Download the app
educalingo
Search

Meaning of "兢持" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 兢持 IN CHINESE

jīngchí
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 兢持 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «兢持» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 兢持 in the Chinese dictionary

Jing Jing hold, cautious. 兢持 矜持,拘谨。

Click to see the original definition of «兢持» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 兢持


保持
bao chi
倒持
dao chi
八方支持
ba fang zhi chi
奉持
feng chi
宝持
bao chi
带持
dai chi
成持
cheng chi
把持
ba chi
抱持
bao chi
chi
持持
chi chi
撑持
cheng chi
操持
cao chi
标持
biao chi
秉持
bing chi
薄持
bao chi
蚌鹬相持
bang yu xiang chi
讽持
feng chi
霸持
ba chi
鼎力扶持
ding li fu chi

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 兢持

怀
兢干干
兢乾乾
兢业业
兢翼翼
兢战战

CHINESE WORDS THAT END LIKE 兢持

Synonyms and antonyms of 兢持 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «兢持» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 兢持

Find out the translation of 兢持 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 兢持 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «兢持» in Chinese.

Chinese

兢持
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Jing suspenso
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Jing hold
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

जिंग पकड़
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

عقد جينغ
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Цзин держать
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Jing hold
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

জিং হোল্ড
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Jing attente
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Jing memegang
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Jing hold
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

ジンホールド
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

징 개최
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Jing ditahan
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Jing giữ
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

ஜிங் பிடியை
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

होल्ड करा
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Jing tutma
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Jing hold
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Jing hold
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

цзин тримати
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

jing așteptare
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Jing αναμονή
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Jing houvas
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Jing tag
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Jing hold
5 millions of speakers

Trends of use of 兢持

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «兢持»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «兢持» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 兢持

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «兢持»

Discover the use of 兢持 in the following bibliographical selection. Books relating to 兢持 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
三刻拍案驚奇:
... 小人,見他有錢,希圖叨貼,都憑他指使,說來的沒有個不是的,真是個錢神!但當日有錢還只成個富翁,如今開了個工例。讀書的螢窗雪案,朝吟暮呻,巴得縣取,又怕府間數窄分上多,府間取了,又怕道間遺棄。巴得一進學,僥悻考了前列,得幫補,又兢兢持持守 ...
朔雪寒, 2015
2
補註李滄溟先生文選
... 攻一= k 遞 _ .lll l ‵〔` `}‵`〝"" ‵ ′望〝'埋加迪喵明』回不鬧' ..。〝」 h 芝嗝睪扣膛泫之矣帕恔一而賞之上〈"此扣崔健」〝霎嘩 n ...)鬥蟋' ′ '_ 」一) L|| . ′一友犬馬啡』「尸駝{苴寸』扭「[崛伊直亦岬鄢父疾兢持臣起—唻呵耋沙 ˋˊ 』〝即 u 恙吥汁俠 _ ...
李攀龍, ‎宋光廷, ‎Rakoku Yamada, 1744
3
照世杯:
那知兢持太甚,倒把一年積年會完卷的老童生,頭一篇還不曾做到起講,便老早出場了。自家覺得慚愧,喘吁吁的賠小心道:「貽笑大方,改日容補。」繆奶奶只是笑,再不則聲。過了數日,歐滁山見他房口箱籠擺得如密篦一般,不知內裡是金銀財寶,還是紗羅綢緞, ...
朔雪寒, 2015
4
Shuoling
岫猾旁渺石皆憩企同舟肴喜吾兢持鎚燬」 ˊ 鍙取之偉哽見山幅"〝洱‵ ) l」 ˊ,‵二【二三:二' _t ‵ˋ =|1) )〝`日"一「一『【、——【【【'一人」′ ′酗〝 _ 〝皿嘟}扣'金砸邦波仝甲朱視鍘撟來疾鍇飛鳥漸逼舟 _ 爽皆九舟素奉夫姑娘娘井香茀懇咪啵'惚夭妃咩」( ...
吳震方, ‎Bd. 1: Dongye jianji. Longshu yuwen. Fengan yuhua. Annan zaji. Huabi shi. Yunlang oubi. Jin'ao tuishi biji. Hu cong xi xun rilu. Saibei xiaochao. Songting xingji. Tianlu zhiyu ZALT, ‎Bd. 2: Feng Changbaishan ji. Shi Liuqiu jilüe. Min xiaoji. Dian xing jicheng. Donghai jicheng. Yueshu. Yuexi ouji. Dian Qian jiyou. Jingdong kaogu lu. Shandong k, 1705
5
毛詩後箋: 30卷
兢持章哩石持音懲古書月譯字率為多改戾尷字 W -名也叫尹僅易佯佳亡.
胡承珙, 1837
6
梁武帝演義:
梁主看在眼裡,一時又不好說得,因暗想道:「原來他背地裡吃葷,信乎戒律難持,今日親見,看他有何話說。」不一時志 ... 梁主便忍不住笑著說道:「佛徒以戒律難持,朕有二十年不食此味矣。 ... 志公見眾兢持之際,便使人依舊搬跳作樂,又吩咐俱要做得分外熱鬧。
朔雪寒, 2015
7
Ren lei zheng fu zi ran jie di xin ji yuan - 第 224 页
夫,即 19 盯年,我国发电量兢持达到 30 皿亿度,超过了英国 2071 亿度的水千。水泥我国佣 52 年只生产水泥 286 方吨, 19 盯年达到碉 6 万呐,年千均速度 19 · 1 %。现在计算的苇二个五年韩划年千均速度当在 25 %左右, 1962 年谣过 2000 万吨,而英国 ...
Zhongguo qing nian chu ban she, 1958
8
The Jesuit Reading of Confucius: The First Complete ... - 第 574 页
必是此心廓然大公,無為守正,事至物來,皆因其本然之理,順而應之,各當其可。兢兢持守,不使一有偏倚,而或流於過與不及之差,則民心悅,而天位可常存矣。苟或不能執中,則政乖民亂,將使四海之人危困窮苦,心生怨叛,而人君所受於天之祿位,亦永絕而不可複 ...
Thierry Meynard, 2015
9
历代经典文丛——处事绝学:
汝未能无心,但能持准提咒无记无数,不合间断,持得纯熟,于持中不持,于不持中持 o 到得念头不动,则灵验矣。” 余初号学海,是日改号了凡;盖悟立命之说,而不欲落凡夫窠臼也。从此而后,终日兢兢,便觉与前不同。前日只是悠悠放任,到此自有战兢惕厉景象, ...
雷海锋 主编, 2013
10
民國臨海縣志稿: - 第 420 页
/em>躬如執玉所著有同甫集悟道錐庚辛集雲言蔭眩等,」丁-、。-市、.腐浩縣志. ... 司儉事整持風紀以嫌介著稱卒以骯髒不合上官致仕性耽山.
孙熙鼎, ‎张寅, ‎何奏簧, 1935

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «兢持»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 兢持 is used in the context of the following news items.
1
从南系官话到普通话:国语是如何统一的(组图)
此时他大约是一来兢持过当,二来快活非常,不知不觉的乡谈就出来了。只是他这两句话,除了安老爷,满屋里竟没有第二个人懂。 原来他说的这“底样卧,底样卧”六个 ... «搜狐, Jun 15»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 兢持 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/jing-chi>. Mar 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on