Descarga la app
educalingo
Buscar

Significado de "ihzar" en el diccionario de turco

Diccionario
DICCIONARIO
section

PRONUNCIACIÓN DE IHZAR EN TURCO

ihzar play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

QUÉ SIGNIFICA IHZAR EN TURCO

Pulsa para ver la definición original de «ihzar» en el diccionario turco.
Pulsa para ver la traducción automática de la definición en español.

definición de ihzar en el diccionario turco

preparación, preparación. ihzar Hazırlama, hazır etme.

Pulsa para ver la definición original de «ihzar» en el diccionario turco.
Pulsa para ver la traducción automática de la definición en español.

PALABRAS DEL TURCO QUE RIMAN CON IHZAR


anıt mezar
anıt mezar
azar
azar
azar azar
azar azar
açık pazar
açık pazar
bazar
bazar
başyazar
başyazar
bergüzar
bergüzar
bilgiyazar
bilgiyazar
birinci zar
birinci zar
bîzar
bîzar
dazara dazar
dazara dazar
depremyazar
depremyazar
dokuzar
dokuzar
dış pazar
dış pazar
dış zar
dış zar
evdeki pazar
evdeki pazar
eşek kuyruğu gibi ne uzar
eşek kuyruğu gibi ne uzar
istihzar
istihzar
mahzar
mahzar
müstahzar
müstahzar

PALABRAS DEL TURCO QUE EMPIEZAN COMO IHZAR

ihtiyat akçesi
ihtiyat kaydı ile
ihtiyaten
ihtiyatî
ihtiyatî tedbir
ihtiyatkâr
ihtiyatkârlık
ihtiyatlı
ihtiyatlı bulunmak
ihtiyatlı davranmak
ihtiyatlı olmak
ihtiyatsız
ihtiyatsızlık
ihtiyatsızlık etmek
ihtizaz
ihvan
ihya
ihya etmek
ihya olmak
ihzarî

PALABRAS DEL TURCO QUE TERMINAN COMO IHZAR

Hazar
hazar
zar
iki söz bir pazar
ikinci zar
ince zar
intizar
itizar
ivmeyazar
iç pazar
zar
işgüzar
kalaazar
kara pazar
kişi refikinden azar
lezar
lâlezar
maslahatgüzar
mezar
nazar

Sinónimos y antónimos de ihzar en el diccionario turco de sinónimos

SINÓNIMOS

PALABRAS DEL TURCO RELACIONADAS CON «IHZAR»

Traductor en línea con la traducción de ihzar a 25 idiomas

TRADUCTOR
online translator

TRADUCCIÓN DE IHZAR

Conoce la traducción de ihzar a 25 idiomas con nuestro traductor multilingüe.
Las traducciones de ihzar presentadas en esta sección han sido obtenidas mediante traducción automática estadística a partir del idioma turco.

Traductor turco - chino

人身保护令
1.325 millones de hablantes

Traductor turco - español

hábeas corpus
570 millones de hablantes

Traductor turco - inglés

habeas corpus
510 millones de hablantes

Traductor turco - hindi

बन्दी प्रत्यक्षीकरण
380 millones de hablantes
ar

Traductor turco - árabe

إحالة إلى القضاء
280 millones de hablantes

Traductor turco - ruso

хабеас корпус
278 millones de hablantes

Traductor turco - portugués

habeas corpus
270 millones de hablantes

Traductor turco - bengalí

হেবিয়াস কর্পাস
260 millones de hablantes

Traductor turco - francés

habeas corpus
220 millones de hablantes

Traductor turco - malayo

habeas corpus
190 millones de hablantes

Traductor turco - alemán

Habeaskorpusakte
180 millones de hablantes

Traductor turco - japonés

人身保護令状
130 millones de hablantes

Traductor turco - coreano

인신 보호 영장
85 millones de hablantes

Traductor turco - javanés

corpus Tansah
85 millones de hablantes
vi

Traductor turco - vietnamita

corpus habeas
80 millones de hablantes

Traductor turco - tamil

ஆட்கொணர்வு
75 millones de hablantes

Traductor turco - maratí

कैद्याला न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष हजर करण्याची लेखी आज्ञा
75 millones de hablantes

turco

ihzar
70 millones de hablantes

Traductor turco - italiano

habeas corpus
65 millones de hablantes

Traductor turco - polaco

habeas corpus
50 millones de hablantes

Traductor turco - ucraniano

Хабеас корпус
40 millones de hablantes

Traductor turco - rumano

habeas corpus
30 millones de hablantes
el

Traductor turco - griego

habeas corpus
15 millones de hablantes
af

Traductor turco - afrikáans

Habeas
14 millones de hablantes
sv

Traductor turco - sueco

habeas corpus
10 millones de hablantes
no

Traductor turco - noruego

habeas corpus
5 millones de hablantes

Tendencias de uso de la palabra ihzar

TENDENCIAS

TENDENCIAS DE USO ACTUALES DEL TÉRMINO «IHZAR»

0
100%
En el mapa anterior se refleja la frecuencia de uso del término «ihzar» en los diferentes paises.

