Educalingo Cookies werden verwendet, um Anzeigen zu personalisieren und zu Web-Traffic-Statistiken. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter.
akzeptieren
Suchen

Bedeutung von "fehva" im Wörterbuch Türkisch

Wörterbuch
WÖRTERBUCH
section

AUSSPRACHE VON FEHVA AUF TÜRKISCH

fehva play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WAS BEDEUTET FEHVA AUF TÜRKISCH

Hier klicken, um die ursprüngliche Definition von «fehva» auf Türkisch zu sehen.
Hier klicken, um die automatische Übersetzung der Definition auf Deutsch zu sehen.

Definition von fehva im Wörterbuch Türkisch

fehva Bedeutung. Konzept; der Begriff. fehva Anlam. / Kavram; terim, deyim.

Hier klicken, um die ursprüngliche Definition von «fehva» auf Türkisch zu sehen.
Hier klicken, um die automatische Übersetzung der Definition auf Deutsch zu sehen.

WÖRTER AUF TÜRKISCH, DIE ANFANGEN WIE FEHVA

federalist
federalizm
federalleşme
federalleşmek
federasyon
federatif
federe
feding
fehamet
fehametlu
fehvasınca
fek
fekül
fel
felâh
felâh bulmak
felâket
felâketli
felâketzede
felce uğramak

WÖRTER AUF TÜRKISCH, DIE BEENDEN WIE FEHVA

abuhava
akva
ayva
açık hava
baklava
balıklava
bedava
berhava
besbedava
bin derde deva
burjuva
bîperva
cılkava
va
darı unundan baklava
dava
deva
enva
fava
çılkava

Synonyme und Antonyme von fehva auf Türkisch im Synonymwörterbuch

SYNONYME

MIT «FEHVA» VERWANDTE WÖRTER IM WÖRTERBUCH TÜRKISCH

Übersetzung von fehva auf 25 Sprachen

ÜBERSETZER
online translator

ÜBERSETZUNG VON FEHVA

Erfahre, wie die Übersetzung von fehva auf 25 Sprachen mit unserem mehrsprachigen Übersetzer Türkisch lautet.
Die Übersetzungen von fehva auf andere Sprachen, die in diesem Bereich vorgestellt werden, sind zustande gekommen durch automatische statistische Übersetzung, wobei die Basiseinheit der Übersetzung das Wort «fehva» in Türkisch ist.

Übersetzer Deutsch - Chinesisch

fehv到
1.325 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Spanisch

FEHV a
570 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Englisch

fehv to
510 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Hindi

fehv को
380 Millionen Sprecher
ar

Übersetzer Deutsch - Arabisch

fehv ل
280 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Russisch

fehv в
278 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Portugiesisch

fehv para
270 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Bengalisch

fehv করতে
260 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Französisch

fehv à
220 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Malaysisch

fehv untuk
190 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Deutsch

fehv zu
180 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Japanisch

fehvへ
130 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Koreanisch

fehv 에
85 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Javanisch

fehv kanggo
85 Millionen Sprecher
vi

Übersetzer Deutsch - Vietnamesisch

fehv để
80 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Tamil

fehv செய்ய
75 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Marathi

fehv करण्यासाठी
75 Millionen Sprecher

Türkisch

fehva
70 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Italienisch

fehv a
65 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Polnisch

fehv do
50 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Ukrainisch

fehv в
40 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Rumänisch

fehv la
30 Millionen Sprecher
el

Übersetzer Deutsch - Griechisch

fehv να
15 Millionen Sprecher
af

Übersetzer Deutsch - Afrikaans

fehv om
14 Millionen Sprecher
sv

Übersetzer Deutsch - Schwedisch

fehv till
10 Millionen Sprecher
no

Übersetzer Deutsch - Norwegisch

fehv til
5 Millionen Sprecher

Tendenzen beim Gebrauch von fehva

TENDENZEN

TENDENZEN BEIM GEBRAUCH DES BEGRIFFES «FEHVA»

0
100%
Auf der vorherigen Grafik wird die Häufigkeit der Nutzung des Begriffs «fehva» in den verschiedenen Ländern angezeigt.

