Download the app
educalingo
Search

Meaning of "不经之说" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 不经之说 IN CHINESE

jīngzhīshuō
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 不经之说 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «不经之说» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 不经之说 in the Chinese dictionary

Without saying that ridiculous, there is no basis for the words. 不经之说 指荒诞无稽、没有根据的话。

Click to see the original definition of «不经之说» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 不经之说

尽然
精细
不经
不经怀
不经世故
不经
不经
不经
不经之
不经之
景气
竞不
竞南风
揪不

CHINESE WORDS THAT END LIKE 不经之说

不刊之说
板块构造
比较成本
爱莲
狂瞽之说
稗官小
笔记小
管窥之说
背地厮
谬悠之说

Synonyms and antonyms of 不经之说 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «不经之说» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 不经之说

Find out the translation of 不经之说 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 不经之说 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «不经之说» in Chinese.

Chinese

不经之说
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Sin el ejemplo
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Without the say
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

मर्जी के बिना
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

دون رأي
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Без говорят
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Sem a palavra
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

বলে ছাড়া
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Sans le dire
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Tanpa berkata yang
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Ohne das Wort
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

発言なし
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

말 없이
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Tanpa ngomong ing
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Nếu không có tiếng nói
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

என்று சொல்லவில்லை
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

म्हणा न करता
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

söz hakkından mahrum
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Senza la parola
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Bez powiedzenia
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Без говорять
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Fără cuvânt
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Χωρίς το λόγο
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Sonder die seggenskap
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Utan att säga
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Uten å si
5 millions of speakers

Trends of use of 不经之说

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «不经之说»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «不经之说» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 不经之说

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «不经之说»

Discover the use of 不经之说 in the following bibliographical selection. Books relating to 不经之说 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
北宋校正醫書局新探【中華文史專刊】: - 第 117 页
所謂不倫、謬庚,可能包括兩個方面:一,韓琦〈校定備急千金要方後序〉說:「世俗妄人,方區區稱海上龍宮之事,以附致為奇,何所發明於 ... 二,〈校定脈經序〉說:「蓋其為書,一本《黃帝內經》,間有疏略未盡處,而又補以扁鵲、仲景、元化之法,自餘奇怪異端不經之說, ...
范嘉偉, 2014
2
梅堂述学
他曾读邵雍的《皇极经世》,发现邵氏亦有皇、帝、王、伯之说,其说是将皇、帝、王、伯与《易》、《书》、《诗》、《春秋》依次相配,与他的旧说“以《易》、《诗》配皇、帝,《 ... 最后在于他坚信自己所创的天人之学,能使“儒先(即儒家先师)所称诡怪不经之书,皆得其解”。
李耀仙, ‎金生扬, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2015
3
多功能分類成語典 - 第 112 页
忘記要說的話 8 ,沒有重點的聊天( : .說錯話 13 .談話的內容不切合主題。 2 〔〕形容不合於常道的說法,叫八.不經之談 8 一荒唐之言( : .貽笑大方 0 ,望文生義。 3^ ^〕「慌誕不經」,請改正這句成語中的錯字。峰八、 8 崎荒胡說八道酒後失言語無倫次不經之談 ...
許晉彰, ‎邱啟聖, 2014
4
最爱读国学系列:红楼梦
O 六了这个所在,心中忽有所动,寻思起来,倒像那里曾见过的一般,却一时想不起那年那月的事了。贾政又 ... 贾政心中也怕贾母不放心,遂冷笑道: “你这畜生,也竟有不能之时了。也罢,限 ... 俗传系出“女儿国”中,云彼国此种最盛,亦荒唐不经之说罢了。”众人笑 ...
曹雪芹, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2015
5
清宫隐史——《红楼梦》索隐之一:
二世兄天分高,才情远,不似我们读腐了书的。”——顺治皇帝(贾宝玉)认为,北京故宫题字,对后金政权来说,是“述旧”,是“刻古”,并非“编新”或“雕今”之事。(2)一个道是:“淇水 ... 俗传系出'女儿国'中,云彼国此种最盛,亦荒唐不经之说罢了。”众人笑道:“然虽不经, ...
隋邦森 隋海鹰, 2015
6
秦王逸史:
见正西方一颗星,其大如斗,流光荧耀,过午不散。高祖大惊,问钦天监台官傅奕等曰:“汝掌司天,深明天文之道,此星何名?主何兆应?”傅奕、李淳风直至驾前密奏:“臣按天官书,此为太白阴星,乃上公大将军之象。此星出不经天,出东当伏东,出西当伏西。今过午为 ...
诸圣邻, 2014
7
端木蕻良细说红楼梦 - 第 63 页
贾政拈须沉吟,意欲也题一联,忽抬头见宝玉在旁,不敢作声,因喝道:“怎么你应说话时又不说了?还要等人请教你不成?”宝玉听了,回道:“此处并没有什么兰麝、明月、洲渚之类,若要这样着迹说来, ... 俗传出女儿国,故花最繁盛,亦荒唐不经之说耳。”众人道:“ ...
端木蕻良, ‎徐学鹏, 2006
8
大唐秦王詞話:
傅奕、李淳風直至駕前密奏,「臣按天官書,此為太白陰星,乃上公大將軍之象。此星出天,出東當伏東,出西當伏西。今過午為經天,經天則天下革命。況又見於秦雍州,分應在秦王,當有天下!」高祖問:「應在何時?」傅奕奏說:「合在八月上旬!」高祖說:「既如此, ...
諸聖鄰, ‎朔雪寒, 2014
9
孝治天下:《孝經》與近世中國的政治與文化: - 第 241 页
難,而《通俗》之書又太過但俗,對經義的探索不夠,故此書之作是希望在兩者間取得某種不衡。而陸遇霖曾任河南歸 ... 然意在進呈,頗有浮誇語,非儒者注經之體;而於王門支流如近雞、海門輩,世所指為怪誕不經者,亦錄其言,使人馬茲異,蓋瑜中之瑕,不相掩也。
呂妙芬, 2011
10
F0088 佛說灌頂章句拔除過罪生死得度經 (1卷) - 第 4 页
方逆賊悉令消滅四方夷狄各還正治不相嬈惱國土交通人民歡喜是經能除穀貴飢凍是經能除惡星變怪是經能除疫毒之病是經能 ... 問救脫菩薩言命可續耶救脫菩薩荅阿難言我聞世尊說有諸撗勸造幡盖令其脩福又言阿難昔沙彌救蟻以脩福故盡其壽命不經 ...
東晉帛尸梨密多羅譯, 2014

REFERENCE
« EDUCALINGO. 不经之说 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/bu-jing-zhi-shuo>. Dec 2023 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on