Os cookies de educalingo são usados para personalizar anúncios e obter estatísticas de tráfego web. Também compartilhamos suas informações de uso do nosso site com parceiros de mídia social, publicidade e análise.
Aceitar
Baixe o aplicativo
educalingo
Pesquisar

Significado de "ftóng" no dicionário romeno

Dicionário
DICIONÁRIO
section

PRONÚNCIA DE FTÓNG EM ROMENO

ftóng play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

O QUE SIGNIFICA FTÓNG EM ROMENO

Clique para ver a definição original de «ftóng» no dicionário romeno.
Clique para ver a tradução automática da definição em português.

definição de ftóng no dicionário romeno

-FTÓNG elem. "Som, vocal". (\u0026 lt; fr.-phtongue, cf. phtongos) -FTÓNG elem. „sunet, vocală”. (< fr. -phtongue, cf. gr. phtongos)

Clique para ver a definição original de «ftóng» no dicionário romeno.
Clique para ver a tradução automática da definição em português.

PALAVRAS EM ROMENO QUE RIMAM COM FTÓNG


barlóng
barlóng
diftóng
diftóng
dugóng
dugóng
fióng
fióng
kalóng
kalóng
kampóng
kampóng
monoftóng
monoftóng
oblóng
oblóng
pacfóng
pacfóng
picioróng
picioróng
ping-póng
ping-póng
saróng
saróng
superlóng
superlóng
triftóng
triftóng
șezlóng
șezlóng

PALAVRAS EM ROMENO QUE COMEÇAM COMO FTÓNG

ftalát
ftaleínă
ftálic
ftiriáză
ftiriázic
ftizi
ftízic
ftizíe
ftizio
ftiziofobíe
ftiziogén
ftiziológ
ftiziológă
ftiziologic
ftiziológic
ftiziologíe
ftizioterapíe
ftori
ftóri
fucacée

PALAVRAS EM ROMENO QUE TERMINAM COMO FTÓNG

acvaláng
ajúng
alúng
antidumping
antidóping
antidúmping
antifáding
antigáng
antischéting
artnápping
atíng
banking
big bang
bilíng
bitáng
blúming
bráinstorming
bánking
bénding
bódy building

Sinônimos e antônimos de ftóng no dicionário romeno de sinônimos

SINÔNIMOS

PALAVRAS EM ROMENO RELACIONADAS COM «FTÓNG»

Tradutor on-line com a tradução de ftóng em 25 línguas

TRADUTOR
online translator

TRADUÇÃO DE FTÓNG

Conheça a tradução de ftóng a 25 línguas com o nosso tradutor romeno multilíngue.
As traduções de ftóng a outras línguas apresentadas nesta seção foram obtidas através da tradução automática estatística; onde a unidade essencial da tradução é a palavra «ftóng» em romeno.

Tradutor português - chinês

ftóng
1.325 milhões de falantes

Tradutor português - espanhol

ftóng
570 milhões de falantes

Tradutor português - inglês

ftóng
510 milhões de falantes

Tradutor português - hindi

ftóng
380 milhões de falantes
ar

Tradutor português - arabe

ftóng
280 milhões de falantes

Tradutor português - russo

ftóng
278 milhões de falantes

Tradutor português - português

ftóng
270 milhões de falantes

Tradutor português - bengali

ftóng
260 milhões de falantes

Tradutor português - francês

ftóng
220 milhões de falantes

Tradutor português - malaio

ftóng
190 milhões de falantes

Tradutor português - alemão

ftóng
180 milhões de falantes

Tradutor português - japonês

ftóng
130 milhões de falantes

Tradutor português - coreano

ftóng
85 milhões de falantes

Tradutor português - javanês

ftóng
85 milhões de falantes
vi

Tradutor português - vietnamita

ftóng
80 milhões de falantes

Tradutor português - tâmil

ftóng
75 milhões de falantes

Tradutor português - marata

ftóng
75 milhões de falantes

Tradutor português - turco

ftóng
70 milhões de falantes

Tradutor português - italiano

ftóng
65 milhões de falantes

Tradutor português - polonês

ftóng
50 milhões de falantes

Tradutor português - ucraniano

ftóng
40 milhões de falantes

romeno

ftóng
30 milhões de falantes
el

Tradutor português - grego

ftóng
15 milhões de falantes
af

Tradutor português - africâner

ftóng
14 milhões de falantes
sv

Tradutor português - sueco

ftóng
10 milhões de falantes
no

Tradutor português - norueguês

ftóng
5 milhões de falantes

Tendências de uso de ftóng

TENDÊNCIAS

TENDÊNCIAS DE USO DO TERMO «FTÓNG»

0
100%
No mapa anterior reflete-se a frequência de uso do termo «ftóng» nos diferentes países.

