Download the app
educalingo
Search

Meaning of "稠林" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 稠林 IN CHINESE

chóulín
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 稠林 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «稠林» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 稠林 in the Chinese dictionary

Thick forest jungle. 稠林 密林。

Click to see the original definition of «稠林» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 稠林


保林
bao lin
北林
bei lin
卜林
bo lin
宝林
bao lin
巴林
ba lin
常绿阔叶林
chang lu kuo ye lin
常绿阔叶落叶阔叶混交林
chang lu kuo ye luo ye kuo ye hun jiao lin
才林
cai lin
把臂入林
ba bi ru lin
斑林
ban lin
暗林
an lin
柏林
bai lin
柴林
chai lin
氨基比林
an ji bi lin
矮林
ai lin
碑林
bei lin
笔墨之林
bi mo zhi lin
阿司匹林
a si pi lin
阿木林
a mu lin
鲍林
bao lin

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 稠林

迭连绵
膏蕈
咕嘟
呼呼
环化合物
紧紧
人广众
人广坐
人广座

CHINESE WORDS THAT END LIKE 稠林

丁西
伐乌
刀山剑
弹雨枪
独木不成
独木不
独树不成
都柏
长江中上游防护

Synonyms and antonyms of 稠林 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «稠林» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 稠林

Find out the translation of 稠林 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 稠林 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «稠林» in Chinese.

Chinese

稠林
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

espeso bosque
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Thick forest
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

घने जंगल
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

غابة كثيفة
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

густой лес
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

densa floresta
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

স্থুল বন
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

épaisse forêt
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

hutan tebal
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

dichten Wald
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

こんもりとした森
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

두꺼운 숲
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Alas tebal
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

rừng dày
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

அடர்ந்த வனப்பகுதி
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

घनदाट जंगल
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Kalın orman
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

fitta foresta
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

gęsty las
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

густий ліс
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

pădure deasă
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

πυκνό δάσος
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

dik bos
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

tät skog
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

tykk skog
5 millions of speakers

Trends of use of 稠林

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «稠林»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «稠林» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 稠林

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «稠林»

Discover the use of 稠林 in the following bibliographical selection. Books relating to 稠林 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
華嚴經十地品淺釋(下冊):
眾生是非常麻煩的,所以他用稠林兩個字來形容。經云:此菩薩以如是智慧,如實知眾生心稠林,煩惱稠林、業稠林、根稠林、解稠林、性稠林、樂欲稠林、隨眠稠林、受生稠林習氣相續稠林、三聚差別稠林。其中別開十個稠林:1煩惱稠林、2業稠林、3根稠林、4 ...
賢度法師, 2012
2
稠林尽处: 问难五
本书讲述了人们日常生活中各种心相和修行中一些实际问题,循循善诱,发人深省。
黄胜常, 2000
3
大寶積經:
入於十種惡見稠林。由異見故不能自出。何謂為十。一者我見惡見稠林。二者有情見惡見稠林。三者壽命見惡見稠林。四者數取趣見惡見稠林。五者斷見惡見稠林。六者常見惡見稠林。七者無作見惡見稠林。八者無因見惡見稠林。九者不平等因見惡見稠林
本來無一物, 2015
4
大方廣佛華嚴經:
如實知善不善。無記法行。有漏無漏法行。世間出世間法行。思議不思議法行。定不定法行。聲聞獨覺法行。菩薩行法行。如來地法行。有為法行。無為法行。此菩薩。以如是智慧。如實知眾生心稠林。煩惱稠林。業稠林。根稠林。解稠林。性稠林。樂欲稠林
本來無一物, 2015
5
大寶積經:
唐三藏法師菩提流志奉詔譯. 或於我非親,起諸饒益相,怨憎由此生,三世俱惱害。第十諸過失,生長怨憎苦,我觀如是過,厭患故出家。復次,長者!我觀世間一切眾生,入於十種惡見稠林,由異見故,不能自出。何謂為十?一者、我見,惡見稠林。二者、有情見,惡見稠 ...
唐三藏法師菩提流志奉詔譯, 2015
6
三乘唯識--如來藏系經律彙編 - 第 1079 页
聚安立近稠林行,皆如貿知。於足菩薩如貿· 1 等覺;以義無種種峙宇 佛說十地經卷第七· 0 7 9 1 別無差別性、上中下性、與煩惱共生不相離性、於乘非乘定不定性、已成熟未成熟性、恨網隨轉速壞取相性、由恨增上無能摧壞性、有退無退恨差別性、久遠隨行 ...
台北市佛教正覺同修會, 1999
7
華嚴學專題研究:
〈十地品〉云:「菩薩摩訶薩住此善慧地,如實知善不善無記法行、有漏無漏法行、世間出世間法行、思議不思議法行、定不定法行、聲聞獨覺法行、菩薩行法行、如來地法行、有為法行、無為法行。此菩薩以如是智慧,如實知眾生心稠林、煩惱稠林、業稠林、 ...
賢度法師, 2008
8
轉法輪集一:
... 法行、思議不思議法行、定不定法行、聲聞獨覺法行、菩薩行法行、如來地法行、有為法行、無為法行。此菩薩以如是智慧,如實知眾生心稠林、煩惱稠林、業稠林、根稠林、解稠林、性稠林、樂欲稠林、隨眠稠林、受生稠林、習氣相續稠林、三聚差別稠林
賢度法師, 2015
9
假如來藏: 法蓮法師《如來藏與阿賴耶識》書中所說如來藏是假如來藏
... 不滅的本識誣蔑為生滅法。事實上,所謂的「識稠林」是指本識阿賴耶識與七轉識諸蘊和合運作,其中以「識林地」譬喻本識阿賴耶識,七轉識才是生於「林地」上面的稠林,「識蘊稠林」依「林地」而生,名為識稠林,若無林木生長其上,則不名為「識稠林」,只名為 ...
佛教正覺同修會臺南共修處法義組, 2003
10
佛光大辭典 - 第 12 卷 - 第 5546 页
此喻無行沙門處於惱,交絡繁茂,有如稠林。法華經卷一方便品(大九.八中) :「入邪見之稠林。」十地經卷七舉出:諸有倩心(梵 sattvaA 玉 a )、煩惱(梵 k 汀卯 a )、業(梵 kar 弓 a )、根(梵 ind 二 ya )、勝解(梵 adhi 已 ukm 、意樂隨眠(梵拱 ay 叫 nuSaya )、受生( ...
慈怡 (Shi.), 2004

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «稠林»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 稠林 is used in the context of the following news items.
1
佛说福报少烦恼邪见多
入邪见稠林。若有若无等。 注:薄德少福的人有很多苦恼,他们所持的邪见,多得像是密林,有的执“有”,有的执“无”,这些邪见,都可能导致许多的烦恼和痛苦。 «凤凰网, Jan 14»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 稠林 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/chou-lin>. May 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on