Download the app
educalingo
Search

Meaning of "iptidaîlik" in the Turkish dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF IPTIDAÎLIK IN TURKISH

iptidaîlik play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES IPTIDAÎLIK MEAN IN TURKISH?

Click to see the original definition of «iptidaîlik» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of iptidaîlik in the Turkish dictionary

Iptitude. iptidaîlik İptidaî olma durumu.

Click to see the original definition of «iptidaîlik» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

TURKISH WORDS THAT RHYME WITH IPTIDAÎLIK


Alevîlik
Alevîlik
Babaîlik
Babaîlik
Babîlik
Babîlik
Bahaîlik
Bahaîlik
Bayramîlik
Bayramîlik
Bektaşîlik
Bektaşîlik
Celâlîlik
Celâlîlik
Rufaîlik
Rufaîlik
adîlik
adîlik
afakîlik
afakîlik
asabîlik
asabîlik
asrîlik
asrîlik
bedevîlik
bedevîlik
behimîlik
behimîlik
ciddîlik
ciddîlik
cismanîlik
cismanîlik
ebedîlik
ebedîlik
fedaîlik
fedaîlik
havaîlik
havaîlik
hercaîlik
hercaîlik

TURKISH WORDS THAT BEGIN LIKE IPTIDAÎLIK

ipotekli
ipotetik
ipotez
ipsi
ipsi solucanlar
ipsiler
ipsiz
ipsiz sapsız
iptal
iptal etmek
ipten kazıktan kurtulmuş
ipten kuşak kuşanmak
iptida
iptidaî
iptidaî mektep
iptidaları
ipti
iptizal
ipucu
ipucu vermek

TURKISH WORDS THAT END LIKE IPTIDAÎLIK

Hanefîlik
Hurufîlik
Kadirîlik
Kıptîlik
Malikîlik
Mecusîlik
Melâmîlik
Mevlevîlik
fevrîlik
harabatîlik
hasbîlik
havarîlik
hırpanîlik
izafîlik
keyfîlik
lâubalîlik
maddîlik
maderşahîlik
medenîlik
İsevîîlik

Synonyms and antonyms of iptidaîlik in the Turkish dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «iptidaîlik» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF IPTIDAÎLIK

Find out the translation of iptidaîlik to 25 languages with our Turkish multilingual translator.
The translations of iptidaîlik from Turkish to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «iptidaîlik» in Turkish.

Translator Turkish - Chinese

iptidaîlik
1,325 millions of speakers

Translator Turkish - Spanish

iptidaîlik
570 millions of speakers

Translator Turkish - English

iptidaîlik
510 millions of speakers

Translator Turkish - Hindi

iptidaîlik
380 millions of speakers
ar

Translator Turkish - Arabic

iptidaîlik
280 millions of speakers

Translator Turkish - Russian

iptidaîlik
278 millions of speakers

Translator Turkish - Portuguese

iptidaîlik
270 millions of speakers

Translator Turkish - Bengali

iptidaîlik
260 millions of speakers

Translator Turkish - French

iptidaîlik
220 millions of speakers

Translator Turkish - Malay

iptidaîlik
190 millions of speakers

Translator Turkish - German

iptidaîlik
180 millions of speakers

Translator Turkish - Japanese

iptidaîlik
130 millions of speakers

Translator Turkish - Korean

iptidaîlik
85 millions of speakers

Translator Turkish - Javanese

iptidaîlik
85 millions of speakers
vi

Translator Turkish - Vietnamese

iptidaîlik
80 millions of speakers

Translator Turkish - Tamil

iptidaîlik
75 millions of speakers

Translator Turkish - Marathi

iptidaîlik
75 millions of speakers

Turkish

iptidaîlik
70 millions of speakers

Translator Turkish - Italian

iptidaîlik
65 millions of speakers

Translator Turkish - Polish

iptidaîlik
50 millions of speakers

Translator Turkish - Ukrainian

iptidaîlik
40 millions of speakers

Translator Turkish - Romanian

iptidaîlik
30 millions of speakers
el

Translator Turkish - Greek

iptidaîlik
15 millions of speakers
af

Translator Turkish - Afrikaans

iptidaîlik
14 millions of speakers
sv

Translator Turkish - Swedish

iptidaîlik
10 millions of speakers
no

Translator Turkish - Norwegian

iptidaîlik
5 millions of speakers

Trends of use of iptidaîlik

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «IPTIDAÎLIK»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «iptidaîlik» in the different countries.