Citas, bibliografía en turco y actualidad sobre ihzar

EJEMPLOS DE USO

10 LIBROS DEL TURCO RELACIONADOS CON «IHZAR»

Descubre el uso de ihzar en la siguiente selección bibliográfica. Libros relacionados con ihzar y pequeños extractos de los mismos para contextualizar su uso en la literatura.
1
Ceza Muhakemesi: I Ceza Muhakemesi Kanunu II Ceza ... - Sayfa 334
İhzar müzekkeresinin içeriği ikinci fıkrada belirlenmiştir: Müzekkerede şüpheli veya sanığın açıkça kim olduğu, kendisi ile ilgili suçu, gerekiyorsa eşkali (fiziğini belirleyen özellikleri) belirlenecek ve asıl önemlisi, zorla getirilmesine neden olan ...
Erdal Noyan, 2005
2
Yayın - 39. sayı - Sayfa 55
Mahsul kıymetini arttırmak mes'elesK Bu mühim mes'ele evvela sınai ihzar noktai nazarından ve saniyen tüccari tedbirler itibari le şayanı mütalaadır. Bu mes'ele birinci derecede ihracat eşyamızda ve ister ihraç edibin, ister dahilde sarfolunsun ...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey). İdari İlimler Fakültesi, ‎İlhan Tekeli, ‎Selim İlkin, 1982
3
Kaanûnnâme-i Ticâret ve Zeyilleri - Sayfa 221
Ondokuzuncu Madde — Mübâşirin kusurundan nâşî ihzar pusulasının i'tibardan sukuutuna hükmolunduğu halde mübâşir iptal olunan pusula ve muhakeme masraflarının i'tâsına ve iktızâ eder ise tarafeynin vâki olan zarar ve ziyanlarının ...
Turkey, ‎Fikri Gürzumar, ‎Av. Tekin Gurzumar, 1962
4
Meclisi Mebusan zabıt ceridesi - 3. sayı,3. cilt
HALİL BEY (Adliye Nazırı - Menteşe) f Efendiler lbu fasılda ihzarı kavanin tahsisatı var. Malumualileriniz ki. geçen sene Heyeti Celileniz Nezarette ihzarı kavanin için komisyonlar teşkil etmek ve o komisyonlara vukulbulacak masarife karşılık ...
Turkey. Meclis-i Mebusan, 1991
5
Mustafa Necati'nın söyledikleri - Sayfa 293
Müzakere maddede mevcut olan "İhzar" kelimesi üzerinde cereyan ediyor. Malûmu âlinizdir ki, celp başka, ihzar başkadır. İhzar tabiri, doğrudan doğruya Abdullah Azmi Efendi'nin buyurdukları gibi bir adamı hürriyet-i şahsiyesinden mahrum ...
Mustafa Necati, ‎Tülay Alim Baran, 2008
6
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu şerhi: ve ilgili Yargıtay ... - Sayfa 82
(Y. 2 C. D. 20. 2. 940 Esas 1427 Karar 1384) Not: 133 üncü maddenin birinci bendindeki mütalâaya bakınız. MAZNUNUN İHZARI MADDE 133 — Hakkında tevkif müzekkeresi kesilmesi için kâfi sebepler bulunan maznunun ihzarı emredilebilir.
Turkey, ‎Sadık Perinçek, ‎Fehmi Tüzün, 1951
7
Türkiyeʼde siyasî partiler, 1859-1952 - Sayfa 227
Mehakimi şar'iyenin Adliyeye tahvili irtibatı ile Kanunu Medeninin nikâh, talâk, vesayet, veraset gibi hukuku aileye taallûk eden ve gayrı mektup bulunan mevadını tedvin emrinde icap eden esasatm ihzarı için dahi bir Hukuku Aile Kanunu ...
Tarık Zafer Tunaya, 1952
8
Osmanlı Mahkemesi:
38 “Mahmiyyei Galata müstahfızlarından Ahmed Şubaşı meclisi şer'a Hamza bin Oruc ve Ali bin İmranve Emine bintiAbdullahve Fatıma binti Osman nam avretleri ihzar idüb mezburları bir yerde bulduk sual olunsun dediklerinde gıbbe'ssual ...
Abdullah DEMİR, 2014
9
Dua Risalesi: - Sayfa 272
(Hdşir Risalesi, Zeylfi'n Ikinci Parçası'ndan) Acaba senin cisminde, senin bahçende ve senin vatanında senin hayatına lâzım ve münasip bütün levazımatı ve cihazatı hikmet ve inâyet ve rahmetle ihzar eden ve vaktinde yetiştiren, hattâ senin ...
Bediüzzaman Said Nursi, 2011
10
Zabıt ceridesi - 2. cilt,7. sayı,1-2. bölümler - Sayfa 994
Encümenin ihzar ettiği şey mevkifi münaíkaşaya vazedilecektir. Yoksa bu encümenin malı değildir ki istediği zamanda alsın ve versin, hiç böyle bir kaydımız yoktur. Encümen, miitehassıs encümen bunu ihzar etmiştir, buraya gelmiştir.
Turkey. Büyük Millet Meclisi, 1968

