Download the app
educalingo
Search

Meaning of "zühul" in the Turkish dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF ZÜHUL IN TURKISH

zühul play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES ZÜHUL MEAN IN TURKISH?

Click to see the original definition of «zühul» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of zühul in the Turkish dictionary

mistake Mistake, delay, neglect due to business multiplicity or ambition. zühul İş çokluğu veya dalgınlık sebebiyle yanılma, geciktirme, ihmal etme.

Click to see the original definition of «zühul» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

TURKISH WORDS THAT RHYME WITH ZÜHUL


duhul
duhul
failimeçhul
failimeçhul
meçhul
meçhul

TURKISH WORDS THAT BEGIN LIKE ZÜHUL

ğürtleme
ğürtlemek
ğürtleşme
ğürtleşmek
ğürtlük
Zühal
Zühre
zührevî
zührevî hastalık
züht
kâm
l
l saymak
lâl
lcelâl
lfaris
lfaruz
lfikar
lfüyâr
lfüyâre dokunmak

TURKISH WORDS THAT END LIKE ZÜHUL

acul
acı marul
alelusul
alt kurul
ampul
apul apul
bambul
bavul
bul
buzul
buğul buğul
cambul cumbul
cangıl cungul
cihanşümul
cumbul cumbul
âlemşümul
çakıl çukul
çangıl çungul
çapaçul
çapul

Synonyms and antonyms of zühul in the Turkish dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «zühul» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF ZÜHUL

Find out the translation of zühul to 25 languages with our Turkish multilingual translator.
The translations of zühul from Turkish to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «zühul» in Turkish.

Translator Turkish - Chinese

zühul
1,325 millions of speakers

Translator Turkish - Spanish

zühul
570 millions of speakers

Translator Turkish - English

zühul
510 millions of speakers

Translator Turkish - Hindi

zühul
380 millions of speakers
ar

Translator Turkish - Arabic

zühul
280 millions of speakers

Translator Turkish - Russian

zühul
278 millions of speakers

Translator Turkish - Portuguese

zühul
270 millions of speakers

Translator Turkish - Bengali

zühul
260 millions of speakers

Translator Turkish - French

zühul
220 millions of speakers

Translator Turkish - Malay

zühul
190 millions of speakers

Translator Turkish - German

zühul
180 millions of speakers

Translator Turkish - Japanese

zühul
130 millions of speakers

Translator Turkish - Korean

zühul
85 millions of speakers

Translator Turkish - Javanese

zühul
85 millions of speakers
vi

Translator Turkish - Vietnamese

zühul
80 millions of speakers

Translator Turkish - Tamil

zühul
75 millions of speakers

Translator Turkish - Marathi

zühul
75 millions of speakers

Turkish

zühul
70 millions of speakers

Translator Turkish - Italian

zühul
65 millions of speakers

Translator Turkish - Polish

zühul
50 millions of speakers

Translator Turkish - Ukrainian

zühul
40 millions of speakers

Translator Turkish - Romanian

zühul
30 millions of speakers
el

Translator Turkish - Greek

zühul
15 millions of speakers
af

Translator Turkish - Afrikaans

zühul
14 millions of speakers
sv

Translator Turkish - Swedish

zühul
10 millions of speakers
no

Translator Turkish - Norwegian

zühul
5 millions of speakers

Trends of use of zühul

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «ZÜHUL»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «zühul» in the different countries.

