Download the app
educalingo
Search

Meaning of "赫赫之光" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 赫赫之光 IN CHINESE

zhīguāng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 赫赫之光 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «赫赫之光» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 赫赫之光 in the Chinese dictionary

Hehe light Hehe: significant appearance. Originally refers to the light of the sun bright and clear. Metaphor after people enjoy high prestige and momentum. 赫赫之光 赫赫:显著貌。原指太阳的光明亮清晰。后比喻人享有很高的威望和声势。

Click to see the original definition of «赫赫之光» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 赫赫之光

赫赫
赫赫赤赤
赫赫声名
赫赫时名
赫赫巍巍
赫赫魏魏
赫赫炎炎
赫赫扬扬
赫赫英名
赫赫有名
赫赫之
赫赫之
拉克勒斯
连刀

CHINESE WORDS THAT END LIKE 赫赫之光

八面见
北极
半导体
城市之光
无私之光
暗淡无
本地风
桑榆之光
爱克斯
疾电之光
白毫
邦家之光

Synonyms and antonyms of 赫赫之光 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «赫赫之光» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 赫赫之光

Find out the translation of 赫赫之光 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 赫赫之光 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «赫赫之光» in Chinese.

Chinese

赫赫之光
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Jeje Luz
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Hehe Light
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

Hehe लाइट
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

الكالينجيون الخفيفة
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Хе-хе свет
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Hehe Luz
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

হে হে হাল্কা
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Hehe Lumière
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Hehe Light
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Hehe Licht
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

ヘヘライト
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

도니는 다르게 빛
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

hehe cahya
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Hehe nhẹ
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

hehe ஒளி
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

हेहे प्रकाश
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

hehe Işık
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Hehe Luce
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Hehe Światło
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Хе-хе світло
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Hehe Light
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Hehe Φως
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Hehe Light
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Hehe Ljus
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Hehe Lys
5 millions of speakers

Trends of use of 赫赫之光

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «赫赫之光»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «赫赫之光» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 赫赫之光

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «赫赫之光»

Discover the use of 赫赫之光 in the following bibliographical selection. Books relating to 赫赫之光 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
成語源 - 第 72 页
【赫然震怒】广 6 3 甲^ I I 卽勃然大發雷霆的意思。詩經,大雅皇矣, ,「王赫期怒。」赫赫之功】厂 6 厂 6 0 ^顯赫的功動。苟子^ ^ : 2-^8^之志者,無昭昭之明;無惽惽之事者,無赫赫今喻極盛的威勢、聲望而言。韓愈與于襄陽書盛位無赫赫之光。」明白了當的作惡。
陳國弘, 1981
2
韓文擷論: 護老技巧進階手冊 - 第 13 页
一簞食,一瓢飲。'”《孟子》〈與孟尚書書〉:“仰不愧天,俯不愧人。”取自《孟子 ̇盡心上》:“仰不愧於天,俯不怍於人。”〈圬者王承福傳〉:“用力者使於人,用心者使人。”脱胎於《孟子 ̇滕文公上》:“勞心者治人,勞力者治於人。”《荀子》〈與于襄陽書〉:“盛位無赫赫之光
Pui Hung Ho, 2006
3
穿越變蘿莉02:
一通臭罵,這廝是來展示神靈的還是來殺光眾人的啊!突然林日揚渾身冒出如紅焰般的紅光,見狀孟儀倏地瞪大雙眼,心想這不正是和自己在奉神殿內看見的一模一樣嗎!紅焰般的光芒光華射目,赫赫之光刺的眾人幾乎無法睜目,一對火紅羽翼從林日揚背後緩 ...
白日幻夢, 2009
4
历代寓言:
李穆南 郄智毅 刘金玲 主编. 东野丈人【原文】东野丈人观时以居,隐耕汗腴之墟。有冰氏之子者,出自氵互寒之谷,过而问涂。丈人曰:“子奚自?”曰:“自涸阴之乡。”“奚适?”曰:“欲适煌煌之堂。”丈人曰:“入煌煌之堂者,必有赫赫之光,今子困于寒而欲求诸热,无得热 ...
李穆南 郄智毅 刘金玲 主编, 2014
5
国学经典鉴赏手册(套装共10册):
故高材多戚戚之穷,盛位无赫赫之光。是二人者之所为皆过也。未尝干之[4],不可谓上无其人;未尝求之,不可谓下无其人。愈之诵此言久矣,未尝敢以闻于人。侧闻阁下抱不世之才,特立而独行,道方而事实,卷舒不随乎时,文武唯其所用。岂愈所谓其人哉?
盛庆斌, 2015
6
唐宋八大家大全集 · 珍藏本 - 第 68 页
... 谨奉书尚书阁下:士之能享大名、显当世者,莫不有先达之士、负天下之望者,为之前焉 o 士之能垂休光、照后世者,亦莫不有后进之士、负天下之望者, ... 盛位无赫赫之光 o 是二人者之所为皆过也 o 未尝干之,不可谓上无其人;未尝求之,不可谓下无其人 ...
王宝华, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2012
7
全元文 - 第 17 卷
余曰:「王諶有言,山澤不守願之,不特爲仲縝靳一顧也。仲縝將需次於府,與客訪余林下,將筆此重贈。客曰:「仲縝文儒,叔度不屈,仲舉後至公輔。汝南亦司空、太尉,以功名終盛位,有赫赫之光,莫汝南最。故併爲今太行。」今歷試而無不可,昭昭矣。按王舞爲汝南 ...
李修生, 1999
8
司马温公集编年笺注 - 第 5 卷 - 第 241 页
故高材多戚戚之穷,盛位无赫赫之光。是二人者之所为皆过也。未尝干之,不可谓上无其人;未尝求之,不可谓下无其人。愈之诵此言久矣,未尝敢以闻于人。侧闻阁下抱不世之才,特立而独行,道方而事实,卷舒不随乎时,文武唯其所用,岂愈所谓其人哉?抑未闻 ...
司馬光, ‎李之亮, 2009
9
詩經:
赫赫南仲,玁狁于襄。昔我往矣,黍稷方華;今我來思,雨雪載涂。王事多難,不遑啟居。豈不懷歸?畏此簡書。喓喓草蟲,趯趯阜螽。未見君子,憂心忡忡;既見君子,我心則降。赫赫南仲,薄伐西戎。春日遲遲,卉木 ... 樂只君子,邦家之光;樂只君子,萬壽無疆。南山有杞 ...
周朝人民, 2015
10
諸子彙函: 26 卷, 卷首 ; 殘: 卷 21 至26 缺
C o o C D O C c o CD -道亦無山至矣赫赫平日出之光屋日之用也 O D---C-。--、- - --Q L 庫庫廣大人大地簡易而聖人法之何五經之支離目支離*C DC---^--V--、CCC -------C 升著日五經. . _ ----- -子- ( ) s _ 道之蓋其所以為簡易也巴簡已易為支焉離服 x -心 ...
歸有光, ‎Zhenmeng Wen, 1626

REFERENCE
« EDUCALINGO. 赫赫之光 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/he-he-zhi-guang>. Jul 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on