10 NOTICIAS EN LAS QUE SE INCLUYE EL TÉRMINO «IHZAR»

Conoce de qué se habla en los medios de comunicación nacionales e internacionales y cómo se emplea el término ihzar en el contexto de las siguientes noticias.
1
Haccın hikmetini ihmal etmenin neticeleri
... eden içindeki siyaset-i âliye-i İslâmiye ve maslahat-ı vâsia-i içtimaiyenin ihmalidir ki, düşmana milyonlarla İslâmı, İslâm aleyhinde istihdama zemin ihzar etti. «Yeni Asya, Sep 15»
2
Bize ilişenler anarşiliğe zemin ihzar ediyorlar Risale-i Nur'dan
Biz, bütün kuvvetimizle anarşiliğe bir sedd-i Zülkarneyn gibi, bir sedd-i Kur'âni tesisine çalışıyoruz. Bize ilişenler, anarşilik ve belki komünistliğe zemin ihzar ... «Yeni Asya, Ago 15»
3
Polisin yakın ilgisine mazhar bu Keke öldüğüne göre...
Vurucudur ilk kıta. Daha da vurur ikincisi: “Bir dostun ölüm haberi gelir. Bir ihzar müzekkeresi. Bir arama emir. Sen bir ilmek daha atarsın acının şiirine. Duyarsın ... «Radikal, Jul 15»
4
Uyku üç nevidir: Gaylule, Feylule ve Kaylule
Çünkü rızık için sa'y etmenin mukaddemâtını ihzar etmenin en münasip zamanı, serinlik vaktidir. Bu vakit geçtikten sonra bir rehavet ârız olur. O günkü sa'ye ve ... «Risale Haber.com, Jul 15»
5
Telekonferanslarla yapılan IŞİD davası, 7 Ekim'e ertelendi
En küçük suçta bir kişi sulh cezada bile yargılandığında, mahkemeye gelmediğinde ihzar ediliyor. Bir şahit mahkemeye çağrıldığı zaman gelmezse ihzar ediliyor ... «Cihan Haber Ajansı, Jun 15»
6
''Şark Tarafından Bir Nur Zuhur Edecek''
Ve anladık ki, bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin ihzar ediyoruz." "Birden bir ihtar-ı gaybiyle kat'i kanaat verecek bir surette kalbime geldi. Denildi ki:. «Risale Ajans, May 15»
7
Ben Hâkim Olsaydım
İnsanlar tutuklanırken, ifadeleri alınırken, ihzar olunurken, keşfe gidilirken, ceza verilirken, davalar kabul veya ret olunurken o kişilerin yaşayan birer varlık ... «Cumhuriyet, Abr 15»
8
Şu fâni dünyana bedel, bâki bir Cennet seni bekler
Bir dâr-ı mükâfat, bir mahâll-i saadet senin için ihzar edilmiştir. Senin şu fâni dünyana bedel, bâki bir Cennet seni bekler. İbadet ettiğin ve tanıdığın Hâlık-ı ... «Risale Haber.com, Ene 15»
9
Ey insan! Yaptığın ubûdiyet boşu boşuna gitmez
Ey insan! Yaptığın hizmet, ettiğin ubûdiyet boşu boşuna gitmez. Bir dâr-ı mükâfat, bir mahall-i saadet senin için ihzar edilmiştir. Senin şu fâni dünyana bedel, ... «Risale Haber.com, Ene 15»
10
Hayatın ağır tekâlifini omuzuna alıp zahmet çekme
يُحْيِى Yani, hayatı veren O'dur. Ve hayatı rızıkla idame eden de O'dur. Ve levazımat-ı hayatı da ihzar eden yine O'dur. Ve hayatın âli gayeleri O'na aittir ve ... «Risale Haber.com, Ene 15»

REFERENCIA
« EDUCALINGO. Ihzar [en línea] . Disponible en <https://educalingo.com/es/dic-tr/ihzar>. Abr 2024 ».
Descarga la app de educalingo
tr
diccionario turco
Descubre todo lo que esconden las palabras en
índice
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v w x y z