Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "बालबिवाह" in the Hindi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF बालबिवाह IN HINDI

बालबिवाह  [balabivaha] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES बालबिवाह MEAN IN HINDI?

Click to see the original definition of «बालबिवाह» in the Hindi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of बालबिवाह in the Hindi dictionary

Child Marriage Noun Synonyms [0] The marriage which was in the childhood Ho . Infant marriage बालबिवाह संज्ञा पुं० [सं०] वह विवाह जो बाल्यावस्था ही में हो । छोटी अवस्था में होनेवाला विवाह ।

Click to see the original definition of «बालबिवाह» in the Hindi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

HINDI WORDS THAT RHYME WITH बालबिवाह


HINDI WORDS THAT BEGIN LIKE बालबिवाह

बालधन
बालधि
बालधी
बालना
बालपत्र
बालपन
बालपाश्या
बालपुष्पी
बालबच्चे
बालबिधवा
बालबुद्धि
बालबोध
बालब्रह्मचारी
बालभद्रक
बालभाव
बालभु
बालभैषज्य
बालभोग
बालभोज्य
बाल

HINDI WORDS THAT END LIKE बालबिवाह

अँधवाह
अंतःप्रवाह
अंबुवाह
अकृतोद्वाह
अगवाह
अजवाह
अनिर्वाह
अनिलवाह
अनुद्वाह
अपवाह
अफवाह
अयोगवाह
अरवाह
वाह
अश्ववाह
आगवाह
वाह
सपरिवाह
स्त्रीविवाह
हस्तिवाह

Synonyms and antonyms of बालबिवाह in the Hindi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «बालबिवाह» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF बालबिवाह

Find out the translation of बालबिवाह to 25 languages with our Hindi multilingual translator.
The translations of बालबिवाह from Hindi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «बालबिवाह» in Hindi.

Translator Hindi - Chinese

Balbiwah
1,325 millions of speakers

Translator Hindi - Spanish

Balbiwah
570 millions of speakers

Translator Hindi - English

Balbiwah
510 millions of speakers

Hindi

बालबिवाह
380 millions of speakers
ar

Translator Hindi - Arabic

Balbiwah
280 millions of speakers

Translator Hindi - Russian

Balbiwah
278 millions of speakers

Translator Hindi - Portuguese

Balbiwah
270 millions of speakers

Translator Hindi - Bengali

Balbiwah
260 millions of speakers

Translator Hindi - French

Balbiwah
220 millions of speakers

Translator Hindi - Malay

Balbiwah
190 millions of speakers

Translator Hindi - German

Balbiwah
180 millions of speakers

Translator Hindi - Japanese

Balbiwah
130 millions of speakers

Translator Hindi - Korean

Balbiwah
85 millions of speakers

Translator Hindi - Javanese

Balbiwah
85 millions of speakers
vi

Translator Hindi - Vietnamese

Balbiwah
80 millions of speakers

Translator Hindi - Tamil

Balbiwah
75 millions of speakers

Translator Hindi - Marathi

Balbiwah
75 millions of speakers

Translator Hindi - Turkish

Balbiwah
70 millions of speakers

Translator Hindi - Italian

Balbiwah
65 millions of speakers

Translator Hindi - Polish

Balbiwah
50 millions of speakers

Translator Hindi - Ukrainian

Balbiwah
40 millions of speakers

Translator Hindi - Romanian

Balbiwah
30 millions of speakers
el

Translator Hindi - Greek

Balbiwah
15 millions of speakers
af

Translator Hindi - Afrikaans

Balbiwah
14 millions of speakers
sv

Translator Hindi - Swedish

Balbiwah
10 millions of speakers
no

Translator Hindi - Norwegian

Balbiwah
5 millions of speakers

Trends of use of बालबिवाह

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «बालबिवाह»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «बालबिवाह» in the different countries.

Examples of use in the Hindi literature, quotes and news about बालबिवाह

EXAMPLES

HINDI BOOKS RELATING TO «बालबिवाह»

Discover the use of बालबिवाह in the following bibliographical selection. Books relating to बालबिवाह and brief extracts from same to provide context of its use in Hindi literature.
1
Bhāratīya samājaśāstra, athavā, Sanātanadharmatattvapraṇālī
... व वंशद०ष्टथा अत्यंत महत्व(चा अहैगा हैं पाविष्य विवाहोत्तर तसे विवाहपुर्व दोन्हां काली अवश्य अहे त्यई द/टरोने रजोदर्शनापूवीना विवाह अत्यंत क्षेयस्कर अहे बालबिवाह हा आदर्शमुत ...
Govinda Rāmacandra Rājopādhye, 1952

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «बालबिवाह»

Find out what the national and international press are talking about and how the term बालबिवाह is used in the context of the following news items.
1
कुर्मी सशक्तिकरण मञ्चको सातौं स्थापना दिवसमा …
कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले कुर्मी समाजलाई दाईजो प्रथा, बालबिवाह,छेका प्रथा , आपसी बिकृती हटाउनु पर्ने तथा समाजमा यस्ता बिकृती मुक्त समाज निर्माणमा वक्ताहरुले जोड दिएका थिए साथै मुलुकले भोगीरहेको महा भुकम्पको पिडामा आम ... «मधेश वाणी, May 15»

REFERENCE
« EDUCALINGO. बालबिवाह [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-hi/balabivaha>. Jul 2020 ».
hi
Hindi dictionary
Discover all that is hidden in the words on