Download the app
educalingo
Search

Meaning of "züppeleşme" in the Turkish dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF ZÜPPELEŞME IN TURKISH

züppeleşme play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES ZÜPPELEŞME MEAN IN TURKISH?

Click to see the original definition of «züppeleşme» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of züppeleşme in the Turkish dictionary

dumb job Dumb job or job. züppeleşme Züppeleşmek işi veya durumu.

Click to see the original definition of «züppeleşme» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

TURKISH WORDS THAT RHYME WITH ZÜPPELEŞME


abideleşme
abideleşme
acayipleşme
acayipleşme
acemileşme
acemileşme
acemleşme
acemleşme
adîleşme
adîleşme
ahitleşme
ahitleşme
aksileşme
aksileşme
aktifleşme
aktifleşme
alenîleşme
alenîleşme
ana sözleşme
ana sözleşme
anarşistleşme
anarşistleşme
anormalleşme
anormalleşme
apseleşme
apseleşme
arabeskleşme
arabeskleşme
asabîleşme
asabîleşme
asileşme
asileşme
askerîleşme
askerîleşme
asrîleşme
asrîleşme
avareleşme
avareleşme
badikleşme
badikleşme

TURKISH WORDS THAT BEGIN LIKE ZÜPPELEŞME

mrüdî
mrüdüanka
mrüdüanka gibi
mrüt
mrüt gibi
mrüt yeşili
mrütlenme
mrütlenmek
züppe
züppece
züppeleşmek
züppeleştirme
züppeleştirmek
züppelik
züppelik etmek
rafa
rafa gibi
rafagiller
rra
rriyet

TURKISH WORDS THAT END LIKE ZÜPPELEŞME

barizleşme
basitleşme
bebekleşme
becelleşme
bedbinleşme
bedirleşme
bediîleşme
bekleşme
belirginleşme
belirleşme
bencilleşme
benekleşme
bengileşme
beterleşme
bezginleşme
bileşme
bireyleşme
birleşme
bitkileşme
biçimsizleşme

Synonyms and antonyms of züppeleşme in the Turkish dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «züppeleşme» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF ZÜPPELEŞME

Find out the translation of züppeleşme to 25 languages with our Turkish multilingual translator.
The translations of züppeleşme from Turkish to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «züppeleşme» in Turkish.

Translator Turkish - Chinese

züppeleş最多
1,325 millions of speakers

Translator Turkish - Spanish

züppeleş Hasta
570 millions of speakers

Translator Turkish - English

züppeleş Up
510 millions of speakers

Translator Turkish - Hindi

ऊपर züppeleş
380 millions of speakers
ar

Translator Turkish - Arabic

züppeleş أعلى
280 millions of speakers

Translator Turkish - Russian

до züppeleş
278 millions of speakers

Translator Turkish - Portuguese

züppeleş Up
270 millions of speakers

Translator Turkish - Bengali

züppeleş আপ
260 millions of speakers

Translator Turkish - French

züppeleş Up
220 millions of speakers

Translator Turkish - Malay

züppeleş Up
190 millions of speakers

Translator Turkish - German

züppeleş Up
180 millions of speakers

Translator Turkish - Japanese

アップzüppeleş
130 millions of speakers

Translator Turkish - Korean

최대 züppeleş
85 millions of speakers

Translator Turkish - Javanese

züppeleş Up
85 millions of speakers
vi

Translator Turkish - Vietnamese

züppeleş Up
80 millions of speakers

Translator Turkish - Tamil

அப் züppeleş
75 millions of speakers

Translator Turkish - Marathi

अप züppeleş
75 millions of speakers

Turkish

züppeleşme
70 millions of speakers

Translator Turkish - Italian

züppeleş Up
65 millions of speakers

Translator Turkish - Polish

züppeleş górę
50 millions of speakers

Translator Turkish - Ukrainian

до züppeleş
40 millions of speakers

Translator Turkish - Romanian

züppeleș Up
30 millions of speakers
el

Translator Turkish - Greek

züppeleş Up
15 millions of speakers
af

Translator Turkish - Afrikaans

züppeleş Up
14 millions of speakers
sv

Translator Turkish - Swedish

züppeleş Upp
10 millions of speakers
no

Translator Turkish - Norwegian

züppeleş Up
5 millions of speakers

Trends of use of züppeleşme

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «ZÜPPELEŞME»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «züppeleşme» in the different countries.

