Download the app
educalingo
Search

Meaning of "渡杯" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 渡杯 IN CHINESE

bēi
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 渡杯 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «渡杯» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 渡杯 in the Chinese dictionary

Ferry Cup release cup ferry, Jin and Song monks, I do not know the name. According to legend, often by a wooden cup river crossing, due to the number of said crossing. See the South Liang Hui Jiao "monks biography. God strange. Cup ferry. " After the "crossing cup" refers to the monk wandering things carried. 渡杯 释杯渡,晋宋时僧人,不知姓名。相传其常乘一木杯渡河,因号曰杯渡。见南朝梁慧皎《高僧传.神异.杯渡》。后以"渡杯"泛指僧人云游所携之物。

Click to see the original definition of «渡杯» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 渡杯


乘杯
cheng bei
传杯
chuan bei
保温杯
bao wen bei
大杯
da bei
对杯
dui bei
常满杯
chang man bei
把杯
ba bei
拨杯
bo bei
春杯
chun bei
bei
案杯
an bei
残杯
can bei
电热杯
dian re bei
白玉莲花杯
bai yu lian hua bei
碧桐杯
bi tong bei
碧瑶杯
bi yao bei
碧筒杯
bi tong bei
耳杯
er bei
茶杯
cha bei
递杯
di bei

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 渡杯

河香象
江曲
江亡楫
江战役
江楫

CHINESE WORDS THAT END LIKE 渡杯

借他人酒
合欢
好酒贪
弓影浮
荷叶
解语
高脚

Synonyms and antonyms of 渡杯 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «渡杯» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 渡杯

Find out the translation of 渡杯 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 渡杯 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «渡杯» in Chinese.

Chinese

渡杯
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Crossing Cup
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Crossing Cup
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

पार कप
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

كأس عبور
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Кубок переходов
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Crossing Cup
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

ক্রসিং কাপ
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Crossing Cup
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

cawan Crossing
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Crossing Cup
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

クロッシングカップ
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

크로싱 컵
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Cangkir ferry
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Crossing Cup
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

கிராஸிங் கப்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

क्रॉसिंग कप
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Feribot bardakları
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Crossing Cup
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Crossing Cup
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Кубок переходів
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Crossing Cup
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Crossing Cup
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Crossing Cup
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Crossing Cup
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Crossing Cup
5 millions of speakers

Trends of use of 渡杯

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «渡杯»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «渡杯» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 渡杯

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «渡杯»

