Download the app
educalingo
Search

Meaning of "雌虹" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 雌虹 IN CHINESE

hóng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 雌虹 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «雌虹» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 雌虹 in the Chinese dictionary

Rainbow female rainbow that Vice Rainbow. 雌虹 即霓o副虹。

Click to see the original definition of «雌虹» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 雌虹


丹虹
dan hong
副虹
fu hong
垂虹
chui hong
彩虹
cai hong
断虹
duan hong
梁虹
liang hong
残虹
can hong
气贯长虹
qi guan zhang hong
潘虹
pan hong
电虹
dian hong
白虹
bai hong
荆虹
jing hong
hong
谋虹
mou hong
贯虹
guan hong
跨虹
kua hong
长虹
zhang hong
霓虹
ni hong
风虹
feng hong
黄宾虹
huang bin hong

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 雌虹

黄黑白
老虎
没答样
霓之诵

CHINESE WORDS THAT END LIKE 雌虹

玉泉垂

Synonyms and antonyms of 雌虹 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «雌虹» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 雌虹

Find out the translation of 雌虹 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 雌虹 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «雌虹» in Chinese.

Chinese

雌虹
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

arco iris Mujer
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Female rainbow
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

महिला इंद्रधनुष
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

قوس قزح الإناث
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Женский радуга
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

arco-íris feminino
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

মহিলা রামধনু
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

arc-en- Femme
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Pelangi perempuan
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Weiblich rainbow
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

女性虹
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

여성 무지개
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Pelangi wadon
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Nữ cầu vồng
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

பெண் வானவில்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

स्त्री इंद्रधनुष्य
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Kadın gökkuşağı
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

femminile arcobaleno
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Kobieta tęczy
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

жіночий веселка
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

curcubeu de sex feminin
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Γυναίκα ουράνιο τόξο
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

vroulike reënboog
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Kvinna regnbåge
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Kvinne rainbow
5 millions of speakers

Trends of use of 雌虹

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «雌虹»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «雌虹» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 雌虹

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «雌虹»