Examples of use in the Turkish literature, quotes and news about iptidaîlik

EXAMPLES

10 TURKISH BOOKS RELATING TO «IPTIDAÎLIK»

Discover the use of iptidaîlik in the following bibliographical selection. Books relating to iptidaîlik and brief extracts from same to provide context of its use in Turkish literature.
1
Düşünce ve edebiyatımızda Yurt ve Dünya dergisi - Sayfa 62
Bu konuda Behice Boran 'ın dokuzuncu sayıda yayımlanan İptidaîlik ve Medenîlik Meselesi başlıklı makalesi dikkat çekicidir. Medenî ve mütekâmil olmak ne demektir? İçtimaî hayatta hakikaten tekâmül eden nedir? İçtimaî münasebetleri ilim ...
Abdurrahim Karadeniz, 2002
2
60 yıllık gelenek DTCF'de uygulamalı sosyoloji: Berkes, ... - Sayfa 89
GELİŞME SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMALARI Boran, 'Yurt ve Dünya' dergisinde "Dünyanın Gidişi" ile "İptidaîlik ve Medenîlik Meselesi" adlı iki makale yazmıştır. Onun bu çalışmaları "Gelişme Sosyoloji" bağlamında değerlendirilmiştir. İptidaîlik ve ...
M. Aytül Kasapoğlu, 1999
3
Hayatta en hakikî mürṣit ilimdir, yazan Aydin Sayili - Sayfa 125
Zululann da iptidaîlik derecelerinin bu münasebetle gözönünde bulundurulması icabeder. İptidaî insanlar arasında daha geri medeniyette olanlarını göstermek üzere, bazan «vahşi» tabiri de kullanılmaktadır. Her tasnifte olduğu gibi, burada ...
Aydın Sayılı, 1948
4
Yemende Türkler: tarihimizin ibret levhas: - Sayfa 138
2 — İPTİDAÎLİK ESERİ OLAN REHİNELER VE ESİR KADINLAR TİCARETİ İmam Yahya mefreçte sıralanmış, gat çiğneyen, hatta aralarında dişsiz olduğu için önündeki gatı havanda döğerek ağzında gevelemeğe çalışan hocası, vezirleri ve ...
Zeki Ehiloğlu, 1952
5
Millı̂ kültürümüz ve meselelerimiz - Sayfa 134
Esasen «İptidaîlik» izafîdir. Durkheim ve Seeley : «En ileri devleti, en iptidaî kati) Prof. Hilmi Ziya Ülken, Millet ve Tarih Şuuru, İstanbul, 1948, sf. 182-183. «Orta oyunu»nu ve «Köroğlu»nu küçümseyip, onları masal sayan ve halk şairlerini hakir ...
Mehmet Eröz, 1983
6
Türk kültürü araştırmaları - Sayfa 68
Yeri geldikçe bunlara dokunacağız. Esasen «İptidaîlik» izafîdir. Durkheim ve Se- eley: «En ileri devleti, en iptidaî kabile ile mukayese (1) Prof. Hilmi Ziya Ülken, Millet ve Tarih Şuuru, İstanbul, 1948, sf. 182-183. ediniz, nisbetler farklı olmakla ...
Mehmet Eröz, 1977
7
Türk Edebiyatı - 171-176. sayılar - Sayfa 19
İptidâilik çemberinde tekâmül! Öyleyse işkence edilene düşen vazife, işkence edeni hedef almaktır O, ancak işkence ettiği kişiden korkarsa işkence edemez Ötesi kılıf işidir. Kitaba yazarsan kılıf hazırlar. Kanuna baş vurursan, kılıf hazırlar.
Ahmet Kabaklı, 1988
8
Kitap ve Sünnet Perspektifinde Kader:
Gözleri fersizdir, bakışları, yapacakları işlerin daha önceilmî planda Cenâbı Hak tarafından tesbit edilmiş olduğu hakikatine ulaşamamış kimselerdir. Bunların hayatları iptidaîlik içindegeçer gider. Böyle insanların i'tizalî düşünceleredüşmemesi ...
M. Fethullah GÜLEN, 2014
9
Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar
... ve en çetin işi en kolay plânda ele alıcı korkunç bir iptidaîlik saffeti içinde, bütün (antitez)lerden kurtulmuş olarak, belki doğrudan doğruya gerçekle temasa geçiyor. Sahte kemallerin ruhumuza aşıladığı aklî ve hesabî kaygılara karşı, çok defa, ...
Necip Fazıl Kısakürek, 2014
10
Çerçeve 6 - Sayfa 45
İşte bu hikmet yüzündendir ki, dünyada tümü ile (fonetik) imlâ mevcut değil, yalnız Lâtin harflerinin zoraki dürtülüşüne tâbi bir kölelik halinde sadece Türkçe vardır. Bu nokta müthiş bir iptidaîlik ve geriliği ihtar eder. Ciğerimize kadar İslâm ve bal ...
Necip Fazıl Kısakürek, 2014

REFERENCE
« EDUCALINGO. Iptidaîlik [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-tr/iptidailik>. Dec 2023 ».
Download the educalingo app
tr
Turkish dictionary
Discover all that is hidden in the words on
index
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v w x y z