Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "तोबरा" in the Marathi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF तोबरा IN MARATHI


तोबरा  [tobara]
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES तोबरा MEAN IN MARATHI?

Click to see the original definition of «तोबरा» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of तोबरा in the Marathi dictionary

Tobra-pu 1 gram flour, gram Mouthpiece 'Medicine Su-grana kalpi pithap pasahi tobra measurement. ' -Moderation 10 48. 2 carry mails 3 (L) तोबरा—पु. १ हरभरे, चंदी इ॰ आंत भरून घोड्याच्या तोंडाला लावावयाची कातड्याची, पडमाची पिशवी. 'औषध सु-चणक कल्पीं पीतपट पसाहि तोबरा माप ।' -मोद्रोण १० ४८. २ टपालवाल्याची पत्रें इ॰ वाहून नेण्याची पिशवी. ३ (ल.)

Click to see the original definition of «तोबरा» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

MARATHI WORDS THAT RHYME WITH तोबरा


MARATHI WORDS THAT BEGIN LIKE तोबरा

तो
तोपची
तोपण
तोपारो
तोपियॉ
तोपुलो
तोपूल
तो
तोफा
तोब
तोब
तोमर
तो
तो
तोरंजन
तोरड
तोरडी
तोरण
तोरणा
तोरणें

MARATHI WORDS THAT END LIKE तोबरा

अंगारा
अंतरा
अंत्रा
अंधपरंपरा
अंबुरा
अंबोरा
अकरा
अक्रा
अक्षितारा
अखरा
अग्रा
अजरामरा
मुक्बरा
लाहाबरा
लुबरा
वोराबरा
शिबरा
सरबरा
साउंबरा
सुबरा

Synonyms and antonyms of तोबरा in the Marathi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «तोबरा» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF तोबरा

Find out the translation of तोबरा to 25 languages with our Marathi multilingual translator.
The translations of तोबरा from Marathi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «तोबरा» in Marathi.

Translator Marathi - Chinese

Tobara
1,325 millions of speakers

Translator Marathi - Spanish

Tobara
570 millions of speakers

Translator Marathi - English

tobara
510 millions of speakers

Translator Marathi - Hindi

Tobara
380 millions of speakers
ar

Translator Marathi - Arabic

Tobara
280 millions of speakers

Translator Marathi - Russian

Tobara
278 millions of speakers

Translator Marathi - Portuguese

Tobara
270 millions of speakers

Translator Marathi - Bengali

tobara
260 millions of speakers

Translator Marathi - French

Tobara
220 millions of speakers

Translator Marathi - Malay

tobara
190 millions of speakers

Translator Marathi - German

Tobara
180 millions of speakers

Translator Marathi - Japanese

Tobara
130 millions of speakers

Translator Marathi - Korean

Tobara
85 millions of speakers

Translator Marathi - Javanese

tobara
85 millions of speakers
vi

Translator Marathi - Vietnamese

Tobara
80 millions of speakers

Translator Marathi - Tamil

tobara
75 millions of speakers

Marathi

तोबरा
75 millions of speakers

Translator Marathi - Turkish

tobara
70 millions of speakers

Translator Marathi - Italian

Tobara
65 millions of speakers

Translator Marathi - Polish

Tobara
50 millions of speakers

Translator Marathi - Ukrainian

Tobara
40 millions of speakers

Translator Marathi - Romanian

Tobara
30 millions of speakers
el

Translator Marathi - Greek

Tobara
15 millions of speakers
af

Translator Marathi - Afrikaans

Tobara
14 millions of speakers
sv

Translator Marathi - Swedish

Tobara
10 millions of speakers
no

Translator Marathi - Norwegian

Tobara
5 millions of speakers

Trends of use of तोबरा

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «तोबरा»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «तोबरा» in the different countries.

