Download the app
educalingo
Search

Meaning of "zürra" in the Turkish dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF ZÜRRA IN TURKISH

zürra play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES ZÜRRA MEAN IN TURKISH?

Click to see the original definition of «zürra» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of zürra in the Turkish dictionary

zurra Farmers, farmers. zürra Çiftçiler, tarımla uğraşanlar.

Click to see the original definition of «zürra» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

TURKISH WORDS THAT RHYME WITH ZÜRRA


harrangürra
harrangürra
hurra
hurra
mırra
mırra

TURKISH WORDS THAT BEGIN LIKE ZÜRRA

mrüdüanka gibi
mrüt
mrüt gibi
mrüt yeşili
mrütlenme
mrütlenmek
ppe
ppece
ppeleşme
ppeleşmek
ppeleştirme
ppeleştirmek
ppelik
ppelik etmek
zürafa
zürafa gibi
zürafagiller
zürriyet
yuf
yuf akçe

TURKISH WORDS THAT END LIKE ZÜRRA

Acara
abra
abrakadabra
afra tafra
agora
aklı sıra
akı ak karası kara
akşam ahıra sabah çayıra
alabora
amfora
ana kara
anapara
antarktik kara
ara
ara sıra
ardı sıra
arkası sıra
armadura
açık yara
ağzı kara

Synonyms and antonyms of zürra in the Turkish dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «zürra» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF ZÜRRA

Find out the translation of zürra to 25 languages with our Turkish multilingual translator.
The translations of zürra from Turkish to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «zürra» in Turkish.

Translator Turkish - Chinese

zurra
1,325 millions of speakers

Translator Turkish - Spanish

zurra
570 millions of speakers

Translator Turkish - English

zurra
510 millions of speakers

Translator Turkish - Hindi

zurra
380 millions of speakers
ar

Translator Turkish - Arabic

zurra
280 millions of speakers

Translator Turkish - Russian

zurra
278 millions of speakers

Translator Turkish - Portuguese

zurra
270 millions of speakers

Translator Turkish - Bengali

zurra
260 millions of speakers

Translator Turkish - French

zurra
220 millions of speakers

Translator Turkish - Malay

zurra
190 millions of speakers

Translator Turkish - German

zurra
180 millions of speakers

Translator Turkish - Japanese

zurra
130 millions of speakers

Translator Turkish - Korean

zurra
85 millions of speakers

Translator Turkish - Javanese

zurra
85 millions of speakers
vi

Translator Turkish - Vietnamese

zurra
80 millions of speakers

Translator Turkish - Tamil

zurra
75 millions of speakers

Translator Turkish - Marathi

zurra
75 millions of speakers

Turkish

zürra
70 millions of speakers

Translator Turkish - Italian

zurra
65 millions of speakers

Translator Turkish - Polish

Zurra
50 millions of speakers

Translator Turkish - Ukrainian

zurra
40 millions of speakers

Translator Turkish - Romanian

Zurra
30 millions of speakers
el

Translator Turkish - Greek

Zurra
15 millions of speakers
af

Translator Turkish - Afrikaans

zurra
14 millions of speakers
sv

Translator Turkish - Swedish

zurra
10 millions of speakers
no

Translator Turkish - Norwegian

zurra
5 millions of speakers

Trends of use of zürra

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «ZÜRRA»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «zürra» in the different countries.

