Download the app
educalingo
Search

Meaning of "祸与福邻" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 祸与福邻 IN CHINESE

huòlín
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 祸与福邻 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «祸与福邻» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 祸与福邻 in the Chinese dictionary

Disaster and blessing neighbor: approaching. Not far away from blessing and disaster. 祸与福邻 邻:接近。福与祸相距不远。

Click to see the original definition of «祸与福邻» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 祸与福邻

因恶积
盈恶稔
祸与福
在旦夕
在眼前
枣灾梨
至无日
中有福
种头

CHINESE WORDS THAT END LIKE 祸与福邻

卜宅卜
断杼择

Synonyms and antonyms of 祸与福邻 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «祸与福邻» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 祸与福邻

Find out the translation of 祸与福邻 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 祸与福邻 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «祸与福邻» in Chinese.

Chinese

祸与福邻
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

O maldición y una bendición
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

O curse and a blessing
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

हे अभिशाप है और एक वरदान
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

يا لعنة و بركة
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

О проклятие и благословение
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

O maldição e uma bênção
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

হে অভিশাপ ও আশীর্বাদ
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

O malédiction et une bénédiction
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

O kutukan dan berkat
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

O Fluch und Segen
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

Oの呪いと祝福
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

O 저주 와 축복
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Bebayan lan berkah
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

O lời nguyền và những lời chúc
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

ஓ சாபம் மற்றும் ஆசி
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

तू शाप आणि आशीर्वाद
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

O küfür ve sellem´dir
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

O maledizione e una benedizione
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

O przekleństwem i błogosławieństwem
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Про прокляття і благословення
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

O blestem și o binecuvântare
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

O κατάρα και ευλογία
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

O vloek en ´n seën
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

O förbannelse och en välsignelse
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

O forbannelse og en velsignelse
5 millions of speakers

Trends of use of 祸与福邻

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «祸与福邻»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «祸与福邻» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 祸与福邻

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «祸与福邻»

Discover the use of 祸与福邻 in the following bibliographical selection. Books relating to 祸与福邻 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
新編劉子新論 - 第 466 页
是以君子样至不深喜,逾敬慎以儉〔誡其)身回;妖見不爲戚,逾修德以爲務。故招慶於神祇,災消而福降也 0 。【校注】 3 禍福同根,妖祥共域。『注 3 :據《荀子,大略篇》:「禍與福鄰」。《鵾冠子.世兵篇》:「吉凶同域」。又《淮南子-人間篇》:「禍與福同門。」妖,通祅,指 ...
江建俊, 2001
2
中文經典100句: 老子
禍與福之間相因相成的微妙關係,後代諸家多附議老子的說法,如年代稍晚於老子的辛鈃(音間),其在《文子.微明》云:「利與害同門,禍與福同鄰,非神聖莫之能分。」利益與傷害出自同門,災禍與幸福互為鄰居,不是神人與聖人是無法分辨清楚的。又如《莊子.
文心工作室, 2008
3
中国古代名句辞典 - 第 655 页
國國國圍圆- , ' ^圍一― ― ―一― : :一 23.218 祸与福相贯,生与亡为邻贯:贯通。亡:死。邻:接近。 0 《战国策,楚策四》 23.219 庆者在堂,吊者在闾,祸与福邻,莫知其门庆:喜庆。吊:吊丧。阁:门。意谓喜事与丧事相继而来,祸与福同出一门。 0 《荀子^大略》 23 ...
陈光磊, ‎胡奇光, ‎李行杰, 2002
4
增订刘子校注/汉语史与中国古典文献学研究丛书 - 第 210 页
按: ^ 8 : : ^ :『故福之爲禍,禍之爲福,化不〔增訂〕『廼』, ^本誤作『爲』。『成」,匿六七作『有』。『妖之爲吉,祥之爲凶』,胜藏激妖之爲吉,祥之爲凶,則可與 ... 〔增訂〕按: 8 ; , :『禍與福同門,得與害相鄰。』又:『利與害同門,禍與福同鄰。」〔斶校注〕按: ^ : ^ 8 | :『禍與福鄰
劉晝, ‎陈应鸾, 2008
5
成語源 - 第 182 页
【禍福相生】 1 ^ X6 1^了 14 7,1 禍患與福耻,是相互滋生的。莊子則陽:「安危相易,禍輻相生。」【艄福相貫】 1 - 55 X 一^ ; " XV 鍋福相連,不偏於某一方。國策楚策:「禍與福相貫,生與亡爲鄰。」【禍與福鄰】 1 ^ 6 ^ 1^ ^ - ^禍患與幸福是很接近的鄰居。荀子大略:「 ...
陳國弘, 1981
6
General Balance Theory - 第 164 页
令灾祸源自于欲得老子说“祸莫大于不知足,咎莫大于欲得“ o 老子认为“不知足“、“欲得“是人的最大灾祸 o 你内心“不知足“和“ ... 招引灾祸上身 o 祸与福邻,莫知其门 o 曾国藩认为“无实而享大名者必有奇祸, “名实不平摸董一名过其实是祸不是福 o 记住:非 ...
Wang Yebin, 2013
7
汉语成语俗语对照词典 - 第 179 页
(二)【得好休,便好休】能体面地罢休时,就罢休。元,王实甫《西厢记》第四本第三折: "他每不识忧,不识愁,一双心意两相投。夫人得好休,便好休,这其间何必苦追求。"元,佚名《马陵道》第二折: "兄弟,这功名成就合成就,我得好休时便好, ,【祸福难料】! " !口 6 III 000 ...
许嘉璐, 2008
8
新华谚语词典 - 第 157 页
祸福无门皆自取,不是冤家不聚头。"这个古谚,由来已久。《左传,襄公二十三年》: "祸福无门,唯人自召,为人子患不孝,不患无所。"《荀子,大略篇》: "祸与福邻,莫知其门。"《淮南子,人间篇》: "夫祸之来也,人自生之;福之来也,人自成之。祸与福同门,利与害为邻 ...
商务印书馆. 辞书研究中心, 2005
9
老子译注 - 第 135 页
祸与福邻,莫知其门。"正是两句注脚。 4 《文子,微明篇》: "利与害同门,祸与福同邻,非神圣莫之能分。故曰:祸兮福所倚,福兮祸所伏。孰知其极? " 5 朱谦之说: "正,读为定。言其无定也。《玉篇》: '正,长也;定也。'此作定解。言祸福倚伏,孰知其所极?其无定,即莫知 ...
冯达甫, ‎老子, 2006
10
老子帛書校注 - 第 74 页
《荀子,大略》: "祸与福邻,莫知其门。"《战国策,楚策》四: "祸与福相贯,生与亡为邻。"《战国策,韩策》三: "或谓韩公仲曰: '夫孪子之相似者,唯其母知之;利害之相似者,唯智者知之而已。' "孪子利害之喻,犹祸福也。古希腊苏格拉底也有这样的说法: "愉快总莫名其妙 ...
徐志钧, 2002

REFERENCE
« EDUCALINGO. 祸与福邻 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/huo-yu-fu-lin-1>. Jul 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on