Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "दशकु" in the Marathi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF दशकु IN MARATHI


दशकु  [dasaku]
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES दशकु MEAN IN MARATHI?

Click to see the original definition of «दशकु» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of दशकु in the Marathi dictionary

Dasku-Pu Dham community-decade 'The Twin Tigers Together- Power Mahataj's. ' 11.23 9 [Ds] दशकु—पु. दहांचा समुदाय-दशक. 'तेवींचि दशकुही मेळ- विजे । महातेजांचा ।' -ज्ञा ११.२३९. [दश]

Click to see the original definition of «दशकु» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

MARATHI WORDS THAT BEGIN LIKE दशकु

वरणें
वलत
वली
वा
वात
वादवी
वाली
वासन
व्हणें
दश
दश
दशमी
दश
दशावतार
दशाश्व
दश
ष्ट
सकत
सकॉ

MARATHI WORDS THAT END LIKE दशकु

अंकु
कु
कु
कु
काकु
किष्कु
कु
कुकडेकु
कुकुकु
घरकु
चमकु
चिनकु
चिमकु
झांकु
टाकु
टिकु
टुचकु
ठाकु
डाकु
त्रिशंकु

Synonyms and antonyms of दशकु in the Marathi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «दशकु» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF दशकु

Find out the translation of दशकु to 25 languages with our Marathi multilingual translator.
The translations of दशकु from Marathi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «दशकु» in Marathi.

Translator Marathi - Chinese

Dasaku
1,325 millions of speakers

Translator Marathi - Spanish

Dasaku
570 millions of speakers

Translator Marathi - English

dasaku
510 millions of speakers

Translator Marathi - Hindi

Dasaku
380 millions of speakers
ar

Translator Marathi - Arabic

Dasaku
280 millions of speakers

Translator Marathi - Russian

Dasaku
278 millions of speakers

Translator Marathi - Portuguese

Dasaku
270 millions of speakers

Translator Marathi - Bengali

dasaku
260 millions of speakers

Translator Marathi - French

Dasaku
220 millions of speakers

Translator Marathi - Malay

dasaku
190 millions of speakers

Translator Marathi - German

Dasaku
180 millions of speakers

Translator Marathi - Japanese

Dasaku
130 millions of speakers

Translator Marathi - Korean

Dasaku
85 millions of speakers

Translator Marathi - Javanese

dasaku
85 millions of speakers
vi

Translator Marathi - Vietnamese

Dasaku
80 millions of speakers

Translator Marathi - Tamil

dasaku
75 millions of speakers

Marathi

दशकु
75 millions of speakers

Translator Marathi - Turkish

dasaku
70 millions of speakers

Translator Marathi - Italian

Dasaku
65 millions of speakers

Translator Marathi - Polish

Dasaku
50 millions of speakers

Translator Marathi - Ukrainian

Dasaku
40 millions of speakers

Translator Marathi - Romanian

Dasaku
30 millions of speakers
el

Translator Marathi - Greek

Dasaku
15 millions of speakers
af

Translator Marathi - Afrikaans

Dasaku
14 millions of speakers
sv

Translator Marathi - Swedish

Dasaku
10 millions of speakers
no

Translator Marathi - Norwegian

Dasaku
5 millions of speakers

Trends of use of दशकु

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «दशकु»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «दशकु» in the different countries.

