Descarga la app
educalingo
Buscar

Significado de "ihraz" en el diccionario de turco

Diccionario
DICCIONARIO
section

PRONUNCIACIÓN DE IHRAZ EN TURCO

ihraz play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

QUÉ SIGNIFICA IHRAZ EN TURCO

Pulsa para ver la definición original de «ihraz» en el diccionario turco.
Pulsa para ver la traducción automática de la definición en español.

definición de ihraz en el diccionario turco

Adquisición, adquisición, acceso. ihraz Kazanma, elde etme, erişme.

Pulsa para ver la definición original de «ihraz» en el diccionario turco.
Pulsa para ver la traducción automática de la definición en español.

PALABRAS DEL TURCO QUE RIMAN CON IHRAZ


ahraz
ahraz
araz
araz
ağraz
ağraz
biraz
biraz
ekşi kiraz
ekşi kiraz
emraz
emraz
garaz
garaz
gayrikabiliitiraz
gayrikabiliitiraz
ibraz
ibraz
ifraz
ifraz
ihtiraz
ihtiraz
ikraz
ikraz
inkıraz
inkıraz
istikraz
istikraz
itiraz
itiraz
kiraz
kiraz
kokulu kiraz
kokulu kiraz
maraz
maraz
poyraz
poyraz
çapraz
çapraz

PALABRAS DEL TURCO QUE EMPIEZAN COMO IHRAZ

ihnaklama
ihracat
ihracatçı
ihracatçılık
ihraç
ihraç edilmek
ihraç etmek
ihram
ihrama girmek
ihramdan çıkmak
ihraz etmek
ihsan
ihsan etmek
ihsanıhümayun
ihsas
ihsas etmek
ihtar
ihtar etmek
ihtarname
ihtida

PALABRAS DEL TURCO QUE TERMINAN COMO IHRAZ

Allah´tan korkmaz
ah alan onmaz
ah yerde kalmaz
akacak kan damarda durmaz
akmaz
akıl almaz
akışmaz
alaz
alaz alaz
aldırmaz
alır almaz
ana gibi yâr olmaz
aç ayı oynamaz
açmaz
ağanın eli tutulmaz
ağza alınmaz
taraz
taraz taraz
yabanî kiraz
yıldız poyraz

Sinónimos y antónimos de ihraz en el diccionario turco de sinónimos

SINÓNIMOS

PALABRAS DEL TURCO RELACIONADAS CON «IHRAZ»

Traductor en línea con la traducción de ihraz a 25 idiomas

TRADUCTOR
online translator

TRADUCCIÓN DE IHRAZ

Conoce la traducción de ihraz a 25 idiomas con nuestro traductor multilingüe.
Las traducciones de ihraz presentadas en esta sección han sido obtenidas mediante traducción automática estadística a partir del idioma turco.

