Download the app
educalingo
Search

Meaning of "逞权" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 逞权 IN CHINESE

chěngquán
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 逞权 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «逞权» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 逞权 in the Chinese dictionary

Right to claim that officials arbitrary right. 逞权 谓官吏任意弄权。

Click to see the original definition of «逞权» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 逞权


产权
chan quan
兵不厌权
bing bu yan quan
兵权
bing quan
变权
bian quan
庇护权
bi hu quan
操权
cao quan
朝权
chao quan
杯酒释兵权
bei jiu shi bing quan
板权
ban quan
柄权
bing quan
版权
ban quan
秉权
bing quan
罢免权
ba mian quan
表决权
biao jue quan
被选举权
bei xuan ju quan
财产权
cai chan quan
财权
cai quan
辩护权
bian hu quan
避权
bi quan
霸权
ba quan

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 逞权

奇眩异
强称能
强好胜
头角

CHINESE WORDS THAT END LIKE 逞权

出线
地方分
处分
篡位夺
篡党夺

Synonyms and antonyms of 逞权 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «逞权» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 逞权

Find out the translation of 逞权 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 逞权 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «逞权» in Chinese.

Chinese

逞权
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

derecho éxito
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Right succeed
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

राइट को सफल
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

تنجح الحق
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Право успеха
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

direito sucesso
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

সফল করার অধিকার
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

réussir droit
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Yang betul untuk berjaya
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Rechts erfolgreich
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

右成功
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

오른쪽 성공
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Hak kanggo kasil
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

ngay thành công
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

வெற்றி உரிமை
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

यशस्वी योग्य
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

başarılı olmak için doğru
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

destra successo
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Prawo sukces
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

право успіху
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

dreapta reuși
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Δικαίωμα να πετύχει
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

reg te slaag
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

höger lyckas
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

høyre lykkes
5 millions of speakers

Trends of use of 逞权

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «逞权»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «逞权» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 逞权

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «逞权»

Discover the use of 逞权 in the following bibliographical selection. Books relating to 逞权 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
政府行政作為與隱私權保障之探討 - 第 85 页
幫出彗目董賭堊寮醒蕎臺謐<皿' ^】二′ ]二藿逞二...纇蕪寞冀薔童~墅造薑黃薑翼把藝亡珊<蟈搴墅壬謔... — ...旦鑿臺...逞...二 S 蚩蔥′謔萋。< ˊ 奉乙二普鞏捲迂恫熹屬...彊薑薑熏 ˉ ...書異盞...邋臺堊賣...斌嶔豐。之′ ′ ˉ〝剪熹書量江縈薘... ` ... ˉ .
法治斌主持,行政院研究發展考核委員會編, 2001
2
Shi ji xin jiao zhu gao - 第 7 卷 - 第 7 页
么#樂馋孑之在罕公义斗处者" ? \ 4 与靠美其条途^ ^六年&至^ 4 之& 5 ^及晋舞 I ^作逞邀患命^改齊^氛^瓜^ ^ :盈史公失检^ -鼓俜会得一碎^ ? ^ ;一卞一一一? ^鈥 I ^导之 5 ? ^觳^ 5^ (釋文 3 冬吭&這)左^ "逞± ^ ^善饥篇"為 II 哦是鏖逞之鸫义類萬^ - ?
Qian Sima, ‎Senkai Zhang, 1967
3
天律聖典:
逞志行兇,作威作慝,如火生木,禍發必剋,威有盡也,勢摧則折。賊人者賊德,賊德者賊天,天其必滅,是之謂自絕。」孔子曰:「逞志而作善,惟天之喜。逞志而作福,惟天之愛,天愛之、喜之,以其順天也,天心好仁也。作威作禍,是逆天也。苟得其志,即以作威而肆其行, ...
仙佛聖真, 2015
4
紫微斗數真言全書: 圖說星語卷 - 第 139 页
扶之,施權,日、月得之, ,壽基(壽基~壽元;真言於《圖解賦文卷_武曲之章》,有詳論『祿』與『財』)增輝增輝~補強光亮帝、相(帝相~紫微、天相、天府; )天府武曲,為,天梁天同,共其祥。十二宮中,惟身命、田宅、財帛為要,主富,居遷移則佳,與帝星守官祿,宜子孫爵秩 ...
章真言 (術數), 2012
5
藝術與欣賞 - 第 44 页
同時才能平人氣憤,收揖人心。事實上美術家苦心嘔血的作品,自然郡有相當的知一 wm ,和社會上各人不同的鑑賞。如果說有意的排斥,有意的逞權,並不能因以貶低了藝術家的成就,和藝術作品的價值,目前美術界的情形的確不清不白,太被惡勢力掌握了。
田曼詩, 1966
6
選擇權不盯盤: 賺10賠1絕招16篇(實戰增修版) - 第 143 页
賺10賠1絕招16篇(實戰增修版) 劉建忠(司令操盤手). 亥第 ˊL 堂逞 1 摻選擇權高獲利交易 註:為求損益倍數(益/損比)之比較,當權利金歸零或組合單最大損失等於百分之百時,統稱最大風險一倍。第一步確認低權利金一、開倉算法選擇權結算當日,近月 ...
劉建忠(司令操盤手), 2013
7
監察院公報 - 第 2282-2294 期
China (Republic : 1949- ). 監察院 機自就法果人就於參布權度由 I 適 1 V 規授規並爰法應^口對係翳所 55 竿复本方 1 - 1 照 5 擎作且承項授作訂義丫地 12 參公^氇用適 1―規 2 第 4^重變甲不解獨命同字所牴細法令權,要逞權百吝,立令丫第無觸節規二 ...
China (Republic : 1949- ). 監察院, 2000
8
电子商务法律规范
私权的行为也开始具有了物质条件,就像隐私权理论的首创者们所预见的广然而,现代企业和科学发展已使得人们在精神方面受到的痛苦和忧伤,远远大于人们在极少情况下可能受到的身体损害的痛苦" , "新的科学发明莉行事方式使人们意识到对人的 ...
梅绍祖, ‎范小华, ‎黎希宁, 2000
9
東南亞華人史 - 第 198 页
政府把稅務承包權責給出價最高者,承包者所得的利益,便要看他是否能夠徹底跟蹤每一個納稅的人,並是否能向他榨取出全部的稅款。顯然地,這種制度與政府僅僅僱用華人收稅人完全不同。起初僅有城市的稅收,諸如店稅。船稅由華人承包;後來,連某些 ...
En-han Lee, ‎李恩涵, 2003
10
中國歷代奏議大典 - 第 2 卷 - 第 535 页
自槐道将谢,分剖九区,关右、山氏久为战国,各逞权诈,俱殉千戈,赋役繁重·刑政严急 0 。盖救焚拯溺,无暇从容,非朝野之尾以至于此 0 。晚世因循,遂成希幕,俗化浇仇流官忘反。自非天然上哲,挺生于时,则儒推之道,经礼之制,衣冠民庶,其肯用心 0 。世事所以 ...
丁守和, 1994

REFERENCE
« EDUCALINGO. 逞权 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/cheng-quan-8>. Jun 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on