Download the app
educalingo
Search

Meaning of "爱吝" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 爱吝 IN CHINESE

àilìn
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 爱吝 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «爱吝» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 爱吝 in the Chinese dictionary

Love mean to see "love stingy." 爱吝 见"爱吝"。

Click to see the original definition of «爱吝» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 爱吝


不吝
bu lin
介吝
jie lin
俭吝
jian lin
偏吝
pian lin
出内之吝
chu nei zhi lin
出纳之吝
chu na zhi lin
刻吝
ke lin
lin
咎吝
jiu lin
困吝
kun lin
大吝
da lin
悔吝
hui lin
惭吝
can lin
改过不吝
gai guo bu lin
疵吝
ci lin
秘吝
mi lin
节吝
jie lin
鄙吝
bi lin
靳吝
jin lin
骄吝
jiao lin

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 爱吝

老慈幼
理不理
礼存羊
丽舍宫
莲说
毛反裘
美的
美的戏剧
米丽雅
面子
民如子

CHINESE WORDS THAT END LIKE 爱吝

Synonyms and antonyms of 爱吝 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «爱吝» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 爱吝

Find out the translation of 爱吝 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 爱吝 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «爱吝» in Chinese.

Chinese

爱吝
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Amor tacaños
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Love stingy
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

कंजूस प्यार
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

الحب بخيل
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Любовь скуп
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Amor mesquinho
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

বখিল Love
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

L´amour avare
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Love kedekut
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Liebe geizig
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

けち愛
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

인색 사랑
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Tresna stingy
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Tình yêu keo kiệt
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

இழிவான லவ்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

अपुरे प्रेम
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

cimri Aşk
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

amore avaro
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Miłość skąpy
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Любов скупий
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

dragoste zgârcit
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Αγάπη τσιγκούνης
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

lief suinig
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

kärlek snål
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

elsker gjerrig
5 millions of speakers

Trends of use of 爱吝

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «爱吝»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «爱吝» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 爱吝

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «爱吝»

Discover the use of 爱吝 in the following bibliographical selection. Books relating to 爱吝 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
魏晉的自然主義 - 第 89 页
... 上說他適性任情的快樂論,然而他的適性任情並不是損人利己的,並且是無人我分別的。他說生,即天地之一理,身,即天地之一物。今所愛吝。便是愛吝天地之間生身耳。事無公私,理無愛吝者也。
容肇祖, 1999
2
魏晋玄学伦理思想研究 - 第 420 页
许建良. 用其情,有其身,则肌骨不能相容,一体将无所寄? (《黄帝注》,页站) (亡公私者,亦盗也)一身不得不有,财物不得不聚,复欲遗之,非能即而无心者也。(公公私私,天地之德)生即天地之一理,身即天地之一物。今所爱吝,便是爱吝天地之间生身耳,事无公私, ...
许建良, 2003
3
《列子》真伪考辨 - 第 175 页
今所爱吝,便是爱吝天地之间生身耳。事无公私,理无爱吝者也。"按:《列子》本意为,以公为公,以私为私,是自然之理;张湛却说"事无公私,理无爱吝" ,失之。卢重玄解: "知公知私而无私焉,与物同例而不怪者,是天地之德也" ,接近《列子》本意 0 (二)《黄帝篇》 0 ...
马达, ‎马叙伦, 2000
4
先秦法家思想史論 - 第 112 页
散之,非我之施愛吝者也。(《天瑞篇注》)也,且明物不常聚。若斯人者,豈名眷所勸,鼴法所拘哉?〔同上)生,卽^地之一理。身,卽天地之一物。今所愛吝,便是愛吝天地之間生身耳。事無公私,理無上說他的適性任情的快樂論,然而他的適性任情,並不是損人利己的, ...
王曉波, 1991
5
Liezi zhu shi : [8 juan] - 第 23 页
故老子曰、吾所议有: ^患、靈口有身。莊子曰、百骸丄八面 64 ^ ^、\^藏、吾誰與篇親。頜^ 411 也、期, ? ^舆太虛齊空、形骸與俱有也。 8 ^ ^ ^ ^達^ ^么. / ^、巧也 4 ^ ^ ^。 4 ^天地之一理、〜身卸天地之一物、.今所愛吝、化是^ ^ ^ ^愛吝天地之閒生身耳、事 ...
列子, ‎張湛, 1966
6
魏晋玄学论稿 - 第 155 页
张湛说"公" ,不是从"与天地合其德"方面讲,而认为"公者对私之名,无私则公名灭矣。今以犯天者为公,犯人者为私,于理未至。... ...生即天地之一理,身即天地之一物,今所爱吝,复是爱吝天地之间生身耳。事无公私,理无爱吝者也"。"公"与"私"相对,相对的事物中 ...
汤用彤, ‎汤一介, ‎孙尚扬, 2005
7
中国文化精华全集 - 第 2 卷 - 第 445 页
《庄子》曰: "百骸六藏,吾谁与^亲? "领斯旨也,则方寸与太虚'齐空,形骸与万物俱有也。公者.对私之名,无私,则公名灭矣。今以犯天者为公,犯人者为私,於理未至。,生即天地之一理,身即天地之一物。今所爱吝.便是爱吝天地之间生身耳,事无公私,理无爱吝者也。
王书良, 1992
8
理学・佛学・玄学 - 第 311 页
... 则私其身,此正如海波以为自己是波浪而不是海水。张湛说"公" ,不是从"与天地合其德"方面讲,而认为"公者对私之名,无私则公名灭矣。今以犯天者为公,犯人者为私,于理未至。... ...生即天地之一理,身即天地之一物,今所爱吝,复是爱吝天地之间生身耳。
汤用彤, 1991
9
中華道藏 - 第 15 卷
... 天地之德者,孰爲盗耶?孰爲不盗耳,事無公私,理無愛吝者也。今所愛吝,復是愛吝天地之間生身生即天地之一理,身即天地之一物中華道藏第十五册.
張繼禹, 2004
10
反本开新: 汤一介自选集 - 第 488 页
事无公私,理无爱吝者也"。"公"与"私"相对,相对的事物中才有公私,故无私亦无公。张湛心目中似乎在相对之外有一绝对,此似佛教"俗谛"与"真谛"之分。张湛或知真谛超四句义。(按:如后来《中论》一曰: "诸法不自生,亦不从他生,不共不无因,是故知无生。
汤一介, 2008

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «爱吝»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 爱吝 is used in the context of the following news items.
1
程咬金长得挺英俊(图)
更难得的是李密本人"养客礼贤,无所爱吝"。” 这个决定是正确的,李密很快就见识到程咬金骁勇善战的本领,把他提拔为内军四位骠骑之一。内军,是李密的亲卫队,虽 ... «搜狐, Aug 13»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 爱吝 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/ai-lin-2>. Feb 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on