Download the app
educalingo
Search

Meaning of "暗度金针" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 暗度金针 IN CHINESE

ànzhēn
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 暗度金针 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «暗度金针» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 暗度金针 in the Chinese dictionary

Darkness gold needle degree: pass "crossing", the transition, extended to teach. Lily: legend has a girl named Jeong Cho-chu, Tanabata Festival weaving girls, weaver girl to send her a lily, from her embroidery skills more sophisticated; after the metaphor for the secret. Secretly superb skills imparted to others. And by means behind the scenes trading. 暗度金针 度:通“渡”,过渡,引申为传授。金针:传说有名叫郑采珠的姑娘,七夕祭织女,织女送她一根金针,从此她刺绣的技能更为精巧;后因以比喻秘诀。暗中将高超的技艺传授给别人。又借指幕后交易。

Click to see the original definition of «暗度金针» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 暗度金针

底子
地里
点头
洞洞
斗明争
暗度
暗度陈仓
渡陈仓
访

CHINESE WORDS THAT END LIKE 暗度金针

八法
大头
大政方
大海捞
步线行
穿
避雷
金针
顶门

Synonyms and antonyms of 暗度金针 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «暗度金针» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 暗度金针

Find out the translation of 暗度金针 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 暗度金针 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «暗度金针» in Chinese.

Chinese

暗度金针
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Lirios Darkness
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Darkness lilies
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

अंधेरे गेंदे
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

الزنابق الظلام
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Darkness лилии
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Lírios Escuridão
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

অন্ধকারের কমল
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Lys Darkness
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

kegelapan lily
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Dunkelheit Lilien
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

闇のユリ
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

어둠 백합
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

pepeteng Lily
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Lilies Darkness
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

இருள் லில்லி
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

काळोख कमळ
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Karanlık zambak
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Gigli Tenebre
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Lilie ciemność
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Darkness лілії
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Crini intuneric
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Κρίνα Σκοτάδι
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Duisternis lelies
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Darkness liljor
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Darkness liljer
5 millions of speakers

Trends of use of 暗度金针

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «暗度金针»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «暗度金针» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 暗度金针

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «暗度金针»

Discover the use of 暗度金针 in the following bibliographical selection. Books relating to 暗度金针 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
唐诗艺术技巧分类辞典 - 第 190 页
诗的技巧一埋于诗章结构底蕴下可意会而不可言传的"金针暗度"法。金针,本指刺绣之针,这里泛指刺绣技艺。金针度人,指传授刺绣技艺与他人,后称授人以某种技术诀窍为金针度人。那么,金针暗度,乃指悄悄地传授某种技术诀窍,其用在诗歌创作手法上, ...
赵乃增, ‎董维康, 1996
2
紅樓夢:歷史與美學的啟思(下冊): - 第 471 页
金針暗度:這與「明修棧道,暗度陳倉」近義,是指與明寫相對的一種暗筆。如第三十六回回前總批:此回「『絳芸軒夢兆」是金針暗度法;夾寫月錢是為襲人漸入金屋地步」。這裡明寫寶玉在夢中大罵「金玉姻緣」,「我偏說是木石姻緣」,而偏讓「繡駕鶯」的寶釵聽到, ...
丁維忠, 2015
3
中国古典小说艺术技法例释 - 第 81 页
这种从一个事件不露痕迹地过渡到另一事件,天衣无缝,一气贯下,从而完成情节转移的方法即是"金针暗渡法"。金针即为黄金 ... 后日看戏之事。请求读书与看戏本为互不相关的两个情节,却以凤姐搭桥,将两件事巧妙地 文再表,故妙,偷度金针 81 金针暗度法.
田宏虎, 1989
4
红学通史 - 第 1 卷 - 第 45 页
月旨砚斋等评红者把《红楼梦》的这种伏线手法称为"草蛇灰线法" ,或叫"偷度金针法"、"金针暗度法"。脂砚斋指出,《红楼梦》在讲述花袭人的故事时采用了这种办法。花袭人由贾母身边的丫头,到成为贾宝玉屋里的"跟前人" ,这在全书的"情榜"结构的完成上 ...
陈维昭, 2005
5
中国典故 - 第 2 卷 - 第 684 页
传说古代郑侃的女儿妥娘,在七夕(七月初七夜里)乞巧于天上的织女,织女送给她一枚金针,叫她放在裙带里面,三天之内不可告诉任何人,这样可以得到刺绣的奇巧。她照此做了,从此 ... 金针晻度的其他表现形式有"暗度金针"、"金针"等。 五代唐庄宗李存勖之 ...
方福仁, ‎盛元龙, ‎浙江文艺出版社, 1993
6
民國通俗演義: 蔡東藩歷史演義-民國
美使道:「日本政府,向來主張暗度金針,我國雖尚守中立,未曾加入協約團體,但日本如此舉動,本使也很不贊成。況袁世凱想行帝制,定要生出內亂,內亂一生,我等通商諸國,各有妨礙,不如趕緊去質問他罷。」各國之質問日本,具有絕大理由,法、英、俄、意固爲 ...
蔡東藩, 2015
7
汉语典故词典 - 第 11 页
暗度金针 00 0)11 |111 21160 【典^ !】唐,冯翊子《桂苑丛谈,史遗》载:传说古代郑侃之女郑采娘,在七夕之夜向织女乞巧。晚上,她梦见织女送给她一支金针,叫她放在裙带中。从此,郑采娘的刺绣技术就非常精湛了。【典义】度:通"渡" ,过渡,引申为传授。把某种 ...
黄斌虹, ‎曹江红, 2008
8
红楼梦: 历史与美学的沉思 - 第 464 页
作者写紫英、玉菡、倪二金刚等男性人物,是别有命意的。金针暗度:这与"明修桟道,暗度陈仓"近义,是指与明写相对的一种暗笔。如第 36 回回前总批:此回" '绛芸轩梦兆'金针暗度法;夹写月钱是为袭人渐人金屋地步"。这里明写宝玉在梦中大骂"金玉姻缘" ...
丁维忠, 2002
9
汉语成语考释词典 - 第 553 页
也省作〔章绶〕。李栖筠《张公洞》(《全唐诗》二一五〉:迟回将不还,章缓系我躬,金针度人打" :卜吞门 3 。 ... 皆金针度人语。又作〔金针暗度〕。林增志《与李小有^《赖古堂名贤尺牍新沙》八) :其向上一着,隐跃舌端,终不说破,固已金针 9 又^〔暗度金针〕。清,杨潮观《 ...
刘洁修, 1989
10
知醫必辨:
今並錄出,以聽後人之取裁!胃腐爛,所下如爛魚腸而死。溫補之害為何如,能不以為大忌哉!設使佩服涵初之訓,何至放肆如此?予四十余年以來,治痢甚多,亦無死症,未嘗不得力於涵初之論也。先生方論不多,而精妙絕倫,學人其用心玩索,毋負前賢之暗度金針哉 ...
李冠仙, 2015

REFERENCE
« EDUCALINGO. 暗度金针 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/an-du-jin-zhen>. Dec 2023 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on