Download the app
educalingo
Search

Meaning of "怆慌" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 怆慌 IN CHINESE

chuànghuāng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 怆慌 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «怆慌» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 怆慌 in the Chinese dictionary

Panic panic. 怆慌 慌乱。

Click to see the original definition of «怆慌» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 怆慌


包慌
bao huang
发慌
fa huang
失慌
shi huang
害慌
hai huang
忽慌
hu huang
急急慌慌
ji ji huang huang
急慌
ji huang
急慌慌
ji huang huang
恐慌
kong huang
惊慌
jing huang
huang
慌慌
huang huang
撑得慌
cheng de huang
胆战心慌
dan zhan xin huang
腹热肠慌
fu re chang huang
落慌
luo huang
闹慌
nao huang
饥慌
ji huang
骇慌
hai huang
鬼慌
gui huang

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 怆慌

地呼天
怀
然泪下
然涕下

CHINESE WORDS THAT END LIKE 怆慌

失失慌
意乱心

Synonyms and antonyms of 怆慌 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «怆慌» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 怆慌

Find out the translation of 怆慌 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 怆慌 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «怆慌» in Chinese.

Chinese

怆慌
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

desalentado
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Discouraged
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

हतोत्साहित
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

تثبط
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

обескураженный
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

desanimado
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

নিরূত্সাহ
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

découragé
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

digalakkan
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

entmutigt
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

落胆します
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

낙심
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

pundung
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

nản
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

ஊக்கம்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

निराश
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

cesareti
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

sfiduciato
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

zniechęcony
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

збентежений
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

descurajat
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

αποθαρρύνονται
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

ontmoedig
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

avskräckt
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

motet
5 millions of speakers

Trends of use of 怆慌

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «怆慌»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «怆慌» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 怆慌

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «怆慌»

Discover the use of 怆慌 in the following bibliographical selection. Books relating to 怆慌 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
西遊記: 清初西遊證道書刊本
山君道:「不可盡用,食其二,留其一可也。」魔王領諾,即呼左右,將二從者剖腹剜心,剁碎其屍:將首級與心肝奉獻二客,將四肢自食,其餘骨肉分給各妖。只聽得嘓啅之聲,真似虎啖羊羔,霎時食盡。把一個長老幾乎諕死。這才是初出長安第一場苦難。正愴慌之 ...
吳承恩, ‎朔雪寒, 2014
2
西游记/袖珍文库
怆慌之间,渐渐的东方发白。那二怪至天晓方散,俱道:“今日厚扰,容日竭诚奉酬。”方一拥而退。 藏方苏,跪拜于地道:“多谢老公公,搭救贫僧性命。”老叟答礼道:“你起来。你可曾疏失了甚么东西?”三藏道:“贫僧的从人已是被怪食了。只不知行李、马匹在于何 ...
吴承恩, 1991
3
最爱读国学系列:西游记
即呼左右,将二从者,剖腹剜心,剁碎其尸。将首级与心肝奉献二客,将四肢自食,其余骨肉,分给各妖。只听得啯(ɡuō)啅(zhuó)之声,真似虎啖羊羔,霎时食尽。把一个长老,几乎唬死。这才是初出长安第一场苦难。正怆慌之间,渐渐的东方发白,那二怪至天晓方散, ...
(明)吴承恩, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2015
4
西遊記: Journey to the West
愴慌之間,漸漸的東方發白。那二怪至天曉方散,俱道:「今日厚擾,容日竭誠奉酬。」方一擁而退。不一時,紅日高昇,三藏昏昏沉沉,也辨不得東西南北。正在那不得命處,忽然見一老叟,手持拄杖而來。走上前,用手一拂,繩索皆斷。對面吹了一口氣,三藏方甦, ...
呉承恩, 2014
5
西遊記:
愴慌之間,漸漸的東方發白。那二怪至天曉方散,俱道:「今日厚擾,容日竭誠奉酬。」方一擁而退。不一時,紅日高昇,三藏昏昏沉沉,也辨不得東西南北。正在那不得命處,忽然見一老叟,手持拄杖而來。走上前,用手一拂,繩索皆斷。對面吹了一口氣,三藏方甦, ...
吳承恩, 2015
6
Xi you ji
愴慌之間,漸漸的東方發白。那二怪至天曉方散,俱道:「今日厚擾,容日竭誠奉酬。」方一擁而退。不一時,紅日高昇,三藏昏昏沉沉,也辨不得東西南北。正在那不得命處,忽然見一老叟,手持拄杖而來。走上前,用手一拂,繩索皆斷。對面吹了一口氣,三藏方甦, ...
Wu Cheng'en, 2015
7
精編國語辭典 - 第 284 页
五南辭書編輯小組. 亂;例慌張。發昏;例悶的發慌。 11 慌張 ˉ ㄏ ㄨ ㄤ ˉ ㄓ ㄤ 急切忙亂,不沉著。參考反沉著、穩定。 13 慌亂 ˉ ㄏ ㄨㄤ ˋㄌㄨ ㄢ 心中慌張而顯得混亂的樣子。常 10 愾義音名怒恨的事;例 ˋㄎㄞ 同仇敵愾。副嘆息的樣子;例「愾然嘆息。
五南辭書編輯小組, 2012
8
Peiwen yunfu
96 Hefte. Je 8 Hefte zwischen Holzdeckeln ZALT, Bibliothek Arthur von Rosthorn ZALT 張玉書. 菅〔屾〝" _ } ' ...〞川 l ‵噩吐一匿杳中 I |一體記|圖"軌 ˊ 隨一星虛以`机馭仲秋軌虛〝盈入虛如耐叭人虛見啡鬧』煙們若無贖! !儒庄長賈深藏! |政虛吏起′ ...
張玉書, ‎96 Hefte. Je 8 Hefte zwischen Holzdeckeln ZALT, ‎Bibliothek Arthur von Rosthorn ZALT, 1711
9
错别字辨析手册 - 第 258 页
杜维东. 傲、猛烈的含义,不能用骄"。'例 3 "矫揉造作"的"矫"是使弯曲的东西变直, "揉"是使直的东西变曲。"矫揉"本为形容文采跌宕多姿,引申为故意造作。"矫"不能用"娇' ,。 230 , [皇] [荒] [慌]误例 1 匪首换了便装,在夜幕降临时仓慌(应为"皇"〉出逃。 2 在那 ...
杜维东, 2003
10
鬼吹灯之昆仑神宫 - 第 4 卷 - 第 278 页
我的脚突然被拉住,事出突然,心中一慌,抓着充气气囊的手没抓牢,急忙伸手想要拉住,但是由于气囊顺水流向前的速度很快,这零点零一秒的偏差 ... 仓慌之中,我赶紧闭住呼吸,低头向水下一看,一只虫人合一的怪婴,它的四瓣形口器刚好咬在我的水壶袋上。
天下霸唱, 2007

REFERENCE
« EDUCALINGO. 怆慌 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/chuang-huang>. Mar 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on