Download the app
educalingo
Search

Meaning of "干越" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 干越 IN CHINESE

gānyuè
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 干越 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «干越» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Dry up

干越

Dry Yue, or Gan Yue, is one of the ancient Baiyue in the more, its activities mainly in the vicinity of China's Jiangxi Poyang Lake area. As early as the Western Zhou Dynasty, dry leader has established Fang Guo, capital in this area outside the Jiangxi dry. Some scholars believe that the history of the "Yu Yue" is "dry" wrong write. ... 干越,或稱贛越,是古代百越民族中揚越的一支,其活動範圍主要位於中國江西鄱陽湖週邊一帶。早在西周時期,干越首領曾建立方國,都城在今江西余干一帶。 也有學者認為史書上的「于越」是「干越」的誤寫。...

Definition of 干越 in the Chinese dictionary

Dry more 1. Spring and Autumn Period Wu and Vietnam. Dry, but also for 邗, the national name, after the destruction by Wu, it is used to call Wu. "Zhuangzi. Deliberately ":" The husband has more sword of those who dry, 柙 and possession, not to use also, the best. "Lu Deming explained:" Sima Yun: 'dry, Wu also. : Wu Youxi name Ganxi, more like a river if the river, and a good iron, cast as the sword also. "" Xunzi. Encouraging learning ":" stem more Yi Yi son, born in unison, long and vulgar, to teach the natural also. "Yang Note:" The more dry still Wu Yue also. "After also used to refer to the sword. 2. Pavilion name. Yujiang County in Jiangxi Province southeast. 干越 1.春秋时的吴国和越国。干,亦作邗,本国名,后为吴所灭,故用以称吴。《庄子.刻意》:"夫有干越之剑者,柙而藏之,不敢用也,之至也。"陆德明释文:"司马云:'干,吴也。吴越出善剑也。'……案:吴有溪名干溪,越有溪名若耶,并出善铁,铸为名剑也。"《荀子.劝学》:"干越夷貉之子,生而同声,长而异俗,教使之然也。"杨注:"干越犹言吴越也。"后亦用以指剑。 2.亭名。在江西省余江县东南。
Click to see the original definition of «干越» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 干越


不可逾越
bu ke yu yue
乘舆播越
cheng yu bo yue
代越
dai yue
代马不思越
dai ma bu si yue
北越
bei yue
差越
cha yue
搀越
chan yue
播越
bo yue
楚越
chu yue
淳越
chun yue
白越
bai yue
百越
bai yue
穿越
chuan yue
窜越
cuan yue
超越
chao yue
跋越
ba yue
达越
da yue
逼越
bi yue
阿越
a yue
骋越
cheng yue

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 干越

云蔽日
燥剂
燥器
燥症

CHINESE WORDS THAT END LIKE 干越

肝胆楚
肝胆胡

Synonyms and antonyms of 干越 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «干越» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 干越

Find out the translation of 干越 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 干越 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «干越» in Chinese.

Chinese

干越
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

seque más
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Dry more
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

सूखी अधिक
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

تجف أكثر
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Высушите более
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

seque mais
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

আরো শুষ্ক
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

séchez plus
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

lebih kering
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

trocknen Sie mehr
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

ドライより
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

건조 더
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

More garing
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

khô hơn
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

மேலும் உலர்ந்த
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

अधिक कोरडी
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Daha kuru
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

asciugare più
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Osusz więcej
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

висушіть більш
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Se usucă mai
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Στεγνώστε περισσότερα
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

droog meer
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

torkar
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

tørk mer
5 millions of speakers

Trends of use of 干越

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «干越»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «干越» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 干越

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «干越»

