Download the app
educalingo
Search

Meaning of "陛廉" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 陛廉 IN CHINESE

lián
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 陛廉 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «陛廉» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 陛廉 in the Chinese dictionary

William barbarian language "Han. Jia Yi Chuan "s" the sovereign of the Lord, such as the Church of the o-o-like Minister of public o public Shu common ground. Because of "Majesty" refers to the court. 陛廉 语本《汉书.贾谊传》s"人主之尊譬如堂o群臣如陛o众庶如地。故陛九级上o廉远地o则堂高r陛亡级o廉近地o则堂卑。"后因以"陛廉"指朝廷。

Click to see the original definition of «陛廉» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 陛廉


不廉
bu lian
低廉
di lian
俭以养廉
jian yi yang lian
俭可养廉
jian ke yang lian
公廉
gong lian
刚廉
gang lian
反腐倡廉
fan fu chang lian
大法小廉
da fa xiao lian
寒廉
han lian
察廉
cha lian
方廉
fang lian
洁廉
jie lian
矫廉
jiao lian
秽廉
hui lian
简廉
jian lian
节廉
jie lian
降廉
jiang lian
飞廉
fei lian
高廉
gao lian
鸡廉
ji lian

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 陛廉

殿

CHINESE WORDS THAT END LIKE 陛廉

Synonyms and antonyms of 陛廉 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «陛廉» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 陛廉

Find out the translation of 陛廉 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 陛廉 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «陛廉» in Chinese.

Chinese

陛廉
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Lian Pi
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Lian Pi
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

लियान गड़बड़ी
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

ليان بي
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Lian Пи
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Lian Pi
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

Lian থেকে পাই
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Lian Pi
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Lian Pi
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Lian Pi
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

リアンパイ
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

리안 파이
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Lian Pi
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Lian Pi
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

lian பை
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

विवाह
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Lian Pi
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Lian Pi
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Lian Pi
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Lian Пі
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Lian Pi
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Lian Pi
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Lian Pi
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

lian Pi
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Lian Pi
5 millions of speakers

Trends of use of 陛廉

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «陛廉»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «陛廉» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 陛廉

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «陛廉»

