Download the app
educalingo
Search

Meaning of "霸统" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 霸统 IN CHINESE

tǒng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 霸统 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «霸统» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 霸统 in the Chinese dictionary

A tyrant means a regime that is powerful enough to command the world under one party. 霸统 指割据一方而力量足以号令天下的政权。

Click to see the original definition of «霸统» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 霸统


不成体统
bu cheng ti tong
传统
chuan tong
傍统
bang tong
八统
ba tong
创业垂统
chuang ye chui tong
别统
bie tong
变统
bian tong
垂统
chui tong
城市生态系统
cheng shi sheng tai xi tong
成何体统
cheng he ti tong
承统
cheng tong
持统
chi tong
操作系统
cao zuo xi tong
本统
ben tong
标统
biao tong
秉统
bing tong
篡统
cuan tong
赤统
chi tong
邦统
bang tong
长统
zhang tong

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 霸统

权主义
闰之朝
上戏
王鞭
王别姬
王风月
王厅
王卸甲
王之资

CHINESE WORDS THAT END LIKE 霸统

地理信息系
地理系
多媒体系
大总
淡水生态系
电力系
第二信号系
胆道系
都都

Synonyms and antonyms of 霸统 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «霸统» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 霸统

Find out the translation of 霸统 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 霸统 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «霸统» in Chinese.

Chinese

霸统
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Sistema de Pa
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Pa System
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

पीए सिस्टम
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

نظام السلطة الفلسطينية
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Звуковая система
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Pa Sistema
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

পিএ সিস্টেম
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

système Pa
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Hegemoni
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Beschallungsanlage
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

PAシステム
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

아빠 시스템
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

sistem Pa
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Hệ thống Pa
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

PA அமைப்பில்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

वर्चस्व
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Pa sistemi
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Pa Sistema
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

system Pa
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Звукова система
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Sistemul de Pa
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Pa Σύστημα
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Pa System
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

PA System
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Pa System
5 millions of speakers

Trends of use of 霸统

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «霸统»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «霸统» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 霸统

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «霸统»

Discover the use of 霸统 in the following bibliographical selection. Books relating to 霸统 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
龔自珍集:
有帝統,有王統,有霸統。帝統之盛,顓頊、伊耆、姚;王統之盛,姒、子、姬;霸統之盛,共工、嬴、劉、博爾吉吉特氏。非帝王之法,地萬裏,位百葉,統猶為霸。帝有法,王有法,霸有法,皆異天,皆不相師,不相訾,不相消息。王統以儒墨進天下之言;霸統以法家進天下之言; ...
龔自珍, 2015
2
中国史学上之正统论 - 第 237 页
有帝统,有王统,有霸统。帝统之盛,颛顼、伊耆、姚;王统之盛,姒、子、姬;霸统之盛,共工、赢、刘、博尔吉吉特氏。非帝王之法,地万里,位百叶,统犹为霸。帝有法,王有法,霸有法,皆异天,皆不相师,不相觜,不相消息。王统以儒墨进天下之言;霸统以法家进天下之言; ...
饶宗颐, 1996
3
超制霸!Windows 7最強密技實戰精選 - 第 9 页
PCuSER研究室. 田僵彗 9 瞳厘噩圃 ll______l」回回(〕— (墅》恒豐'〉′擘峊」台)所有懂制台項目卜曼}毛統; ‵丕,川螺皇醬缸台′ J:|汪副台百頁` ˉ l 一。^檢視電腦的基本晝訊團】裝置筐理員 Windovrs 版本顧藿端設定 Windou 伍 7 饋艦版勵秉 ...
PCuSER研究室, 2010
4
尊隐: 龚自珍集 - 第 107 页
有大国者,都西北。大国之君,有^ "纪,有近纪,亦以福德为差。夫始变古者,颛顼 1 也。有帝统,有王统,有霸统。帝统之盛,颛顼、伊耆、姚;王统之盛,姒、子、姬;霸统之盛,共工、赢、刘、博尔吉吉特氏。非帝王之法,地万里,位百叶,统犹为霸。帝有法,王有法,霸有法, ...
龚自珍, 1994
5
精刊定盦全集 - 第 1-7 卷
龔自珍 -有大國都西北大國之君有古紀有近絕亦以為差夫始古者也有帝統有王統有新統帝統之項伊王統之盛子姬霸統之盛共工贏劉博爾吉吉特氏非帝王之法地萬里位百葉統猶為霸帝有法王有法霸有法皆異天皆不相師不相不相消息王統以儒墨進天下之 ...
龔自珍, 1909
6
關於歷代正統問題之爭論
則天乃唐之武后,臨朝十七〕。温公更進一步,替王莽、武則天之被目爲僞朝,極力呼寃,他說:人正熱烈討論正統之眞意時,另一當代史家之司馬光,也加入討論行列,同時也反對章望之霸統之說〈註蘇東坡除批評章望之外,並强調個人正統觀念乃步歐陽修後塵。
趙令揚, ‎Lingyang Zhao, 1976
7
中華大典: 典籍總部
中華大典工作委員會 其口,夫何說而不可。吾亦將曰:孔子麵害,而處、夏、商、周皆曰書,場武属曰人,古之人輕重其君有是也。」以爲其霸統之說。夫執聖人之一端以藉誅於天下,實於此反不重乎。章子曰:『堯、舜曰帝,三代曰王,夏曰氏,商、其弒君之實,惟天下 ...
中華大典工作委員會, 2007
8
湖北文徵 - 第 9 卷 - 第 419 页
更當於章望之所謂霸统。後儒所謂竊统。酌而著之。而後名實之分全。而後亂臣賊子懼。蘇氏駁霸统之説。以為霸之於王。猶兄之於父。弑君得天下。不失為霸。適便乎篡者。蘇何明於重兄而昧於重父。以霸為罪之輕。遂名以正。何殊謂笞杖有佚罰因而赏焉 ...
湖北文徵出版工作委员会, 2000
9
饒宗頤二十世紀學術文集: (卷六) 史學
饒宗頤, 饒宗頤二十世紀學術文集編輯委員會 史學國史上之正統論六三正統之論起於歐陽子,霸統之説起於章子。吾與歐陽子,故不得不與章子辨,以全歐陽子之非之,另撰《正統總論》上及《正統辨論》中、下〈《東坡文集事略》卷十一〕。其中篇云:章氏區分統為 ...
饒宗頤, ‎饒宗頤二十世紀學術文集編輯委員會, 2003
10
霸菱破產與金融衍生產品 - 第 23 页
和债券,因此,傅统的股票和债券仍然占噱重要的位置.但是,我佣亦膳看到,衍生资崖在凰除管理上己舆傅统市塌溶爵一,成爵傅统市塌不可分割的一部份. 4.3 衍生重品的基本横成衍生崖品槿颊比基磋蹬券要多,遣是因爵衍生资崖不厘厘可以由所有现存的傅 ...
Peter G. Zhang, ‎光平·张, 1996

REFERENCE
« EDUCALINGO. 霸统 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/ba-tong-3>. Jul 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on