Discover the use of 干越 in the following bibliographical selection. Books relating to 干越 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
中国南方考古与百越民族研究 - 第 220 页
一种意见认为,古代居住在赣东北境的主要是古越族的一支"干越" ,贵溪悬棺葬的主人"很可能是古代干越族人的后裔"【〜,这种看法我们也是同意的。关于"干越"问题,自颜师古注《汉书》改"干越"为"于越"后,史家、注家和有关志书都各有从违,这个笔墨官司打 ...
彭适凡, 2009
2
中国考古集成: 商周: - 第 2377 页
干越·是一个糜讼纷纸的古越族支系。自颜师古注《汉书》误将"干"改为"于"后·谬种流传,蚌误丛生,以至学术界或否定干越的存在,或将于越作千越,或将干越的早期历史移植在于越上。其实,若对文献记载稍加梳理,这些歧误是不难澄清的。从时间上看,干越约 ...
孙海, ‎蔺新建, 2006
3
承繼與拓新:漢語語言文字學研究 (上卷、下卷): - 第 63 页
此可見司馬貞遍引眾說,而終以師古注為是。王先謙云:「封爵未聞有加二號者,張、薛說是,若今之親王雙俸,亦云雙親王也。」35 據王氏之說,張晏說是也,顏師古、司 31 《史記索隱引書考實》,卷二,頁 465。案:王念孫《讀書雜志》「干越」條云:「『匈奴出穢裘, ...
裘鍚圭 等, 2014
4
校勘学大纲 - 第 117 页
王念孙说: "于越" ,本作"干越"。"干" ,音"干戈"之"干"。干越者,吴越也。《墨子,兼爱》篇曰: "禹南为江汉淮汝东流之,注五湖之处,以利荆楚干越与南夷之民。" (今本脱"干"字,据《文选,江賦》注补。; )《庄子,刻意》篇曰: "夫有干越之剑者。"《释文》: "司马云:干,吴也。
倪其心, 2004
5
《柯岩文集》第六卷(报告文学;散文) - 第 103 页
难怪大多数教师、工人总是笑着对我说: “也不知怎么搞的,跟我们书记一块儿干,没的说,真是越干越干,越干越想干响! ”他怎样成为权威能使人越干越干,越干越想干的人,至少得具备两个条件:一是行家,二是组织家。刘瑞峰办工读是行家,这是校内外 ...
柯岩, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2009
6
傳世藏書: 读书杂志, 癸巳存稿, 癸巳类稿 - 第 313 页
念孙案:于越,本作干越,干音干戈之干,干越者,吴^越也。《墨子,兼爱篇》曰: "禹南为江汉淮汝东流之注五湖之处,以利荆楚干越与南夷之民(今本脱千字,据《文逸,江賦》注引补〉。"《庄子,刻意篇》曰: "夫有干越之剑者, "《释文》司马云: "干,吴也。吴越出善剑也。
熊月之, ‎钱杭, 1995
7
百越民族文化 - 第 89 页
志,江西余干县境内也有"干越"命名古迹,如《一统志》《太平寰宇记》《读史方舆纪要》记载余干的有"干越渡" "干越亭"等等。干越分布范围在荆楚的东南边,越国的西边,活动于今的安徽、江西及江苏相邻地区,也就是在淮汝以南的巢湖、震泽、彭蠡湖滨,与吴国 ...
炳钊蒋, ‎吴绵吉, ‎辛土成, 1988
8
逸周書彙校集注 - 第 2 卷
黃懷信, 張懋鎔, 田旭東, 李學勤 也。《文選,吴都賦》「包括干越」(宋本如是,今本或與宋本同,或改「干」爲「于」〉,李善注引此文正作「干越」,又引絡」也。此一説也。《漢書》孟康注云,、,「干越,南方越名也。」其意以干越爲越之一種,若漢時之有閩越、甌越、駱越吴越 ...
黃懷信, ‎張懋鎔, ‎田旭東, 2007
9
新序校釋 - 第 1 卷 - 第 132 页
其實邗屬廣陵,不屬臨淮,許氏誤記,而髙誤從之。邗是國名,吳滅爲邑,干聲,一曰邗本属吳。髙注《淮南,道應訓》以干在臨淮,許以邗屬臨淮,二説相同,則干卽邗無疑。髙謂干讀作寒,吳越出善劍。案《考工記》云吳粵之劍。是干越卽吳越之證,干卽邗也。《左傳》吳城 ...
石光瑛, ‎陳新, ‎劉向, 2001
10
中國考古集成: 商周至秦汉: - 第 2936 页
史学界和历史地理学界已经普遍认为其立国与活动中心在今读东北地区 H 太平御览·州郡部)引韦昭(汉书)注: "干越,今余干(汗)县之别名。"秦汉时期余汗县的范围甚广,包括今天余千、乐平、德兴、余江、上饶、犬阳、贯溪、广丰、横峰等县市的全部及万年、 ...
孙海, ‎藺新建, 2006