Zitate, Bibliographie und Aktuelles übe fehva auf Türkisch

BEISPIELE

10 BÜCHER, DIE MIT «FEHVA» IM ZUSAMMENHANG STEHEN

Entdecke den Gebrauch von fehva in der folgenden bibliographischen Auswahl. Bücher, die mit fehva im Zusammenhang stehen und kurze Auszüge derselben, um seinen Gebrauch in der Literatur kontextbezogen darzustellen.
1
Hasan Bey-Zâde târîhi: tahlil-kaynak tenkidi - Sayfa 271
... merküm Osmân25 Paşa-yı kal'a-güşâ, ber-mûceb-i fehvâ^-yı — el-harbu hud'at — (782), re'y-i sâ'ib ve fıkr-i sâkıb sarf idüp27, yanında olan asker-i kalîli kesîr göstermek içün, hüsn-i tedbîr idüp, gelen28 asker-i Islâmı29 bir kûh-ı bülendün30 ...
Ahmed Paşa (Hasan Beyzâde), ‎Şevki Nezihi Aykut, 2004
2
Selefilik Adı Altındaki Görüşlere Selefice Cevaplar: ... - Sayfa 776
(Bu fehvâ yoluyla olması) O ikisine (anaya ve babaya) öf bile demeyin âyetinde olduğu gibidir. Zirâ, öf demekten daha büyük olan incitme çeşitlerinin bu yasaklamaya girmesi evlâ yolla olur ve buna mefhûm-i muvâfakat denir. (Nassın harâmlık ...
Seyyid Ali Hoşafçı El Haseni, 2013
3
Bir İ’câz Hecelemesi:
Demekki buradaki “vav”, “fehva”nın lazımıüzerine atıf vazifesi görüyor. Böyle bir makta' ile başlayan mevzuun daha evvelki âyetlerle ve sûrenin başıyla da sıkı alâkası mevcut; ziraBakara Sûresi'nin başında Kur'ân-ı Kerim'den istifade edecek, ...
M. Fethullah GÜLEN, 2014
4
Türkçenin şikâyeti var: açıklamalı örneklerle yaygın dil ... - Sayfa 162
-İsmet Berkan (Radikal, 6.7.1999). fehva (Ar.i. fehvâ) : Mana (ma'nâ), anlam, mefhum, kavram. fehvasınca (Ar.T.zf.): Uyarınca, sözü gereğince. Fehva kelimesini anlam bakımından hiç ilgisi bulunmayan fetva (şeyhülislâm tarafından şerîata ...
Aydın Sami Güneyçal, 2002
5
Latifi tezkiresi: - Sayfa 134
Eger äyet-i kerímenuñ bu husüsda (9) fehväsi ve delälet-i nusüsda ma'näsi min cemi'i'l-vücüh dimek olaydi(10)l22<->:e^,v^'' {b*°-*i Ul-ixi J-v" >-t-Urma'näsi nice rast gelurdi ve fehvä-yi äyet-i ülä ile ve mazmün-i beyyine-i uhrä ne mutäbakaüa ...
Latifı̂, ‎Rıdvan Canım, 2000
6
Dergisi - 21-22. ciltler - Sayfa 31
Lâ-cerem debistân-ı dil-sitân-ı âlemi üslûb-ı bedî' üzere ibdâ' ve sun'-i acîb ve vaz'-i dil-firîb üzere ihtirâ, ve sakf-ı zerrînün ziynet-i fehvâ-yi "Velekad zeyyenne's - semâ'e"1 ile tezyin ve sath-i anberînün gül ve reyâhin ile reşk-i* nigâristân-i Çîn ...
Ankara Üniversitesi. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1963
7
Tasavvufı̂ şiir şerhleri - Sayfa 403
H. KAZİYYE, FEHVÂ, MANTÛK, MEFHÛM, DARB-I MESEL, KELÂM-I SÛFİYYE Edebî ürünler verildikleri dilin öz kaynaklarını ihtivâ ettikleri nisbette zenginleşirler. Üslûbu zengin, akıcı ve etkili kılan bu dil kaynaklarının başında ise deyimler, ...
Ömür Ceylan, 2000
8
Necatî Beg divanı - Sayfa 5
[1] vös'atde cennet gibidür çak: vüs'atdedür cennet gibi çak F. d/Ma'anî : hava Ut 0.4,6,7, F. b, SI. a [3] Rıyâz-ı: Maknm-ı Ü. 7, SI. a [7] fehva- y i : ma'nl-yi O l, 3, F. d, M. a 19] bu Yûsufla : o Yûsufla F. b SI. a, M. a 110] vech ile virür mi : resm ile ...
Necâtı̂ Bey, ‎Ali Nihad Tarlan, 1963
9
Türkçe dîvân dîbâceleri - Sayfa 496
Ve cümle-i umür-ı hayr-meysür ki bi-haşebi'l-butün ve'z-zuhür mertebe-i kudretden derece-i fi'l-i bcrûza me'mür ola mantük-ı tahmid-i Yezdâni ve fehvâ-yı tahmid-i Hâlik-ı zemin ü asumâni ile ârâyiş-pezir-i dîbâce-i şürû' olmaya ol hareket-i ...
Tahir Üzgör, 1990
10
İslâm düşüncesinde tarih tasavvuru usûlü - Sayfa 202
Cevap: Onlarda işaret vardır, hatta manayı anlayan için anlam itibariyle delâlet {dâllün bi'l-fehvâ)77 vardır. Soru: Tarih ilmi diye bahsettiğin şey, pek çok olayı ifade etmek şöyle dursun, açık bir sûrette -özelliğiyle birlikte- tek bir vâkıayı bile ifade ...
Kasım Şulul, 2008

