Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
View details Got it
Download the app
educalingo
Search

Meaning of "ऊस" in the Marathi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF ऊस IN MARATHI

ऊस  [[usa]] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES ऊस MEAN IN MARATHI?

Click to see the original definition of «ऊस» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.
ऊस

Sugarcane

ऊस

A herbaceous plant It is mainly grown for sugar. Sugarcane is cultivated mainly in India and Brazil. In India, the states of Maharashtra and Uttar Pradesh are leading in sugarcane cultivation. एक तृणसदृश वनस्पती. मुख्यत्वे साखरेसाठी पिकवण्यात येते. ऊस भारत व ब्राझील य देशात प्रामुख्याने पिकवण्यात येतो. भारतात महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश ही राज्ये ऊस पिकवण्यात अग्रेसर आहेत.

Definition of ऊस in the Marathi dictionary

Sugarcane Sugar, Kakvi, Khadisakhar, Jaggery etc. Whose A 5-6-foot high-rise plant; Uones Hindustan is everywhere. Its white, red, black, punda, track There are so many types. Similarly, 1 year = erosion; Here's The slurry is low. 2 times (d) beads = 1 year Sugarcane A kind of brackish soil. [No. Oush-R.P.UUS = brackish soil] ऊस, ऊंस—पु. साखर, काकवी, खडीसाखर, गूळ इ. ज्याच्या रसापासून तयार होतात अशी एक ५-६ हात उंचीची वनस्पती; ऊंस हिंदुस्थानांत सर्वत्र होतो. याचे पांढरा, तांबडा, काळा, पुंड्या, पटरी वगैरे प्रकार आहेत. तसेंच १ साल्या = दरसाल गाळला जाणारा; याच्या गुळाचा उतार कमी असतो. २ आड(ढ)साल्या = दीड वर्षानें गाळला
ऊस—स्त्री. एक प्रकारची खारी माती. [सं. ऊष-र.प्रा.ऊस = खारी माती]
Click to see the original definition of «ऊस» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

MARATHI WORDS THAT BEGIN LIKE ऊस

र्जा
र्जित
र्ण
र्णा
र्तां
र्ध
र्ध्व
र्ध्वी
र्फ
र्मि
र्मिका
र्वी
षर
ष्मवर्ण
ष्मा
ऊसदार
हापोह
हापोहणें

Synonyms and antonyms of ऊस in the Marathi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «ऊस» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF ऊस

Find out the translation of ऊस to 25 languages with our Marathi multilingual translator.
The translations of ऊस from Marathi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «ऊस» in Marathi.

Translator Marathi - Chinese

甘蔗
1,325 millions of speakers

Translator Marathi - Spanish

La caña de azúcar
570 millions of speakers

Translator Marathi - English

sugarcane
510 millions of speakers

Translator Marathi - Hindi

गन्ना
380 millions of speakers
ar

Translator Marathi - Arabic

قصب السكر
280 millions of speakers

Translator Marathi - Russian

сахарный тростник
278 millions of speakers

Translator Marathi - Portuguese

Sugarcane
270 millions of speakers

Translator Marathi - Bengali

আখ
260 millions of speakers

Translator Marathi - French

La canne à sucre
220 millions of speakers

Translator Marathi - Malay

tebu
190 millions of speakers

Translator Marathi - German

Sugarcane
180 millions of speakers

Translator Marathi - Japanese

砂糖黍
130 millions of speakers

Translator Marathi - Korean

사탕 수수
85 millions of speakers

Translator Marathi - Javanese

tebu
85 millions of speakers
vi

Translator Marathi - Vietnamese

cây mía
80 millions of speakers

Translator Marathi - Tamil

கரும்பு
75 millions of speakers

Marathi

ऊस
75 millions of speakers

Translator Marathi - Turkish

şeker kamışı
70 millions of speakers

Translator Marathi - Italian

Canna da zucchero
65 millions of speakers

Translator Marathi - Polish

trzcina cukrowa
50 millions of speakers

Translator Marathi - Ukrainian

цукровий очерет
40 millions of speakers

Translator Marathi - Romanian

trestie de zahăr
30 millions of speakers
el

Translator Marathi - Greek

Το ζαχαροκάλαμο
15 millions of speakers
af

Translator Marathi - Afrikaans

suikerriet
14 millions of speakers
sv

Translator Marathi - Swedish

Sugarcane
10 millions of speakers
no

Translator Marathi - Norwegian

sugarcane
5 millions of speakers

Trends of use of ऊस

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «ऊस»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «ऊस» in the different countries.