Traductor turco - chino

ihraz
1.325 millones de hablantes

Traductor turco - español

ihraz
570 millones de hablantes

Traductor turco - inglés

ihraz
510 millones de hablantes

Traductor turco - hindi

ihraz
380 millones de hablantes
ar

Traductor turco - árabe

ihraz
280 millones de hablantes

Traductor turco - ruso

ihraz
278 millones de hablantes

Traductor turco - portugués

ihraz
270 millones de hablantes

Traductor turco - bengalí

ihraz
260 millones de hablantes

Traductor turco - francés

ihraz
220 millones de hablantes

Traductor turco - malayo

ihraz
190 millones de hablantes

Traductor turco - alemán

ihraz
180 millones de hablantes

Traductor turco - japonés

ihraz
130 millones de hablantes

Traductor turco - coreano

ihraz
85 millones de hablantes

Traductor turco - javanés

ihraz
85 millones de hablantes
vi

Traductor turco - vietnamita

ihraz
80 millones de hablantes

Traductor turco - tamil

ihraz
75 millones de hablantes

Traductor turco - maratí

ihraz
75 millones de hablantes

turco

ihraz
70 millones de hablantes

Traductor turco - italiano

ihraz
65 millones de hablantes

Traductor turco - polaco

ihraz
50 millones de hablantes

Traductor turco - ucraniano

ihraz
40 millones de hablantes

Traductor turco - rumano

ihraz
30 millones de hablantes
el

Traductor turco - griego

ihraz
15 millones de hablantes
af

Traductor turco - afrikáans

Ihraz
14 millones de hablantes
sv

Traductor turco - sueco

ihraz
10 millones de hablantes
no

Traductor turco - noruego

ihraz
5 millones de hablantes

Tendencias de uso de la palabra ihraz

TENDENCIAS

TENDENCIAS DE USO ACTUALES DEL TÉRMINO «IHRAZ»

0
100%
En el mapa anterior se refleja la frecuencia de uso del término «ihraz» en los diferentes paises.

Citas, bibliografía en turco y actualidad sobre ihraz

EJEMPLOS DE USO

10 LIBROS DEL TURCO RELACIONADOS CON «IHRAZ»

Descubre el uso de ihraz en la siguiente selección bibliográfica. Libros relacionados con ihraz y pequeños extractos de los mismos para contextualizar su uso en la literatura.
1
İslâm hukukunda mülkiyet ve servet dağılım - Sayfa 98
Biz bu iki kelimeden sadece «ihrâz» ı kullanacağız. Demek «hava» gibi bazı şeyler için bir ihraz faaliyetine ihtiyaç yokken, diğer pek çok şeylerden istifade edebilmek için ihraz gibi bir faaliyet gerekmektedir. Değilse, denizdeki balıktan istifade ...
Fahri Demir, 1981
2
Osmanlı Devleti'nde kapitülasyonların uygulanışı: ... - Sayfa 23
15) teshîlât ibrâzı menâfi'-i siyâsiyye-i devlete muvâfik değilse de ecnebî oldığı hâlde tâbi'iyyet-i Osmâniyyeyi ihrâz iden eşhâsın evlâdı hakkında tâbi'iyyet-i Osmâniyyeyi ihrâz husûsunda bir takım teshîlât ve müsâ'adâtın irâ'esi muktazî idi zîrâ ...
Mehdi Fraşerli, ‎Fahrettin Tızlak, 2008
3
İslâm ansiklopedisi: İbnü'-ıCezzâr - İhvân- ı Mu?slimi?n - Sayfa 543
Nitekim ihraz mubah malın mülkiyetinin kazanılmasının genel adı olarak da. bu işlemin genelde son safhasını teşkil eden fiilî hâkimiyet anlamında da kullanılır. Benzeri bir durum diğer kelimeler için de söz konusudur. Bu da fürû-i fıkhın oluşum ...
Türkiye Diyanet Vakfı, ‎İSAM Türkiye Diyanet Vakf ıİslâm Araştrımalar ıMerkezi, 2000
4
İslâm hukukunda ve Osmanlı uygulamasında kamu malları - Sayfa 51
Bu tanımdan anlaşılacağı gibi ihraz yolu ile menkulün kazanılabilmesi için: 1- Malın sahipsiz olması lazımdır. 2- İhraz suretiyle kazanmak isteyen kimsenin bu mal üzerinde malik olmak iradesiyle zilyet olması lazımdır (İbn Abidîn, Reddü'l- ...
H. Mehmet Günay, 2001
5
Contingency in a Sacred Law: Legal and Ethical Norms in ... - Sayfa 208
The second (aspect that has to be considered) is that blood-money is paid in consideration of the safeguards (ihraz) (to the individual persons), and these depend on the dar [i.e. the territory as defined by its political boundaries], and not on ...
Baber Johansen, 1999
6
Türk Hukuk Tarihi:
İhraz Sahipsiz bir malın malik olmak kastıylaele geçirilmesidir.İhrazın ikiunsuru, malın sahipsiz olması ve ele geçirenin sahip olma kastıyla hareket etmesidir. İhraz yoluyla karada, havada ve denizdeki sahipsiz malların mülkiyeti elde edilebilir.
Abdullah DEMİR, 2014
7
Meclisi Mebusan zabıt ceridesi - 3. sayı,1. cilt - Sayfa 172
Hizmet-i maksûre ile taht-ı silâha alınanlardan İhtiyat Zâ'biti veya Vekilliği sıfatını ihrâz edenler hak-kında da aynı suretle muamele olunacaktır. BEHİÇ BEY (Ordu Dairesi Reis Vekili) _ Efendim, hizmet-i maksûra vile silâh altına alınanların ...
Turkey. Meclis-i Mebusan, 1991
8
Sâlnâme-i Nezâret-i Hâriciyye: Osmanlı Dışişleri Bakanlığı ... - Sayfa 45
m MESNED-i CELÎL-i SADÂRET-i UZMÂYI IHRÂZ ETMͧ OLAN ZEVÂT-I FiHÂM Sadr-i a'zâm Fehâmetlii Devletlii Kâmil Pasa Hazretleri Riitbe-i sâmiyye-i vezâreti 17 Muharrem sene 1294(01. 02. 1877)'de ihrâz etmislerdir. Mesned-i celîl-i ...
Ahmed Nezih Galitekin, 2003
9
Mirı̂ arazi ve bu arazinin özel mülkiyete dönüşümü - Sayfa 122
Binnetice mirî arazi üzerinde biten otlar mubahtır ve mutasarrıf fiilen ihraz etmedikçe herkes ondan istifade eder (85). Bir başka fikre göre, 10 ve 11. maddeler, Mecelle'nin 1257. maddesi anlamında tefsir edilemez. Gerçekten her iki madde, ...
Halil Cin, 1987
10
Osmanlı toprak düzeni ve bu düzenin bozulması - Sayfa 136
Kanunu normal olarak bu otun zilyet tarafından zabtedilmiş (ihraz) olacağını tahmin ederek bu otlan mubah saymamıştır. Mecelle'nin 1250. maddesine göre bir şeyin ihrazı, ihraz edenin niyetine bağlıdır. Örneğin, yağmur suyunu toplamak ...
Halil Cin, 1992

