Download the app
educalingo
Search

Meaning of "ipotek" in the Turkish dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF IPOTEK IN TURKISH

ipotek play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES IPOTEK MEAN IN TURKISH?

Click to see the original definition of «ipotek» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Pledge (economy)

Rehin (ekonomi)

The economic term which means goods that constitute assurance against a mortgage, pledge or mortgage. As an immovable pledge type, the mortgage is the authority to obtain the right to receive from the sale value the real estate that constitutes the guarantee of the receipt, if the mortgage is "not present or not yet born, giving is a limited same right. For the purpose of mortgage the purpose of securing a personal loan, as understood from the above definition; a mortgage may be established for those that are absolutely born, present and certain that the existence of the mortgage is not compulsory, and that the mortgage is present or not yet born, together with certain or probable, contingent, unconditional, definite and uncertain, In the sale of immovable properties, sales made using the tutu method are called recurring sales, mortgage sales or mortgage sales. Tutu, ipotek veya rehin bir alacağa karşı güvence oluşturan mal anlamına gelen iktisadi terim. Bir taşınmaz rehni çeşidi olarak ipotek, “ halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacağı” güvence altına alan ve borcun ödenmemesi halinde, hak sahibine, alacağın teminatını teşkil eden taşınmazı yasal yollarla sattırarak satış değerinden alacağını elde etme yetkisi veren sınırlı bir ayni haktır. Kişisel bir alacağın teminat altına alınması amacını güden ipotek için, yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere; mutlaka doğmuş, mevcut ve belirli bir alacağın varlığı zorunlu olmayıp, halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya muhtemel, şarta bağlı, şartsız, belirli ve belirsiz, doğmuş ve doğacak alacaklar için de ipotek kurulabilir. Taşınmaz mal satışlarında, tutu yöntemi kullanılarak yapılan satışlara Tutulu satış, İpotekli satış ya da Mortgageli satış denir.

Definition of ipotek in the Turkish dictionary

mortgage A real estate pledge, tutu, pledge which requires a real estate to constitute a guarantee against a debt and which is in the nature of a real right. ipotek Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve aynî bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin.
Click to see the original definition of «ipotek» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

TURKISH WORDS THAT RHYME WITH IPOTEK


bibliyotek
bibliyotek
biftek
biftek
bitek
bitek
destek
destek
diskotek
diskotek
dörttek
dörttek
dümtek
dümtek
eksik etek
eksik etek
estek köstek
estek köstek
etek
etek
fototek
fototek
iki tek
iki tek
istek
istek
kartotek
kartotek
köstek
köstek
kötek
kötek
maksi etek
maksi etek
mertek
mertek
midi etek
midi etek
çeltek
çeltek

TURKISH WORDS THAT BEGIN LIKE IPOTEK

ipliklenme
ipliklenmek
ipliksi
ipnotize
ipnotize etmek
ipnotize olmak
ipnotizma
ipnotizmacı
ipnotizmalı
ipnoz
ipotek etmek
ipotekli
ipotetik
ipotez
ipsi
ipsi solucanlar
ipsiler
ipsiz
ipsiz sapsız
iptal

TURKISH WORDS THAT END LIKE IPOTEK

mini etek
peltek
petek
sekiz tek
sinematek
tek
tek tek
teke tek
temtek
uzun etek
yeltek
zulmetmek
zulüm görmek
zümrütlenmek
züppeleşmek
züppeleştirmek
züppelik etmek
züğürtlemek
züğürtleşmek
üç etek

Synonyms and antonyms of ipotek in the Turkish dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «ipotek» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF IPOTEK

Find out the translation of ipotek to 25 languages with our Turkish multilingual translator.
The translations of ipotek from Turkish to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «ipotek» in Turkish.

