Download the app
educalingo
Search

Meaning of "iptizal" in the Turkish dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF IPTIZAL IN TURKISH

iptizal play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES IPTIZAL MEAN IN TURKISH?

Click to see the original definition of «iptizal» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of iptizal in the Turkish dictionary

iptizal Fairness, falling to the ground. Do not use something constantly. iptizal Bayağılaşma, ayağa düşme. / Bir şeyi sürekli olarak kullanma.

Click to see the original definition of «iptizal» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

TURKISH WORDS THAT RHYME WITH IPTIZAL


bazal
bazal
gazal
gazal
ibzal
ibzal
inzal
inzal
nazal
nazal

TURKISH WORDS THAT BEGIN LIKE IPTIZAL

ipotekli
ipotetik
ipotez
ipsi
ipsi solucanlar
ipsiler
ipsiz
ipsiz sapsız
iptal
iptal etmek
ipten kazıktan kurtulmuş
ipten kuşak kuşanmak
iptida
iptidaî
iptidaî mektep
iptidaîlik
iptidaları
ipti
ipucu
ipucu vermek

TURKISH WORDS THAT END LIKE IPTIZAL

Abdal
abdal
acı bal
afal afal
ahval
akhardal
akkefal
aksakal
akılsal
al
altı kaval
alı al
amal
ametal
amiral
ana dal
anamal
anayasal
andaval
açısal

Synonyms and antonyms of iptizal in the Turkish dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «iptizal» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF IPTIZAL

Find out the translation of iptizal to 25 languages with our Turkish multilingual translator.
The translations of iptizal from Turkish to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «iptizal» in Turkish.

Translator Turkish - Chinese

iptizal
1,325 millions of speakers

Translator Turkish - Spanish

iptizal
570 millions of speakers

Translator Turkish - English

iptizal
510 millions of speakers

Translator Turkish - Hindi

iptizal
380 millions of speakers
ar

Translator Turkish - Arabic

iptizal
280 millions of speakers

Translator Turkish - Russian

iptizal
278 millions of speakers

Translator Turkish - Portuguese

iptizal
270 millions of speakers

Translator Turkish - Bengali

iptizal
260 millions of speakers

Translator Turkish - French

iptizal
220 millions of speakers

Translator Turkish - Malay

iptizal
190 millions of speakers

Translator Turkish - German

iptizal
180 millions of speakers

Translator Turkish - Japanese

iptizal
130 millions of speakers

Translator Turkish - Korean

iptizal
85 millions of speakers

Translator Turkish - Javanese

iptizal
85 millions of speakers
vi

Translator Turkish - Vietnamese

iptizal
80 millions of speakers

Translator Turkish - Tamil

iptizal
75 millions of speakers

Translator Turkish - Marathi

iptizal
75 millions of speakers

Turkish

iptizal
70 millions of speakers

Translator Turkish - Italian

iptizal
65 millions of speakers

Translator Turkish - Polish

iptizal
50 millions of speakers

Translator Turkish - Ukrainian

iptizal
40 millions of speakers

Translator Turkish - Romanian

iptizal
30 millions of speakers
el

Translator Turkish - Greek

iptizal
15 millions of speakers
af

Translator Turkish - Afrikaans

iptizal
14 millions of speakers
sv

Translator Turkish - Swedish

iptizal
10 millions of speakers
no

Translator Turkish - Norwegian

iptizal
5 millions of speakers

Trends of use of iptizal

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «IPTIZAL»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «iptizal» in the different countries.

