Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "पाहात" in the Hindi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF पाहात IN HINDI

पाहात  [pahata] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES पाहात MEAN IN HINDI?

Click to see the original definition of «पाहात» in the Hindi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of पाहात in the Hindi dictionary

Looking at noun [0] Brahmadu tree Mulberry tree पाहात संज्ञा पुं० [सं०] ब्रह्मदारु वृक्ष । शहतुत का पेड़ ।

Click to see the original definition of «पाहात» in the Hindi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

HINDI WORDS THAT RHYME WITH पाहात


HINDI WORDS THAT BEGIN LIKE पाहात

पासिका
पासी
पासीहारा
पासुरी
पासुल
पाह
पाह
पाह
पाह
पाह
पाहरु
पाहा
पाहि
पाह
पाह
पाहुँच
पाहुन
पाहुना
पाहुनी
पाहुर

HINDI WORDS THAT END LIKE पाहात

अँसुपात
अंगजात
अंडजात
अंतःपात
अंतर्जात
अंबुकिरात
अंबुजतात
अंबुजात
अकसमात
अकांडजात
अकांडपातजात
अकालजात
अक्षपात
अखात
अखियात
अख्यात
अग्निजात
अग्न्युत्पात
अग्यात
अग्रजात

Synonyms and antonyms of पाहात in the Hindi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «पाहात» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF पाहात

Find out the translation of पाहात to 25 languages with our Hindi multilingual translator.
The translations of पाहात from Hindi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «पाहात» in Hindi.

Translator Hindi - Chinese

1,325 millions of speakers

Translator Hindi - Spanish

Pahat
570 millions of speakers

Translator Hindi - English

Pahat
510 millions of speakers

Hindi

पाहात
380 millions of speakers
ar

Translator Hindi - Arabic

باهات
280 millions of speakers

Translator Hindi - Russian

Pahat
278 millions of speakers

Translator Hindi - Portuguese

Pahat
270 millions of speakers

Translator Hindi - Bengali

Pahat
260 millions of speakers

Translator Hindi - French

Pahat
220 millions of speakers

Translator Hindi - Malay

Pahat
190 millions of speakers

Translator Hindi - German

Pahat
180 millions of speakers

Translator Hindi - Japanese

Pahat
130 millions of speakers

Translator Hindi - Korean

Pahat
85 millions of speakers

Translator Hindi - Javanese

Pahat
85 millions of speakers
vi

Translator Hindi - Vietnamese

Pahat
80 millions of speakers

Translator Hindi - Tamil

பகத்
75 millions of speakers

Translator Hindi - Marathi

पहात आहे
75 millions of speakers

Translator Hindi - Turkish

Pahat
70 millions of speakers

Translator Hindi - Italian

Pahat
65 millions of speakers

Translator Hindi - Polish

Pahat
50 millions of speakers

Translator Hindi - Ukrainian

Pahat
40 millions of speakers

Translator Hindi - Romanian

Pahat
30 millions of speakers
el

Translator Hindi - Greek

Pahat
15 millions of speakers
af

Translator Hindi - Afrikaans

Pahat
14 millions of speakers
sv

Translator Hindi - Swedish

Pahat
10 millions of speakers
no

Translator Hindi - Norwegian

Pahat
5 millions of speakers

Trends of use of पाहात

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «पाहात»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «पाहात» in the different countries.

