बूढा रनवन ढार्की सगर अँगाली । ७ रुनुभहुँनु गर्दा अधर सजापौ कनक प्रकाश पलपल वास ।
Pūrṇa Prakāśa Nepāla, 2003
9
Dobhāna: mahākāvya
कवि भरतराज पन्तको वैयक्तिक जीवनका अन्तश्चारी भावहरूलाई औ' र निके रसहरूलाई अङ्ग रसका रूपया अँगाली उनको यों आत्म-गाथा केन्दी 'दोभान' महाकाव्य शान्तरसलाई अलरिसका रुपमा ...
Bharatarāja Panta, 1984
10
Aksharapachi akshara: nibandhasaṅgraha
अँगाली उठाएर बनिबार उठ, ढल: गरेकी तिनलाई त्शा कोही थाम्न तैयार विएनों । हामीलाई उनले के भनिहोलित् 1 व आगोमा परिसकेकी छा, अहिले तर पुराणको भनाइ छ उनी यह) आउँछिन् रे फन ! कसैलाई ...
Rāmamaṇi Risāla, 1984

REFERENCE
« EDUCALINGO. अँगाली [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-hi/amgali>. May 2020 ».
hi
Hindi dictionary
Discover all that is hidden in the words on