Download the app
educalingo
Search

Meaning of "比屋可封" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 比屋可封 IN CHINESE

fēng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 比屋可封 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «比屋可封» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 比屋可封 in the Chinese dictionary

Than the house can be sealed meaning Tang, Yu times, sages a lot, almost every family can be subject to the knighthood. Metaphor after the social stability, folk simplicity. It also describes the achievements of education. 比屋可封 意思是在唐、虞时代,贤人很多,差不多每家都有可受封爵的德行。后比喻社会安定,民俗淳朴。也形容教育感化的成就。

Click to see the original definition of «比屋可封» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 比屋可封

岁不登
推力
比屋
比屋而封
比屋可
比屋连甍
物丑类
物此志
物假事
物连类
物属事

CHINESE WORDS THAT END LIKE 比屋可封

比屋而
比户可封
白绢斜

Synonyms and antonyms of 比屋可封 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «比屋可封» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 比屋可封

Find out the translation of 比屋可封 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 比屋可封 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «比屋可封» in Chinese.

Chinese

比屋可封
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Que la casa se ​​puede cerrar
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Than the house can be closed
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

घर को बंद किया जा सकता है की तुलना
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

من المنزل يمكن أن تكون مغلقة
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Чем дом может быть закрыт
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Do que a casa pode ser fechado
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

চেয়ে ঘর বন্ধ করা যেতে পারে
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Que la maison peut être fermé
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Daripada rumah itu boleh ditutup
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Als das Haus geschlossen werden kann,
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

家は閉じることができるより
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

집은 폐쇄 될 수있는 것보다
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Saka omah bisa ditutup
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Hơn ngôi nhà có thể bị đóng cửa
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

வீட்டில் மூடலாம் விட
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

पेक्षा घर बंद केले जाऊ शकते
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Evin kapatılabilir Daha
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Che la casa può essere chiuso
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Niż dom może być zamknięty
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Чим хата може бути закритий
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Decât casa poate fi închis
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Από το σπίτι μπορεί να κλείσει
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

As die huis kan word gesluit
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Än huset kan stängas
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Enn huset kan bli stengt
5 millions of speakers

Trends of use of 比屋可封

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «比屋可封»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «比屋可封» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 比屋可封

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «比屋可封»

Discover the use of 比屋可封 in the following bibliographical selection. Books relating to 比屋可封 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
新編劉子新論 - 第 150 页
比屋可封,比,相親近也,比屋爲房屋並列,一戶接一戶也。比屋可封,言:每家皆可封爵,表示國多賢人也。回非堯舜之民,性盡仁義四句。『校 3 :唐卷子本「輒」作「即」。『注 3 , ,袁準《才性論》:「堯、舜之人,比屋可封,非盡善也,猶在防之水,非不流也。桀、紂之人,比屋 ...
江建俊, 2001
2
文選: 附考異 - 第 2 卷 - 第 57 页
... 之民,比屋可封;桀、紂之民,比屋可誅也。龜玉不毁,誰之功歟?夫,驅盡誅之氓,濟必封之俗,忠記,周公曰:後嗣王紂,其民皆可誅。曰: ^民可比屋而封也。^異調。不習潘魄,邁兹神武。曹植上疏日:不取^、而閉與之會。^曰:古之聰明睿智,神武而不殺者坐鎭雅俗, ...
Tong Xiao 萧统 Shan Li 李善, 1991
3
分类汉语成语大词典: - 第 645 页
人才众多【比户可封】&I 1^乂 6 1018 见"比屋可封"。修理得象新的建筑。秦牧《红旗初卷英雄城》: "起义领导同志办公的二楼长方形大厅,现在修葺一新,窗明几净。"〔辨〕"葺"不读作^ " ? ,【燕雀相 9 】^11 0^ V 指祝贺新居落成。《淮南子,说林训》: "大厦浅而 ...
王勤, ‎王志民, ‎王钢, 1989
4
貞觀政要 - 第 712 页
翁寓: (明)成化本作「宇」,可從。統天御宇:統治天下。#道洽寰中:道義遍布天下。洽:廣博,普遍。寰中:天下,全國各地。 0 禮敎聿興:禮敎興盛。聿:語助詞,無義。 10 比屋喩於可封:家家戶戶都爲可以旌表而喜悅。謂敎化很有成就,家家都有德行,人人可以表揚。
Jing Wu, Guangda Ye, 1997
5
新編論衡 - 第 1 卷 - 第 212 页
民,每一家每一戶都是好人,都有資格受到封爵。桀紂所統治下的人民,會變壞,每一家每一戶的人民,都壞到可以全部把他們殺掉。」《論語,衛靈公篇》說:「這些人民,都是夏商周三代聖王,用正道所敎養出來的。」聖明君王所敎出來的人民像那個樣子(比屋可封) ...
王充, ‎蕭登福, 2000
6
孤雛淚: 世紀文豪大系英國篇 - 狄更斯
1 闪上夕 EL 十化还米义口外父比 N 刀巨 1 凹古打火丁 H 刀圭兰不言以日口比 TN 王田则/ LN 呈羊叹合父也 T 门 o 士悉,感激的轰雷曜上画奥莫弗那誉自的昼婆,蚀撰扎黄 ... 追求可人人君子,比屋可封山的理想社鲁,主强展,他佣一定很高奥,我敢保証警。
狄更斯, 2015
7
增订刘子校注/汉语史与中国古典文献学研究丛书 - 第 75 页
劉晝 陈应鸾 也。」^ 8 ^ :『故能使民比屋可封,嘵、瞬是也。」^自注引: 5 ^ :『嘵、瞬之民,比屋按:陸賈者^嘆^ :『故曰:嘵、瞬之民,可比屋而封. '傑、附之民,可比屋而誅者,教化使然皆『民」字因避諱所改而臆改。『輒」, ^校録^影| |卷子作『卽」。『邪」, ,作『詐』。
劉晝, ‎陈应鸾, 2008
8
隋書:
聖人在上,幽顯冥符,故稱比屋可封,萬物斯睹。臣皇基草創,便豫驅馳,遂得參可封之民,為萬物之一。其為嘉慶,固以多也。若夫帝臣王佐,應運挺生,接踵於朝,諒有之矣。而班、爾之妙,曲木變容,朱藍所染,素絲改色。二十二臣,功成盡美,二十八將,效力於時。
魏徵, ‎李百藥, ‎房玄齡, 2015
9
Bai hai: 74 Titel - 第 5 卷
LL_ _ 林 _ ____也堯之民比屋可封築之民比屋可誅信此說則可使如土猶土之不可使貴如金 _ 人豈為之戰而孟子亦自忘此言為救粟如水火截孔子目物之不齊物之情也巨履小履同價高帝云吾當使金士同價意則善英然物豆有此感莫暴飲聚散難常當時作此 ...
Jun Shang (Ming), 1573
10
帝國的正午 : 隋唐五代的另類歷史: - 第 222 页
政治方面,有姚崇、宋璟、張嘉貞、張說、張九齡,一系列的名臣宰相,光看這些人的名字就可知曉唐玄宗前期政治的清明度;經濟方面,「海內富實,米斗之價格 ... 天子乃覽雲台之義,草泥金之劄,然後封日觀,禪雲亭,訪道於穆清,怡神於玄牝,與民休息,比屋可封
赫連勃勃大王(梅毅), 2009

REFERENCE
« EDUCALINGO. 比屋可封 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/bi-wu-ke-feng>. Jun 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on