10 NOTICIAS EN LAS QUE SE INCLUYE EL TÉRMINO «IHRAZ»

Conoce de qué se habla en los medios de comunicación nacionales e internacionales y cómo se emplea el término ihraz en el contexto de las siguientes noticias.
1
DAP Başkanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği …
(4) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük ... «Memurlar, Ago 15»
2
Milli Piyango Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği …
"MADDE 15 - Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere ... «Memurlar, Jul 15»
3
Dışişleri Bakanlığı Merkez Memurlarının Görevde Yükselme …
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin kadrolara atanmaları ... «Memurlar, Jun 15»
4
TÜİK Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin ... «Memurlar, May 15»
5
Görevden almalara standart getiren düzenleme yürürlükte
... fıkra kapsamında yer alan yönetici kadro veya pozisyonları dışındaki daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ... «Memurlar, Abr 15»
6
Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan …
(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç, öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibariyle ... «Sağlık Aktüel, Mar 15»
7
YGS ile 2 yıllık okuyacak lisans mezunu, önlisans KPSS kadrolarına …
... Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil, adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara(Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, ... «Memurlar, Mar 15»
8
Görevden almaya nasıl bir standart getiriliyor?
... kadro veya pozisyonları dışındaki daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara bir ... «Memurlar, Mar 15»
9
Enerji Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri ... «Memurlar, Dic 14»
10
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Vekili, 28 Şubat'ta Üniversiteden …
Dr. Ağırakça, Beni mağdur eden bir rektör ve bugün ben onun, o gün ihraz ettiği makamı ihraz ediyorum. Bu güzel bir zevktir aslında, farklı bir duygudur. «Haberler, Dic 14»

REFERENCIA
« EDUCALINGO. Ihraz [en línea] . Disponible en <https://educalingo.com/es/dic-tr/ihraz>. Abr 2024 ».
Descarga la app de educalingo
tr
diccionario turco
Descubre todo lo que esconden las palabras en
índice
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v w x y z