Translator Turkish - Chinese

抵押
1,325 millions of speakers

Translator Turkish - Spanish

hipoteca
570 millions of speakers

Translator Turkish - English

mortgage
510 millions of speakers

Translator Turkish - Hindi

बंधक
380 millions of speakers
ar

Translator Turkish - Arabic

رهن
280 millions of speakers

Translator Turkish - Russian

ипотека
278 millions of speakers

Translator Turkish - Portuguese

hipoteca
270 millions of speakers

Translator Turkish - Bengali

বন্ধক
260 millions of speakers

Translator Turkish - French

hypothèque
220 millions of speakers

Translator Turkish - Malay

gadai janji
190 millions of speakers

Translator Turkish - German

Hypothek
180 millions of speakers

Translator Turkish - Japanese

住宅ローン
130 millions of speakers

Translator Turkish - Korean

저당
85 millions of speakers

Translator Turkish - Javanese

mortgage
85 millions of speakers
vi

Translator Turkish - Vietnamese

thế chấp
80 millions of speakers

Translator Turkish - Tamil

அடமான
75 millions of speakers

Translator Turkish - Marathi

गहाण
75 millions of speakers

Turkish

ipotek
70 millions of speakers

Translator Turkish - Italian

ipoteca
65 millions of speakers

Translator Turkish - Polish

hipoteka
50 millions of speakers

Translator Turkish - Ukrainian

іпотека
40 millions of speakers

Translator Turkish - Romanian

ipotecare
30 millions of speakers
el

Translator Turkish - Greek

υποθήκη
15 millions of speakers
af

Translator Turkish - Afrikaans

verband
14 millions of speakers
sv

Translator Turkish - Swedish

inteckning
10 millions of speakers
no

Translator Turkish - Norwegian

boliglån
5 millions of speakers

Trends of use of ipotek

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «IPOTEK»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «ipotek» in the different countries.

Examples of use in the Turkish literature, quotes and news about ipotek

EXAMPLES

8 TURKISH BOOKS RELATING TO «IPOTEK»

Discover the use of ipotek in the following bibliographical selection. Books relating to ipotek and brief extracts from same to provide context of its use in Turkish literature.
1
Essential 25000 English-Haitian Creole Law Dictionary: - Sayfa 234
14922 mortgage banker a company that originates loans and resells them to secondary mortgage lenders like fannie mae or freddie mac. Bankye ipotèk yon konpayi ki provenant prè ak revann yo nan pretè ipotèk segondè tankou Fannie Mae ...
Nam Nguyen, 2015
2
İngilizce-Türkçe çağdaş iş dünyası sözlüğü - 2. cilt - Sayfa 589
MORTGAGE / n / ipotek; gayrlmenkûl rehni. - account ipotek hesabı; - advance gayrimenkul kredisi; - agreement ipotek anlaşması (gayrlmenkûl kıymeti teminal olan kredi sözleşmesi); - amorlizatlon ipotek itfası; - assignment ipotek devir ve ...
Ender Gürol, ‎Ali Kılıçlıoğlu, 1994
3
Kur'ân ve Sünnete Göre Güncel Fıkhî Meseleler (200 ...
Maldan izinsiz yararlanır ve malı telef ederse tazmin etmesi gerekir. Eğer ipotekli mal telef olursa borç düşer. Bize göre bununla rehnin (ipotek) hükmüarasında hiçbir farkyoktur. Akdiyapanlar ona satışdeseler bile bu,teamül (örf)haline gelmiş ...
Hamdi Döndüren, 2014
4
Bankalar kanunu şerhi - Sayfa 89
a) Munzam ipoteğin teknik yapısı : Bnk. ' K. nun ortaya attığı «munzam teminat ipoteği» nin «umumî ipotek» mefhumundan ta- mamile ayrı, nev'î şahsına mahsus bir ipotek olup olmadığı da tatbikatta münakaşa edilmektedir. Bir anlayışa göre ...
Turkey, ‎Faruk Erem, 1960
5
Zabıt ceridesi - 5. cilt,20-21. sayılar - Sayfa 90
menlerin tadilinde, bu arsalara inşaat yaptmlmcaya kadar sahibleri tarafından bir başkasına ipotek edilmesi menedilmiştir yolunda bir kayid komnamıştır. Vaziyet umumî hükümlere bırakılmış _ ve şöyle düşünülmüştür. bu arsalarm sahibleri ...
Turkey. Büyük Millet Meclisi
6
Yayinlari - 55. sayı - Sayfa 122
Bankalar Kanunu dışında bir takım özel kanunlarda da, ipotek mukabili kredi verilmesi imkânları vardır. Bunlar, prensip itibariyle konumuzun dışında kalmaktadır. Burada önemi dolayısiyle gemi ipoteği meselesine kısaca temas edelim. Bnk. K.
Ankara Üniversitesi. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1966
7
Muhasebe denetimi - Sayfa 151
borçlar adını alır. İpotekli bir borç, borçlunun imzalayıp vereceği ve alacaklının borç ödeninceye kadar elinde bulunduracağı bir senetle temsil edilir. Burada mülk üzerindeki ipotek hakkı borcun bir teminatı olmaktadır. Eğer ipotekli borç taksitler ...
Ferruh Çömlekçi, 1978
8
Incognito: Beynin Gizli Hayatı
2007'nin sonlarıyla 2008 arasında ABD'de haciz yoluyla el konulan evlerin sayısı bir milyona yaklaşmış, ipotek teminatlı menkul değerler, büyük oranda ve hızla değer kaybetmişti. Tüm dünyada kredi almak güçleşmişti artık. Ekonomik çöküş ...
David Eagleman, 2013