Discover the use of 雌虹 in the following bibliographical selection. Books relating to 雌虹 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
爾雅注疏(下): - 第 21 页
0 「火」字原無,阮校所引有,校曰:「注疏本脱章云:「雌蛻缏嬝以曾橈兮。」是也。挈貳,其别「見 8 」者,即,云:「白蛻嬰弗,胡爲此堂?」及貳。^云:「霓,屈虹,青赤或白色,陰氣也。」郭云蠊音義同。〇「蜕爲挈貳」者,娩,雌虹也,一名挈陽則虹不見。若雲薄漏日,日照雨滴, ...
郭璞, 李學勤, 邢昺, 李傳書, 2001
2
Der nach denen Holländisch-, Englisch- und Frantzösischen ...
So ! di 枚 GroI 乱 lMrad も BancoIQDuc 拙 diBanc0 , 0D %・坤・ Duca 恥・ ob ・ア 4Lire38S0 圃ぇ 0b ・ M 虹 ch ・ corr 。交佃ゆ qnb 地 ng 紬 ... 爪 9 ・ Gpn ( tanf 油 OPeIM 施破雌虹 evan ね仕 he ( d 屯 e 而巧 aitres , A も Ouqu ・ elb 。 Meid 油 s 敬 As ...
Gottfried Zell, 1766
3
国学经典鉴赏手册(套装共10册):
在登高望远的背景下,词人面对着虹霓挂住雨水、劲风吹拂亭栏,令人烦闷的暑热略有收敛的景象,渐渐感到一片落叶惊动了秋天,残余的寒蝉噪鸣于黄昏,已是素秋季节了“雌霓”,即雌虹,今称副虹;“挂”,悬,这儿有勾取的意思;“雄风”,强有力的风,见宋玉《风赋》:“ ...
盛庆斌, 2015
4
医学昆虫学 - 第 135 页
分为二族: ' "爪"麻蛀族雌虹额长比宽小于 2 倍,常很宽。额棕色,或有 2 、 3 黑点及一个额肿。翅上有斑多曼麻点或云雾状,有时几为黑色。其中最重要的属为麻虹属( HomazopP 铲或 C&ryJozona)。·丛拄族雌虹额窄,长比宽在 2 倍以上,有时可达 10 倍。
冯兰洲, 1983
5
汉魏六朝诗鉴赏(中华古文化经典丛书):
从萧骠骑新亭垒江淹【原文】鲵妖毁王度,虹气蛆王猷。上宰轸灵略,宏威肃广谋。绵崄冒戈堞,乘峤架烽楼。 ... 写的《萧骠骑让太尉增封第三表》中也指斥沈攸之为“蜺妖”)。相传虹有雄雌之分,色彩鲜艳者为雄,暗淡者为雌,“蜕”即雌虹, 蜕妖与虹气在这里指惑乱与.
盛庆斌, 2013
6
解物释名 - 第 9 页
七色圆弧。虹蛻常有内外二环,内环称虹,也称正虹、雄虹;外环称蚬,也称副虹、雌虹或雌蛻。"这是一种非常流行的观点。这一观点还可商榷。现代天文学所谓"虹"白昼出现于太阳的反方向, "主(正)虹"外红内紫, "副虹"外紫内红。《气象学》: "虹是一种彩色光弧, ...
黄金贵, 2008
7
巵林
然則虹蜆、星斗皆有雌雄,天地亦不能違,不獨歲月日風雷也。至如《天文志》:「太白在南, ... 《淮南子》曰:「北斗之神有雌雄,十一月始建於子,月從一辰,雄左行,雌右行。五月合朔《怨思》曰:「載 ... 蔡邕《月令《爾雅》郭璞《注》曰:「蛻,雌虹也。」《音義》曰:「虹雙出色鲜 ...
周嬰, ‎王瑞明, 2006
8
Huhai lou congshu
分太蛤形之始也生淤戌仲睛者鳴精濁者篇形注屾` }即八月酉仲繻犬初屬雄九月戌仲號太始屬雌是‵ _ 一屾`春秋元^ ( m 【”」咖〕虹蜆者陰陽之粽雄日虹雌日蜆吨筒怠屾〈.淮南注亦日雄鰭虹雌鳴蛻蔡琶月合章句佃虹滯′ . '珈也陰淵交樵切 M ′ #刑著於形 ...
陳春, ‎Lunyu leikao ZALT Bd. 1: Zhouyi Zheng zhu, ‎Liezi Zhang zhu Bd. 2: Mengzi zaji (Shizi yinwenzi heke ZALT), 1809
9
歷代詩話 - 第 1 卷
處雌蛻之標颠。注。蛻。五訖反。遠遊云。雌晩便娟埽霓以高居。注。霓。五結切。南都賦。或窘嶙而辘聯。或豁爾而中絕。鞠巍巍其隱天。俯而觀乎曰。 ... 屈霓也。吳且生曰。郭璞謂虹爲霓。俗呼爲美人蛻。注。雌虹也。劉敬叔謂。古有夫妻。荒年菜食而死。倶.
吳景旭, 1960
10
古代天文历法释证 - 第 413 页
虹形成后,有时还可能会重复折射,那就使东边的虹,变为重新出现在西边的副虹了。副虹在云南民间称为包虹。包虹的颜色,较正虹为淡,古人就称为白虹。白虹或称白蛻。《天问》: "白蛻婴弗。"洪兴祖《补注》曰: "蛻,雌虹也。"《汉书,五行志》: "白蛻双出日中。
刘操南, 2009

2 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «雌虹»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 雌虹 is used in the context of the following news items.
1
揭秘10大性观念最开放的动物:倭黑猩猩高度混交
东非雌狮在排卵前与排卵时会与许多雄性交配,而雄海象与多个雌性伴侣交配,总之, ... 在实验室研究中,科学家发现,与4个不同雄性交配的雌虹鳉比她们一夫一妻的 ... «东北网, Aug 15»
2
动物求爱秘诀:圆蛛为交配愿牺牲生命(图)
雄孔雀在雌孔雀面前开屏展示美丽的羽毛,显然是为了吸引异性注意。 ... 进化生物学家认为,雌虹鳉能够被雄性明亮的颜色所吸引,原因在于:绚丽的外表意味着它们 ... «东北新闻网, Aug 09»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 雌虹 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/ci-hong>. Jun 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on