10 NACHRICHTEN, IN DENEN DER BEGRIFF «FEHVA» VORKOMMT

Erfahre, worüber man in den einheimischen und internationalen Medien spricht und wie der Begriff fehva im Kontext der folgenden Nachrichten gebraucht wird.
1
Erdoğan: Eşsiz bir hazine
... cemaat olduğumuz bu yegâne hazinenin, kelime, fehva ve sav kabilinden tamamı varlıklarıyla doğacak nesillere aktarılması şişman ehemmiyet taşımaktadır. «Haber8, Sep 15»
2
Kuyumcular şaşkın: Altında büyük kayıp!
Altın fiyatlarını da değerlendiren Norayr İşler, altının geldiği seviyelerin baş döndürücü faziletli bulunduğunu fehva etti. Altının yatırımcılar çeşidinden 'güvenli ... «Haber8, Sep 15»
3
Barış Havarisi Demirtaş'ı bir de böyle okuyun
22 Temmuz'da ajanslara sakıt çav fehva durumunda ise bombanın fitilini ateşledi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde işyar 2 manşet baş başa kaldıkları evde ... «Haber8, Sep 15»
4
İstanbul için AVM'lere alternatif olarak alışveriş caddeleri hizmete …
Bu fehva Kadıköy kabilinden semtlere sıçrayacak" dedi. YABANCI TÜRKİYE'DEN VAZGEÇMEZ Terör vakaları dolayısıyla ecnebi sermayenin Türkiye'den ... «ajansea.com, Sep 15»
5
Şehit için skandal twet atan HDP'liye 7,5 yıl!
Şemdinli'de PKK'lılarla çatıştığı tam martir bulunan hususi harekat polisi Ahmet Çamur'a bağlı içtimai paylaşım sitesinden yazdığı ortak fehva zımnında ''Terör ... «Haber8, Sep 15»
6
Ucuz gıdalara dikkat! İçinde domuz jelatini çıktı
... itibaren bitirdikleri icraat kararında 'Hileli Gıda Raporu'nu hazırladıklarını aktararak, gıda terörünün, 'terör'den hâlâ baş döndürücü dirilik aldığını fehva etti. «Haber8, Sep 15»
7
Erzurum Kongresi'nin gizlenen gerçekleri
Bu yakınlığın fehva yerindeyse “çimentosu” İslam diniydi. Millî Mücadele zamanı literatüründe üstünde sert durulmamış bulunan bu rapor, müşterek nice ... «Haber8, Aug 15»
8
Yeni evli çifte otobüs şoförü dayağı
Başımıza gelenlere bire benzer muhtelif fehva veremedik. Yaşadıklarımızı bire benzer apayrı yolcular yaşamasın sanarak mevzuyu adli makamlara taşıdık ve ... «Haber8, Jul 15»
9
Milli oyuncak şehrimiz Erzurum olacak
Oyuncağın, evlatların psikoloji ve fiziki gelişmeleri ile sağlığını yakından ilgilendirdiğini tamlayan Işık, alelhusus yurtdışından mevrut yahut “merdiven altı” fehva ... «Haber8, Jul 15»
10
Osmanlı Türkçesi bilsek 3000 kelime ile konuşuruz
Eskilerin sözü var, 'zararın neresinden dönülse kârdır' fehvasınca, ben bunu özellikle söylüyorum, fetva müftünün verdiği cevaptır, fehva söz demektir. «Risale Haber.com, Dez 14»

REFERENZ
« EDUCALINGO. Fehva [online] <https://educalingo.com/de/dic-tr/fehva>, Dez 2019 ».
tr
Wörterbuch Türkisch
Entdecke mehr Wörter auf
Index
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v w x y z