Examples of use in the Hindi literature, quotes and news about पाहात

EXAMPLES

10 HINDI BOOKS RELATING TO «पाहात»

Discover the use of पाहात in the following bibliographical selection. Books relating to पाहात and brief extracts from same to provide context of its use in Hindi literature.
1
Kājavā
वसंत -त्यकाया माफ धाबूरलागर्तहै मांचा हात पकदन मांकया तोडाकते पाहात म्हणतो, ईई मला गा ना काहा पती/ ईई नाही देणारा प्रेई काकासाहेब भीडखोरपशे म्हणतात वसंत हिरमुरुला होती मग ...
Gangadhar Gopal Gadgil, 1960
2
Tāmbaḍaphuṭī
वादन नमस्कार करीत मागे सख्या मितीशों उभी राहिलीतिनं क्षणभर दिठी वर उचलून पाहिली, माधव स्थिर दृश्य तिध्याकखे पाहात होता पटदिशी तिनं नजर खाली वलवली- तिचा बांधा, जैची, ...
Gopāla Nīlakaṇṭha Dāṇḍekara, 1982
3
Lekija hostela
क- सहाकड़े भी तितक्याशा बारकाईने पाहात नसले की मीना पाहात होती. त्यमह आपलं बोलर्ण अर्धवट संडिलेस्था मीनाला भी पुन्हा बोलके केस, हुई तुम्ही सरिस करीत नाहीं : त, हु' नाही- भी ...
Udhava Jaikrishna Shelke, 1975
4
MEGH:
सारा गाव जागाच होता. काय ऐकायला मिळतं हृाचीच ते वाट पाहात होते. श्रीपतराव व यशवंतराव प्रत्येक गल्लीला जागंां करीत होते. लोक जे पाहात होते तयावर तयांचा विश्वास बसत नवहता.
Ranjit Desai, 2013
5
Dasa dongri rahato
कलगी-ले अथ होऊन अरिच्छा राहिले- एकमेक-को टकटकी पाहात राहिले. कांहीं वेल वनी दोनों खाजविली. आमि मग आपापल्या स्कार्थावरील केटे कानून समर्थापायों ठेवले० ते विनोदाने बोलले, ...
Gopāla Nīlakaṇṭha Dāṇḍekara, 1978
6
Nādāṅkita: dhvanimudrikāntīla gāyakī
उम-न नव-की काय पाहात अमर मव्य दरवाजे, चार मन" घुम, संगमरवरी आडावाचेनक्षीकाम, पच्च१कारी यर तपधिलात शिरून नसर यली दृ-यता वास्कृबतिलचीत्रतिक्रिवा आपण पूर्ण विचारते ठरनून व्या-यत ...
Rameśa Vināyaka Abhyaṅkara, 1984
7
Ātā phulānnāca japāyace
होणार आहे संया नौकरी मांभाठईन/" ""शकुले शाजास आहे तुसी है एवढं जमते तरी कसं तुला गोरा नजरेवं माइयाकखे पाहात तो म्हणाली, मानने चीला कशाला ठेबू तुश्यापासून "रजमते कसं कपर" ...
Malatibai Madhavrao Dandekar, 1971
8
Debates. Official Report - Part 2, Volume 7, Issues 11-25 - Page 482
... तर ते नाहक करश्यासाठी सरकार जो उपाय योजना करूं पाहात आहे, ती करीब असतांना हम राउयरिने लोकनि-या सुखसोबी, जोवनमान आणि जीवनपरिस्थिति बचा विचार प्रामुख्याने झाला पाहिजे.
Bombay (India : State). Legislature. Legislative Assembly, 1959
9
Jnanesvari, svarupa, tattvajnana, ani kavya
पण ते प्रतिक्रिया आपशकने पाहात अहि अशी काहीं काल कलपना करीत सहितो, तर प्रतिबिब व आरसा या दो-नहीं जाणिवा नन्होंशा होतात आगि प्रतिक है बिबव होते- आपण संताने प्रतिक आल (आन ...
Madhukara Vasudeva Dhonda, 1980
10
Aadi Shankaracharya / Nachiket Prakashan: आदी शंकराचार्य
इतर शिष्य आचायाँना अध्ययन सुरू करण्याविषयी आग्रह करीत होते. पण आचार्य मात्र गिरीची वाट पाहात होते. पण फार उशीर झाल्यामुळे पद्मपाद थोडचा उद्धट स्वरूपात बोलला की, तो तर गिरी ...
Pro. Vijay Yangalwar, 2014

10 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «पाहात»