Examples of use in the Marathi literature, quotes and news about तोबरा

EXAMPLES

10 MARATHI BOOKS RELATING TO «तोबरा»

Discover the use of तोबरा in the following bibliographical selection. Books relating to तोबरा and brief extracts from same to provide context of its use in Marathi literature.
1
Beg̲h̲ama Hazarata Mahala: aitihāsika upanyāsa - पृष्ठ 46
माखन लाल, इसके मुँह पर तोबरा बोधि दे, अभी इसके बाप को भी मालूम हो जायेगा नि" थानेदार गरजा और माखन लाल ने पिसी लाल मिर्च, से भरा तोबरा (धोई को दाना खिलाने का थैला) अहमद के मुंह ...
Surendra Kānta, 1989
2
Senāpatī: śūra santājīcyā, jhuñjāra āyushyācī, tyāgācī ...
संताजीचे शिर असलेला तोबरा गोडचन्ना बहि नागोजी दंडित नियाला; पण बत्प्रेच तो तोबरा खाली पड़ल.. नागोजी-या ते ध्यानी अति नाहीं अन् नाटपार्णमि तो तोबरा संताली-या मागाबर ...
Sacina Kāneṭakara, 1997
3
Kāpaśīkara Senāpatī Ghorapaḍe gharāṇyācā itihāsa
ठार मारने आगि (याचे डोके कापून एका तोबखात धखले० आने तोबरा नोवाला गोला- आपल्या बायकोपाशी किश काहींख्या मते धनाजी जाधवा(शशी तो ते देके घेऊन निवाला- वाटेत तोबरा निदान ...
Sadashiv Martand Garge, ‎Shankar Hari Wartikar, 1974
4
Kevaḷa svarājyāsāṭh̃ī
है इइ असे म्हकुर त्याने आपल्या त्यर चाबकाच[ फटकारा दुसटया एकालाहि लगावच्छा त्यर बिचाटयासऊनऊन राखेचा तोबरा नुकताच चगन बधिला असल्यभूठे तोडाने अयाई कररायाचंभाद्धा सको ...
Hari Narayan Apte, 1972
5
Karavīra riyāsata: Karavīra Chatrapatī gharānyācā itihāsa, ...
... त्याचे होके कापुन णसा तोबगुयात धातली लाने तोबरा बोडथाला बोधागा आपख्या बायकोपाशी कित्रा कराश्चिया मते धनाजी जाधवापाहीं तो ते होके थेऊन निधाल्गा वठित तोबरा निसनुत ...
Sadashiv Martand Garge, 1980
6
Svarājyacẽ parivartana: Khristābda 1689 pāsūna te ...
... गरम तोबरा बधिला असल्यामुवं त्या दोवचिर तोहे पार होरपवार मेलो होतीर सुमानजंका पेशी बाजीच्छा तोडाची स्थिति फारच भयंकर होली कारण तोडाला तोबरा लागध्याची ही त्याची दुसरी ...
Nāthamādhava, 1971
7
Marāṭhī śāhīra āṇi śāhīrī vāṅmaya
पण र्तक्तिला तोबरा कशाला है वास्तविक शुद्ध पाठ हैं हिरेजजित मुकुट शोमे तो बरा , किवा की शोभतो बरा हैं असर को धाईगडबदीने वाक्य उकचारतक्ष्ठा तर पुष्णठाच मौज होके " काटकर मुगटर ...
Yeshwant Narsinha Kelkar, 1974
8
Sundarā manāmandhī bharali
है इसकदर अंक के उडजाये बादसे है मेरो गर उसके थान की होवे न उस्तवार रा "प्याला चालविरायासापहीं याध्यासमोर तोबरा धराया लागतो आणि पठेमाए काटया माराध्या लागतात बैटे भागे से ...
Setumadhava Rao Pagdi, 1966
9
Śaharace dive
... प्रिवला हती देतुयास मांगितलेर पानाचा तोबरा भरूर सिगरोचि पाकिट उस्कटरायापूहीं त्रिपठिदृटे पन्याची नोट शंकरभाऊला दिली आणि सर्व पकी से र्थरायास साकातली काशीकर खिश्गंत ...
V. G. Kāniṭakara, 1963
10
Śrīmanmahārāja Sambhājīrāje āṇi Thorale Rājārāma yāñcĩ̄ ...
... मेरतिर्णकया उद्वारादन या निधीराची स्पष्ट जाणीव होर आणि बादा-या होमावर छापा वादन त्या-चचा होयाचे सोन्याचे कलस कापतुयाकया अदुभूत कृतीपाए ती रारोचा तोबरा दिला असताही ...
Malhāra Rāmarava Ciṭaṇīsa, ‎Bhīmarāva Baḷavanta Kulakarṇī, 1983

REFERENCE
« EDUCALINGO. तोबरा [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-mr/tobara>. Jul 2020 ».
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on