Download the app
educalingo
Search

Meaning of "iptidaları" in the Turkish dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF IPTIDALARI IN TURKISH

iptidaları play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES IPTIDALARI MEAN IN TURKISH?

Click to see the original definition of «iptidaları» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of iptidaları in the Turkish dictionary

Pricing Prerequisites. iptidaları Önceleri.

Click to see the original definition of «iptidaları» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

TURKISH WORDS THAT RHYME WITH IPTIDALARI


Arap rakamları
Arap rakamları
akşamları
akşamları
alfa ışınları
alfa ışınları
ağrıma asalakları
ağrıma asalakları
bataklık kuşları
bataklık kuşları
bazıları
bazıları
belediye suçları
belediye suçları
beta ışınları
beta ışınları
beyin karıncıkları
beyin karıncıkları
beyin zarları
beyin zarları
bir çokları
bir çokları
burun boşlukları
burun boşlukları
ciğer otları
ciğer otları
deniz kaplumbağaları
deniz kaplumbağaları
düşünme yasaları
düşünme yasaları
paçaları
paçaları
ses dalgaları
ses dalgaları
sonraları
sonraları
yer alıştırmaları
yer alıştırmaları
çokları
çokları

TURKISH WORDS THAT BEGIN LIKE IPTIDALARI

ipotekli
ipotetik
ipotez
ipsi
ipsi solucanlar
ipsiler
ipsiz
ipsiz sapsız
iptal
iptal etmek
ipten kazıktan kurtulmuş
ipten kuşak kuşanmak
iptida
iptidaî
iptidaî mektep
iptidaîlik
ipti
iptizal
ipucu
ipucu vermek

TURKISH WORDS THAT END LIKE IPTIDALARI

dalgıç kuşları
denizhıyarları
denizyıldızları
denizısırganları
denizşakayıkları
derinlik kayaçları
el sanatları
esmer su yosunları
gama ışınları
görgü kuralları
gündüz yırtıcıları
güneş hayvancıkları
güzellik müstahzarları
halka oyunları
hava şartları
hayat şartları
iletişim araçları
integral hesapları
iç hastalıkları
kadın hastalıkları

Synonyms and antonyms of iptidaları in the Turkish dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «iptidaları» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF IPTIDALARI

Find out the translation of iptidaları to 25 languages with our Turkish multilingual translator.
The translations of iptidaları from Turkish to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «iptidaları» in Turkish.

Translator Turkish - Chinese

原语
1,325 millions of speakers

Translator Turkish - Spanish

La primitiva
570 millions of speakers

Translator Turkish - English

The primitive
510 millions of speakers

Translator Turkish - Hindi

आदिम
380 millions of speakers
ar

Translator Turkish - Arabic

البدائية
280 millions of speakers

Translator Turkish - Russian

примитивная
278 millions of speakers

Translator Turkish - Portuguese

o primitivo
270 millions of speakers

Translator Turkish - Bengali

আদিম
260 millions of speakers

Translator Turkish - French

la primitive
220 millions of speakers

Translator Turkish - Malay

primitif
190 millions of speakers

Translator Turkish - German

die primitive
180 millions of speakers

Translator Turkish - Japanese

プリミティブ
130 millions of speakers

Translator Turkish - Korean

원시
85 millions of speakers

Translator Turkish - Javanese

primitif
85 millions of speakers
vi

Translator Turkish - Vietnamese

nguyên thủy
80 millions of speakers

Translator Turkish - Tamil

பழமையான
75 millions of speakers

Translator Turkish - Marathi

प्राचीन
75 millions of speakers

Turkish

iptidaları
70 millions of speakers

Translator Turkish - Italian

La primitiva
65 millions of speakers

Translator Turkish - Polish

prymitywna
50 millions of speakers

Translator Turkish - Ukrainian

примітивна
40 millions of speakers

Translator Turkish - Romanian

primitiva
30 millions of speakers
el

Translator Turkish - Greek

η πρωτόγονη
15 millions of speakers
af

Translator Turkish - Afrikaans

die primitiewe
14 millions of speakers
sv

Translator Turkish - Swedish

den primitiva
10 millions of speakers
no

Translator Turkish - Norwegian

den primitive
5 millions of speakers

Trends of use of iptidaları

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «IPTIDALARI»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «iptidaları» in the different countries.

