Download the app
educalingo
Search

Meaning of "鹅经" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 鹅经 IN CHINESE

éjīng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 鹅经 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «鹅经» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 鹅经 in the Chinese dictionary

Goose 1. Refers to Wang Xizhi as a goose wrote "moral classics." 2. "Huang Ting" another name. 鹅经 1.指王羲之为换鹅所写的《道德经》。 2.《黄庭经》的别称。

Click to see the original definition of «鹅经» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 鹅经


不经
bu jing
倍经
bei jing
八经
ba jing
八阳经
ba yang jing
兵经
bing jing
壁经
bi jing
暗经
an jing
本经
ben jing
白经
bai jing
白腊明经
bai la ming jing
白蜡明经
bai la ming jing
白首穷经
bai shou qiong jing
茶经
cha jing
表经
biao jing
贝叶经
bei ye jing
贝多经
bei duo jing
贝经
bei jing
财经
cai jing
邦经
bang jing
闭经
bi jing

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 鹅经

观草
管冰
管石
管玉
湖之会
黄酒
黄酥
口白疮
口疮
梨角儿
梨旋风髻

CHINESE WORDS THAT END LIKE 鹅经

传道穷
倒头
大藏
戴凭
磁罗
诞妄不
诞幻不
诞罔不
诞谩不
道德

Synonyms and antonyms of 鹅经 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «鹅经» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 鹅经

Find out the translation of 鹅经 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 鹅经 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «鹅经» in Chinese.

Chinese

鹅经
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

ganso por
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Goose by
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

द्वारा हंस
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

أوزة من قبل
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Гусь по
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

ganso pela
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

দ্বারা হংসী
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Goose par
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

oleh Goose
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Gans durch
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

によってグース
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

로 거위
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Miturut Goose
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Goose bởi
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

கூஸ் மூலம்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

हंस करून
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Goose tarafından
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Goose da
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

gęś przez
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

гусак по
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

gâscă de
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

χήνα από
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Gans deur
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

gås genom
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

gås etter
5 millions of speakers

Trends of use of 鹅经

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «鹅经»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «鹅经» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 鹅经

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «鹅经»