Examples of use in the Marathi literature, quotes and news about ऊस

EXAMPLES

10 MARATHI BOOKS RELATING TO «ऊस»

Discover the use of ऊस in the following bibliographical selection. Books relating to ऊस and brief extracts from same to provide context of its use in Marathi literature.
1
Debates; Official Report - व्हॉल्यूम 51,अंक 1-10
(५) कारखान्याचे कमल-सील ऊस पलवापलवीवर शामनाने परिणामकारक बंधने वाल-. म बके कि यथ (६) कारखान्यडिया कार्शक्षिवातील बिगरसभासदांना सभासद करून घण, ऊस विकास समितीख्या सभा ...
Maharashtra (India). Legislature. Legislative Assembly, 1977
2
Debates: Official report - व्हॉल्यूम 45,अंक 1-13
देशकाल ] नाहीं मला वाटते आमकया कारखान्याचे मालती आमले ऊस उत्पादन केवल कर्क बुडविध्यासाटी आपला ऊस दुसप्या ठिकाणी दर जास्त मिठातो म्हगुन धालरायाचा प्रयत्न करीत असतील तर ...
Maharashtra (India). Legislature. Legislative Council, 1975
3
Debates. Official Report: Questions and answers - भाग 1
औरा है है खत्हाठगु हैं लेवद्वा ऊस लावला जातो त्या सर्यापासुन साखर करीत नाहीत उसापापून श्श्उसुद्ध| करतात. साखा कारखाम्यषा ऊस किती मेलेला आहे या संदमेति उत्तर देरयात आलेले ...
Maharashtra (India). Legislature. Legislative Council, 1970
4
Ruchkar Tarihi Pathyakar Pakkruti:
ऊस हा गोड, थड, पचावयास जड, कामोद्दीपक, स्निग्ध, बलदायक, आयुष्यवर्धक, वातपित्तनाशक, मूत्रकारक, कफकारक असून जंत उत्पन्न करतो.. तो मुळाकडील भागात अतिशय गोड, मध्ये गोड, शेंडयाला ...
Vaidya Suyog Dandekar, 2013
5
Rānavastī
आयोआप गुटहभिकसु पाय वठातात दृखेरीचा ४ १ ५ ऊस भागता तयार साला पु/यातीन एकर दृखेरीस्या स्यापा/यास ऊस विकला तराने पुजातीस व्यवस्थित आणि कोचर पैसे दिले पग शेवटस्या पलंटमधीन ...
Anila Dāmale, 199
6
Om̐kāra Gaṇeśa: Purāṇokta 21 Gaṇapatī, pūjā-utsava, ...
आणि त्याने मुलाला ऊस न देता त्याने फुकट ऊस मागितला म्हणून शिक्षा करून हावब्लून दिले. तो गरीब मुलगा तेथून रडत रडत निघून गेला तरीही व्यापान्याच्या मनात दया उत्पन्न झाली ...
Gajānana Śã Khole, 1992
7
Ase hote Tukārāma: prauḍha mulã̄sāṭhī tikārāma caritra
ज्ञानबाने तुकारामास आपके शेतात आणली जागले आठ का ऊस तोड, तुकारामास दिले व दुपारी लवकर शेतराखणीस मेरायास मांगितले. तुकोबास आनंद इराला. काम मिलने ऊस मेटलेर रोया उरानंदात ...
Narahara Paraśarāma Mahājana, 1965
8
Vāī Tālukyācyā pūrva bhāgātīla śetī vikāsācī vāṭacāla, ...
जातीला ऊस तयार (पका) लाला म्हागजे वरती छा मेतो. त्यामुले माला " तुटयाचा ऊस हैं ज्योही नाव अछि इदुडचा उसारग्रया वेली उसाला तुरा मेन अशुभ समजत असर उसाची लागण फाल्गुन किवा है ...
M. B. Jagatāpa, 1970
9
BHETIGATHI:
तंवर, परश महणाला, "महाद्या, हो ऊस बगितलास का? लेका, आता हा उपाध्याच्या फडत शिरून दोन दोन ऊस चाबलायचं! आता गवत दुसरीकर्ड ऊस कुर्ट हैत? हा विचार कठुन महादाला आनंद झाला, कारण ...
Shankar Patil, 2014
10
ANANDACHA PASSBOOK:
जिकड पाहवं तिकड उसचं पीक. ऊसच ऊस! अगदी रस्त्याच्या राधानगरी धरण, रंकाळा तलाव बांधले होते. भरपूर पाणी, उद्योगशील शेतकरी त्यमुले मुबलक हजारोंना समृद्ध करणारा कल्पवृक्षच!
Shyam Bhurke, 2013

REFERENCE
« EDUCALINGO. ऊस [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-mr/usa-2>. Dec 2021 ».
Download the educalingo app
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on