10 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «干越»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 干越 is used in the context of the following news items.
1
哪些人易出现职业枯竭(HLC)
职业枯竭是当前广为流传的职业病,简单说就是越干越累,越干越不想干,也越来越怀疑自已的能力。这种因工作重压而导致的身心俱疲,对个人发展、个人身心健康及 ... «搜狐, Sep 15»
2
“坐身正行得远” 31年“村官”越干越有劲
... “要干就要干好,决不半途而废,这是我任内对石碧8000多村民的承诺。”日前,吴川市浅水镇石碧村党支部书记张观日来到吴川市水务局,拿出计划解决该村“三难”中 ... «汉丰网, Sep 15»
3
志愿者周林龙:我在大方县驻村越干越有思路
2012年3月,通过招募,周林龙成了参加大方县同步小康驻村工作的55余名大学生志愿者之一。同年7月,他来到大方县对江镇羊场村,成为了一名实实在在的西部志愿 ... «中青网, Aug 15»
4
广州公务员未现离职潮:应酬变少了越干越来劲
最近,某招聘网站发布的数据显示,全国已有超过1万名公务员通过这家网站向潜在雇主提交简历,这一数字同比增加了34%。近年来,广州每年也有一些公务员辞职 ... «中国新闻网, Apr 15»
5
今日热点舆情(4月9日):疯狂运渣车为何管不住?
4月6日,有网民向中国江西网《问政江西》栏目反映,“余干县'干越壹号'楼盘未取得施工许可证就开工,现在房子都卖出了一大半!”。7日,中国江西网报道了此事,随后 ... «新华网, Apr 15»
6
余干“干越壹号”楼盘被指无证先建房续:该楼盘已被停工停售
8日下午,“干越壹号”楼盘开发商达江房产负责人邹卫星告诉记者,他们已经办理了施工许可证,当问及是何时办理时,对方表示:“你自己去相关部门查询。”便将电话挂 ... «人民网, Apr 15»
7
洗脸去角质怎么做才健康?
它会分泌油脂去补不足的水分,导致越洗越油,越洗越干,越干越油,永远的绕圈圈。 正常情况下,晚上使用洗面乳洗脸,去除一整天因为在户外活动的脏污、油脂即可。 «大纪元, Mar 15»
8
又到舌舔皮炎高发时
很多孩子往往会形成越舔越干、越干越舔的恶性循环,最后导致黑褐色的色素沉着。每年冬季因舌舔皮炎来就诊的患儿不在少数。 有舌舔皮炎的儿童,几乎个个都表现“ ... «健康报, Mar 15»
9
福建八马茶业有限公司党委扎实开展党建工作
一年来,公司党委的工作越干越好,越干越出色,越干越有劲。 组织覆盖最大化。针对公司从“茶园”到“茶杯”全产业链条式的生产经营管理模式,构建“1+4+20”党建工作 ... «人民网, Mar 15»
10
越舔越干!14岁女孩舔出“香肠嘴”
她抱怨:“嘴唇就是越舔越干,越干越舔,怎么办?” 小女孩嘴唇四季都缺水. 项美美唇干的毛病已经有3年多了。 她说,一年四季都感觉嘴唇缺水,到了秋冬,还会起皮、 ... «杭州日报, Nov 14»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 干越 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/gan-yue>. Jun 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on