Download the app
educalingo
Search

Meaning of "五伯" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 五伯 IN CHINESE

play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 五伯 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «五伯» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 五伯 in the Chinese dictionary

Five Bo 1. Five overlord. Refers to Xia Kunwu, Yin Peng P Wei Wei Zhou Wei Zhou p "Zhuangzi. Big master ":" Peng Zude, Shang and Yu, under and Wu Bo. "Cheng Xuan Ying sparse:" Five-Peter, Kun Wu for the Sharpe, Big Peng p Wei Wei as Yin Bo, Qi Huan p Jin Wen Zhou Bo, together as five Bo. "Refers to the Spring and Autumn Qi Huan Gong public p Song Xiang Gong Chu Chuang public p Qin Miao Gong. "Lu Spring and Autumn. Duty ":" Preparation of non-six king Wu Bo. "High temptation:" Five Bo, Qi Huan p Jinwen p Song Xiang p Chu Zhuang p Qin Miao also. Dingmou ":" Five Bo was Potential Diego Diego, reading horns wearing hoe line. "Refers to the Spring and Autumn Qi Huanong p Jin Chuang Gong p Chu Zhuang Wang p Wang Wanglu p more Wang sentence practice. "Xunzi. Wang Ba ":" Although the country in the secluded, Vibratory world, Wu Bo is also ... ... so Qi Huan p Jin Chu Chu p p Chu Wu Lu more plessucational practice, is all the country of the country, the prestige World, strong and perilous China. " 2. refers to the Spring and Autumn Qi Huanong p Song Gonggong p Jinwen Gong p Qin Mu Gongwu Wu Wangfu poor. "Han book. Princes table ":" Therefore, the week Sheng Shao Shao phase its governance, causing the wrong sentence; decline of five Bo Fu weak, with its Shou. "Yan Shigu Note:" The primary read Pa Pa. p Jin Wen Qin Mu p Wu Fu poor also. 五伯 1.五个霸主。指夏昆吾,殷大彭p豕韦p周齐桓公p晋文公。《庄子.大宗师》:"彭祖得之,上及有虞,下及五伯。"成玄英疏:"五伯者,昆吾为夏伯,大彭p豕韦为殷伯,齐桓p晋文为周伯,合为五伯。"指春秋齐桓公p晋文公p宋襄公p楚庄公p秦缪公。《吕氏春秋.当务》:"备说非六王五伯。"高诱注:"五伯,齐桓p晋文p宋襄p楚庄p秦缪也。"明沈采《千金记.定谋》:"五伯当年势迭兴,读书牛角戴锄行。"指春秋齐桓公p晋文公p楚庄王p吴王阖闾p越王句践。《荀子.王霸》:"虽在僻陋之国,威动天下,五伯是也……故齐桓p晋文p楚庄p吴阖闾p越句践,是皆僻陋之国也,威动天下,强殆中国。" 2.指春秋齐桓公p宋襄公p晋文公p秦穆公p吴王夫差。《汉书.诸侯王表》:"故盛则周p邵相其治,致刑错;衰则五伯扶其弱,与其守。"颜师古注:"伯读曰霸。此五霸谓齐桓p宋襄p晋文p秦穆p吴夫差也。"

Click to see the original definition of «五伯» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 五伯


二伯
er bo
从伯
cong bo
bo
伯伯
bo bo
八伯
ba bo
大伯
da bo
大宗伯
da zong bo
崇伯
chong bo
常伯
chang bo
杜伯
du bo
案伯
an bo
称伯
cheng bo
称王称伯
cheng wang cheng bo
笨伯
ben bo
表伯
biao bo
词伯
ci bo
邦伯
bang bo
都伯
dou bo
长伯
zhang bo
阿伯
a bo

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 五伯

倍子
比丘
兵佩
兵尚书
五伯
不取
不娶
步成诗
部洲

CHINESE WORDS THAT END LIKE 五伯

含黄
浮丘
风魔九

Synonyms and antonyms of 五伯 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «五伯» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 五伯

Find out the translation of 五伯 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 五伯 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «五伯» in Chinese.

Chinese

五伯
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Cinco Bo
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Five Bo
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

पांच बो
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

خمسة بو
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Пять Бо
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

cinco Bo
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

পাঁচ পাক
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

cinq Bo
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

lima Pak
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

fünf Bo
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

ファイブボー
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

다섯 보
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Five Pak
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

năm Bo
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

ஐந்து பாக்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

पाच बो
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Beş Pak
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

cinque Bo
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

pięć Bo
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

п´ять Бо
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

cinci Bo
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

πέντε Bo
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Vyf Bo
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

fem Bo
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

fem Bo
5 millions of speakers

Trends of use of 五伯

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «五伯»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «五伯» in the different countries.