Find out what the national and international press are talking about and how the term पाहात is used in the context of the following news items.
1
उन्हापासून संरक्षण नि फॅशन!
त्यापैकीच सध्या एक महत्त्वाची गरज बनू पाहात असलेली वस्तू म्हणजे शेड्स/सनग्लासेस्/गॉगल्स/ग्लेअर्स. 'ऊन जरा जास्त आहे..' हे वाक्य आजकाल कोणत्याही महिन्यात, कोणत्याही दिवशी ऐकायला मिळते. त्यात वावगे वाटावे असे मुळातच काही नाही. «Loksatta, Nov 15»
2
वहिनीसाहेबांचे तरी ऐका!: सेनेचा सीएमना टोला
पण महाराष्ट्राची जनता आजही १०० रुपये किलोवाल्या तूरडाळीची वाट पाहात बसली आहे. > सामान्यांना किमान वरण-भात तरी सहजतेने मिळावा ही आमची भूमिका आहे. स्वस्त तूरडाळीचे १०० काय, १००० टक्के श्रेय आम्ही मुख्यमंत्री व त्यांच्या भाजप ... «maharashtra times, Nov 15»
3
शहीद संतोष महाडिक यांच्यावर अंत्यसंस्कार
आरं देवा काय करू, माझ्या जगण्यात अर्थच उरला नाही, अशी म्हणत ती माऊली संतोषच्या येण्याची वाट पाहात होती. शहीद महाडिक यांचं पार्थिव गावात आणल्यावर त्यांच्या आईने हंबरडा फोडला. यावेळी तेथे उपस्थित असलेले संरक्षण मंत्री मनोहर ... «maharashtra times, Nov 15»
4
२२७. सगुण-निर्गुण : २
मग सर्वाकडे पाहात ते म्हणाले.. बुवा – त्रिगुण म्हणजे सत, रज आणि तम.. या सृष्टीतले सर्व आकार हे या तीन गुणांसह म्हणूनच सगुण आहे. ते असार आहे आणि जो निर्गुण परमात्मा आहे, तोच सार आहे, असं हरिपाठ सांगतो.. पण एवढं म्हणून माउली थांबत नाहीत. «Loksatta, Nov 15»
5
वहिनीसाहेबांचे तरी ऐका! तूरडाळीचे काय झाले …
पण महाराष्ट्राची जनता आजही १०० रुपये किलोवाल्या तूरडाळीची वाट पाहात बसली आहे. आमच्या दृष्टीने हा विषय स्पर्धेचा किंवा चढाओढीचा अजिबात नाही. सामान्यांना किमान वरण-भात तरी सहजतेने मिळावा ही आमची भूमिका आहे. स्वस्त तूरडाळीचे ... «Star Majha, Nov 15»
6
तुरुंगात पाठवून दाखवाच!
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोकांमध्ये भांडणे लावण्याचा उद्योग करते, असा आरोपही राहुल यांनी केला. संघ व भाजपने कायमच आपल्या कुटुंबावर चिखलफेक केली असल्याचे आपण लहानपणापासून पाहात आलो असल्याचेही राहुल यांनी सांगितले. «Loksatta, Nov 15»
7
२२६. सगुण-निर्गुण : १
ज्ञानेंद्र – शेज आणि बाज या रूपकांचा अर्थ कळला, पण सगुणाची शेज का आणि निर्गुणाचीच बाज का? (हृदयेंद्र काही बोलू पाहात असतानाच) हे बघ, शेज 'दिसते' आणि बाज 'दिसत' नाही, ही तर साधी गोष्ट समजतेच, पण या रूपकांची योजना करण्यामागे ... «Loksatta, Nov 15»
8
६० टक्के नव्या ग्राहकांची पसंती अँड्रॉइडला
२०१६पर्यंत स्मार्टफोनधारक पूर्णपणे साध्या मोबाइल फोनची जागा घेतील. भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येकडे जगभरातील कंपन्या आपल्या उत्पादनासाठी बाजारपेठ म्हणून पाहात आहेत. या वाढत्या आकडेवारीकडे मोबाइल कंपन्यांचेही चांगलेच लक्ष ... «maharashtra times, Nov 15»
9
कारवाईदरम्यान आत्महत्या केल्याचा दावा
... असावी, असा दावा फ्रान्सचे भारतातील राजदूत फ्रँको रिशीर यांनी केला आहे. 'कारवाईदरम्यान त्याने आत्महत्या केल्याचे संकेत मिळाले आहेत. त्याची अंतिम अधिकृत माहिती मिळण्याची आम्ही वाट पाहात आहोत,' असे रिशीर यांनी म्हटले आहे. «maharashtra times, Nov 15»
10
भारतीय खाद्यपदार्थच अस्सल
चांगल्या संधीची मी वाट पाहात होते. आता लवकरच प्रेक्षकांना टीव्हीवर माझे ठुमके पुन्हा एकदा बघायला मिळतील. मी एक नवा सिंगल व्हिडीओ केलाय. एका जुन्या पंजाबी लग्नाच्या गाण्याचं हे नवीन व्हर्जन असेल, अशी माहिती शिल्पाने यावेळी ... «maharashtra times, Nov 15»

REFERENCE
« EDUCALINGO. पाहात [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-hi/pahata-2>. Jun 2020 ».
hi
Hindi dictionary
Discover all that is hidden in the words on