Mots et Expressions du tamoul

கஃகான் | கஃசு | ககச்சுவை | ககனபம் | ககனம் | ககனாக்கிரகம் | ககன் | ககம் | ககவசுகம் | ககாரம் | ககுஞ்சலம் | ககுரி | ககுவன் | ககுஸ்தம் | கக்கசம் | கக்கப்பாளம் | கக்கப்பொட்டணி | கக்கரம் | கக்கரி | கக்கலாத்து | கக்கார் | கக்குரீதி | கக்குவான் | கங்கடகன் | கங்கடகம் | கங்கணம் | கங்கதம் | கங்கரம் | கங்காசனகன் | கங்காதரன் | கங்காதீரம் | கங்காதேவி | கங்காத்துவாரம் | கங்கானம் | கங்காளன் | கங்காளமாலி | கங்காளி | கங்குகரை | கங்குற்கிறை | கங்குல்விழிப்பு | கங்கேஷ்மிசுரம் | கங்கைக்குணன் | கங்கைசக்களத்தி | கங்கைதூவி | கங்கையோன் | கங்கைவேணியன் | கசகசப்பு | கசகசா | கசகசெனல் | கசகன்னி | கசகம் | கசகரிகம் | கசகர்ணன் | கசக்கம் | கசக்கர் | கசக்கு | கசக்குப்புகையிலை | கசங்கனம் | கசங்கம் | கசங்கலம் | கசடர் | கசட்டைதயிர் | கசட்டைப்பிஞ்சு | கசபட்சியை | கசபம் | கசபுளுகன் | கசமடையன் | கசமாது | கசமாலம் | கசமுகாந்தஜன் | கசம் | கசரிபு | கசரோகம் | கசர்ப்பு | கசற்பம் | கசவஞ்சி | கசவம் | கசவாரங்கெட்டது | கசவியாதி | கசானனன் | கசாயம் | கசாரி | கசாளம் | கசிகசிப்பு | கசிதல் | கசித்தி | கசிந்து | கசியபன் | கசுகசுப்பு | கசுகசெனல் | கசுமலம் | கசேந்திரஐசுவரியம் | கசேந்திரன் | கசேருகம் | கசைமுறுக்கி | கச்சகம் | கச்சகர் | கச்சக்கடாய் | கச்சதூஷன் | கச்சன் | கச்சபக்கடாய் | கச்சற்கொடி | கச்சற்கோரை | கச்சலம் | கச்சலி | கச்சளம் | கச்சாச்சேர் | கச்சாந்தகரை | கச்சால் | கச்சிசாதநிறமணி | கச்சு | கச்சுச்சாத்தல் | கச்சுப்பிச்சுப்படுதல் | கச்சுரு | கச்சுரை | கச்சைக்கொடியன் | கச்சோரம் | கஞன்றல் | கஞறம் | கஞலல் | கஞ்சகன் | கஞ்சகாரர் | கஞ்சநன் | கஞ்சாகம் | கஞ்சாக்குடுக்கை | கஞ்சாங்கோரை | கஞ்சாராதி | கஞ்சாரி | கஞ்சாலேகியம் | கஞ்சி | கஞ்சித்தண்ணீர்குடித்தல் | கஞ்சிப்பசை | கஞ்சிலிகை | கஞ்சுகம் | கஞ்சுளி | கடகடன்னேவல் | கடகடப்பு | கடகன் | கடகம் | கடகாதகன் | கடகி | கடகு | கடங்கம் | கடங்கரம் | கடசம் | கடதாசி | கடத்தி | கடனாளி | கடனிறுத்தல் | கடன் | கடன்கட்டு | கடன்முறி | கடன்மூர்த்தி | கடபலம் | கடப்பாரை | கடப்புக்கால் | கடமுடெனல் | கடமுனி | கடம்பன் | கடம்பரை | கடம்பவனம் | கடம்பவனேசுபரி | கடம்புவனம் | கடம்பூர் | கடம்பை | கடற்கரை | கடற்காளான் | கடற்குருவி | கடற்கொஞ்சி | கடற்கொடி | கடற்கொழுப்பை | கடற்சார்பு | கடற்சிற்பி | கடற்சில் | கடற்பக்கி | கடற்பச்சை | கடற்பட்சி | கடற்பன்றி | கடற்பாசி | கடற்பாலை | கடற்பிறந்தாள் | கடற்புறா | கடற்பெருக்கு | கடற்றாழை | கடற்றிரை | கடற்றீ | கடற்றேங்காய் | கடலகம் | கடலஞ்சிகம் | கடலடக்கி | கடலடம்பு | கடலடி | கடலடைத்தான் | கடலாடி | கடலாமணக்கு | கடலாமை | கடலியாத்திரை | கடலிறாஞ்சி | கடலுடும்பு | கடலெலிர் | கடலெள்ளு | கடலை | கடலோடி | கடலோட்டு | கடலோரம் | கடல்கலக்கி | கடல்கொள்ளுதல் | கடல்சார்ந்தநிலம் | கடல்நாய் | கடல்படுதிரவியம் | கடல்முனை | கடல்வண்டு | கடல்வண்ணன் | கடல்விராஞ்சி | கடவ | கடவல்லி | கடவாப்பண்டம் | கடவுட்பாம்பு | கடவுண்மூர்த்தி | கடவுமரம் | கடவுளாதாரம் | கடவுள்வாழ்த்து | கடவைப்படுதல் | கடாகாயம் | கடாகு | கடாக்கம் | கடாசுதல் | கடாரன் | கடாரமென்னுமூர் | கடாரி | கடாவுதற்சீட்டு | கடாவுதல் | கடிகண்டு | கடிகம் | கடிகாசூத்திரன் | கடிகாரம் | கடிகாஸ்நாநம் | கடிகைவேளாளர் | கடிசூத்திரம் | கடிச்சவாய்துடைச்சான் | கடிது | கடிதேசம் | கடித்தல் | கடித்திரம் | கடிந்தமன் | கடினம் | கடிப்பகை | கடிப்பான் | கடிப்பிடுகோல் | கடிப்பிணை | கடிப்பிரதேசம் | கடிப்பிரோதம் | கடிப்பு | கடிப்பை | கடிமூலம் | கடியடு | கடியது | கடியந்திரம் | கடியாரம் | கடியிரத்தல் | கடியைகாரம் | கடிரோகம் | கடிலா | கடில்லகம் | கடிவாளப்பூண் | கடிவை | கடீரகம் | கடுகடுத்தல் | கடுகன்னம் | கடுகம் | கடுகி | கடுகீடகம் | கடுகுசாதம் | கடுகுதல் | கடுகுமணி | கடுகுயகாந்தி | கடுகெண்ணெய் | கடுகை | கடுக்கன் | கடுக்கன்புல் | கடுக்காய்நண்டு | கடுக்காய்மரம் | கடுக்காய்வேர் | கடுக்கிரந்தி | கடுக்கும் | கடுக்கென்குதல் | கடுக்கென்றவன் | கடுக்கைக்கண்ணியன் | கடுங்கள் | கடுங்காய்தல் | கடுங்காய்நுங்கு | கடுங்காரநீர் | கடுங்கை | கடுங்கோபம் | கடுசரம் | கடுசாரம் | கடுசித்தாழை | கடுஞ்கினப்பூமி | கடுஞ்சாரி | கடுஞ்சினேகம் | கடுஞ்சுன்னத்தி | கடுஞ்சூல் | கடுஞ்செட்டு | கடுடம் | கடுதலைமுடிச்சு | கடுதலைவிற்பூட்டு | கடுதீத்தா | கடுதும்பி | கடுத்தலூசி | கடுத்தலை | கடுநடை | கடுநீர் | கடுந்தது | கடுந்தழற்பூமி | கடுந்தி | கடுந்திலாதணம் | கடுபத்திரம் | கடுப்ப | கடுப்படக்கி | கடுப்பிறக்கல் | கடுப்பு | கடுப்புச்சூடு | கடுப்பெடுத்தல் | கடுப்பை | கடுமஞ்சரிகை | கடுமண் | கடுமலை | கடுமுடெனல் | கடுமுறவு | கடுமூர்க்கர் | கடும்பச்சை | கடும்பலம் | கடும்பை | கடுரம் | கடுரவம் | கடுவங்கம் | கடுவட்டி | கடுவனென்னும்பெயர் | கடுவன் | கடுவல் | கடுவளி | கடுவிதித்தல் | கடூரம் | கடேந்திரநாதர் | கடைகழிமகளிர் | கடைகுளத்திங்கள் | கடைகெட்டவன் | கடைகேடு | கடைகோல் | கடைக்கட்டு | கடைக்கண் | கடைக்கண்பார்வை | கடைக்கனல் | கடைக்கருவி | கடைக்காப்பு | கடைக்குடர் | கடைக்குட்டி | கடைக்குளம் | கடைக்கொள்ளி | கடைக்கோடி | கடைசாரி | கடைசித்தாழை | கடைசோரி | கடைச்சன் | கடைச்சரக்கு | கடைச்சற்காரர் | கடைச்சல் | கடைச்சல்மரம் | கடைதடம் | கடைத்தடம் | கடைத்தரம் | கடைத்தெரு | கடைத்தேற்றம் | கடைத்தேற்றுதல் | கடைநாள் | கடைப்படுகாளம் | கடைப்பட்டது | கடைப்பட்டவன் | கடைப்பந்தி | கடைப்பிடிப்பு | கடைப்புணர்முரண் | கடைப்புணர்வு | கடைப்பூட்டு | கடைமரம் | கடைமுறை | கடையயல் | கடையவாடல் | கடையாந்தரம் | கடையாயர் | கடையீடு | கடையுணி | கடையெழுஞ்சனி | கடைவாய் | கடைவாய்நக்கி | கடைவால் | கடைவு | கடோற்கசன் | கட்கம் | கட்கராடம் | கட்காகாதம் | கட்காதாரம் | கட்சாந்தரம் | கட்சியம் | கட்செவி | கட்டகம் | கட்டக்கடுமை | கட்டசாத்தியம் | கட்டணம் | கட்டனன் | கட்டப்பாரை | கட்டரம் | கட்டளைக்கல் | கட்டழகு | கட்டழல் | கட்டாகட்டிமை | கட்டாக்காலி | கட்டாசம் | கட்டாஞ்சி | கட்டாண்மை | கட்டாம்பாரை | கட்டாரிக்குத்துணி | கட்டாரிக்கையொலி | கட்டிக்கொள்ளுதல் | கட்டிபடுதல் | கட்டிமுட்டி | கட்டியங்கூறல் | கட்டியப்பொல்லு | கட்டில் | கட்டுக்கதை | கட்டுக்கலியாணம் | கட்டுக்கழுத்தி | கட்டுக்காடை | கட்டுக்காரன் | கட்டுக்காவல் | கட்டுக்குத்தகை | கட்டுக்கொடி | கட்டுக்கோப்பு | கட்டுச்சூலை | கட்டுச்சொல் | கட்டுச்சோறு | கட்டுடைத்தல் | கட்டுண்ணல் | கட்டுண்ணி | கட்டுத்திரவியம் | கட்டுத்தேர் | கட்டுத்தோணி | கட்டுப்பாடு | கட்டுப்பூட்டு | கட்டுப்பெட்டி | கட்டுப்பேச்சு | கட்டுமரம் | கட்டுமாமரம் | கட்டுமை | கட்டுவடம் | கட்டுவன் | கட்டுவம் | கட்டுவர்க்கம் | கட்டுவாங்கம் | கட்டுவிசேஷம் | கட்டுவிட்டுப்பாய்தல் | கட்டுவிரியன் | கட்டுவை | கட்டெறும்பு | கட்டைக்கருத்து | கட்டைக்காலி | கட்டைக்குரல் | கட்டைக்குருத்து | கட்டைப்புத்தி | கட்டைவைத்தல் | கட்டோசை | கட்டோடே | கட்பலம் | கணகன் | கணகாசகம் | கணக்கதிகாரம் | கணக்காசாரம் | கணக்காய்ச்சல் | கணக்கு | கணக்கோலை | கணதாரர் | கணநீயம் | கணனம் | கணபதி | கணப்பு | கணப்பூண்டு | கணப்பொழுது | கணராத்திரம் | கணரீபம் | கணரோகம் | கணவம் | கணாதி | கணாரிடுதல் | கணிகம் | கணிகை | கணிதசாஸ்திரம் | கணிதசிந்தாமணி | கணிததீபிகை | கணிதம் | கணிப்பு | கணியான் | கணீரிடுதல் | கணீர்கணீரெனல் | கணீல் | கணு | கணுக்கரசன் | கணுக்கால் | கணுக்கிரந்தி | கணுப்பாலை | கணுவட்டு | கணேசன் | கணைக்கால் | கணைமம் | கணையோகவணி | கண் | கண்கட்டி | கண்கணம் | கண்காசம் | கண்காந்தல் | கண்குத்திப்பாம்பு | கண்குவளை | கண்கூர்மை | கண்கையில் | கண்கொள்ளாக்காட்சி | கண்கொழுப்பு | கண்சமிக்கை | கண்சயிக்கினை | கண்சாய்த்தல் | கண்சாய்ப்பு | கண்சைகை | கண்டகசங்கம் | கண்டகதுவாரம் | கண்டகன் | கண்டகபலம் | கண்டகர் | கண்டகாசனம் | கண்டகாரிகை | கண்டகூணிகை | கண்டக்கரப்பன் | கண்டக்கருவு | கண்டக்கிரந்தி | கண்டங்கருவி | கண்டசருக்கரை | கண்டசைலம் | கண்டதிப்பிலி | கண்டதுண்டம் | கண்டத்தலம் | கண்டநாளம் | கண்டன்று | கண்டபலி | கண்டபுற்று | கண்டபூர்த்தி | கண்டபேரண்டபட்சி | கண்டமணி | கண்டமண்டலம் | கண்டர் | கண்டற்குயம் | கண்டலம் | கண்டவகை | கண்டாக்கிரி | கண்டாங்கி | கண்டாசுரன் | கண்டாஞ்சி | கண்டாபதம் | கண்டாரம் | கண்டாலி | கண்டாவனமெரித்தோன் | கண்டிதம் | கண்டியர் | கண்டில்வெண்ணெய் | கண்டீரக்கோள் | கண்டீரம் | கண்டீவம் | கண்டுகம் | கண்டுகுணம்பாடி | கண்டுதுத்தி | கண்டுமுதல் | கண்டுமூலம் | கண்டூதி | கண்டூயை | கண்டூரம் | கண்டூரை | கண்டேரதம் | கண்டோலம் | கண்டௌஷதம் | கண்ணடி | கண்ணடியர் | கண்ணரல் | கண்ணாடி | கண்ணாடிச்சால் | கண்ணாடிப்புடையன் | கண்ணாமண்டை | கண்ணாம்பூச்சி | கண்ணாம்பொத்தி | கண்ணிகம் | கண்ணிகுத்துதல் | கண்ணிக்கொடி | கண்ணிமைத்தல் | கண்ணிமைப்பு | கண்ணியம் | கண்ணிலிடுமை | கண்ணீருகுத்தல் | கண்ணீர்நடுக்குறை | கண்ணுகம் | கண்ணுக்குக்கண்ணானவன் | கண்ணுங்கருத்துமாய் | கண்ணுதலோன்வெற்பு | கண்ணுறக்கம் | கண்ணுறல் | கண்ணுறுத்தல் | கண்ணுலைமூடி | கண்ணுளாளர் | கண்ணுள் | கண்ணுள்வினைஞர் | கண்ணுவன் | கண்ணேணி | கண்ணேறு | கண்ணோக்கு | கண்ணோய் | கண்திட்டம் | கண்பட்டை | கண்பரிகாரம் | கண்பாடு | கண்புதைத்தல் | கண்பொத்திக்குட்டல் | கண்பொறித்தட்டுதல் | கண்மடல் | கண்மதியம் | கண்மயக்கு | கண்மருட்சி | கண்மறிக்காட்டல் | கண்மலர் | கண்மின்னியார்த்தல் | கண்முகிழ்த்தல் | கண்மூடல் | கண்மை | கண்வரி | கண்விடுதூம்பு | கண்விழிப்பு | கண்்டங்காலி | கதகாலம் | கதண்டு | கதத்துவை | கதமாலம் | கதம்பகம் | கதம்பனி | கதம்பாரி | கதம்வதம் | கதலம் | கதலல் | கதலிகம் | கதலிகை | கதலீபாகம் | கதலுதல் | கதளகம் | கதழும் | கதழ் | கதழ்வுறுத்தல் | கதவம் | கதவு | கதாகுவயம் | கதாக்கிரஜன் | கதாசித்து | கதாமஞ்சரி | கதாயோகம் | கதி | கதிக்கும்பச்சை | கதித்தவிலை | கதிபதம் | கதியன் | கதிரம் | கதிரவன் | கதிரெழுதுகள் | கதிரை | கதிரோன் | கதிர்கட்டு | கதிர்க்கண் | கதிர்க்குஞ்சம் | கதிர்க்குலை | கதிர்செய்தல் | கதிர்த்தெர்குதி | கதிர்நாள் | கதிர்ப்பகை | கதிர்ப்பாரி | கதிர்ப்பாளை | கதிர்ப்புல் | கதுக்கு | கதுக்குதல் | கதுப்புளி | கதுமென | கதுமை | கதுவாலி | கதுஷ்ணம் | கதை | கதையறிதல் | கதோபகதனம் | கத்தகரோகம் | கத்தன் | கத்தபம் | கத்தராளி | கத்தரிக்கைப்பூட்டு | கத்தரிக்கோல் | கத்தரித்தல் | கத்தரிநாயகம் | கத்தரிப்பு | கத்தரிமணியன் | கத்தரிவிரியன் | கத்தளை | கத்திகட்டி | கத்திநுனா | கத்திப்போர் | கத்திரி | கத்திரிகை | கத்திரிக்கை | கத்திரிணி | கத்திருவரும் | கத்திருவாச்சியம் | கத்தீரணம் | கத்துருத்துவம் | கத்தூரிநாரத்தை | கத்தூரிநாவி | கத்தூரிமஞ்சள் | கத்தூரிமிருகம் | கத்தூரியெலுமிச்சை | கத்தை | கத்தோயம் | கநகரசம் | கநகாபகை | கநீயசி | கந்தகட்பலம் | கந்தகத்திராவகம் | கந்தகபாஷாணம் | கந்தகபூமி | கந்தகம் | கந்தகரசாயனம் | கந்தகவுப்பு | கந்தகாரி | கந்தகாலோத்தரம் | கந்தகுடி | கந்தசட்சகம் | கந்தசுக்கிலம் | கந்தடம் | கந்ததன்மாத்திரை | கந்ததாரம் | கந்தநாகுலியம் | கந்தனேந்திரர் | கந்தபத்திரம் | கந்தபாடானம் | கந்தபுட்பை | கந்தபுஷ்பி | கந்தபூதியம் | கந்தப்பொடி | கந்தமாதிரு | கந்தமுடிகம் | கந்தமூலம் | கந்தமூலி | கந்தமூஷி | கந்தரசம் | கந்தரசு | கந்தராகரம் | கந்தராசனம் | கந்தராபம் | கந்தருப்பன் | கந்தரை | கந்தர்ப்பன் | கந்தறுதா | கந்தற்பகூபம் | கந்தற்பசுவரம் | கந்தளம் | கந்தவகன் | கந்தவஷம் | கந்தவாகன் | கந்தவாகை | கந்தவாதம் | கந்தாத்திரி | கந்தாளி | கந்திதம் | கந்தித்தம் | கந்தியுப்பு | கந்திவாருணி | கந்துகன் | கந்துதல் | கந்துளம் | கந்துள் | கந்துவான் | கந்தேறு | கந்தோத்தமை | கந்தோலி | கனகக்கொடியோன் | கனகதண்டிசை | கனகதப்பட்டை | கனகதம் | கனகன் | கனகமிளகு | கனகம் | கனகரசம் | கனகலம் | கனகாகுவயம் | கனகாமிரதம் | கனகாரியம் | கனங்காய் | கனசாரி | கனசியாமன் | கனதண்டி | கனத்தநாள் | கனநயதேசியங்கள் | கனப்புக்காட்டல் | கனமதுவாய் | கனம் | கனரசம் | கனற்பு | கனல்நிறக்கல் | கனல்மரம் | கனவிரதம் | கனவுமூலி | கனவொழுங்கு | கனா | கனாசிரயம் | கனிகரம் | கனிக்காய் | கனிட்டிகை | கனித்திரம் | கனிந்தசொல் | கனியாமணக்கு | கனிவு | கனீயசம் | கனைகதிர்ச்செல்வன் | கனைப்பு | கனைவரிவண்டு | கனோபலம் | கன்னகண்டு | கன்னகம் | கன்னகூதம் | கன்னக்கோல் | கன்னங்கரியது | கன்னசூலை | கன்னடியம் | கன்னடியர் | கன்னத்தட்டு | கன்னபாகம் | கன்னபூஷணம் | கன்னப்பரிசை | கன்னப்பிளவை | கன்னப்புற்று | கன்னப்பூ | கன்னமலம் | கன்னமூலம் | கன்னற்கட்டி | கன்னலகம் | கன்னாதம் | கன்னார் | கன்னாவதங்கம் | கன்னி | கன்னிகம் | கன்னிகாசலம் | கன்னிகாபதி | கன்னிகாரம் | கன்னிக்கிழங்கு | கன்னிக்குட்டி | கன்னிக்கோழி | கன்னித்திங்கள் | கன்னித்தீட்டு | கன்னித்துவம் | கன்னிநாகு | கன்னிபுரேசுபுரி | கன்னிமறி | கன்னிமாதம் | கன்னிமார் | கன்னிமுத்திரை | கன்னியாகரணம் | கன்னியாக்கிரணம் | கன்னியாதூசிகன் | கன்னியாபத்திரன் | கன்னியாப்பிரதானம் | கன்னியாவேதி | கன்னியாஸ்திரி | கன்னியிற்பெற்றபிள்ளை | கன்னியீற்று | கன்னிறம் | கன்னீதம் | கன்னுறுகம் | கன்னுவர் | கன்னை | கன்னைக்கொற்றி | கன்பாயாநாடு | கன்மசண்டாளன் | கன்மசாந்தி | கன்மடி | கன்மதம் | கன்மத்துரோகி | கன்மபூமி | கன்மலி | கன்மவலை | கன்முதிரை | கன்முரிசு | கன்மொந்தன் | கன்றீனல் | கன்றுகொல்லி | கன்றுத்தாய்ச்சி | கன்றுபடல் | கன்றுப்புக்கான் | கன்றைவளர்க்கும்பசு | கபடநாடகன் | கபடன் | கபடவித்தை | கபடஸ்தன் | கபடாதி | கபடி | கபடு | கபட்டுப்படிக்கல் | கபநாசம் | கபம் | கபர்த்தம் | கபவிரோதி | கபாசிந்து | கபாடக்கட்டி | கபாடம் | கபாய் | கபாலக்காரன் | கபாலக்குத்து | கபாலசன்னி | கபாலசாந்தி | கபாலபாணி | கபாலமலை | கபாலவாசல் | கபாலினி | கபாலீச்சுரன் | கபிகந்துகம் | கபிஞ்சலம் | கபிஞ்சலை | கபிதம் | கபித்துவசன் | கபிரதன் | கபீடம் | கபீதனம் | கபீரம் | கபுரம் | கபோணி | கபோதி | கபோலம் | கப்படம் | கப்படா | கப்படி | கப்பம் | கப்பற்கடலை | கப்பற்கதலி | கப்பற்பாட்டு | கப்பலோட்டு | கப்பல் | கப்பல்வாணம் | கப்பல்வாழை | கப்பிப்பிஞ்சு | கப்பியல் | கப்பீசன்னி | கப்பு | கப்புக்கால் | கப்புச்சாயம் | கமடத்தரு | கமடம் | கமத்தொழில் | கமநம் | கமருதல் | கமலக்கண்ணன் | கமலநிறமணி | கமலன் | கமலபவன் | கமலபாலிகை | கமலம் | கமலயோனி | கமலராகம் | கமலவூர்தி | கமலாகாரம் | கமலாசனன் | கமலிப்பட்டு | கமலை | கமவாரம் | கமார் | கமாஸ் | கமி | கமிகை | கமிச்சு | கமுகந்தீவு | கமுகமுத்து | கமுகம்பூச்சம்பா | கமுகு | கமுக்கட்டு | கமுக்குக்கமுக்கெனல் | கம்சாராதி | கம்பக்கூத்து | கம்பங்கோரை | கம்பட்டக்காரன் | கம்பட்டமடித்தல் | கம்பட்டமுளை | கம்பட்டம் | கம்பத்தன் | கம்பந்தாளி | கம்பந்திராய் | கம்பபம் | கம்பபிவாகியம் | கம்பரம் | கம்பர்காஞ்சி | கம்பளத்தார் | கம்பளபருகிஷன் | கம்பளிக்கொண்டான் | கம்பவம் | கம்பவாணம் | கம்பாகம் | கம்பாயம் | கம்பாரி | கம்பிக்கடுக்கன் | கம்பிக்களம் | கம்பிக்குறி | கம்பிதம் | கம்பித்தல் | கம்பிமணி | கம்பியுப்பு | கம்பிளி | கம்பிவிறிசு | கம்பீரம் | கம்பை | கம்பைக்கல் | கம்போசம் | கம்போத்தம் | கம்மல் | கம்மாறர் | கம்மிடுதல் | கம்மியமானக்கிரியை | கம்மியமானம் | கம்மியம் | கம்மை | கயடேரிகம் | கயத்தம் | கயத்தி | கயனை | கயன் | கயப்பினை | கயப்பு | கயமுகன் | கயமுகம் | கயமுகாரி | கயரோகம் | கயற்கூடு | கயவஞ்சி | கயவஞ்சித்தனம் | கயவாளகம் | கயாகரம் | கயாரி | கயிங்கரன் | கயிங்கரியம் | கயிப்பு | கயிமவாதி | கயிரம் | கயிர் | கயிறடித்தல் | கயிறு | கயிறுகட்டுதல் | கயிற்றுக்கொடி | கயிற்றுக்கோலாட்டம் | கயிற்றுக்கோல் | கயிற்றேணி | கயிலாசப்பருவதம் | கயிலாயன் | கயிலை | கயிலையாளி | கயிலையிற்கடுங்காரி | கரகண்டகம் | கரகாடம் | கரசிக்கிருட்டி | கரசூகம் | கரடகபாஷாணம் | கரடிப்பறை | கரடிவித்தை | கரட்டரிதாரம் | கரட்டான் | கரட்டுக்காட்டெனல் | கரட்டோணான் | கரணக்கூத்து | கரணத்திராணம் | கரணவணி | கரணியமேனிக்கல் | கரணியாசம் | கரணைப்பலா | கரணைப்பாவட்டை | கரண்டகம் | கரண்டி | கரதம் | கரதாளம் | கரதோயை | கரந்துறைகோள் | கரந்துறைச்செய்யுள் | கரபத்திரம் | கரபத்திரிகை | கரபம் | கரபரிசம் | கரபர்ணம் | கரபல்லவம் | கரபவல்லபம் | கரபி | கரபீரம் | கரப்பன்பூச்சி | கரப்பன்பூடு | கரப்பான் | கரப்புக்குடில் | கரமஞ்சரி | கரமார்த்திகை | கரமாலம் | கரமுகன் | கரமுகவம்பி | கரம்பி | கரருகம் | கரள் | கரவடம் | கரவர் | கரவாகம் | கரவாதி | கரவாலம் | கரவாளம் | கரவிந்தை | கரவீரம் | கரவோர் | கராக்கி | கராசனம் | கராசலம் | கராசு | கராடம் | கராமம் | கராம்பு | கராரி | கராலகம் | கராளவதனம் | கரிகன்னி | கரிகம்பலை | கரிகாடு | கரிகாலன் | கரிக்கண்டு | கரிக்காந்தல் | கரிக்குடர் | கரிக்குருவி | கரிக்கொள்ளி | கரிக்கோலம் | கரிசங்கு | கரிசனை | கரிசன்னி | கரிசம் | கரிசலாங்கண்ணி | கரிசாமகம் | கரிசாலை | கரிசை | கரிச்சாங்கிழங்கு | கரிச்சான் | கரிச்சால் | கரிணிகம் | கரிதம் | கரிதாரகம் | கரிதிப்பிலி | கரிநாள் | கரிப்பான் | கரிப்பூசுதல் | கரிப்போதகம் | கரிமருந்து | கரிமாசலம் | கரிமுகன் | கரிமுரடு | கரியமணி | கரியலாங்கண்ணி | கரியல்வடலி | கரியவன் | கரியான் | கரில்லகம் | கரிவங்கம் | கரிவு | கருகருத்தல் | கருக்கரிவாள் | கருக்கழிய | கருக்காக்குதல் | கருக்கானவன் | கருக்காய் | கருக்கிடை | கருக்குச்சுருட்டு | கருக்குடி | கருக்குப்பீர்க்கு | கருக்குழி | கருக்குவாளிமரம் | கருக்குவேலை | கருக்கூடு | கருங்கடல்வண்ணன் | கருங்கண்ணி | கருங்கந்து | கருங்கற்றலை | கருங்கல் | கருங்களி | கருங்கழல் | கருங்காக்கணம் | கருங்காய் | கருங்காலி | கருங்காலிமரம் | கருங்காவி | கருங்கிளி | கருங்குங்கிலியம் | கருங்குதிரையாளி | கருங்குந்தம் | கருங்குன்றி | கருங்குரங்கு | கருங்குருவி | கருங்குவளை | கருங்கை | கருங்கொடி | கருங்கொட்டி | கருங்கொண்டல் | கருங்கொல் | கருங்கொள் | கருங்கோள் | கருங்கோழி | கருசாகன் | கருச்சித்தல் | கருஞ்சனம் | கருஞ்சாதி | கருஞ்சாந்து | கருஞ்சாரை | கருஞ்சார் | கருஞ்சிலை | கருஞ்சீரகம் | கருஞ்சுக்கான் | கருஞ்சுரை | கருஞ்சூரை | கருஞ்செம்பை | கருடகேதனன் | கருடக்கல் | கருடக்கொடியோன் | கருடணை | கருடதிசை | கருடத்துவசன் | கருடத்தொண்டை | கருடன்கிழங்கு | கருடன்தாய் | கருடபஞ்சாக்கரம் | கருடபாஷாணம் | கருடமக்கொவ்வை | கருடற்கண்ணன் | கருடவாகனன் | கருடவித்தை | கருடாஞ்சனன் | கருடாரூடன் | கருணமல்லி | கருணாக்கிரகன் | கருணாமூர்த்தி | கருணாலயன் | கருணாலயம் | கருணீகன் | கருணைக்கிழங்கு | கருணோதயன் | கருதலர் | கருதார் | கருத்தன் | கருத்தபம் | கருத்தா | கருத்திருகாரகம் | கருத்துக்கொள்ளல் | கருத்துப்பொருள் | கருத்தொட்டுதல் | கருநந்து | கருநாசம் | கருநாடகவித்தை | கருநாபிக்கிழங்கு | கருநாரை | கருநாள் | கருநாவி | கருநிமிளை | கருநெய்தனிறமணி | கருநெய்தல் | கருநெய்தல்பேதம் | கருநெறி | கருநெல்லி | கருந்தகரை | கருந்தாது | கருந்தாரை | கருந்திடர் | கருந்தினை | கருந்துகிலோன் | கருந்துளசி | கருந்துவரை | கருந்தோளி | கருனீகசன்னி | கருனை | கருப்பகோசம் | கருப்பகோளகை | கருப்பக்கிரகம் | கருப்பஞ்சாறு | கருப்படம் | கருப்பட்டி | கருப்பநாடி | கருப்பபாதகம் | கருப்பப்பை | கருப்பமழிதல் | கருப்பம் | கருப்பம்பயிலிடம் | கருப்பம்பாகு | கருப்பாகாரம் | கருப்பாசயம் | கருப்பாசையப்பை | கருப்பாதானம் | கருப்பிடித்தல் | கருப்பிணி | கருப்பு | கருப்புக்கட்டி | கருப்புப்பு | கருப்புவில் | கருப்புவில்லி | கருப்பூரசலாசத்து | கருப்பூரதீபம் | கருப்பூரத்தயிலம் | கருப்பூரத்துளசி | கருப்பூரநீர் | கருப்பூரப்புல் | கருப்பூரமரம் | கருப்பூரவில்வம் | கருப்பூரவெற்றிலை | கருப்பூர் | கருப்பூர்வழக்கு | கருப்பெட்டி | கருப்பை | கருமகள் | கருமகீலகன் | கருமக்கியானம் | கருமசண்டாளன் | கருமசாங்கரியம் | கருமஞ்சரி | கருமணல் | கருமத்துரோகம் | கருமநிட்டன் | கருமநிவர்த்தி | கருமன் | கருமபந்தனம் | கருமபாவம் | கருமப்பழி | கருமப்பிறப்பு | கருமமூலம் | கருமயிர் | கருமயுகம் | கருமர் | கருமவிபாகம் | கருமவிருத்தி | கருமா | கருமாதி | கருமாத்துமா | கருமாநுட்டானம் | கருமாந்தரம் | கருமானுபவம் | கருமார் | கருமிசம் | கருமுகிற்சிலை | கருமுகிற்பாஷாணம் | கருமுதல் | கருமேகம் | கரும்பஞ்சாற்றுக்கடல் | கரும்பனூர் | கரும்பனையன் | கரும்பாம்பு | கரும்பாலை | கரும்பிறை | கரும்பிள்ளை | கரும்புக்கட்டி | கரும்புசம் | கரும்புறம் | கரும்புலி | கரும்புல் | கரும்புள் | கரும்புள்ளிக்கல் | கரும்புள்ளிதீட்டல் | கரும்புவில்லி | கரும்பூமத்தை | கரும்பொன் | கருலி | கருளை | கருவங்கம் | கருவண்டு | கருவதை | கருவறிதல் | கருவளைச்சுக்கான் | கருவழலை | கருவழித்தல் | கருவா | கருவாமுப்பு | கருவாய்ப்பட்டை | கருவாலி | கருவாளி | கருவாழை | கருவிகழலுதல் | கருவிக்குயிலுவர் | கருவிநூல் | கருவிப்புட்டில் | கருவிப்பை | கருவிலி | கருவிளா | கருவிளை | கருவிழி | கருவுயிர்த்தல் | கருவூமத்தை | கருவூர் | கருவூலம் | கருவெடுத்தல் | கருவேப்பிலை | கருவேம்பு | கருவேல் | கருவௌவால் | கரேடம் | கரைகடத்தல் | கரைகன்று | கரைகலம் | கரைகாணல் | கரைகாணாப்பேரொளி | கரைக்கல்லோலம் | கரைக்காற்று | கரைசிலை | கரைச்சல் | கரைபிடித்தல் | கரைப்படுதல் | கரைப்பாதை | கரையடுத்தது | கரையோட்டு | கரைவலைக்காரர் | கரைவழி | கரைவீதம் | கரைவு | கரோடகம் | கரோடம் | கரோருகம் | கர்க்கடகசிரிங்கி | கர்க்கடகம் | கர்ச்சித்தல் | கர்ச்சுரோகம் | கர்ணம் | கர்த்தபம் | கர்த்தமம் | கர்த்தவியம் | கர்த்திருகாரகம் | கர்ப்பகோள்கை | கர்ப்பக்கிரகம் | கர்ப்பக்குழி | கர்ப்பசிராவம் | கர்ப்பசூலை | கர்ப்பபாதம் | கர்ப்பபிரம்ஸம் | கர்ப்பப்பரிசம் | கர்ப்பப்பை | கர்ப்பம் | கர்ப்பவதி | கர்ப்பவிச்சியுதி | கர்ப்பாசயம் | கர்ப்பாதானம் | கர்ப்புணி | கர்ப்புரை | கர்ப்பூரசிலாசத்து | கர்ப்பூரதுளசி | கர்ப்பூரப்புல் | கர்ப்பூரவில்வம் | கர்ப்பூரவெற்றிலை | கறட்டியோணான் | கறட்டுக்கறட்டெனல் | கறமன் | கறா | கறாளி | கறிக்கரணை | கறிக்காய் | கறிச்சுரை | கறித்தும்பை | கறிப்பாலை | கறிப்புடல் | கறிமசாலை | கறிமுள்ளி | கறியாமணக்கு | கறியுப்பு | கறிவடகம் | கறிவர்க்கம் | கறுகாய்ஞ்சொறி | கறுங்குறுவை | கறுத்தகாக்கட்டான் | கறுத்தபாசி | கறுத்தப்பூ | கறுத்தவுப்பு | கறுநாகம் | கறுப்புக்காய்ஞ்சொறி | கறுப்புக்கொள்ளல் | கறுப்பெறிதல் | கறுமுறுத்தல் | கறுவா | கறுவாப்பட்டை | கறுவிருளை | கறைப்போக்கு | கறையடி | கறையான் | கறையான்புற்று | கற்கடகசிங்கி | கற்கடகம் | கற்கடகவைரி | கற்கடி | கற்கண்டம் | கற்கண்டு | கற்கனல் | கற்கபலம் | கற்கரம் | கற்கரிகை | கற்கருசிலை | கற்காணம் | கற்காமி | கற்காரு | கற்காவி | கற்கிணறு | கற்கிமண்டலம் | கற்கு | கற்கோடன் | கற்கோவை | கற்சத்து | கற்சரீரம் | கற்சவளை | கற்சாகம் | கற்சிறை | கற்சிற்பன் | கற்சுண்ணாம்பு | கற்சூரம் | கற்சூலை | கற்பகக்கரம் | கற்பகன் | கற்படி | கற்படுத்தநிலம் | கற்படை | கற்படையாள் | கற்பதரு | கற்பனைகடந்தோன் | கற்பபாதபம் | கற்பற்று | கற்பழிதல் | கற்பழியாதபெண் | கற்பாசி | கற்பாடு | கற்பாட்டி | கற்பாளி | கற்பாழி | கற்பாஷாணம் | கற்பித்தசொல் | கற்பிரம் | கற்பு | கற்புடமை | கற்புடைமகளிரத்தியாயம் | கற்புரம் | கற்பூசரம் | கற்பூரசத்து | கற்பொடி | கற்பொறுக்கி | கற்போன் | கற்ருனை | கற்றச்சன் | கற்றடிவிரியன் | கற்றலைமீன் | கற்றா | கற்றார் | கற்றாழை | கற்றுக்குட்டி | கற்றேக்கு | கற்றோர் | கலகக்குருவி | கலகப்பிரியன் | கலகவாய்க்குருவி | கலக்கடி | கலக்கண்டகி | கலங்கடித்தல் | கலங்காவரிச்சு | கலங்கொம்பு | கலசப்பானை | கலசமுணி | கலசம் | கலசர் | கலசோத்தி | கலதிரோகம் | கலந்தை | கலன்கழிமடந்தை | கலபம் | கலபிங்கம் | கலப்பித்தல் | கலப்பூ | கலப்பைக்கொழு | கலம்பகன் | கலம்பி | கலயம் | கலரவம் | கலவசம் | கலவன் | கலவரம் | கலவாங்கட்டி | கலவாசு | கலவியிற்களித்தல் | கலவுதல் | கலவை | கலாகூலம் | கலாசுகாரர் | கலாதன் | கலாதி | கலானம் | கலாபித்தல் | கலாபினி | கலாபினை | கலாலாபம் | கலாவல் | கலாவிகம் | கலிகாரகன் | கலிகாரகம் | கலிகாலம் | கலிங்கு | கலிச்சும்மை | கலிஞ்சகன் | கலிஞ்சநம் | கலித்தொகை | கலிந்தன் | கலினம் | கலிபணம் | கலிப்பா | கலிப்பிலி | கலிமாராகம் | கலிமாலகம் | கலியாணக்கிரதம் | கலியாணக்கோலம் | கலியாணத்தின்பெயர் | கலியாணமண்டபம் | கலியாணி | கலிவிருத்தம் | கலீயம் | கலுகுலுப்பு | கலுக்குப்பிலுக்கு | கலுங்கு | கலுழன் | கலுழல் | கலைகுறைத்தல் | கலைக்கொம்பு | கலைக்கோட்டுமாமுனி | கலைஞர் | கலைஞானம் | கலைநாதன் | கலைநாயகன் | கலைப்பு | கலைமகள் | கலைமலைவு | கலைமான் | கலையம் | கலையானத்தி | கலையாளி | கலையூர்தி | கலைவல்லோர் | கலைவாணி | கல் | கல்நாதம் | கல்நார் | கல்நெஞ்சு | கல்மடி | கல்மதம் | கல்மாஷபாதன் | கல்முதிரை | கல்முரசு | கல்மொந்தன் | கல்யாணப்பூ | கல்லகம் | கல்லகாரம் | கல்லடிமூலம் | கல்லத்தி | கல்லத்துவம் | கல்லறவிந்தம் | கல்லறுத்தல் | கல்லழிஞ்சில் | கல்லாங்காசு | கல்லாசாரி | கல்லாடம் | கல்லாதவன் | கல்லாந்தலை | கல்லான் | கல்லார் | கல்லாலம் | கல்லி | கல்லிச் | கல்லியன் | கல்லியம் | கல்லியாணகோத்திரை | கல்லீரல் | கல்லு | கல்லுக்கலைக்காத்தான் | கல்லுண்டை | கல்லுதல் | கல்லுதிரி | கல்லுத்தீரல் | கல்லுப்பு | கல்லுப்பொறுக்கி | கல்லுருணி | கல்லுருவி | கல்லுவை | கல்லூசி | கல்லூருணி | கல்லெனல் | கல்லைநீறாக்கி | கல்லொட்டி | கல்வருக்கை | கல்வித்துறை | கல்விநூல் | கல்விபயிலிடம் | கல்விப்பரிட்சை | கல்விப்பொருள் | கல்விமதம் | கல்விமான் | கல்வியறிவு | கல்வியூரி | கல்விவான் | கல்வீரியம் | கல்வெட்டி | கல்வேகம் | கள | களகண்டடம் | களகண்டமாலை | களகதுரோகம் | களகம் | களகம்பளம் | களக்குக்கொளக்கெனல் | களங்கச்சத்துரு | களங்கட்டி | களதம் | களத்திரகாரகன் | களந்தை | களபகத்தூரி | களப்பன்னை | களப்பன்றி | களப்பாய் | களப்பேறு | களமம் | களமளத்தல் | களரவகம் | களரிக்கோழை | களரித்தட்டு | களவகத்திணை | களவன் | களவம் | களவர் | களவுதம் | களாசம் | களாசி | களாச்செடி | களாப்பூக்கோரை | களிகம் | களிகை | களிக்காய் | களிங்கன் | களிச்சக்காய் | களித்துயில் | களித்துறை | களிப்பாக்கு | களிமம் | களிம்பு | களியடைக்காய் | களியாட்டு | களிவாய்நெஞ்சன் | களுக்குக்களுக்கெனல் | களூசி | களைகட்டல் | களைகட்டி | களைகொட்டு | களைகோல் | களைச்சத்தகம் | களைஞர் | களைதல் | களைபறித்தல் | களைபோடுதல் | களைப்புல் | களைவு | களைவெட்டி | கள்ளக்கதவு | கள்ளக்கயிறு | கள்ளக்கவறு | கள்ளக்கவி | கள்ளக்காதுபடல் | கள்ளக்காய் | கள்ளச்சரக்கு | கள்ளச்சாதி | கள்ளச்சாமம் | கள்ளஞ்செய்யல் | கள்ளத்தனம் | கள்ளத்தீன் | கள்ளத்தோணி | கள்ளப்பால் | கள்ளப்புருஷன் | கள்ளப்பேச்சு | கள்ளமனம் | கள்ளர் | கள்ளவல்லியன் | கள்ளவிலை | கள்ளவெட்டு | கள்ளாமை | கள்ளிக்காக்கை | கள்ளிக்கோட்டை | கள்ளிச்சீட்டு | கள்ளூண் | கழங்கம் | கழனியடுத்தவர் | கழப்புணி | கழற்காய் | கழற்கொடி | கழற்சி | கழற்சுபதம் | கழலடி | கழலாபு | கழலிச்சிட்டு | கழலை | கழலைக்கட்டி | கழல்வு | கழாய் | கழாய்க்கூத்தர் | கழிகடை | கழிக்கரை | கழிக்கரைச்சோலை | கழிக்கரைப்புலம்பம் | கழிக்காரை | கழிசிறை | கழிச்சல் | கழித்தல் | கழிநிலம் | கழிநெடில் | கழிபிறப்பு | கழிப்புல் | கழிமுகம் | கழிமுட்டான் | கழியிருக்கை | கழியுடலின்முழுவெலும்பு | கழியுடல் | கழிவாயநஞ்சன் | கழிவுகணக்கு | கழிவுநாள் | கழுகு | கழுக்கடை | கழுக்களம் | கழுசி | கழுதைக்குடத்தி | கழுதைத்திசை | கழுதைத்தும்பை | கழுதைமறி | கழுதைமுள்ளி | கழுதைவண்டு | கழுதைவாகினி | கழுதைவிட்டை | கழுதைவிரியன் | கழுத்தடி | கழுத்தல் | கழுத்தின்பின்குழி | கழுத்து | கழுத்துக்குட்டை | கழுத்துப்பட்்டை | கழுந்தா | கழுப்பற்றை | கழுமரம் | கழுமலம் | கழுவாய்நிலம் | கழுவேறி | கழைக்கூத்தர் | கழைக்கூத்து | கவசனை | கவசினம் | கவடி | கவடிப்பாய்தல் | கவட்டுக்கால் | கவட்டுநெஞ்சன் | கவட்டை | கவணங்கட்டுதல் | கவணி | கவனிப்பு | கவயமா | கவயம் | கவயல் | கவரிறுக்கு | கவரெழுசங்கம் | கவர்வழி | கவர்வு | கவறு | கவறைச்செட்டி | கவற்றிற்றாயம் | கவலம் | கவலி | கவளமான் | கவவு | கவவுக்கை | கவாச்சி | கவாடக்கட்டி | கவாடசூரணம் | கவாடலேகியம் | கவாடி | கவாட்சீ | கவாய் | கவாராதனி | கவிகச்சூ | கவிகம் | கவிகருத்து | கவிகற்றோர் | கவிகாளகம் | கவிகுருந்தம் | கவிக்கை | கவிசனை | கவிசாகரப்பெருந்தேவனார் | கவிசொல்லுதல் | கவிதை | கவித்தல் | கவின் | கவிப்பர் | கவியங்கம் | கவியம் | கவிரம் | கவிராயன் | கவிரோமம் | கவிலாசிகை | கவிழ்ச்சி | கவிழ்தும்பை | கவீதனம் | கவுடதம் | கவுடி | கவுடிப்பாய்வு | கவுதாரி | கவுத்துகம் | கவுமாரி | கவுரகாசு | கவுரவர் | கவுஷணம் | கவேரகந்நியை | கவேலம் | கவேஷிதம் | கவைதல் | கவைத்தடி | கவைத்தாள் | கவைநா | கவையம் | கவோஷ்ணம் | கவ்வாணம் | கவ்வி | கவ்வியை | கவ்வு
Téléchargez l'application educalingo
ta
dictionnaire tamoul
Découvrez tout ce que les mots cachent sur