Download the app
educalingo
Search

Meaning of "奔蛇" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 奔蛇 IN CHINESE

bēnshé
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 奔蛇 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «奔蛇» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 奔蛇 in the Chinese dictionary

Ben snake 1 legendary a fly snake. Described twists and turns 奔蛇 1.传说中一种能飞的蛇。 2.形容曲折。

Click to see the original definition of «奔蛇» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 奔蛇


不辨龙蛇
bu bian long she
丹蛇
dan she
地头蛇
de tou she
巴蛇
ba she
常山蛇
chang shan she
打草惊蛇
da cao jing she
拨草寻蛇
bo cao xun she
春蚓秋蛇
chun yin qiu she
杯蛇
bei she
楚相断蛇
chu xiang duan she
白蛇
bai she
笔底龙蛇
bi di long she
笔走龙蛇
bi zou long she
虫蛇
chong she
蝉蛇
chan she
赤楝蛇
chi lian she
赤练蛇
chi lian she
赤蛇
chi she
长虺成蛇
zhang hui cheng she
长蛇
zhang she

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 奔蛇

牛坝
腾澎湃

CHINESE WORDS THAT END LIKE 奔蛇

地土
封豕长
弓影杯
恒山
恶龙不斗地头
涸泽之
画箧
飞鸟惊
骇龙走
黑花

Synonyms and antonyms of 奔蛇 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «奔蛇» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 奔蛇

Find out the translation of 奔蛇 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 奔蛇 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «奔蛇» in Chinese.

Chinese

奔蛇
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Ben serpiente
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Ben snake
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

बेन साँप
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

بن ثعبان
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Бен змея
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Ben cobra
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

বেন সাপ
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Ben serpent
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Ular Ben
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Ben Schlange
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

ベン・ヘビ
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

벤 뱀
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Ben snake
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Bến con rắn
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

பென் பாம்பு
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

बेन साप
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Ben yılan
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Ben serpente
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Ben wąż
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Бен змія
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Ben șarpe
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Ben φίδι
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

ben slang
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Ben orm
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Ben slange
5 millions of speakers

Trends of use of 奔蛇

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «奔蛇»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «奔蛇» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 奔蛇

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «奔蛇»

Discover the use of 奔蛇 in the following bibliographical selection. Books relating to 奔蛇 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
爾雅注疏(下): - 第 86 页
瑞,席蘿圖,雲黄璐 0 ,前白螭,後奔蛇」。許慎云「奔被後世,光輝熏萬物。乘雷車,服應龍,驂青糾,援絶 8 ^篇説女媧云:功烈「上際九天,下契黄壚。名聲注「^云蟒蛇」。〇釋曰:蟒當爲奔。案^ ?者也,名塍,一名塍蛇。能興雲霧而遊其中也。〇朕。下音騰。【疏】「塍,塍 ...
郭璞, 李學勤, 邢昺, 李傳書, 2001
2
伏羲考 - 第 20 页
闻一多, ‎田兆元, 2006
3
Huai nan hong lie ji jie - 第 1-6 卷 - 第 111 页
文略異〇兪樾云黄爾雅釋蟲疏引許注奔蛇馳蛇絡當作絡黄雲方與許以馳字釋奔與高注一律高注曰黄雲之氣車 I 說絡黄雲義崖下注曰白蝤導在于前是說正文前白蝤之義奔蛇正文後奔蛇之義非正文作白螭前奔蛇後也後人因注 ,膽^麻讓减^館^ ^. 陰 8 :眞|匁 ...
Huainan zi, ‎Wendian Liu, ‎Tang Qian, 1926
4
中国图腾文化 - 第 361 页
据清人郝懿行考证,蟒蛇原称奔蛇,蟒古作莽,莽形近奔。"奔误作莽,俗又加虫作蟒矣。" 6 许慎云: "奔蛇,驰蛇。' ,高诱注: "奔蛇,腾蛇。" 7 如前所述,腾蛇即蟒蛇,故腾蛇、奔跎均指蟒蛇。蟒蛇之所以被称为奔蛇、腾蛇,是因为蟒蛇奔走如飞,似腾云驾雾一样。
何星亮, 1992
5
聊齋誌異:
蛇人東郡某甲,以弄蛇為業。嘗蓄馴蛇二,皆青色:其大者呼之大青,小曰二青。二青額有赤點,尤靈馴,盤旋無不如意。蛇人愛之,異於他蛇。期年,大青死,思補其缺,未暇遑也。一夜,寄宿山寺。既明,啟笥,二青亦渺。蛇人悵恨欲死。冥搜亟呼,迄無影兆。然每值豐林 ...
蒲松齡, ‎朔雪寒, 2014
6
詳註聊齋志異(上): 古典文學名著之神鬼傳奇 - 第 33 页
蛇人東郡某甲[ 1 ] ,以弄蓄馴蛇二,皆青色:其大者呼之大青,小日二青。二青額有赤點,盤旋無不如意。蛇人愛之,異於他蛇。期每[ 2 ]大青死思補其缺。一宿山寺。既明,啟等二青亦測妙。蛇人恨恨欲死。冥搜亞函呼影每值豐林茂草.勳縱之去,俾得自適,尋復返:以 ...
蒲松齡, 2015
7
聊斋志异(中国古典文学名著):
息肩路隅,蛇亦顿止,视其后,小蛇从焉。抚之曰:“我以汝为逝矣。小侣而所荐耶?”出饵饲之,兼饲小蛇。小蛇虽不去,然瑟缩不敢食。二青含哺之,宛似主人之让客者。蛇人又饲之,乃食。食已,随二青俱入笥中。荷去教之,旋折辄中规矩,与二青无少异,因名之小青。
蒲松龄, 2013
8
闻一多全集: 神话编・诗经编上 - 第 74 页
《淮南子,泰族篇》曰:腾蛇雄鸣于上风,雌鸣于下风,而化成形,精之至也。刘勰《新论,类感篇》作"塍" 5 。"雄鸣于上风,雌鸣于下风,而化成形" ,正是由二蛇相交的观念演化出来的一种传说。塍蛇又名奔蛇,见《淮南子,览冥篇》高《注》,及《尔雅,释鱼》郭注。"奔"亦有乘 ...
闻一多, ‎孙党伯, ‎袁謇正, 1993
9
二十世纪中國民俗學經典 - 第 8 卷 - 第 173 页
骚蛇之"骚"本一作"腾" , "骚蛇"的本义应是"乘匹之蛇"。(淮南子·泰族篇》日:腾蛇雄呜于上风,雌呜于下风,而化成形,精之至也。刘码(新论·类感篇》作"骚 no "雄鸣于上风,雌鸣于下风,而化成形" ,正是由二蛇相交的观念演化出来的一种传说。骚蛇又名奔蛇,见《 ...
钟敬文, ‎苑利, 2002
10
详注聊斋志异(上)简体: 中国最好的古典短篇小说集 - 第 27 页
大抵蛇人之弃蛇也,止以二尺为率[ 10 ] ;大则过重,轭便更易。缘二青驯,故恭遗赛。及去三银 _ 长手尺金卧则箭为之满。遂法恭之。十且,至淄譬赞鉴型同以奚,祝而纵之。既去,顷之复来,蟾顿巫管外。蛇人挥从此隐身大谷,必且为神龙,管中何可以久居也?
蒲松龄, 2015

REFERENCE
« EDUCALINGO. 奔蛇 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/ben-she>. Feb 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on