Citações, bibliografia em romeno e atualidade sobre ftóng

EXEMPLOS

9 LIVROS EM ROMENO RELACIONADOS COM «FTÓNG»

Descubra o uso de ftóng na seguinte seleção bibliográfica. Livros relacionados com ftóng e pequenos extratos deles para contextualizar o seu uso na literatura.
1
Tibet - Pagina 81
ÉI^MW tàngcùliji ^faEl^Dt guòbàròupiàn hi W 1^1 £è jingjiàng musi ^kffirf hóngshàoqiézi ft'&Sn'f" ytìxiàng qiézi ^Vf-J%ìk. xiàngzhàjikuài 'l'ìfèàfiii J* gòngbàojiding I "M gànbiansìjìdòti 'ìji %' li. Éj //«ftóng dòufa m^H'j^M fonqié chaodàn ^kPmM ...
Bradley Mayhew, ‎Robert Kelly, ‎John Vincent Bellezza, 2008
2
Dionis Cassii Nicaei Romanae historiae libri (tot enim ... - Pagina 638
Prout noiri nuncíj aedderant.) èc^Aoí^a; quid fit,nifimendofaàéìio,nonuideo.Opinorlegendú-,ù.àK tbtît Ttén chytVióííRi'a. Deinde ,pro o/l<ftóng,<fiAÓ7ms reponit Robertus. Satísfactû eo|modo.) «p1"- Kcúarxft ty Ikôvo, non \xttvv}scribi débet. íio.
Dión Casio, ‎Joannes Xiphilinus, ‎Wilhelm Xylander, 1558
3
De helsche kermis - Pagina 28
Vorder*weer twee duivels ftóng:|>, Die te faam met liedjes zongen , | In het ïrans , ook i u het duits, G*uwedie-cn, bcurzeligters , Pypenftelders , oproei fbomers , Zyn «Jaar op de Kcrmi? t hu s. Duneh die op ftelreu liepen, In niet a!.- (ta ruim va ...
Jacobus Rosseau, 1718
4
De Maria Scotorum regina, totaque eius contra regem ... - Pagina 115
'Ратггеёш dani/ë romi- ` . пер : nandumeniwwidi . от“ H4» 4 'r'm'ftóng Не датам! '‚ ф ат camitantnr faaldì-bonorg'ßcè .` Идиш: amm: 4mm' ima “шаткий. дате: сит viß .` Рт: #new ст затрат! aal/im, «pr ели/ёжделит шедшими; дышим: f?. il).
George Buchanan, ‎Thomas Wilson, 1571
5
Vollständiges Wörterbuch der französischen und deutschen ...
... Ort ftóng« «œtafi) - Ц'оиг voiture , tir StlirSl'lflngftl. Cornpassage, m. tir 3fblb<ilung fr.ii trai 4ifM. Cuinpassé, ее pari, et adj. ab» Ht'iffli; иЪггТп'гЬп» смп>1И|ф; tout □аде—, je trouve que etc., 3t0rl Ktbl überlegt, finta |ф, с a fi ic. Couipassement ...
Johann Gottfried Haas, 1852
6
Deutsche grammatik - Volumul 2 - Pagina 259
130); brombfer, brumefzere Bodm. ftóng. p. 351.] nhd. glei-len (fimulare) f. gleich-fen, ganz verfchieden von 273 -'И1»-€п (fplendere) mhd. glîzen, daher zu fchreiben gleifuer (fallax) mhd. gelîchfenœre Kol. 407. 420. und nicht gleißne grin-fen ...
Jacob Grimm, ‎Wilhelm Scherer, 1878
7
Allgemeines verdeutschendes und erklärenndes ... - Pagina 364
... igtir! gegen Stirn, SDiann gegen 3iiann, gerate ein. anber gegenüber; de front, ten torn; neben einanber; en front (fpt. ang — ), Bon scrn, im S?orbergliebe; Scontlogen, pl. (fpt. ftóng» n) bie ber ffiübne gegenüber liegenben ob. ®фаи1аштсгп ...
Johann Christian August Heyse, 1865
8
Thơ - Pagina 48
Nhà ai bép vân (3ô , Tháp thoáng Ь suàn non ? Ducmg xa , ccrn gió rit , . Xao xác chim càm canh. Hçi nghj mai hop sóin , Bäm bäm ngya buóc nhanh . (1) Viêt-bâc mùa ftóng nâm 1953 v (l),Niróc bám, miàc bu túc là nu6c kiçu và nuóc dçi.
Sóng Hồng, 1983
9
Tuần báo văn-nghệ Tiền phong - Ediţiile 799-801 - Pagina 15
... ci: boat ftóng cùa ebúng. Lúe üng lira trê này ló-n them thl lai со vè fji trrr vé thö-i un tho-. )i ni lire cùa tién s] Tucker dèu Il bai trong vife ngán tro- sir di r ngiro-c chu ky сифс song này. Trong vông тф! nam, ci'r mói 1 tbáng, tijrirfvi ta lai thây bà ...
Thanh Hoàng Nguyễn, 1975

REFERÊNCIA
« EDUCALINGO. Ftóng [on-line]. Disponível <https://educalingo.com/pt/dic-ro/ftong>. Jun 2021 ».
Baixe o aplicativo educalingo
ro
dicionário romeno
Descubra tudo o que está escondido nas palavras em
índice
a ă b c d e f g h i î j k l m n o p r s ș t ț u v x z