Download the app
educalingo
Search

Meaning of "霸史" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 霸史 IN CHINESE

shǐ
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 霸史 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «霸史» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Pa history

霸史

The overbearing is a history book that records the warlords or princes of the separatist side. Hegemony of the name was seen in the "Sui Shu by the Chronicles", "Sui Shu by the time of the two" in the cloud: "Since the Jin Yongjia chaos, Huang Gang out of control, Kyushu Jun long, according to the Central Plains very public, or push Zheng Zhengshuo, or fake name theft. ... ... At that time the courtiers, also recorded. After Wei Keping countries, according to Song, Hua, ordered the Stubbs Cui Hao, Bo mining old news, decorated country history. This is a hegemony. "Sui Shu Jing Ji" will be the history of the sixteen history books are included in the "hegemony class." ... 霸史是指记载割据一方的軍閥或諸侯或僭伪之国的史书。 霸史之名始见于《隋书·经籍志》,《隋书·经籍志二》中云:“自晋永嘉之乱,皇纲失驭,九州君长,据有中原者甚众,或推奉正朔,或假名窃号。……当时臣子,亦各记录。后魏克平诸国,据有嵩、华,始命司徒崔浩,博采旧闻,缀述国史。诸国记注,尽集秘阁。尔朱之乱,并皆散亡。今举其见在,谓之霸史。” 北魏崔鸿所著的《十六国春秋》本身就是一部霸史。《隋书·经籍志》将十六国史的史料書籍都列入“霸史类”。...

Definition of 霸史 in the Chinese dictionary

The history of the tyrant refers to the history of a country that dominated one country. 霸史 指称霸一方的国家的历史r僭伪之国的历史。
Click to see the original definition of «霸史» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 霸史


丑史
chou shi
仓史
cang shi
伯罗奔尼撒战争史
bo luo ben ni sa zhan zheng shi
伴食刺史
ban shi ci shi
别史
bie shi
厂史
chang shi
备史
bei shi
安史
an shi
朝经暮史
chao jing mu shi
班史
ban shi
病史
bing shi
白兔御史
bai tu yu shi
白马长史
bai ma zhang shi
稗史
bai shi
稗官野史
bai guan ye shi
编年史
bian nian shi
谤史
bang shi
赤都心史
chi dou xin shi
长史
zhang shi
饱谙经史
bao an jing shi

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 霸史

权主义
闰之朝
上戏
王鞭
王别姬
王风月

CHINESE WORDS THAT END LIKE 霸史

东观续
二十二
二十五
二十六
二十四
创业
垂名青
断代

Synonyms and antonyms of 霸史 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «霸史» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 霸史

Find out the translation of 霸史 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 霸史 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «霸史» in Chinese.

Chinese

霸史
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Pa Historia
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Pa History
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

देहात इतिहास
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

باسكال التاريخ
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Па История
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Pa História
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

প্র ইতিহাস
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Pa Histoire
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Pa sejarah
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Pa Geschichte
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

Paの歴史
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

아빠 의 역사
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Pa History
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Pa Lịch sử
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

பா வரலாறு
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

पे इतिहास
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Pa geçmişi
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Pa Storia
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Pa Historia
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

па Історія
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Pa Istorie
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Pa Ιστορία
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Pa Geskiedenis
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

på History
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Pa History
5 millions of speakers

Trends of use of 霸史

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «霸史»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «霸史» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 霸史

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «霸史»