10 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «IPOTEK»

Find out what the national and international press are talking about and how the term ipotek is used in the context of the following news items.
1
KESİMOĞLU: “İPOTEK İŞLEMLERİNİN BANKALARDA YAPILMASI …
Tapu Kadasotro Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Kesimoğlu, ipotek işlemlerinin bankalarda yapılmasıyla birlikte vatandaşların tapu müdürlüklerine gelmelerine ... «Milliyet, Oct 15»
2
"Bir senemizi ipotek etmeyelim"
Şahin ayrıca, "Taksitlerin cazibesine kapılıp ihtiyacımız olmayan şeyleri alıp bir senemizi ipotek etmeyelim. Alışverişlerde değişim kartları çok önemlidir. «Haber X, Sep 15»
3
Toplumun geleceği ipotek altında
1950 yılından önceki yıllarda, eğitimin tamamını devlet organize ediyordu... Yetenekli olanlar parasız yatılı okullarda okuyordu... Köye ve köylüye dönük, "Köy ... «YeniÇağ, Sep 15»
4
Barcelona'da ipotek mağdurlarını koruma önlemi
İspanya'da mayıs ayında yapılan yerel seçimlerin ardından Barcelona Belediye Başkanı olan aktivist Ada Colau, ipotek mağdurlarını korumaya yönelik ... «Timeturk, Sep 15»
5
Davutoğlu: Milletvekillerinin iradelerine ipotek koydular
Başbakan Davutoğlu, MHP ve CHP ile neden koalisyon yapılmadığını açıkladı. Davutoğlu: " Milletvekillerine baskı yaparak onların iradelerine ipotek koymaya ... «Kanal A Haber, Aug 15»
6
İradesini ipotek ettiren kişiden hukukçu olmaz
Yargıtay Başkanı Rüştü Cirit: İradesini bir başka tarafa ipotek eden kişi hukukçuluğunu kaybeder. Hukukçu bir takım güç odaklarına direnebilen kişidir. İradesini ... «STAR, Jul 15»
7
Son ekonomik veriler vatandaşın ipotek riski altında olduğunu …
Banka kredileriyle yaşamını sürdümeye çalışan vatandaşın gelirine göre borç yükü ve ödeme vadesi, bu kişilerin geleceğinin ipotek altına alındığını ortaya ... «BUGÜN, Jul 15»
8
Borçtan kurtuldunuz
Bir devremülk aldık ama aldıktan sonra gördük ki üzerinde ipotek var. Satan “Bunu sizden saklamadık ki, bu nedenle çok ucuza aldınız” dedi. Ancak içimize ... «Posta, Jun 15»
9
İpotek ne zaman konuldu?
Ancak benim dairelerim açısından gördüm ki müteahhit birini arsa sahibine devretmiş diğerini de bankaya teminat gösterip ipotek koydurup kredi kullanmış. «Posta, May 15»
10
Aileden habersiz borçlanma ipoteği kaldırttı
Özel bankadan kredi çeken M.P., kredi taksitlerini ödeyememesi durumunda banka evine ipotek koydu. Kocasının borç vaziyetinden haberi olmayan ev hanımı ... «Posta, May 15»

REFERENCE
« EDUCALINGO. Ipotek [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-tr/ipotek>. Dec 2023 ».
Download the educalingo app
tr
Turkish dictionary
Discover all that is hidden in the words on
index
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v w x y z