Examples of use in the Turkish literature, quotes and news about züppeleşme

EXAMPLES

10 TURKISH BOOKS RELATING TO «ZÜPPELEŞME»

Discover the use of züppeleşme in the following bibliographical selection. Books relating to züppeleşme and brief extracts from same to provide context of its use in Turkish literature.
1
Sokaktaki yabancı: işyeri isimlerine yansıyan kültürel ... - Sayfa 151
şeklinde bir değerlendirme altında zaman zaman haber konusu yapmakta, dilde kirlenme, züppeleşme ve yozlaşma benzer bir anlayışla görsel medyanın da gündemine girmektedir. Züppelik Fransızca ve İngilizce'de "snob" sözcüğü ile ifade ...
İsmail Doğan, 1999
2
Uluslararası göç sempozyumu: bildiriler, 8-11 Aralık 2005 - Sayfa 227
Müthiş bir züppeleşme vardı. Ve bugün de ben çok benzer bir züppeleşme görüyorum. Kentte tavır ve özlemi çekilen şeyler anlamında. Barbaros Bulvarı'nı açmışlardı, Aksaray'ı açmışlardı. Gelenleri yavaş yavaş kent merkezinden sürmeye ...
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, 2006
3
Türkçenin dünü, bugünü, yarını uluslararası bilgi şöleni: ... - Sayfa 363
kullanımı daha çok bir "züppeleşme" olarak ele alınarak eleştirilmiş, dilin yalınlaş- tırılması denilince Farsça-Arapça sözcükler üzerinde durulmuştur. Tanzimat döneminde dilde yalınlaşma düşüncesi uygulanabilmiş midir?
Hüseyin Akbulut, 2002
4
İmlâ kılavuzu - Sayfa 288
lfü zincirlemek zorba zülüflü zincirlexunek zorbalik,-gi zümre zincir li zor belâ zümrüdi zindan zorlama Zümrüdüanka zindanci zorlamak zümrüt,-dü zinde zorlanma züppe zindelik,-gi zorlanmak züppelesme zinhar zorlaçma züppelecmek zira ...
Atatürk Kültür, Dil, ve Tarih Yüksek Kurumu (Turkey), 1988
5
Azerbaycan Türkçesi sözlüğü - 2. cilt - Sayfa 1218
... vermek, psikolojik olarak çok kötü etki etmek. Atasını yandırmağ bak. Ata. Can yandırmağ bak. Can. Yandırtmağ f.Yakmaya mecbur etmek. Yanğılıcı zar. esk. Şapkanın yan koyulması tarzı. Yanğır is. mah. Böbürlenme, övünme, züppeleşme.
Seyfettin Altaylı, 1994
6
Türkçenin şikâyeti var: açıklamalı örneklerle yaygın dil ... - Sayfa 33
«Bunu, medyamıza ve kültürümüze son yıllarda egemen olan magazinleşme, hafifmeşrepleşme, cıvıma, gerçeklerden uzaklaşma ve züppeleşme eğilimlerinin doğal bir sonucu sayanlar var. "Sudan magazin söyleminin ele geçirmediği köşe ...
Aydın Sami Güneyçal, 2002
7
Türkçe sözlük'ün ters dizimi: Türkçe (SST) sözlük ... - Sayfa 116
... divaneleşme çeneleşme çingeneleşme köhneleşme makineleşme kahpe l eşme züppeleşme avareleşme cendereleşme de j enereleşme müesseseleşme kondenseleşme apseleşme klişeleşme tirşeleşme çeteleşme çifteleşme pelteleşme ...
Belgin Tezcan Aksu, ‎Abdurrahman Tariktaroğlu, ‎Efrasiyap Gemalmaz, 2004
8
Devlet, ocak, dergâh: 12 Eylül'den 1990'lara ülkücü hareket - Sayfa 341
"züppeleşme" gibi kültürel sonuçlarına karşı, "Anadolu'dan gelen halk çocuklarının saflığını, yalınlığım" yücelten bir "halkçılık" edebiyatına dayanmaktaydılar. Ancak bu "halkçılık" genelde radikalleşmedi, kültürel düzeyden siyasal-ideolojik ...
Tanıl Bora, ‎Kemal Can, 1991
9
Cumhuriyet dönemi edebiyatı: 1923 - 1950 - Sayfa 13
daşlaşma kavramı altında anlamayı tercih ettiği Batılılaşma sürecinin yarattığı, özellikle zengin kent nüfusu arasında yayılan züppeleşme eğilimlerinin (giyim kuşam zevkinden konuşma ve davranış biçimlerine, hattâ aşk ilişkilerine uzanan bir ...
Ahmet Oktay, 1993
10
Kör ayna, kayıp şark: edebiyat ve endişe
Turkey; literature (novels); criticism and study.
Nurdan Gürbilek, 2004

REFERENCE
« EDUCALINGO. Züppeleşme [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-tr/zuppelesme>. Jun 2024 ».
Download the educalingo app
tr
Turkish dictionary
Discover all that is hidden in the words on
index
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v w x y z