Discover the use of 渡杯 in the following bibliographical selection. Books relating to 渡杯 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
太平廣記:
卷第九十異僧四杯渡釋寶志杯渡杯渡者,不知姓名,常乘木杯渡水,因而為號。初在冀州,不修細行,神力卓越,世莫測其由。嘗於北方,寄宿一家,家有一金像,渡竊而將去。家主覺而追之,見渡徐行,走馬逐之不及。至於孟津河,浮木杯於水,憑之渡河,不假風掉,輕疾 ...
李昉, ‎朔雪寒, 2014
2
二十四尊得道羅漢傳:
第十一尊杯渡羅漢杯渡尊者,未詳姓氏,亦未知何許人,那年投刺出家。慧性圓融,即會悟無上法旨。有識者曰:「此少年得道羅漢也。」人見其常乘杯渡水,非胸中具有靈通,何能利涉有此作用,故遂名曰「杯」。渡雲者,神之也。尊者緣此知名,人爭重之,弟子爭 ...
朱星祚, ‎朔雪寒, 2014
3
流傳千年的漢傳佛教故事: - 第 122 页
至於都下的杯渡,依舊往來於山林和城市之間'篇人持咒治病。當地有叫庚常的人,家裏的婢女偷了東西逃走了'庚常派人四處找尋'都沒有結果。於是就去請教杯'渡說=「她已經死在金城江遑的空墓裏面了。」庾常派人前往查看'果然發現了婢女的屍體。
活佛確真降措仁波切, 2009
4
香港地區史研究之四:屯門: - 第 32 页
換言之,屯門的地標就是山;而且是高山,也就是杯渡山,即今日的青山。北宋哲宗元祐四年( 1089 )蔣之奇( 1031 - 1104 )撰〈杯渡山紀略〉一文,對青山的有關歷史作了較詳細的描述,可以補證上述的推論。蔣之奇是北宋英宗年間( 1064 - 1067 )進士,曾知廣州 ...
劉智鵬, 2012
5
文物古蹟中的香港史I: - 第 24 页
杯渡山的沿革因杯渡禪師曾於屯門之高山駐足,位置可能就是現在的杯渡岩。禪師留駐期間,常施展異能為鄉民祈福禳災,靈驗非常,鄉民時常供奉,名杯渡庵。杯渡庵初為小庵一座,又因禮拜者常感徵應,故香火甚盛,鄉人遂稱禪師駐錫處為杯渡山。後因屯門軍 ...
香港史學會, 2014
6
藏在古蹟裡的香港: - 第 176 页
屯門的青山,又名杯渡山;青山上有一座「青山寺」(又稱青山禪院),寺內有一間「青雲觀」,前者是香港三大古剎之一,後者是香港現存最早的道場。為甚麼「寺院」和「道觀」會共處一地呢?兩者之間又有甚麼歷史淵源呢?相傳在南朝劉宋年間,有一位印度奇僧雲遊 ...
黃家樑, 2014
7
白话太平广记 - 第 185 页
是不久,陈家就听说都下也有一个杯渡和尚。陈氏父子五人,都觉得很奇怪,不相信会有这种事,便去都下看个明白,果然,都下的杯渡和他家里的杯渡一模一样。于是,陈家准备了蜜饯一盆,刀子、陆香等礼物,去看望都下的杯渡,这位杯渡 8 —会儿就把一盆蜜饯 ...
郭力弓, ‎任德山, 1993
8
舊書刊中的香港身世: - 第 58 页
有些是千百年的古寺,如宋代杯渡禪師駐錫屯門青山的杯渡寺(現青山禪院的所在)、元朗厦村的靈渡寺、明代初年的錦田凌雲寺。近數十年興建的則有大嶼山寶蓮禪寺、觀音寺、靈隱寺、延慶寺、羅漢寺,荃灣東普陀講寺、竹林禪院、南天竺、西方寺,港島東 ...
楊國雄, 2014
9
饒宗颐二十世紀學術文集: (juan liu) Shi xue - 第 46 页
饒宗颐, 《饒宗颐二十世紀學術文集》編輯委員會 (嘉慶《新安縣志,古蹟》〕此指今之青山也。志又云:「靈渡山在〔新安)縣南三十里,與杯渡山湖、桃花澗、滴水岩、瑞應岩、鴛哥石。後有石佛岩,杯渡石像在焉。佛座後有洞,深不可測。」一一,相距四十步,高五丈, ...
饒宗颐, ‎《饒宗颐二十世紀學術文集》編輯委員會, 2003
10
饒宗頤二十世紀學術文集
饒宗頤, 《饒宗頤二十世紀學術文集》編輯委員會 (嘉慶《新安縣志,古蹟》〕此指今之青山也。志又云:「靈渡山在〔新安)縣南三十里,與杯渡山湖、桃花澗、滴水岩、瑞應岩、鶯哥石。後有石佛岩,杯渡石像在焉。佛座後有洞,深不可測。」一一,相距四十步,高五丈, ...
饒宗頤, ‎《饒宗頤二十世紀學術文集》編輯委員會, 2003

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «渡杯»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 渡杯 is used in the context of the following news items.
1
云南68名学生将赴美国参加CCTV“希望之星”英语风采大赛国际赛
人民网昆明4月30日电(徐前)26日,飞渡杯“我要去哈佛”英语风采大赛暨2015CCTV“希望之星”英语风采大赛国际赛云南地区评选落幕,最终有68名选手获得代表云南 ... «人民网, Apr 15»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 渡杯 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/du-bei>. Jun 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on