Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "झुळझुळीत" in the Marathi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF झुळझुळीत IN MARATHI


झुळझुळीत  [jhulajhulita]
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES झुळझुळीत MEAN IN MARATHI?

Click to see the original definition of «झुळझुळीत» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of झुळझुळीत in the Marathi dictionary

Haystack 1 Glazed; Bright; Good district Given; Dizziness; Smooth; Pieces; Glossy 2 gossip; Clean; Beautiful [No. Framed] झुळझुळीत—वि. १ चकचकीत; तेजस्वी; चांगली जिल्हई दिलेलें; झकपक; गुळगुळीत; मोहरेदार; तकतकीत. २ झकपक; स्वच्छ; सुंदर (लुगडें इ॰). [सं. झला]

Click to see the original definition of «झुळझुळीत» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

MARATHI WORDS THAT RHYME WITH झुळझुळीत


MARATHI WORDS THAT BEGIN LIKE झुळझुळीत

झुलक
झुलणें
झुलवा
झुलवाझुलव
झुलवॉं
झुला
झुलार
झुलावणें
झुलूप
झुल्ल
झुळ
झुळकणें
झुळका
झुळकी
झुळझुळां
झुळमुळी
झुळवणी
झुळ
झुळूक
झुवा

MARATHI WORDS THAT END LIKE झुळझुळीत

अळबळीत गळबळीत
अळमळीत
उकळीत
उळउळीत
ळीत
किळकिळीत
खळखळीत
खळबळीत
गळगळीत
गळबळीत
ळीत
गाळीत
गिळगिळीत
घळघळीत
चळचळीत
चळबळीत
ळीत
झळफळीत
टळटळीत
टिळटिळीत

Synonyms and antonyms of झुळझुळीत in the Marathi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «झुळझुळीत» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF झुळझुळीत

Find out the translation of झुळझुळीत to 25 languages with our Marathi multilingual translator.
The translations of झुळझुळीत from Marathi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «झुळझुळीत» in Marathi.

Translator Marathi - Chinese

Jhulajhulita
1,325 millions of speakers

Translator Marathi - Spanish

Jhulajhulita
570 millions of speakers

Translator Marathi - English

jhulajhulita
510 millions of speakers

Translator Marathi - Hindi

Jhulajhulita
380 millions of speakers
ar

Translator Marathi - Arabic

Jhulajhulita
280 millions of speakers

Translator Marathi - Russian

Jhulajhulita
278 millions of speakers

Translator Marathi - Portuguese

Jhulajhulita
270 millions of speakers

Translator Marathi - Bengali

jhulajhulita
260 millions of speakers

Translator Marathi - French

Jhulajhulita
220 millions of speakers

Translator Marathi - Malay

jhulajhulita
190 millions of speakers

Translator Marathi - German

Jhulajhulita
180 millions of speakers

Translator Marathi - Japanese

Jhulajhulita
130 millions of speakers

Translator Marathi - Korean

Jhulajhulita
85 millions of speakers

Translator Marathi - Javanese

jhulajhulita
85 millions of speakers
vi

Translator Marathi - Vietnamese

Jhulajhulita
80 millions of speakers

Translator Marathi - Tamil

jhulajhulita
75 millions of speakers

Marathi

झुळझुळीत
75 millions of speakers

Translator Marathi - Turkish

jhulajhulita
70 millions of speakers

Translator Marathi - Italian

Jhulajhulita
65 millions of speakers

Translator Marathi - Polish

Jhulajhulita
50 millions of speakers

Translator Marathi - Ukrainian

Jhulajhulita
40 millions of speakers

Translator Marathi - Romanian

Jhulajhulita
30 millions of speakers
el

Translator Marathi - Greek

Jhulajhulita
15 millions of speakers
af

Translator Marathi - Afrikaans

Jhulajhulita
14 millions of speakers
sv

Translator Marathi - Swedish

Jhulajhulita
10 millions of speakers
no

Translator Marathi - Norwegian

Jhulajhulita
5 millions of speakers

Trends of use of झुळझुळीत

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «झुळझुळीत»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «झुळझुळीत» in the different countries.

Examples of use in the Marathi literature, quotes and news about झुळझुळीत

EXAMPLES

3 MARATHI BOOKS RELATING TO «झुळझुळीत»

Discover the use of झुळझुळीत in the following bibliographical selection. Books relating to झुळझुळीत and brief extracts from same to provide context of its use in Marathi literature.
1
VARI:
रंगीबेरंगी, झुळझुळीत साडया नेसलेल्या, दागिन्यांनी मढलेल्या बायका घाईने इकडे-तिकडे जात होत्या. अत्तराचा सुगंध सुटला होता. पक्वात्रे तयार केली जात होती, विडे चघळत होती, ...
Vyankatesh Madgulkar, 2013
2
Viśvanātha - व्हॉल्यूम 1 - पृष्ठ 255
तिच्या अंगावरची झुळझुळीत वखे व ठाकठिकाने घातलेले दागिने पाहून तिचा पती वारल्याला बराच काळ लोटला असावा, असे मी अनुमान केले. बाई दिसण्यात सुरेख होती, तरी तिचा चेहरा फिकट ...
Govinda Nārāyaṇa Dātāraśāstrī, 1918
3
Ḍohakāḷimā: "Niḷāsāvaḷā", "Pāravā", "Hirave rāve", ...
झुळझुळीत पातळे, कधी मिळाले नाही असे खाणे-पिणे l आयुष्याच्या निर्णयाविरुद्ध टिच्चून ध्यायच्या सुखाचा आनंद नोटांच्या स्पर्शाने तिच्यात्याचे काम आता संपले! तिने पुन्हा ...
G. A. Kulkarni, ‎Ma. Da Hāṭakaṇaṅgalekara, 1991

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «झुळझुळीत»

Find out what the national and international press are talking about and how the term झुळझुळीत is used in the context of the following news items.
1
झक्कास स्कार्फ
स्टार्च केलेले किंवा कडक कापड असलेले स्कार्फ वापरण्यापेक्षा मऊ आणि झुळझुळीत कपड्याचे स्कार्फ सोयीस्कर ठरतात. ते थंड असतात, तुमचं सूर्यकिरणांपासून रक्षण करतात आणि वाऱ्याला आत शिरायला वाव देतात. त्यामुळे स्कार्फ चेहऱ्याभोवती ... «maharashtra times, May 14»

REFERENCE
« EDUCALINGO. झुळझुळीत [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-mr/jhulajhulita>. Jul 2020 ».
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on