Examples of use in the Turkish literature, quotes and news about zürra

EXAMPLES

10 TURKISH BOOKS RELATING TO «ZÜRRA»

Discover the use of zürra in the following bibliographical selection. Books relating to zürra and brief extracts from same to provide context of its use in Turkish literature.
1
Bir Gazetecinin Gözüyle II.Abdülhamid:
Çünkü sâde yevmiye ihtiyâcını telâfi edeceksûretde çalışmağa alışan zürrâ'ademindediğim tarzda göreceği işinden âtîde istifâdesini tamamiyleanlatmak pek güçdür. (122) Ale'lhusûs her zürrâ'ın cevâb olarak adam sende mâdâmki mahsûlü ...
Erdoğan Keskinkılıç, 2014
2
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Tire - Sayfa 180
A. Mescid ve Darphane Attar 38 Dönüm A. Mescid ve Darphane Zürra' 36 Dönüm A. Mescid ve Darphane Zürra" 42 Dönüm A. Mescid ve Darphane Kaz/az 27 Dönüm A. Mescid ve Darphane Papuşcu 1 5 Dönüm Ala Mescid ve Darphane ...
Mehmet Başaran, 2000
3
Meclisi Mebusan zabıt ceridesi - 3. sayı,1. cilt - Sayfa 619
Binaenaleyh bendeniz, zürra kısmının bu vergiden istisnasını teklif ediyorum ve buna dair bir takrir takdim eyliyorum. HÜSEYİN KADRİ BEY (Karesi) - Zürradan talep edilen vergi, senevî 250 Kuruştan ibarettir. Bu 250 Kuruş, bu günkü esara ...
Turkey. Meclis-i Mebusan, 1992
4
Osmanlı borç yönetimi: düyûn-ı umumiyye, 1879-1891
defterlerinde muharrer mikdâr üzerinden te'diyesi gerek Reji ve gerek zürrâ' hakkında gadr vukuunu mudi olacağından bu cihede tütünlerin mübâyaasına kadar mürûr edecek müddet zarfında zuhûr edecek fire öşrünün terk-i tenzîli idâre-i ...
Mehmet Hakan Sağlam, 2007
5
Belgelerle iktidar ve Serbest Cumhuriyet Fırkası: târih ... - Sayfa 549
[SCF Kocaeli Vilâyeti Gebze Kazâsının Darıca Nâhiyesi 0cağı İdâre Heyeti Üyeleri] Mutafzâde Hüseyin Efendi](Zürra (çiftçil) Nâsırzâde Mustafa Efendi](Muhtar) İsmâiloğlu Hüseyin (Zürra çiftçil) İbrâhim Ârif (Zürra çiftçil) Bakkal Mehmet Yedek ...
Cemil Koçak, 2006
6
Zabıt ceridesi - 2. cilt,7. sayı,1-2. bölümler - Sayfa 601
... beraber kalacak kendisi kâr edecek fakat bu kârı, bizzat zürraı ızrar edecektir, buna nasıl müsaade ediyorsunuz? RAHMİ B. (Devamla) – Efendim zaten bu maksada binaendir ki, Ziraat Bankası, zürra bankası olsun dedik, yani Ziraat Bankası ...
Turkey. Büyük Millet Meclisi, 1968
7
Türkiye'de "millı̂ iktisat", 1908-1918 - Sayfa 160
Birinci Dünya Savaşı yıllarında Aydın'da kurulması düşünülen diğer bir banka 40.000 Osmanlı lirası sermayeli Tütün Zürra'ı Bankası'ydı. «Tütün mahsulünün temin-i revaç ve rağbeti ve tütün zürra'ının himaye-i menfaatleri için» Aydın Valisi ...
Zafer Toprak, 1982
8
Meclisi Âyan zabıt ceridesi - 3. sayı,2. cilt - Sayfa 40
Çünıki zürra; aldıkları paraları kendilerine ve evlâtlarına harç ederek muharebeye gönderdiler. Ne tohumluk, ne emeklilik, ne bir şey var. Müfettiş, şu kadar tohum ekilmiştir, diyor. Halbuki ekilmemiştir. Bundan dolayı Nezâretin sarf ettiği parılara ...
Turkey. Meclis-i Âyan, 1990
9
Bütün Yönleriyle Dört Halife Dönemi:
Fetih Suresinin son ayetinde geçtiği gibi; Hz. Peygamber sanki benzersiz bir zürra'/ziraatçıydı. Sahabileri de yetiştirdiği ekinler,[275] diktiği veya aşıladığı fidanlar ve ağaçlar gibiydiler. Evet, o Seyyidi Beni Âdem'in fazilette benzeri olmadığı gibi; ...
Murat Sarıcık, 2010
10
Prisons in the Late Ottoman Empire: Microcosms of Modernity - Sayfa 74
Merchants (tüccar). 5. Money Changers & Bankers (sarraf). 6. Land Owners (ashab-ı akar). 7. Artisans (esnaf). 8. Farmers (zürra). 9. Labourers (amele). Ship Captains & Sailors (kapudan ve taife). Servants (hademe). Unemployed (issiz).27 10.
Kent Schull, 2014

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «ZÜRRA»

Find out what the national and international press are talking about and how the term zürra is used in the context of the following news items.
1
"Hafıza-i Beşer Nisyan ile Malul" imiş!
... bazı siyasetçiler hatırlatırlar ya da anılarında yazarlar… ikinci dünya savaşındaki karne ile gıda alma kuyruğunda geçen günler, trenlerde zürra ve marabaların ... «Yerel Gündem, May 13»

REFERENCE
« EDUCALINGO. Zürra [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-tr/zurra>. Jun 2024 ».
Download the educalingo app
tr
Turkish dictionary
Discover all that is hidden in the words on
index
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v w x y z