Examples of use in the Turkish literature, quotes and news about zühul

EXAMPLES

10 TURKISH BOOKS RELATING TO «ZÜHUL»

Discover the use of zühul in the following bibliographical selection. Books relating to zühul and brief extracts from same to provide context of its use in Turkish literature.
1
Zabıt ceridesi - 1. cilt,16. sayı - Sayfa 148
Lâyiha Encümeninin ekseriyeti zühul ediyor. Teklifin Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile kaayan a1âı<.w yoktur. Maıfimuâıiniz, Teşkilâtı Esasiye Kanununun Meclisin müddeti iqtimaı, istiınrarı ve salresi hakkındaki 4 - 5 - 6 ncı maddelerle maddei ...
Turkey. Büyük Millet Meclisi, 1958
2
Türk parlamento tarihi - 2. cilt,2. bölüm - Sayfa 219
Bu blr hata lse bunda vftziü- llmza olan rüfeka zühul etmlslerdlr. Muamele kasdl deglldlr. Bunu kabul buyurunuz. (labil, hâsâ seslerl) Bunda zühul etmis olmakla ben de o heyetln blr ftzaa olmak itlbariyle blr inti- bah teskll ettigi içln memnunum.
Fahri Çoker, ‎Kâzım Öztürk
3
Meclisi Mebusan zabıt ceridesi - 3. sayı,2. cilt - Sayfa 114
Badehu, müddeti hizmeti 15 seneyi mütecaviz olduğundan dolayı, 1327 senesi Bütçe Kanununun 15 inci maddesi mucibince Mazulin Kanunundaki derecatına istinaden “l Haziran l327'ı tarihin-den itibaren eseri zühul olarak maaşı muaddeli ...
Turkey. Meclis-i Mebusan, 1991
4
Sohbet-i Cânan (Kırık Testi -2):
(Bu, Ömerce bir zühul sayılabilir, bize göre bir zühul da değildir. Çünkü evlenmeyi kolaylaştırmak adına çok önemli bir husus olduğundan bunu hemen her aklı başında halife düşünmüştür.) O, bunu mehir miktarınınevliliğe engelolmaması için ...
M. Fethullah GÜLEN, 2014
5
Yeni Türkiye Devleti'nin yapılanmasında Mahmut Esat ... - Sayfa 250
Bu bir hata ise bunda vâzıülimza olan rüfeka zühul etmişlerdir" diyen Rauf Bey, olayda "kasıt" unsurunun bulunmadığı, dalgınlıkla unutmanın söz konusu olduğu kanısındaydı. Rauf Bey'e göre olay, aynı zamanda bir uyanışın da başlangıcıydı ...
Şaduman Halıcı, 2004
6
Adalet Partisi Genel Merkez Nesriyati - 23. sayı - Sayfa 63
Evet efendim. bir zuhul oldu. Sayın Başbakan demem icabediyordu, Sayın sözcü şeklinde söyledim. Zühul oldu. Fakat, sizin de oradan, "Reis bey bu böyledir" demeniz zühul değil, hatadır. (Alkışlar.) Başbakan Süleyman Demire! (Devamla) ...
Adalet Partisi. Genel Merkez, 1966
7
Siyasal Bilgiler Fakultesi Dergisi - 18. cilt - Sayfa 362
Şimdi, bu fikirlerin, bir-bir tahlilini yaparsak, şu sonuca varırız: i - A.P.'nin «kayıtsız-şartsız millî hâkimiyet» formülünü ileri sürüşünde bir zühul olsa gerektir. O, bu formül ile, «hâkimiyet, kayıtsız-şartsız milletindir.», «millet, bu hâkimiyeti ...
Ankara Üniversitesi. Siyasal Bilgiler Fakültesi
8
Yassıada'dan İmralı'ya - Sayfa 216
İsyan, zühul, anlayış farkı sebebleriyie çıkabilir. Fakat son kanun hakkındaki iddia öyle değil. Bile bile reİimi diktaya götürmek için kasten çıkarılmıştır. İddia bu. Bir zühul, bir anlayış farkından isyandan şundan bundan değil, bile bile reİimi oraya ...
Enver Durmuş, 1990
9
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu şerhi: ve ilgili Yargıtay ... - Sayfa 188
ve ilgili Yargıtay içtihatları Turkey, Sadık Perinçek, Fehmi Tüzün. münakaşa olunmak ve karar usulün 260 ıncı maddesi hükmü daireseinde tanzim edilmek icap ederken zühul olunması yolsuzdur. (Y. 1. C. D. 12-3-949 Esas 163 Kamr 418) 10 ...
Turkey, ‎Sadık Perinçek, ‎Fehmi Tüzün, 1951
10
XV-XVI asırlar Osmanlı medreseleri: teşkilât : tarih - 1. cilt - Sayfa 714
TASHiHLER Bütün dikkatlara rağmen eserin hacimli oluşu ve bazı endişeler münasebetiyle baskının öne alınışı sebebiyle eserde zühul neticesi bazı iltibas ve hataları ortadan kaldırabilmek mümkün olamamıştır. Bunlardan görebildiğimiz ve ...
Câhid Baltacı, 1976

5 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «ZÜHUL»

Find out what the national and international press are talking about and how the term zühul is used in the context of the following news items.
1
Peygamberimizin gizlenen mucizeleri 8: Bağdat Alevlerle Yok Edilir
Deccal insanlarca kendinden bahsedilmekten zühul edilmedikçe (unutulmadıkça) ve imamlar da minberlerde ondan bahsetmeyi terk etmedikçe çıkmaz. (Rumuz ... «Milliyet, Nov 14»
2
'Bir şahsın veya partinin reklamını yapmak için vakıf kurulamaz'
Bir zühul eseri olarak yayınlanan bu sözler karşısında aşağıdaki açıklamamızı; bir aydın gerçek saygısı ve terbiye anlayışım itibariyle düzeltir ve özür dileriz. «Zaman Gazetesi, Sep 14»
3
Gülen: Geri adım atmayı da bilmeli
(Bu, Ömer'ce bir zühul sayılabilir, bize göre bir zühul da değildir. Çünkü evlenmeyi kolaylaştırmak adına çok önemli bir husus olduğundan bunu hemen her aklı ... «Hürriyet, Dec 13»
4
Gündüzalp'ten valiliğe risalelerimi geri verin dilekçesi
Risale-i Nur kitaplarını bastıranın ifadesine müracaat edilmeden, müdafaası alınmadan, habersiz bir adlî zühul vukua gelmişse de kanunî bir muamele olarak ... «Risale Haber.com, Apr 13»
5
Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası'ndaki 'Yelpaze'Lerin Sırrı
Bas, tiz gibi ses hızını ayarlamaktadır ve akıl hastalarının odalarında yatarken bu seslerin farklı ambiyanslarda odalara zühul etmesiyle tedavi olduğunu ... «Haberler, Mar 12»

REFERENCE
« EDUCALINGO. Zühul [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-tr/zuhul>. Jun 2024 ».
Download the educalingo app
tr
Turkish dictionary
Discover all that is hidden in the words on
index
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v w x y z