Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
View details Got it
Download the app
educalingo
Search

Meaning of "楚夏" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 楚夏 IN CHINESE

chǔxià
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 楚夏 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «楚夏» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 楚夏 in the Chinese dictionary

Chu Xia Nan Chu and all summer. 楚夏 南楚和诸夏。

Click to see the original definition of «楚夏» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 楚夏


东夏
dong xia
公夏
gong xia
冬温夏
dong wen xia
函夏
han xia
初夏
chu xia
半夏
ban xia
华夏
hua xia
大冠子夏
da guan zi xia
大夏
da xia
害夏
hai xia
广夏
guang xia
度夏
du xia
方夏
fang xia
构夏
gou xia
膏夏
gao xia
赤夏
chi xia
边夏
bian xia
过夏
guo xia
邓中夏
deng zhong xia
长夏
zhang xia

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 楚夏

尾吴头
巫娥
巫鬟
舞吴歌
相断蛇

CHINESE WORDS THAT END LIKE 楚夏

每岁孟
黄农虞

Synonyms and antonyms of 楚夏 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «楚夏» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 楚夏

Find out the translation of 楚夏 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 楚夏 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «楚夏» in Chinese.

Chinese

楚夏
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Chu Xia
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Chu Xia
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

चू ज़िया
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

تشو شيا
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Чу Ся
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Chu Xia
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

চু Xia থেকে
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Chu Xia
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Chu Xia
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Chu Xia
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

チュー夏
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

추 쌰
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Chu Xia
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Chu Xia
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

சூ ஸியா
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

चू Xia
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Chu Xia
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Chu Xia
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Chu Xia
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Чу Ся
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Chu Xia
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Chu Xia
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Chu Xia
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Chu Xia
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Chu Xia
5 millions of speakers

Trends of use of 楚夏

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «楚夏»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «楚夏» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 楚夏

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «楚夏»

Discover the use of 楚夏 in the following bibliographical selection. Books relating to 楚夏 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
浪漫注解 - 第 111 页
楚夏是做设计的孩子,你知道美院学生的打扮和外事待人,她小人家亦是性格大师。不过我纵容她,因我认为天才儿童恃他们的才情而胡作非为是应该的。他们有多少好日子?快乐而不知情地放肆不过在他们的生命中占很短的时间,何用我这种庸才挺身而出 ...
梁晓声, 1998
2
《字林》音注硏究 - 第 11 页
《魏書》説呂靜《韻集》"文字與兄便是魯衛,音讀楚夏,時有不同" ,這段話的"文字與兄便是魯衛"意思清楚,但"音讀楚夏,時有不同"讓人困惑,兄弟二人的語音怎麽會有差異?我們想,趙誠先生把"音讀楚夏"解釋爲《韻集》與中原音有差異的原因,就是由於這種困惑吧 ...
简启贤, 2003
3
Yu Jiaxi lun xue za zhu - 第 1 卷 - 第 80 页
余嘉錫 意,亦區以別矣。顔氏家訓音辭篇云:「古今言語時俗不同,著述之人,楚、夏各異。」此以南爲楚,兆傳「潁川、南陽、夏人之居」爲注,則與丹陽奚與焉。六朝人之所謂楚,因時因地,互有不同,而其立言之"訓,而楚、夏移情。」意與倕同;言丹陽居民,雜有楚、夏 ...
余嘉錫, 1963
4
余嘉锡文史论集/余嘉锡论学杂著 - 第 215 页
至于陆倕所谓音革楚夏,则又别是一义,梁书儒林卢广传云: "时北来人儒学者有崔灵恩、孙详、蒋显,并聚徒讲说,而音辞鄙拙;惟广言论清雅,不类北人"云云。陆倕者,吴中旧族,本传云: "晋太尉玩六世孙。"世事南朝,故以江左为华夏,而又区别三吴以外,目之为楚, ...
余嘉锡, 1997
5
佛經音義研究通論 - 第 402 页
或作毗藍婆風,或作鞞嵐婆,或云吠藍婆,或作隨藍,或言旋藍,皆是梵言之楚夏耳,此譯云迅猛風也。" 0 卷十七釋《舍利弗阿毗曇論》第六卷旋嵐: "力含反。或作毗嵐婆,或言鞞藍婆,或作吠藍,或言隨藍,皆是梵之楚夏耳,此云迅猛風也。"卷二十二釋《瑜伽師地論》 ...
徐时仪, ‎五云陈, ‎梁曉虹, 2009
6
余嘉錫論學集 - 第 1 部分 - 第 81 页
余嘉錫 意,亦區以別矣。顏氏义訓^辭篇^ :一 + : :今甘語時俗不^ , ^ ?述之人,楚、夏 5 ^。」此以南爲楚,北傳潁川、南陽、夏人之居」爲注,則與丹陽奚與焉。六朝人之所謂楚, ^ 1 時因地,互有不同,而其立言之訓,而楚、夏移情。」意與倕同; ^ :丹陽居民,雜有楚、夏 ...
余嘉錫, 1979
7
康藏研究新思路: 文化, 历史与经济发展 - 第 374 页
在吉沙的传说中,吉沙先人每迁徙到一个新的居住地,都要请活佛来请一位神居住到新居住地附近的一座山上,保佑吉沙。吉沙还有一个关于神山的神话:很久以前,有个很厉害的活佛,从印度请了一个'索娜姆楚夏玛'神来到我们吉沙。索娜姆楚夏玛意思是'千 ...
赵心愚, 2008
8
金明館叢稿: 初編
何以言之?據音辭篇中:更就顏黄門論金陵洛下士庶語音之優劣觀之,知其必有一衡度之標準,此標準爲何,殆卽東漢、曹訓音辭篇「閭里小人,北方爲愈」之論可知。若沈峻不諳洛下舊音,又何由致此邪?顯輩流之音革楚夏,而爲南士陸倕僑人徐勉所推重也。
陳寅恪, 1980
9
陈寅恪史学论文选集
何以言之?據音辭篇中:更就顔黄門論金陵洛下士庶語音之優劣觀之,知其必有一衡度之標準,此標準爲何,殆即東漢、齊訓音辭篇「閭里小人,北方爲愈」之論可知。若沈峻不諳洛下舊音,又何由致此邪?顯輩流之音革楚夏,而爲南士陸倕僑人徐勉所推重也。
陈寅恪, 1992
10
符號‧初文與字母 ─ 漢字樹 - 第 189 页
《儒效篇》》亦見《榮辱篇》)左思《魏都賦》: “音有楚夏 o ”顏之推《音辭篇》“楚夏各異。”《爾雅》一書即以近雅者為正。這些語音工作是對於名物稱謂的調整>要求稱呼以諸夏語音為正,並非把它語言化。由於古代萬國林立、方音複雜。欲統一語言已不容易;至於 ...
饒宗頤, 2007