Discover the use of 霸史 in the following bibliographical selection. Books relating to 霸史 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
中國史學史綱 - 第 89 页
關於這一點,《隋書,經籍志二》的「霸史」篇小序頗具代表-性。它這樣寫道:自晉永嘉之亂,皇網失馭,九州君長,據有中原者甚眾。或推奉正朔,或假名竊號,然其君臣忠義之節,經國字民之務,蓋亦勤矣。而當時臣子,亦各記錄。後魏克平諸國,據有嵩、華,始命司徒崔 ...
瞿林東, 2002
2
史通: ?篇 - 第 277 页
?篇 劉知幾, 姚松, 朱恆夫 1 因習:本篇題目象本等作「因習上第十八」孫《札記》引馮《淸史稿》載記類也作相似處理,不能不說是受到劉知幾的影響。類就把《 ... 如《宋史,藝文志》霸史也應當把歷代偏僞政權的史書全部錄入,而不僅限於魏晉南北朝題爲「」。
劉知幾, ‎姚松, ‎朱恆夫, 2002
3
Bulletin [of the] National Central Library - 第 22 卷,第 1-2 期 - 第 89 页
今舉其見在,謂之霸史。」清四庫全書純目又改稱胡記類,小序日:「五馬甫浮,中原雲扭,偏方割揍,各設史官,其事廣亦不容氓減,故阮孝緒作七錢,偽史立焉;惰志改稱霸史,文俄通考則兼用二名,然年祀縣迪,文籍散伕,當時僧撰,久已無存;存於今者,大抵後人迫記 ...
Guo li zhong yang tu shu guan, 1989
4
史料学概论 - 第 20 页
谢国桢. 史部诸目同 异分合表一、史部的源流. 20 若就各目之异同排比之,则得下表: \项^ ^目史目^ ^ 2 3 4 5 6 7 8 9 史隋志正史古史杂史霸史起居注杂史志两唐志正史编年(兼史伪史起居注四正史编年(兼实附编年别史钞)霸史附编牟家录)明志正史(兼编 ...
谢国桢, 1985
5
中國學術史論 - 第 311 页
初修《隋書〉,在史部底下有所謂「正史」和「耱史」之別:傳曰,不有君子,其能國乎,自永嘉之亂,皇網失敗,九州君長,據中原有者甚眾。或推奉正朔,或假名竊號。其君乃忠義之節,經國字民之務,蓋亦勤矣。當時臣子,亦各紀錄。...今舉其見在,謂之霸史。從史學的 ...
周彥文, 2004
6
魏晉時期別傳研究 - 第 31 页
依據《史通.史官建置》所列,十六國中修本國歷史的有前趙、後趙、前燕、後燕、南燕、北燕、前涼、後涼、西涼、南涼、北涼、前秦、後 ... 《惰志》史部則分為正史、古史(即 t 年體史書)、雜史、霸史、起居注、舊事、職官、儀注、刑法、雜傳、地理、譜系、簿錄十三類, ...
李興寧, 2006
7
华阳国志校补图注 - 第 12 页
旋复增益霸史部分,名日《华阳国记》,盖早已单行,传钞于黄河流域,为崔鸿、邯道元等所依据;徒居江南后,乃合地记、霸史与地万人物为一书,分别篇章,定名《华阳国志》,江左人士与隋以来各书所引皆江南本,原撰各记末更流行也。 5 常氏此书,以地埋之部为最 ...
常璩, ‎乃强·任, 1987
8
戰勝乙型肝炎 - 第 23 页
注射史是指在半年内曾接受翰血、血液集婴品及用未怨最格消毒的器具注射蔡物、接穆重和金针刺治瘾等。但部分患者舞明颖接解霸史。也舞注射史,也很鞋追查感染( 2 )隔床症状内出现的、持罐熟烧天以上但熙其他原因可解释的症状,如乏力、食您洞或 ...
黃賢樟, 2011
9
何谓历史学:
据张须《通鉴学》统计,仅30卷《考异》就搜集了正史、编年史、年谱、别史、杂史、霸史传记、奏议、地理、小说、诸子等各类书籍 303种。史料的正确和完备,是《史记》和《资治通鉴》备受赞誉的根本原因。当然,我们强调史料在历史研究中的重要性,并不意味 ...
王晓菊, 2015
10
宋代宫闱史 - 第 42 页
许慕羲. 在席上略坐一坐,饮两杯酒,吃些儿菜,应个景儿,便去调派禁军,弹压游人,巡查街市去了。匡凰陪着母亲,吃了饭,散席之后,万始票告杜氏,说是有朋友约着,同去看灯。杜氏吩咐早去早回,不可在外闯事!匡凰口称领命,便辞了杜氏,大踏步出外。行到众人 ...
许慕羲, 2001

5 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «霸史»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 霸史 is used in the context of the following news items.
1
广东高考放榜东莞学霸新鲜出炉来看看学霸炼成记
翻开陈子豪的学霸史,简直闪花眼。初中就开始参加地理、物理、化学的省市竞赛,获奖无数。高中则是参加全国物理、化学、生物竞赛,而且物理、化学拿下全国二等奖, ... «东莞时间网, Jun 15»
2
曾叱咤东莞的学霸们如今都在做什么
霸史:2003年毕业于东莞高级中学。 ... 长大后的她,以890分夺得全省高考文科总分第一、东莞市文科状元的学霸身份,考入北京大学法学院法学专业就读。 毕业后, ... «东莞时间网, Jun 15»
3
丘成桐中学数学奖16岁学生夺全球
丘成桐中学数学奖16岁学生夺全球唯一金奖学霸史盘点 ... 16岁的谭泽睿就是“丘成桐中学数学奖”的得主,湖南师大附中高二学生,称他是学霸一点也不为过。谭泽睿 ... «www.591hx.com, Dec 14»
4
魔兽世界十年制霸史! 那些被打败的MMO挑战者们
魔兽世界十年制霸史! 那些被打败的MMO挑战者们. 摘要:2014年是《魔兽世界》诞生十周年。在过去十年里,全球游戏市场涌现出太多MMO,但《魔兽世界》的霸主 ... «新浪网, Nov 14»
5
网络文学作品研参评作家:阿越
曾从事火车头电器检修工作,目前是四川大学历史文化学院在读博士。在网上创作更新极 ... 目前在进行《燕后》最后的收官,同时创作新书《霸史》。 (编辑:zhaopei). «新浪网, Jun 12»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 霸史 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/ba-shi-13>. Jul 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on