FREQUENCY OF USE OF THE TERM «五伯» OVER TIME

The graph expresses the annual evolution of the frequency of use of the word «五伯» during the past 500 years. Its implementation is based on analysing how often the term «五伯» appears in digitalised printed sources in Chinese between the year 1500 and the present day.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 五伯

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «五伯»

Discover the use of 五伯 in the following bibliographical selection. Books relating to 五伯 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
天人之学:唐明邦自选集:
伯(霸)——以春秋时代的“五霸”为典型。五霸指齐桓公、晋文公、楚庄王、宋襄公、秦穆公。邵雍认为“五伯”之世的特点是“以力率民”,崇尚智力。他说:“以力率民者,民亦以力归之,故尚争。夫争也者,争夫利者也。取以利不以义,然后谓之争。”邵雍对五伯时代 ...
唐明邦, 2015
2
孫子兵法論正: 孫子兵法終極考證 - 第 196 页
《孫豚兵法》五帝、恆勝有五、恆不勝有五、所不勝者也五、五者皆不勝、五地之勝、五草之勝、五壤之勝、五地之敗、五地之殺、五墓、〈五教法〉、五教、五德、五菜(采)、五旗、五動、〈五名五恭〉、五暴、〈〔五度九奪〕〉、五行。《莊子》五穀、五帝、五伯、五管、五 ...
朔雪寒, 2014
3
北宋儒学 - 第 131 页
... 不可不恕也。」(巷八上,以逗捏世坑物理數第九)「某人受春秋於尹師魯,尹師魯受於秒伯畏,某人後攻伯長,曰:春秋無 ... 孫復亦云,春秋有貶而無坎。曰-春秋祖法府,君臣乳,其有小善者,安得不進之也寸況五伯宵有功於天下,且五伯固不及王,不猶怠於苗接乎?
杜保瑞, 2005
4
Rizhilu jishi
扣菌罪犬也趙臺卿注屾齊粗蛔旬丈秦繆{水』襄楚莊( "說不旦鼬〝^ " _ 〝〝嬴 _ 注` ]顏師古注漠書異姓諸侯王表五伯則以喁冕吾力]屾叫彭豕出卑齊桓巫日(方怜洞灘諸 _ 侯. .王諾” )【甌粕則】以篇齊祖床醒」 m_′童曰文秦穆吳夫差白虎通並存一噩其 ...
顧炎武, ‎黄汝成, ‎16 Hefte in drei Umschlägen ZALT, 1872
5
Huhai lou congshu
陽言日奏用由奈而霸叉日五伯]小足稱]萹」又〝〝中 t 用霸伯] ]字也史記李斯傅日泰穆公 h 屾癰壩諮不乂一”他散言五^扣蝴心測或唰 _ 壩屾〝啡'域'佣'晌〕烔啡可通用地之雨朝也]句之中用伯〕颺軔厂]字測晌』屾)烔陌河廖〝淇彭豕噫凋順薺桓晉丈則此伯字 ...
陳春, ‎Lunyu leikao ZALT Bd. 1: Zhouyi Zheng zhu, ‎Liezi Zhang zhu Bd. 2: Mengzi zaji (Shizi yinwenzi heke ZALT), 1809
6
列子: 八卷 - 第 9-16 卷
八卷 列子, 張湛, 陳春 姓諸侯王表日素既稱帝寸傑年閒猛敵橫婪平不偉.木曰霸此壬田叫] , ,五伯扶其弱典共年顏師古注青文朱襄楚莊而漢諸侯王表日盛別眉召相其治預注日夏伯見吾商伯大彭禾章.荊伯齊桓晉女友 i.
列子, ‎張湛, ‎陳春, 1813
7
容齋三筆:
正文及志五引虖池河,皆注云:「虖音呼,池音徒河反。」又「五伯迭興」注云:「此五伯謂齊威、宋襄、晉文、秦穆、楚莊也。」而諸侯王表「五伯扶其弱」注云:「謂齊威、宋襄、晉文、秦穆、吳夫差也。」異姓諸侯王表「適戍強於五伯」注云:「謂昆吾、大彭、豕韋、齊威、晉 ...
朔雪寒, ‎洪邁, 2014
8
孟子雜記: 四卷
四卷 陳士元, 陳春. 異之也蓀夷伝有惟腦"枯犒之由谷臟於庖吟啄歎翮乙戶氣潑於〝嘟鋒則人見其芭聞其聲而後喻曉其一 .而後啡"幟膺蜜戚商歌桓八. 膚中國於霸何有胺唱虎通云五伯者夏鳴五烔嘀 l '吠‵山膨〝啄屾嘩澗齊桓〝站一日戌故日五伯者三王之 ...
陳士元, ‎陳春, 1819
9
思想史2: - 第 95 页
漸的產生變化,表現在經學詮釋上最值得注意的,是他對「二伯」的發揮走了一個完全不同的方向:從平天下的期待到僅聚焦於中國本身振興的強調。這個過程所透露的 ... 王伯》所言「仲尼之門人,五尺之豎子,言羞稱呼五伯/霸」,有的徵引《孟子.梁惠王》中「仲 ...
楊正顯、魏綵瑩、黃克武、梁裕康, 2014
10
歷代文選-閱讀、鑑賞、習作: - 第 272 页
不計功」。 2 自「是以仲尼之門五尺童子羞稱五伯」至「故不足稱於大君子之門也」。行仁道之人的門下,羞稱五伯,因伯者「先詐力而後仁誼」。凡自「五伯比於它諸侯為賢」至「猶賦砍之與美玉也」。論伯者不如聖王。伯佐不可稱仁人。綜觀全文,其結構:廿總論:以 ...
洪順隆, 2005

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «五伯»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 五伯 is used in the context of the following news items.
1
我心目中的叶氏南开五兄弟
五伯叶笃庄在兄弟中对这个家族琢磨最多。他曾提出 ... 我五伯理解的参加革命,并不是后来加入了中共的老六笃廉和老九笃成才算数的,他就自认为当年是革命的。 «腾讯网, Sep 14»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 五伯 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/wu-bo-5>. Dec 2023 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on