Discover the use of 鹅经 in the following bibliographical selection. Books relating to 鹅经 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
廚房養生經
白鵝屎調米酒,以鵝毛醮抹飛蛇(即皮膚帶泡狀疹) ,入藥多用鵝羽,鵝毛,鵝的羽毛由上皮組織蛻變而成,富含角質蛋白,解毒消瘡,小裡面,有黃色膜片,叫鵝肉金, ... 鵝的消化沙囊人不能常食。鵝的 ... 我的小外孫元元,才邯鄲學步,咿呀習語,便會吟詩:「鵝鵝鵝,白首.
楊桂雄, 2001
2
易经五行养生:
鹅肉:人们都知道,凡是到广州,不管是到谁家做客,总少不了烧鹅,正如外地人到北京一样,总忘不了吃顿烤鸭。这是为什么呢?因为自古以来流传着“喝鹅汤,吃鹅肉,一年四季不咳嗽”的谚语。中医认为,“五脏六腑皆令人咳,非独肺也”。意思是说,咳嗽不仅是人体 ...
花玉和, 2014
3
本草經集注:
白鵝膏主治耳猝聾,以灌之。毛:主射工、水毒。肉:平,利五臟。東川多溪毒,養鵝以辟之,毛羽亦佳,中射工毒者,飲血又以塗身。鵝未必食射工,特以威相制爾,乃言鵝不食生蟲,今鵝子亦啖蚯蚓輩。(《新修》二二九頁,《大觀》卷十九,《政和》三九九頁) 雁肪味甘,平, ...
陶弘景, ‎朔雪寒, 2015
4
常用典故词典 - 第 442 页
经为鶴】卢纶《宴赵氏昆季书院因与会文并率尔投赠 1 "咏雪因饶妹,书经为爱鹅. "【墨炒笼蘭】赵翼《题肃本淳化坫 1 诗: '所嫌腕弱但涂 81 ,敢诩墨妙堪笼鹅. " ^【锋义〗參王義之书法高妙,写《黄庭经》能换鹅群.后遂以 1 换鹅经"称《黄庭经^以"换鹅书、换鹅 ...
于石, ‎王光汉, ‎徐成志, 1985
5
王明集: - 第 144 页
至于晋史《王義之传》何以独著《道德经》换鵝事,似因唐崇老子,故以《道德经》为尊,况"《黄庭》非太宗所甚惬意" 1 ,史官撰录列传 ... 事愈辨而愈明,张漠之说,殆为信而有征,故明郎瑛《七修类藁》卷二十《换鹅经条》云: "義之书经换鹅事,张渓《云谷杂记》辩之甚明 ...
王明, ‎中国社会科学院. 科研局, 2007
6
本經逢原:
發明鵝氣味俱濃,發風發瘡莫此為甚。《別錄》謂其性涼利五臟,是指蒼者而言。韓氏謂其疏風是言白者之性耳。昔人治癘風方中取純白鵝通身之毛及嘴足之皮與肫肝內皮,同固濟,灰存性,和風藥用之,為風藥之響導也。然不可遺失一處,其處即不能愈。又不可 ...
張璐, ‎朔雪寒, 2015
7
李太白全集 - 第 2 卷 - 第 290 页
按陶隱居《眞誥》, ^冀眞撿》論《上淸眞經》始末云:晉哀帝興寧二年, '南應寫《黃庭》換白鵝、世人遂以《黄庭經》爲換鵝經,甚可笑也。黄伯思《東觀餘論》:世傳《黄庭》眞帖書《黄庭經》"此卽是也。」晉史載爲寫《道德經》,當舉羣相贈。因李白詩送賀監云「山陰道士 ...
李白, ‎王琦, 1977
8
CBETA【中華】C056n1163 一切經音義(第1卷-第15卷) (15卷)
唐 玄應撰. 今作[栗-木+((看-目)*月)]同補駕反國語晉猶霸賈逵曰霸猶把也言把持諸侯之[打-丁+雚]也諸侯把王事臣道也故字從月[雨/革]聲[雨/革]音疋各也。步屋纂文云吳人以步屋名乘闔方言尺蠖又名步屈是也闔古合反。第八卷治目莫鹿莫六二反說文人眼 ...
唐 玄應撰, 2014
9
無求備齋易經集成 - 第 103 卷 - 第 697 页
窗獭榔鹅蚂鹅鹅经·翻删鹅·魏屏施圳尉引。荒引锻鞘到封却坊叫拼纠习吭·剔袱.
嚴靈峯, 1976
10
李涵虛仙道集:
李涵虛. 之氋故曰金書氌氶紫霞考黃庭棇棇乃道家早有之書氋崇文總目棇棇棇棇棇有記天皇氏至帝嚳受道得仙事氋特上古傳授甚秘氋故知者少耳氌紫霞考野客叢書棇棇棇棇棇氎西清詩話棇棇棇棇棇氎黃伯思東觀餘論棇棇棇棇棇皆言王右軍只書道德經 ...
李涵虛, 2009

3 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «鹅经»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 鹅经 is used in the context of the following news items.
1
琼中养鹅人致富经:白莲鹅生出“黄金蛋”
王传彬说起他的养鹅经头头是道。 王传彬不仅自己养鹅成功,还充分发挥示范带动作用,积极引导群众致富。在王传彬带领下,万众万丰养殖合作社成员已经发展到22 ... «央视国际, Nov 13»
2
海南琼中养鹅产业带头人谈致富经
王传彬说起他的养鹅经头头是道。 王传彬不仅自己养鹅成功,还充分发挥示范带动作用,积极引导群众致富。在王传彬带领下,万众万丰养殖合作社成员已经发展到22 ... «凤凰网, Nov 13»
3
商场屡败屡战养殖白鹅奏响“致富曲”
说起如何踏上这条养鹅路,如今“一呼万应”的“鹅司令”却有着非常坎坷的创业史。 ... 从技术指导到市场销售,张致水作为“领头雁”,耐心传递着自己养鹅经,同时,他逐渐 ... «中国食品商务网, Nov 13»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 鹅经 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/e-jing>. Dec 2023 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on