Examples of use in the Marathi literature, quotes and news about दशकु

EXAMPLES

10 MARATHI BOOKS RELATING TO «दशकु»

Discover the use of दशकु in the following bibliographical selection. Books relating to दशकु and brief extracts from same to provide context of its use in Marathi literature.
1
Mālavā ke janapadīya sikke
... (उजैनहै विदिशा (मेलरशा दशकु (मादर्शमु) तथ माहिणती (महेश्वरा का है | दश्पु और उसका क्षेत्र वर्तमान मनलौर जिले के नाम से विखात है | यह मण्डल वर्तमान मध्यप्रदेश का राजाथनीय संमाल ...
Śephālī Bhaṭṭācārya, ‎Madhya Pradesh (India). Directorate of Archaeology & Museums, 1989
2
Prāsādika Sākhare Sāmpradāyika śuddha sārtha Śrījñāneśvarī
... महाभु तकाकु | आणि उलंकारु मारू | दृई अव्यक्त दशकु | हींदेलंचा |कै७२पै| मन आणीकही मारू | विषर्याचा दशकु | सुख कृख देधु | संधात इच्छा || जा :: आणि कितना पती | का होरध्यस्ले | सीगितली ...
Jñānadeva, ‎Raṅganātha Mahārāja, ‎Rāmacandra Tukārāma Yādava, 1965
3
Sārtha Śrijñāneśvarī: Śrīmadbhagavadagītecā mūḷa Saṃskr̥ta ...
६ ग्र इच्छा देप| लुरवं दुखे संधाताचेतना भक्ति है एतत्इ लेर्ष समासेब सधिकारमुदाहतम्र|| ७ ग्र तारे महाभूत पंचकु | अर्मरोग अंहँकारू एकु | दृटे अव्यक्त दशकु | होदिलंचा गं७शा अर्णगे मन ...
Jñānadeva, ‎Ma. Śã Goḍabole, 1977
4
Santa Śiromaṇī Jagadguru Śrī Tukārāma Mahārājāñce caritra
आणि अहंकार एकु है बुद्धि अव्यक्त दशकु : इंडिया-चा ।।४६१: आणिकहीं एकु है विषयक दशकु । सुख हु-ख देर : संघात इच्छा ।।४७।: आघबीचि ।।४८1१ छचीसही वानिकी : तोडूनिया निर्विवाद है निवडिती ...
Jñāneśvaradāsa, 1988
5
Vachaspatya: A Comprehensive Sanscrit Dictionary - भाग 1-3
सलेध "अपि त्वनीनयदपनीताशेषशल्यमकल्यसन्ध इति दशकु ० ॥ चकल्यसन्धः सन्यसन्ध इल्यर्थ: । श्रकवा त्रि० न कव्यते वण्र्य ते कव-आ न०त० । अवरुण नीये 'प्र प्रजायन्ने चकवा महोभिरिति' वेदः I ...
Tārānātha Tarkavācaspati Bhaṭṭācārya, 1873
6
Vachaspatya, a comprehensive Sanscrit Dictionary: In 10 ...
शिये "थाडवान्तेवासिनोर्वापि न त्वन्धत इति रियतिरिति" मनुः "कलापिवैशभयायनानवासिभ्यवेति" "आचायॉयसजेनान्तख़ान्ने वासोति"च "वामदेवानेवासी तदाश्वमवासोति" दशकु 6 ॥
Tārānātha Tarkavāchaspati, 1873
7
Līḷācaritra: Sampādaka Śã. Go. Tuḷapuḷe - व्हॉल्यूम 2,भाग 1-2
तसेच य-चाया नायर स्कृट स्वरूपाभी कहीं पद्यरचनाहीं मिलवा वैकी यच-या दहा आरत्या महानुमावंयत ' जतीचा दशकु ' यह-यन प्रसिद्ध आहेता या आरत्यासुद्धा यहाइंभटजी अब स्वतेत्रपणे यया ...
Mhāimbhaṭa, ‎Shankar Gopal Tulpule, ‎Śã. Go Tuḷapuḷe, 1964
8
Mahanubhava pantha ani tyace vangmaya
हा आरतीवाचक जना शान्द अहे या दहा आरत्या व स्वीय-या अखेर ' प्रार्थना ' 'हाइ-भट औप-च-या पूजावसरप्रसंगी म्हणत असतअ' तो ( जतीचा दशकु ) मुखों येत होता है तो कबीधुरबासी अकी लिहिला ...
Shankar Gopal Tulpule, 1976
9
Śrīcakradharanirūpita Śrīkr̥shṇacaritra: vyāsaṅgapūrṇa ...
त्यांनी रचलेला ' जतीचा दशकु ' ( आर-त्यांचे दशक ) कृष्णप्रीतीने ओयंबलेला अहेर ' परिये/ठी आरतिया उजलिलिया : श्रीगोपीनायु गोपी ओवल: आलिया ।। है हे आरतीचे दृश्य अनुभव' त्यांचे ...
Cakradhara, ‎Rāmacandra Cīntāmaṇa Ḍhere, 1973
10
Navẽ āṇi junẽ
महानुमाबीय अंधकार 'हाइ-भट गांनी केले-स्था दहा आस्था ' जतीचा दशकु है या नीवाने महानुभाबीयल प्रतिबद्ध: आल या आर-कांची याद, हरिबास व सोगोबास यति-खा ' अचयस्थाहाँ 'त पुईला ...
Kumudinī Ghārapure, 1965

REFERENCE
« EDUCALINGO. दशकु [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-mr/dasaku>. Jul 2020 ».
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on