Discover the use of 陛廉 in the following bibliographical selection. Books relating to 陛廉 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
Yinyun riyue deng
嶠噙虴毗〝赦虱氣仗風澗汶颱廉溎嚨漠宮瑙陝朧嫌 ˊ 靦膈刃堂廉陛廉兩厂下曲隅也古作韋巒岫豔刨介孺桉周幄以大計弊 ˊ ... 嫌呿卅「副〕廉'辨胸唱千日愷袤廉恥是謂四維緬 u 〈生日坐不廉者日'吥獅戌腺遠地則崖犒論語涯稜鬨峭厲地妳『吹吹喧哪腳瞠.
Weiqi Lü, ‎呂維祺, ‎Yunmu ZALT Sin 940-C: Tongwen duo, 1635
2
大陸經濟商情實錄 - 第 119 页
9 台淮京排妨仁争*碱兰州 Q 元,敲幅震人,使我们解斌关者成本大篇提高,而大陛的生鞘,目前每公斤构三十美元,如栗我们能漠得大陛廉值生棘原料·以我们的耕掇技衔,兢争力将大篇提高。肮的原料,目前类者自菲律箕淮口,但莲口成本偏高,使得肮仿趣品的 ...
張朝桅, ‎中國名人傳記中心, 1988
3
立法院公報 - 第 91 卷,第 64-65 期
范主任委鼻振宗:大陛香菇一公斤才雨百元,台潜香菇一斤六、七百元,相差钓三倍。邱委昌 ... 振宗:正因漏大陛镊彦品晨攀嫂肄量高,致使大陛一年因晨桑中毒甚至死 C 者高莲嫂十离人,所以日本人不吃大陛廉值晨彦品,擎可多花键真置一默的台泻度莲品。
China (Republic : 1949- ). 立法院, 2002
4
Liang an gong ye fa zhan hu dong mo shi gui hua zhi yan ... - 第 415 页
( 4 )柒者趣於利用大陛廉值工程肺研究阑镀谨品,亚雇用富地赞工遥行生彦,此乃捕捕台渣所衷夫人工成本傻势的暂诗性作法。畏期而言,人力茸本是台潜不可少的傻势。(二)家量羊姐件分工方向( 1 )由於家雷需祖件崖品爵檄霞茬美的上游,在缺乏基睫研究和 ...
李宗哲, ‎Jianxun Chen, ‎China (Republic : 1949- ). Gong ye ju, 1997
5
文学典故词典 - 第 25 页
[扯砧)哎汉书·贾谊传卜" "人主之尊譬如堂,群臣如陛,众庶如地。故陛九级上,廉远地,则堂高; "陛亡级,廉近地·则堂卑。"堂:殿堂:陛( bT 币) :台阶。廉:殿堂的侧边。亡( wo 无) :通"无"。卑( b 科碑) :低。后因以"陛廉"指朝廷。宋王安石长送郭州知府宋讳议讣诗: "德 ...
山东大学. 《文学典故词典》编写组, 1987
6
兩岸經貿之政治經濟分析 - 第 123 页
台商赴大陛投黄不断增加的同诗,也带勤了雨岸之商的留易成畏,一方面台渣封大陛输出檄器毁情及其零配件、原料,男方面也 ... 然而,台商到大陛投茸一方面是中共政策的鼓勘,另方面也在於利用大陛廉值劈力、土地等生硅要素柬改善挫管镣效,提高圃漂 ...
蔡學儀, 2003
7
中國珍稀法律典籍續編: Qing dai gong tin fa gui liu zhong
皇上陛乾清宫,座晕,樊止,擞扇垂廉。宫殿篮引皇后率皇贵姐、贵姐、姐、婉等位各依次序,就拜位前立,行六福三跪三叩橙,奏丹陛大樊。橙晕,樊止,陛廉,宫殿篮引皇子等位在殿外丹陛上行三跪九叩橙,奏丹陛大樊,宫殿篮率凋宫首镇太篮在束西丹堤下随皇子 ...
楊一凡, ‎田濤, 2002
8
資治通鑑: 周紀一至漢紀二十二
周紀一至漢紀二十二 司馬光 朔雪寒. 右正,則太子正矣,太子正而天下定矣。書曰:『一人有慶,兆民賴之。』此時務也。凡人之智,能見已然,不能見將然。夫禮者禁於將然之前而法者禁於已然之後,是故法之所為用易見而禮之所為生難知也。若夫慶賞以勸善, ...
司馬光, ‎朔雪寒, 2014
9
Gong fei yu Xianggang jing ji guan xi
掸使解封禁止大陛箕筵口的地匡,亦用妻埃蒜,勾秸不法商人将大挂货以不正常的方式莲往锦售。 ... 第二一稻是播羊顶曹狗肉鼻将大挂货装在欧洲甚至美圆的包冀盒之内鼻如将德囤染料的域罐装入大陛的肢值染料鼻将法圆的香水瓶装入大陛廉值的香水 ...
Zhongguo guo min dang. Zhong yang wei yuan hui, 1967
10
汉语典故分类词典 - 第 16 页
诼, ^毀阴者也。, '指挚管宫门的太监, 4 ,仕宦陛廉《汉书'贾谊传》: "人主之尊? ?如堂,群臣如陛,众庶如地。故陛九级上,糜远地,则堂高,陛亡^ , ^近地,则堂卑。〃本指殿堂的台阶与侧边。后借指朝廷。宋王安石《送郓州知府宋谏议》: "德 3 完圭角,仪形壮陛廉
"汉语典故分类词典" 编写组, 1989

REFERENCE
« EDUCALINGO. 陛廉 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/bi-lian-4>. May 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on