Examples of use in the Turkish literature, quotes and news about iptidaları

EXAMPLES

10 TURKISH BOOKS RELATING TO «IPTIDALARI»

Discover the use of iptidaları in the following bibliographical selection. Books relating to iptidaları and brief extracts from same to provide context of its use in Turkish literature.
1
Sofyalı Ali Çavuş kanunnâmesi: Osmanlı İmparatorluğu'nda ... - Sayfa 88
Yani bütün Eyâletlerin iptidâları aynı değildir. Meselâ Anadolu, Cezâir ve Kıbrıs Eyâletlerinin İpdidâları beşerbin Akçadır. Karaman, Zülkadriye (Mer'aş=Maraş) ve Rûm (Sivas) Eyâletlerinin Tezkereli Timarları'nın iptidâları üçerbin ve geri kalan ...
Midhat Sertoğlu, 1992
2
Osmanlı devlet erkânı: Sadr-ı-a'zamlar (vezir-i-a'zamlar), ... - Sayfa 302
223) Köse-Kethudâ Çelebi -Mustafa Reşid Efendi — Milliyeti: Türk; tâyini : 1799 = 1213 senesi 18 Nisan = 8 Zülka'de Cumartesi günü; Rikâb-ı-Hümâyun Reîs-ül-küttâblığına nakli : 1800 = 1215 senesi Temmuz sonları = Rebî'ül-evvel iptidaları; ...
İsmail Hâmi Dânişmend, 1971
3
Osmanlı tarihinden portreler: Seçme makaleler - Sayfa 382
... Abdurrahman Paşa'mn ricası üzerine evvelki fermanlar hükümden iskat edilerek Konya'da kalması emrolunmuştur (1219 Safer iptidaları = 1804 Mayıs sonları).3° Abdurrahman Paşa hemen vilâyette nizam-ı cedid askeri teşkilâtına başladı^'° ...
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 2010
4
Osmanlı Devliti Teşkilâtindan Kapukulu Ocaklari - Sayfa 189
hattâ bir çok mahlul yani sahibi vefat etmiş iptidalar yıllarca bozma usulü ile kullanılmıştı 1); Bozma işi yalnız hazar vakitlerine münhasır olup seferlerde bu usul tatbik edilmez ve mutlak surette suvarilerin seferde bulunmalarına ehemmiyet ...
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1988
5
Hiciv ve mizah edebiyatı antolojisi: on dördüncü yüzyıldan ... - Sayfa 33
Selim Nüzhet Gerçek «Türk Gazeteciliği» isimli eserinde «Letaifi Âsar» hakkında şunları yazmaktadır: İptidaları içinde resim olmadığı gibi, münderecatı da oldukça saçmadır. Muharrirleri öteye beriye yaptıkları tarizler, neyi kasdettikleri pek iyi ...
Hilmi Yücebaş, 1976
6
V. Türk tarih kongresi: Ankara 12-17 Nisan 1956 - Sayfa 448
5623) XVII inci yüzyıl iptidaları. Zemin kırmızıdır, süslemeler rumî esasına dayanmakla beraber mücerret mevzular haline getirilmiştir. Altın telle dokunan bu süslemelerin araları mavi, yeşil ve siyah renkte olup nadir bir parçadır. Kumaş Parçası ...
Türk Tarihi Kurumu, 1960
7
Ömrüm - Sayfa 33
Heyhat, o yar-ı bivefa kocasiyle barışmış, hanesine gitmişti, hatta giderken bana bir selam bile bırakmamıştı. Bu sefer bende iztirab-ı sevda bir derece daha arttı. O gece sabaha kadar yine gözüme uyku girmedi. Mevsim latif idi, yaz iptidaları idi.
Ali Kemal, ‎Zeki Kuneralp, 1985
8
Evliya Çelebi seyahatnamesi - 9-10. ciltler - Sayfa 324
ABBASİ DEVLETİ VASIFLARI Tamamı 17 neferdir. iptidaları el Mustansır Billah'tır ki Mısır'a malik olmuştur. Mısır'dakilerle birlikte tamamı 37 dir. Bağdat Abbasileri Mu'tasım'da son buldu, iptidaları Abdullah bin Abbas'tır. Tamamının müddeti ...
Evliya Çelebi, ‎Tevfik Temelkuran, ‎Mümin Çevik, 1985
9
Tarih ... - 4. cilt - Sayfa 2
Lâkin Rus- yanın inhizamından birkaç ay evel (1917 iptidaları) Amerika Müttehit Devletleri de İtilâf tarafında harbe girmiş olduğundan Rusyanın çekilmesinden dolayı İtilâf cephesinde hasıl olabilecek zâfın önü alınmış bulunuyordu. vİlsonun ...
Türk Tarih Kurumu, 1934
10
Hiciv edebiyati antolejisi - Sayfa 18
Selim Nüzhet Gerçek «Türk Gazeteciliği» isimli eserinde «Le- taifi Âsar» hakkında şunları yazmaktadır: «İptidaları içinde resim olmadığı gibi, münderecatı da oldukça saçmadır. Muharrirleri öteye beriye yaptıkları tarizler, neyi kas dettikleri pek ...
Hilmi Yücebaş, 1961

REFERENCE
« EDUCALINGO. Iptidaları [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-tr/iptidalari>. Feb 2024 ».
Download the educalingo app
tr
Turkish dictionary
Discover all that is hidden in the words on
index
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v w x y z