Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "कलपून" in the Hindi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF कलपून IN HINDI

कलपून  [kalapuna] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES कलपून MEAN IN HINDI?

Click to see the original definition of «कलपून» in the Hindi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of कलपून in the Hindi dictionary

Kalpun Noun Synonyms [country 0] An evergreen tree which is the northern and Occurs in eastern Bengal. Special - Its wood is reddish and strong. this Used to build houses and to be considered as very precious She goes . कलपून संज्ञा पुं० [देश०] एक सदाबहार पेड़ जो उत्तरीय और पूर्वीय बंगाल में होता है । विशेष—इसकी लकड़ी लाल रंग की और मजबूत होती है । यह घर बनाने में काम आती है और बड़ी कीमती समझी जाती है ।

Click to see the original definition of «कलपून» in the Hindi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

HINDI WORDS THAT RHYME WITH कलपून


HINDI WORDS THAT BEGIN LIKE कलपून

कलप
कलपतरु
कलपत्तर
कलपना
कलपनी
कलपबृच्छ
कलपबेलि
कलपांत
कलपाना
कलपिनी
कलपोटिया
कलप्प
कलप्पा
कल
कलफदार
कलफा
कल
कलबल
कलबुद्ध
कलबूत

HINDI WORDS THAT END LIKE कलपून

अनीसून
अनून
अन्यून
अफयून
अफलातून
आद्यून
आलून
इटसून
उच्छून
ककून
कनयून
कमून
कलाबतून
कसून
कानून
कारटून
कुजून
कुश्तोखून
ून
कैतून

Synonyms and antonyms of कलपून in the Hindi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «कलपून» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF कलपून

Find out the translation of कलपून to 25 languages with our Hindi multilingual translator.
The translations of कलपून from Hindi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «कलपून» in Hindi.

Translator Hindi - Chinese

Klpun
1,325 millions of speakers

Translator Hindi - Spanish

Klpun
570 millions of speakers

Translator Hindi - English

Klpun
510 millions of speakers

Hindi

कलपून
380 millions of speakers
ar

Translator Hindi - Arabic

Klpun
280 millions of speakers

Translator Hindi - Russian

Klpun
278 millions of speakers

Translator Hindi - Portuguese

Klpun
270 millions of speakers

Translator Hindi - Bengali

Klpun
260 millions of speakers

Translator Hindi - French

Klpun
220 millions of speakers

Translator Hindi - Malay

Klpun
190 millions of speakers

Translator Hindi - German

Klpun
180 millions of speakers

Translator Hindi - Japanese

Klpun
130 millions of speakers

Translator Hindi - Korean

Klpun
85 millions of speakers

Translator Hindi - Javanese

Kalpun
85 millions of speakers
vi

Translator Hindi - Vietnamese

Klpun
80 millions of speakers

Translator Hindi - Tamil

Klpun
75 millions of speakers

Translator Hindi - Marathi

Klpun
75 millions of speakers

Translator Hindi - Turkish

Klpun
70 millions of speakers

Translator Hindi - Italian

Klpun
65 millions of speakers

Translator Hindi - Polish

Klpun
50 millions of speakers

Translator Hindi - Ukrainian

Klpun
40 millions of speakers

Translator Hindi - Romanian

Klpun
30 millions of speakers
el

Translator Hindi - Greek

Klpun
15 millions of speakers
af

Translator Hindi - Afrikaans

Klpun
14 millions of speakers
sv

Translator Hindi - Swedish

Klpun
10 millions of speakers
no

Translator Hindi - Norwegian

Klpun
5 millions of speakers

Trends of use of कलपून

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «कलपून»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «कलपून» in the different countries.

