Download the app
educalingo
Search

Meaning of "邦贯" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 邦贯 IN CHINESE

bāngguàn
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 邦贯 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «邦贯» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 邦贯 in the Chinese dictionary

Confederation of nationalities. 邦贯 邦国籍贯。

Click to see the original definition of «邦贯» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 邦贯


串贯
chuan guan
傍贯
bang guan
充贯
chong guan
共贯
gong guan
包贯
bao guan
博贯
bo guan
参贯
can guan
变贯
bian guan
抽贯
chou guan
本贯
ben guan
沟贯
gou guan
洞贯
dong guan
穿贯
chuan guan
纲贯
gang guan
诚贯
cheng guan
该贯
gai guan
贝联珠贯
bei lian zhu guan
guan
钩贯
gou guan
附贯
fu guan

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 邦贯

国殄瘁

CHINESE WORDS THAT END LIKE 邦贯

横从穿
积非习

Synonyms and antonyms of 邦贯 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «邦贯» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 邦贯

Find out the translation of 邦贯 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 邦贯 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «邦贯» in Chinese.

Chinese

邦贯
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

explosión Guan
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Bang Guan
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

बैंग गुआन
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

ضجة قوان
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

взрыв Гуань
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

bang Guan
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

ব্যাং গুয়ান
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Bang Guan
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Bang Guan
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Bang Guan
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

バン関
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

빅뱅 구안
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Bang Guan
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Bang Guan
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

பேங் குவான்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

मोठा आवाज Guan
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Bang Guan
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Bang Guan
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Bang Guan
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

вибух Гуань
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Bang Guan
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Bang Guan
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Bang Guan
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Bang Guan
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Bang Guan
5 millions of speakers

Trends of use of 邦贯

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «邦贯»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «邦贯» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 邦贯

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «邦贯»

Discover the use of 邦贯 in the following bibliographical selection. Books relating to 邦贯 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
雲南民間故事集(二) - 第 14 页
搜集整理者:木然腦都因此,景頗人認薦景頗人的租先是寧貫娃摩甘和儂若瑪紮邦。寧賞蛙的父母是覆蓋著大地的泥土,他們是太陽砷 ... 儂若瑪紮邦是龍女,身上有一股龍腥味。寧畫娃問過太陽砷,按照太陽神的囑咐,領礦若瑪紮邦從邦邦草前穿過。穿過了邦 ...
民間故事, 1989
2
大公報文藝叢刊小說選
... 鼻 4 ,叫瑰事其是来得鼻常典儿鸽到了邦贯熟挞却又是邦典种括的贷株竟然囊外的立在我的前进畏畏的身·鼻@。鼻杉穿舜外衣侄佳的牛顶棺速着牛佰份我什贯也者不清楚我仲手和烛捏手告拆灿在枝支常填到挞灿笑 ...
徽因林, 1990
3
魯迅的書
很明枕的鼻假如月申口小靛更略]能够清度具世的慕夕那是井常勤人的鼻可借邦只娃一侗大略卜我们相信卜耗碑备迅帮边适部中圃小乱吏堆鼻邦是一定很有生趣的。娃怪鲁膏拈窝鲁迅胖脊诗邦贯勤人。不疆夕希扰间饵来鼻在琵裹夕我耍重新指明的夕是 ...
歐陽凡海, 1949
4
反不正当竞争法: 原理·规则·案例 - 第 262 页
在一个自由的社会中,并没有作出这种决策并确保充足食物供给的政府计划机构。相反, "> U. S. v. Socony-VaccumOilCo,, 3l0U. S. ISO, 223 (l940) * Promoting Competition, Protecting Coniument A Plain English Guide to A 廿句蚁卜鹏·美真磺邦贯鼻 ...
孔祥俊, ‎刘泽宇, ‎武建英, 2006
5
蕩寇志:
俞萬春. 勸住了。」眾人大驚,問其原由,莊客道:「雲總管見了高封,替老爺再三分剖,爭奈高封全不容情。雲總管發怒,與高封爭執,要與高封到都省質對。高封也怒,立意要先害老太太、大衙內,與白勝一齊斬首。阮其祥說斬了白勝一干人,恐老爺到案沒把柄,因此 ...
俞萬春, 2014
6
Zhongguo jin dai jing ji si xiang yu jing ji zheng ce zi ... - 第 242 页
E 耳曼邦内分十挨邦,不相挠凡,办氛侵囊,信李天父上帝、耶酥基备尤低。其人有太古之凤,故自不甚成,而德则扔最也。办有大船佳各邦贯易,郎各邦之君臣亦甘借任其人辨享,因其人不苟於遣强,最信皇上帝救世主,而不再杖门,鼻守本分也。现有黎力居、章牧 ...
Baosan Wu, ‎Ze Feng, ‎Chan-Lin Wu, 1959
7
皇朝續文獻通考 - 第 820 卷
劉錦藻 贺询山抓冉特一裤阿技各在河套百贺树山之右贫奏延七百扶里至京肺五千里掌扶一动柱牧定魏歧集正初住甘稗之枕鼻冲典克枝社膏地牧坤常贺脚山酉枕顶山加甘扶山北某至博耳府鞋外及内壤古邦贯多折扔杭砧具子旗界甫至琼川甘州二府设界 ...
劉錦藻, 1995
8
明代浙江进士研究 - 第 361 页
张应槐:贯浙江浦江县,民籍,国子生,字汝植,号三阳,治诗经,行/ ^十,乙卯年生,壬午应天府乡试 113 名,会试 271 名,廷试三甲 209 名,礼部观政。林守信:贯锦衣卫,官籍,浙江太平县人,国子生,字士孚,号成寰,治诗经,行二,甲寅年生,庚午顺天府乡试 131 名,会试 ...
多洛肯, 2004
9
財團法人監督問題之探討 - 第 214 页
伐利亞邦。在都巿邦情況下'行政機關並不需劃分太林'負責核准財團成立之機闢馬法務部'負責日常監篇法務部,基本上權責一致 ... 監督工作有時也如在都市邦的情況般僅由單一部會貫邦'即由薩爾邦之內政部負責(參見薩爾邦財團法第分別由部會及各邦 ...
陳惠馨, 1995
10
民主 - 第 1-30 期
他打算和找仿向住卜但是忽然定掉。因此我不能唾眠。我免得郧人似乎是株。伊戈·埃讨洛推奇斥霍找的演租想旗夕投技是吞听的老太婆。倘诺他走我们的兜子卜他骂什鼻不扰出来呢午倘若那忱是他乒他窍什驻粤配瞒呢 Y 有邦贯一强肢是值得腐做的呀。
Zhenduo Zheng, 1945

REFERENCE
« EDUCALINGO. 邦贯 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/bang-guan>. May 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on