Téléchargez l'application
educalingo
Rechercher

Signification de "இயவு" dans le dictionnaire tamoul

Dictionnaire
DICTIONNAIRE
section

PRONONCIATION DE இயவு EN TAMOUL

இயவு  [iyavu] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

QUE SIGNIFIE இயவு EN TAMOUL

Cliquez pour voir la définition originale de «இயவு» dans le dictionnaire tamoul.
Cliquez pour voir la traduction automatique de la définition en français.

définition de இயவு dans le dictionnaire tamoul

Direction, forêt, façon. இயவு ஊர், காடு, வழி.

Cliquez pour voir la définition originale de «இயவு» dans le dictionnaire tamoul.
Cliquez pour voir la traduction automatique de la définition en français.

MOTS EN TAMOUL RIMANT AVEC இயவு


MOTS EN TAMOUL COMMENÇANT COMME இயவு

இயவகம்
இயவசம்
இயவட்சாரம்
இயவனிகை
இயவபலம்
இயவாகு
இயவாக்கிரசம்
இயவாசம்
இயவானி
இயவீயன்
இயஷ்டிமதுகம்
இயாகதம்
இயாகாதிபதி
இயாசகம்
இயாசனை
இயாதகம்
இயாதசாம்பதி
இயாதாமசி
இயாமுனம்
இயாயசூகன்

MOTS EN TAMOUL FINISSANT COMME இயவு

அகல்வு
அச்சுறவு
அடர்வு
அடைவு
அணிவு
அன்றிற்றீவு
அறுவு
அலைக்கழிவு
அலைவு
அளைவு
அழிதரவு
அவவு
அவிவு
அவ்வளவு
ஆகமப்பிரிவு
ஆபரணக்கடைப்புணாவு
ஆல்வு
ஆழ்ந்தவறிவு
வு
இகல்வு

Synonymes et antonymes de இயவு dans le dictionnaire tamoul de synonymes

SYNONYMES

MOTS EN TAMOUL EN RAPPORT AVEC «இயவு»

Traducteur en ligne avec la traduction de இயவு à 25 langues

TRADUCTEUR
online translator

TRADUCTION DE இயவு

Découvrez la traduction de இயவு dans 25 langues grâce à notre traducteur tamoul multilingue.
Dans cette section, les traductions de இயவு dans d'autres langues ont été obtenues par traduction automatique statistique, où l'unité essentielle de la traduction est le mot «இயவு» en tamoul.

Traducteur Français - chinois

Iyavu
1325 millions de locuteurs

Traducteur Français - espagnol

Iyavu
570 millions de locuteurs

Traducteur Français - anglais

Iyavu
510 millions de locuteurs

Traducteur Français - hindi

Iyavu
380 millions de locuteurs
ar

Traducteur Français - arabe

Iyavu
280 millions de locuteurs

Traducteur Français - russe

Iyavu
278 millions de locuteurs

Traducteur Français - portugais

Iyavu
270 millions de locuteurs

Traducteur Français - bengali

Iyavu
260 millions de locuteurs

Traducteur Français - français

Iyavu
220 millions de locuteurs

Traducteur Français - malaisien

Iyavu
190 millions de locuteurs

Traducteur Français - allemand

Iyavu
180 millions de locuteurs

Traducteur Français - japonais

Iyavu
130 millions de locuteurs

Traducteur Français - coréen

Iyavu
85 millions de locuteurs

Traducteur Français - javanais

Iyavu
85 millions de locuteurs
vi

Traducteur Français - vietnamien

Iyavu
80 millions de locuteurs

tamoul

இயவு
75 millions de locuteurs

Traducteur Français - marathi

Iyavu
75 millions de locuteurs

Traducteur Français - turc

Iyavu
70 millions de locuteurs

Traducteur Français - italien

Iyavu
65 millions de locuteurs

Traducteur Français - polonais

Iyavu
50 millions de locuteurs

Traducteur Français - ukrainien

Iyavu
40 millions de locuteurs

Traducteur Français - roumain

Iyavu
30 millions de locuteurs
el

Traducteur Français - grec

Iyavu
15 millions de locuteurs
af

Traducteur Français - afrikaans

Iyavu
14 millions de locuteurs
sv

Traducteur Français - suédois

Iyavu
10 millions de locuteurs
no

Traducteur Français - norvégien

Iyavu
5 millions de locuteurs

Tendances d'usage de இயவு

TENDANCES

TENDANCES D'USAGE DU TERME «இயவு»

0
100%
Sur la carte précédente est reflétée la fréquence d'utilisation du terme «இயவு» dans les différents pays.

Exemples d'utilisation du mot இயவு en tamoul

EXEMPLES

3 LIVRES EN TAMOUL EN RAPPORT AVEC «இயவு»

Découvrez l'usage de இயவு dans la sélection bibliographique suivante. Des livres en rapport avec இயவு et de courts extraits de ceux-ci pour replacer dans son contexte son utilisation littéraire.
1
A manual Dictionary of the Tamil language; publ. by the ...
... கீழ்மக்கள்,சண்டாளர் தோ நீ கருவியாளர் (சோனகர் இயவனர், கம்மாளர், கித்திரகாரர், இயவு, ஊர்,காடு, புகழ், வழி (ளன் இயவுள், தலேவன், தெய்வம், ...
[Anonymus AC09811520], 1842
2
Śrīmakaḷ Tamil̲ akarāti - பக்கம்57
ரீறு, சுக்கீலம், மீஞசுகீர். இயவு - டூபுரதல், வழி, வழிபிற் இரசவஈதம் - உடூலஈகங்கக்சப் டுசல்றூஸக, கரடு, ஊர், புகழ்ட்ட டுபான்ளூக்கும் ...
Īkkāṭu Capāpati Mutaliyār, 1966
3
Tiruccir̲r̲ampalakkōvai
... பல் சீயம் வரரண வல்சியின் நீரடி - பலவரகியசீயம் வரரணமரகிய வல்சி கஈரணமரகத்டூதடி-கங்குல் கடம் டுதரறும் இடம் டூதரறும் பரர்க்கும் இயவு டி ...
Māṇikkavācakar, ‎Ār̲umuka Nāvalar, ‎Vicuvanāta Piḷḷai, 1922

ACTUALITÉS CONTENANT LE TERME «இயவு»

Découvrez de quoi on parle dans les médias nationaux et internationaux et comment le terme இயவு est employé dans le contexte des actualités suivantes.
1
சங்க இலக்கியம் - கடல்விளை அமுதம்
குறைக்குளம்பு உதைத்த கல்பிறழ் இயவு (அகம். 207: 1-6). 'கடலினது நீர் பரவிய உப்பளத்தில் விளைந்து நன்கு காய்ந்த அமிழ்தமாகிய வெண்ணிற ... «தி இந்து, déc 14»

RÉFÉRENCE
« EDUCALINGO. இயவு [en ligne]. Repéré à <https://educalingo.com/fr/dic-ta/iyavu>. Avril 2024 ».
Téléchargez l'application educalingo
ta
dictionnaire tamoul
Découvrez tout ce que les mots cachent sur