Examples of use in the Hindi literature, quotes and news about कलपून

EXAMPLES

9 HINDI BOOKS RELATING TO «कलपून»

Discover the use of कलपून in the following bibliographical selection. Books relating to कलपून and brief extracts from same to provide context of its use in Hindi literature.
1
BHAUBIJ:
रस्त्यात एक भिकायचे पोरपुडे येऊन म्हणले, "दादा, एक पैसा छद्या हो. कलपून कहीबी खाल्ले नही पग!" झडाला लागत नसतात." थोडासा पुडे जाती तो एक अधिव्ला भिकारी आपल्या बायकोच्या ...
V. S. Khandekar, 2013
2
Hindī deśaja śabdakośa
२- कलपून नामक वृक्ष जिसकी लकडी इमारती होती है : ३. तलवार की जनना: सं० पु० (. जन नामकपेड़ : २० एक प्रकार की ईई है का पूनाक : सं० स्वी० तेलहन में की बची हुई सीठी, खली । पूपली : सं० स्वी० (.
Chandra Prakash Tyagi, 1977
3
A complete collection of the poems of Tukáráma, the poet ... - Volume 1
... आला- घरों आलय बर मानोश्रीस सई (वत भेद" आनंदाने कलपून दर प-वरना-कया एजादशीस पंप/रची पारी मपचा खाने निवास केला- आधि अमल, उष्टिवद्य एकादशीपविते, एचीदर संच-भरती चिन वारीत (अर-पगु; ...
Tukārāma, ‎Vishṇu Paraśurāma Śāstrī Paṇḍita, ‎Shankar Pandurang Pandit, 1869
4
Samagra Bālakavī
पारवा है खचला कलपून खात्मा मेला जुनी पय व्यार-यस्त धर्मशाला, तिक्तिया कीलारी बलो पाता तो खिन्न नीरस एकतिगीत गाती गई मध्यान्हीं नमी उमा रहे धार मेडाठ त्यामेवति धालितहे ...
Traymbaka Bāpūjī Ṭhomare, ‎Pārvatībāī Ṭhomare, 1966
5
Adveshṭā sarvabhūtānām
हैं अनंतर तिन्तया धाकटचा बहिणीना मालूचे यजमान.,हते हसत उकसा त्मांना असे अकस्मात आलेले पाहून सुधा गोंधललेहै मणस कलपून आले म्हणजे तय/त राहाता येते काही करून ठेवता येते घरबार ...
Padmakar Gowaikar, 1968
6
Māṇasã!
... अंगार देचणता जगत असतो तर ऐरोवाला लोकवस्तीशिवाय जात इच्छा नाहीं हमालसुद्धा सकता उगठरासुत राजी दहा/त काम करीत असल्याने त्याला जारायायेरायात ताया कलपून केतिगणार नसते.
Anil Awachat, 1980
7
Arvācīna Mahārāshṭretihāsakālāntīla rājyakārabhārācā ...
... तहकुन उसि] देशे/ हो तहकुवी नुस्खा प्रिबक गोपाल देरराधिकारी पुन है संच तेश्ही कलाविली और नाहीं तर रगथरोबर अनाजी दसा सके है बरोयरीचे अतिपधानचव्यमांसहि कलपून त्रगंजकहुत रोसा ...
Śaṅkara Nārāyaṇa Jośī, 1960
8
Ajūna nāhĩ̄ jāgẽ gokuḷa
कसा त्याने बोर लावला ! कसे ते कैनरी महारुख दो गोता कलपून पल्ले--- है, यश यजा शहारली, आनि पटकन तिने दोन्ही हात जोडले. मनीत्ख्या जिन यमुरेंत पैल यस । एव' उभी भित एवा, क्रिया मनीत ती ...
Gopāla Nīlakaṇṭha Dāṇḍekara, 1963
9
Visāvyā śatakātīla Mahārāshṭra - Volume 1
... शावासकी द्यायला हस्र ईई ८ संटेबरलाच शाहूंनी मेक्नीलसाहेबास ही बातमी कलपून लिहिले, ईई माख्या पोलिमांनी फारच उत्तम कामगिरी केली आहे आणि त्याबइल त्मांना अभिमान वाटत!
Y. D. Phadke, 1989

REFERENCE
« EDUCALINGO. कलपून [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-hi/kalapuna>. Jul 2020 ».
hi
Hindi dictionary
Discover all that is hidden in the words on