7 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «楚夏»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 楚夏 is used in the context of the following news items.
1
脚板重入泥当好“村里人”
去年,楚夏公司、原然种植合作社进驻村里,村级集体经济发展起来。 镜头3. 新张村:说动能人,产业活村. “老张,你是新张村的大能人,但一花独秀意思不大,要带动 ... «新浪网, Jul 15»
2
深山出海神佑千年海路
吴太平告诉记者,就在今年3月30日上午,放生池里就出土了一块明代碑刻,上面刻着“海日台”三个字,据中国社科院博士陈进国提供的资料看,这三个字应为楚夏忠 ... «闽南网, May 15»
3
倫敦奧運對本土及世界的影響
這種情況現在沒有太大社會負擔的青少年尤其嚴重,加上在現代青少年自出娘胎便每每受到過度呵護,不單鮮因小過而受楚夏之苦,亦甚少受父母嚴格端正行為,訓斥 ... «加拿大星島日報, Aug 12»
4
涅槃的真实含义是什么
又名泥洹,或云涅槃那,皆音之讹略,或楚夏不同。旧译为灭度,或云寂灭、无为、解脱、安乐、不生不灭等,名虽异其义则同。今单举灭度和寂灭二义释之:灭度,即“灭”除 ... «凤凰网, May 12»
5
[转载]《品位》专访:我们就是榜样——《中国职场好榜样》节目制作团队
80后的楚夏常常给人一种过于年轻的感觉.但只要他一开扣,你便会打消种种因年龄而产生的“不靠谱”顾虑了。作为总导演祝永泰的得力干将,楚夏的电视导演之路 ... «商业评论网, Oct 11»
6
立夏吃鸡蛋热天不疰夏
在我国民间,立夏吃蛋的习俗由来已久。俗话说:“立夏吃了蛋,热天不疰夏”。疰夏,又作注夏,齿楚夏,是主要暑症之一。古人认为:鸡蛋圆圆溜溜,象征生活之圆满,立夏 ... «世界经理人, May 09»
7
美国媒体披露“藏独”分子密谋干扰奥运细节
美国“西藏委员会”“董事会成员”旺楚夏格巴(Wangchuk Shakabpa)在接受《纽约时报》采访时说,他们各个组织间的关联性很小,对于他们而言,“唯一能够说话的方式 ... «新浪网, Apr 08»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 楚夏 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/chu-xia-4>. Oct 2021 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on