Examples of use in the Turkish literature, quotes and news about iptizal

EXAMPLES

10 TURKISH BOOKS RELATING TO «IPTIZAL»

Discover the use of iptizal in the following bibliographical selection. Books relating to iptizal and brief extracts from same to provide context of its use in Turkish literature.
1
Tarih üzerine inceleme ve makaleler - Sayfa 29
Bundan sonra muharririn aynen şu cümlesini alıyorum : "En eskilerin, daha evvelce zikretmiş olduğumuz tarihî şahadetleri, atm ilk yetiştirilmesini ve yayılmasını Indo - öropeen ırkla müşterek tutmakta ittifak ediyorlar. Irk kelimesi burada iptizal ...
A. Afetinan, 1960
2
Seçme Romanlar: Yazarları, Eserleri, Roman Özetleri, ...
Üslupta ufacık bir laubalilik ve iptizal yok. Sade fakat yüksek. (...) Peyami Safa'nın şuur ile tahteşşuuru birlikte düşünerek tahlillerini derinleştirmesi ve genişletmesi çok cazip bir tarz teşkil etmiştir. Fakat zannediyorum ki on beş yaşındaki ...
Asım Bezirci, 2015
3
Arkadaş Türkçe sözlük - Sayfa 539
(bir şeye) düşkünlük, tutkunluk, alışkanlık, tiryakilik. iptizal, -li [iptiza:l] a. Ar. esk. ayağa düşme, bayağılaşma, onursuzlaşma. ipucu, -nu b. a. aranan şeye, gerçeğe ulaşmayı sağlayabilecek olan belirti, iz, belge vb. 0 ipucu vermek aranan şeye ...
Ali Püsküllüoǧlu, 1994
4
Kemalizm inkilâbının prensipleri - Sayfa 44
Her iki âlemin merasim şekilleri ve diş cilâsı altında gizlenen bir ahlâkî düşkünlük ve iptizal vardı. Bu da bir riyakârlığın, ve her şeyden şüphe eden bir sinsizm ve septisizm' in tecellisi idi. ingilterede Püritanizm o kadar şiddetli idi ki kanun ile 1 ...
Arın Engin, 1938
5
Birinci Türk Tarih Kongres: konferanslar Münakaşalar - Sayfa 34
Bundan sora muharririn aynen şu cümlesini alıyorum: «En eskilerini daha evvelce zikretmiş olduğumuz tarihî şehadetler atın ilk yetiştirilmesini ve yayılmasını İndo-Öropeen ırkla müşterek tutmakta ittifak ediyorlar; ırk kelimesi burada iptizal ...
Türk Tarih Kurumu, 1932
6
Türk edebiyatı tarihi - Sayfa 631
Bu sailerin mahallí hayati aksettiren levhalarinda bile adilik ve iptizal derhal göze çarpar. Filvaki bu edebî tedennivi рек tabiî görmelidir. Medresenin inhitati ve kelimecilikten ibaret bir bal almasi süphesiz bu müesselerden yetisen klasik sairleri ...
Sadettin Nüzhet Ergun, 1931
7
Açıklamalı hukuk ve sosyal bilimler sözlüğü - Sayfa 215
İPTİZAL Bayağılaşma, ayağa düşme. İRA (Hera) Eski Yunan'da Zeus'un kızkardeşi, zev- ce'lerle, evlenenlerin koruyucusu. İRADE BEYANI Hukuki bir işlemin varolması için gereken iradenin açıklanmasıdır. İcapta bulunmak, kabul etmek gibi.
Şakir Altay, 1983
8
Edebiyat ve söz sanatı terimleri sözlüğü - Sayfa 132
... 198 îksar, 731 İktibas, 159 İltifat, 887 înşa, 465 İnşat, 204 Întihal, 58 İpham, 92 İptizal, 564 İradı mesel, 579 İrsali mesel, 579 İrticai, İrticalen, 218 İstıtrat, 340 İstiare, 355 İstiarei mekniye, 393 Istiarei musarraha, 3 Istiarei temsiliye, 565 İstihdam, ...
Türk Dil Kurumu. Sözlük Kolu, 1948
9
Üç nesil, üç hayat: kronik - Sayfa 154
... iptizal: değerini kaybetme toplanmış, sıkışık ahşap evleriyle daracık Ankara şehri görünürken karşıcılar -öndeki 154.
Refik Halit Karay, 2009
10
Yeni imlā kilavuzu - Sayfa 131
... -nu intikam iptida irs insanüstü, -nü intisap iptidaî irsal, -li insicam intişar iptilâ irsaliye insirafî intizam iptizal, -li irsî insiyak, -kı intizar ipucu, -nu irşat insiyaki inzal, -li irade irtibat, -tı insiyatif (inisiyatif) inzibat, -tı inzimam iradecilik iradedışı irtica, ...
Türk Dil Kurumu, 1965

REFERENCE
« EDUCALINGO. Iptizal [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-tr/iptizal>. Dec 2023 ».
Download the educalingo app
tr
Turkish dictionary
Discover all that is hidden in the words on
index
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v w x y z